Papir servis zaradi izgubljenega okoljevarstvenega dovoljenja odpustil 172 delavcev?


STA (Slovenija) – Podjetje Papir servis je pred kratkim izgubilo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje v Vevčah, zato z današnjim dnem omenjeni obrat zapirajo. Brez dela je tako ostalo 172 delavcev, od tega 58 zaposlenih za določen čas in 114 zaposlenih za nedoločen čas (od teh je 30 odstotkov težko zaposljivih invalidov), so sporočili iz omenjenega podjetja.


V podjetju so nad izgubo dovoljenja presenečeni, hkrati pa zaskrbljeni nad usodo 768 zaposlenih v družbi. Ocenjujejo tudi, da potem, ko od številnih predstavnikov države, med njimi tudi od premierke Alenke Bratušek, niso dobili odgovora na poziv za pomoč, ni možnosti, da bi podjetje pridobilo začasno dovoljenje za obratovanje v Vevčah do pridobitve novega okoljskega dovoljenja z vsemi zahtevanimi okoljskimi presojami.
Odločitev upravnega sodišča, ki je razveljavilo dovoljenje, po njihovih navedbah pomeni velik šok za podjetje in hude finančno-socialne posledice tako za zaposlene v obratu v Vevčah kot za celotno družbo.
V sporočilu za javnost navajajo besede direktorja Janeza Mlakarja, ki pravi, da je usoda podjetja in zaposlenih zdaj v rokah države. Mlakar vidi več možnih scenarijev rešitve, čeprav po njegovem noben ne ponuja optimalne rešitve.
Ena od možnosti je po njegovih navedbah v rokah Mestne občine Ljubljana (MOL). “To je pospešena ureditev obljubljene selitve podjetja na novo lokacijo na Barju, ki bi Papir servisu omogočila stabilnejšo in dolgoročnejšo rešitev. In seveda obstaja še druga možnost – da Papir servis od države in pristojnih terja odgovornost za nastalo nepopravljivo škodo,” dodaja.
Predstavniki Državljanske pobude Vevče, ki sodelujejo z ostalimi civilnimi družbami v Četrtni skupnosti Polje, Ribiško družino Vevče, Mednarodno okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green in krajani, pa so s sodbo upravnega sodišča zelo zadovoljni. “Krajanom, živečim na območju Četrtne skupnosti Polje, se je povrnilo upanje v pravno državo,” so zapisali v sporočilu za javnost.
Po njihovem mnenju je zavajajoč podatek ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da odprava okoljevarstvenega dovoljenja Papir servisu ni problem občine, pač pa podjetja. “Če bi bila ta trditev resnična, ne bi MOL ustanovila posebne delovne skupine za reševanje tega problema. Delovno skupino vodi načelnica mestne uprave Jožka Hegler,” so zapisali.
Dodali so še, da sodba upravnega sodišča nikakor ne pomeni zaprtja Papir servisa v Vevčah, v kolikor bo ta deloval po slovenski zakonodaji in standardih EU, “saj bo na podlagi dejstev Agencije RS za okolje (Arso) odločal, ali ta objekt z uporabo spremenljive tehnologije sodi v ta prostor ali ne”.
Primer obrata Papir servisa v Vevčah ima sicer že nekaj zgodovine. Arso je družbi februarja izdal okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v pokriti hali, v katerem je določil pogoje za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi in okolja. Na okoljevarstveno dovoljenje so prejeli več pritožb, o njih je odločalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki pa je maja letos potrdilo dovoljenje.
Krajani Vevč so prek organizacije Alpe Adria Green sprožili upravni spor, v katerem je upravno sodišče odpravilo okoljevarstveno soglasje, ki Papir servisu v obratu v Vevčah dovoljuje predelavo odpadkov, in zadevo vrnilo agenciji v ponovno odločanje.

Tovarna smeti v Vevčah naj bi jutri ugasnila

Vir / Avtor: Dnevnik / Vanja Alič

11. november 2013

V podjetju Papir servis naj bi po odločitvi upravnega sodišča, ki jim je v celoti razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje na lokaciji tiskarne SET Vevče, dokončno sprevideli, da je vojna z Vevčani izgubljena.

Vevčani so strnili vrste in odločno nastopili proti selitvi Papirja servisa v kompleks tiskarne SET. Nasprotovanje, ki so ga izrazili tudi na več vstajah, je očitno obrodilo sadove. (Foto: Jaka Gasar/dokumentacija Dnevnika)

Po naših informacijah naj bi na okoljskem inšpektoratu hranili podpisano izjavo odgovorne osebe Papirja servisa, da bo podjetje jutri prenehalo s svojimi smetarskimi aktivnostmi v tiskarni SET Vevče. Papir servis že vse od preselitve iz Most februarja letos na novi lokaciji predeluje odpadke brez veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, zaradi česar so mu inšpektorji že pred pol leta prepovedali opravljanje dejavnosti. Ker pa kljub prepovedi še vedno obratuje, so mu naložili že za skupno 50.000 evrov kazni.

Ali se Papir servis dokončno poslavlja od Vevč, smo že v petek pobarali tudi njegovega direktorja Janeza Mlakarja, ki pa nam je prek SMS-sporočila odvrnil le, da bo vse jasno v ponedeljek – torej danes. Mlakar je sicer že pred 14 dnevi, ko je upravno sodišče v celoti razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje in zadevo vrnilo v ponovni postopek, napovedal, da sodba posledično pomeni »veliko katastrofo za podjetje, ki zaposluje 768 ljudi, od tega 332 invalidov«.

Papir servis zdaj moleduje Vevčane

Da se je Papir servis znašel v resnih škripcih, lahko sklepamo tudi po besedah predsednika organizacije Alpe Adria Green Vojka Bernarda, ki pravi, da so odvetniki smetarskega giganta vse od sodbe upravnega sodišča v stiku z njihovo odvetniško pisarno, saj bi radi, da jim Vevčani dovolijo obratovati v njihovem okolju vsaj še dve leti. »Tovrstno priporočilo bi radi posredovali okoljskemu ministrstvu, kjer naj bi jim na podlagi zakona o splošnem upravnem postopku izdali začasno odločbo o obratovanju,« je pojasnil Bernard.

Dodal je, da se za pomoč pri reševanju podjetja piarovci in pravniki v Papirju servisu s telefonskimi pozivi obračajo tudi na posamezne člane civilnih iniciativ. Zanimivo je, da so se obrnili tudi na predsednika Državljanske pobude Vevče Aleša Babnika, ki ga istočasno tožijo zaradi obrekovanja in od njega zahtevajo več kot 60.000 evrov. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da bi krajani popustili pritiskom Papirja servisa, je Babnik odgovoril, da krajani nimajo pristojnosti dajati kakršnih koli soglasij. »Konec koncev je tudi ministrstvo za okolje ugotovilo, da nimamo pravnega interesa, ko smo se pritožili na okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija RS za okolje (Arso). Zato so nadaljnje postopke v našem imenu vodili v organizaciji Alpe Adria Green. Da bi torej krajani dali soglasje za nekaj, kjer nimamo pravnega interesa, bi bil eksemplarični primer v Sloveniji,« je dodal.

Arso in ministrstvo se izmikata odgovornosti

Neugodno situacijo, v kateri se je po razsodbi upravnega sodišča znašel Papir servis, naj zdaj rešujejo državne inštitucije, ki so vso stvar zakuhale, poudarjajo v civilnih iniciativah in v organizaciji Alpe Adria Green. »Če bi državne inštitucije ravnale skladno z evropskimi standardi in našo zakonodajo, do tožbe sploh ne bi prišlo, saj bi se že pred samo umestitvijo takega objekta v prostor stvari razčistile,« je prepričan predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard.

A v agenciji za okolje, kjer so pristojni za izdajanje okoljevarstvenih dovoljenj, so se takoj po sodbi upravnega sodišča posuli s pepelom, češ da so odločali skladno z veljavnimi predpisi, a kaj ko so predpisi neskladni z zakonom in področno direktivo. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kamor so se Vevčani pritožili, a niso bili uslišani, se zdaj prav tako izgovarja na takšno in drugačno neskladje. Zanimivo je, da je nenadoma vsem jasno, da je treba zakonodajo spremeniti, toda dokler je šlo neskladje na roko Papirju servisu, ni o tem nihče črhnil niti besedice.

Na vprašanje, kako to, da niso »neskladnosti z zakonodajo« ugotovili že ob pritožbi na okoljevarstveno dovoljenje, se na ministrstvu skrivajo za pravnimi floskulami: »Zaradi spoštovanja načela zakonitosti uradna oseba upravnega organa po lastni presoji ne more odkloniti uporabe nižjega predpisa ali akta oblastvenega organa, ki je po njenem mnenju v nasprotju z višjim predpisom, niti ne more odkloniti uporabe podzakonskega predpisa, če meni, da je v nasprotju z zakonom ali ustavo oziroma bi bil protipraven.«

So se pa na ministrstvu pohvalili, da so pripravili spremembe zakona o varstvu okolja, ki odpravlja ugotovljeno neskladnost z evropsko direktivo. Zakon je državni zbor že sprejel – objavljen je bil v petkovem Uradnem listu.

Občina navija za selitev na Barje

Dolgoročna rešitev za Papir servis bi bila selitev na lokacijo, ki ni gosto poseljena. Mestna uprava z županom Zoranom Jankovićem na čelu naj bi že lansko poletje podjetju Papir servis predlagala Cesto dveh cesarjev na Barju. Za reševanje »problema Papir servis« naj bi na mestni občini ustanovili tudi posebno delovno skupino, ki naj bi jo vodila načelnica mestne uprave Jožka Hegler. Po naših informacijah naj bi mestna občina smetarskemu podjetju »ponudila« podpis pogodbe z javnim podjetjem, ki bi Papirju servisu odstopilo parcelo na Barju v zameno za 120.000 evrov najemnine na mesec. A očitno so v Papirju servisu tedaj menili, da bo selitev v Vevče bolj poceni.

Papir servis letos plačal za dobrih 126.000 evrov glob

Podjetje Papir servis je zaradi glob, ki so jih izrekli okoljski inšpektorji, samo letos v državni proračun primaknilo 126.600 evrov. V začetku leta so jim inšpektorji prepovedali opravljati dejavnost na lokaciji Pod Ježami v Mostah, a ker niso spoštovali prepovedi, so pravni osebi izrekli globo v višini 75.000 evrov, za dodatnih 3500 evrov pa so oglobili odgovorno osebo. Štiri prekrškovne postopke zoper Papir servis pa so inšpektorji uvedli, odkar se je ta nezakonito preselil v Vevče. Ker so predelavo odpadkov začeli, še preden je okoljevarstveno dovoljenje za predelavo in obratovanje naprave postalo dokončno, so doslej pravni osebi izrekli za skupno 44.000 evrov glob, odgovorni osebi pa naložili plačilo dodatnih 4100 evrov. Vse globe, razen zadnje, ki je bila izrečena konec oktobra, je Papir servis po podatkih inšpektorata tudi poravnal.

120.000

evrov mesečne najemnine naj bi občina zaračunala Papirju servisu za parcelo ob Cesti dveh cesarjev na Barju.

POVEZAVA: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/11/08/obvestilo-za-medijepapir-servis/

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.