Dimnikarska podjetja so po desetih letih zagrizenega boja s svojimi strankami izgubila status obveznih državnih gospodarskih služb.


Poslanci DZ so 29. 10. 2013 sprejeli spremembo Zakona o varstvu okolja, ki prenaša niz evropskih direktiv v slovenski pravni red. Novica prinaša gospodinjstvom olajšanje, saj so bila skoraj celo desetletje v popolnoma podrejenem položaju proti dimnikarjem.

Na Gorenjskem je dimnikarsko podjetje Dovrtel d.o.o., koncesionar za občine Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, Tržič, Naklo, Kranj, Preddvor, Šenčur, Cerklje in Komenda, kar znese približno 56.000 gospodinjstev, pred sodnika spravilo na stotine občanov. Med uvedeno kriminalistično preiskavo, ki je sledila in je trajala od januarja 2011 do maja 2012 so kriminalisti dognali, da obstaja utemeljen sum najmanj 124 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Če se bo potrdil sum, da je vodstvo podjetja Dovrtel d.o.o. očitno zlorabilo koncesijo, torej položaj, ki je bil podjetju podeljen in v katerem bi moral skladno s koncesijo javni interes prevladati nad zasebnim, pričakuje AAG temu primerne konsekvence. Podjetje je namreč s svojo poslovno politiko med popolnoma nemočnim prebivalstvom povzročalo veliko nezadovoljstvo in nemir, česar ni bilo več mogoče spregledati.

Številne pritožbe so bile razlog, da se je AAG junija 2013 obrnila na MOK v zvezi z dimnikarsko problematiko. V AAG smatramo, da je bil odgovor, ki smo ga prejeli od MOK, splošen in izmikajoč, ker ne zajema odgovore na naša bistvena vprašanja.

dimnik

Nova zakonodaja predvideva še vedno merjenje emisij za manjše kurilne naprave, za srednje merilne naprave pa jih bodo upravljalci teh naprav lahko upravljali sami, pod pogojem, da imajo vgrajene merilce emisij. Če so ti izpravni, pa zakonodajalca ne zanima! To je že druga zgodba za katero pa AAG pripravlja pritožbo na Evropsko Komisijo!

Pismo MOK in odgovor na njega lahko preberete v nadaljevanju.

clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

REPUBLIKA SLOVENIJA

g. Dejan Židan

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Jesenice, 29. junij 2013

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Spoštovani g. minister!

Glede na to, da se že vrsto let dogajajo velike nepravilnosti pri dimnikarskih službah, kar ima za posledico nezadovoljstvo in odmeven revolt javnosti, kot subjekt gneva pa med drugim izstopa tudi dimnikarska družba Dovrtel d.o.o.,

(http://www.dci-malecnik.si/index.php?option=com_content&view=article&id=98:dimnikarske-koncesije&catid=34:novice&Itemid=55)

Vam zastavljamo naslednja vprašanja:

1. Ali so Vam znane ugotovitve preiskave, ki jo je kranjska kriminalistična policija temeljito opravila v začetku leta 2013 pri družbi Dovrtel d.o.o., le ta ima koncesijsko pogodbo za izvajanje dimnikarskih storitev v občinah Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, Tržič, Naklo, Kranj, Preddvor, Šenčur, Cerklje in Komenda? Število prekrškov in kaznivih o katerih je podan sum je namreč tolikšno, da ga nihče v vladi nima pravice spregledati. Primernost koncesionarja, bi po našem mnenju morala obravnavati tudi komisija, ki podeljuje koncesije na tem področju v kateri pa je član tudi Simon Dovrtel iz družbe Dovrtel d.o.o.?

2. Ali Vam je znano, da revizorji Računskega sodišča (RS) ugotavljajo, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje še vedno ni opredelilo vsebine del in pravil dimnikarske službe, kar ima za posledico tudi zlorabe koncesionarjev?

3. Ali Vam je znano, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sploh ne preverja ali izvajalci dimnikarskih storitev sploh izpolnjujejo pogoje za izvajanje te službe in da kljub kršitvam nikoli ni pričelo s postopki prenosa ali odvzema koncesij?

4. Zakaj ima Dovrtel d.o.o. še vedno koncesijo ob nespornih dokazih, da je podjetje zlorabilo podeljeno koncesijo.

http://www.dnevnik.si/kronika/ovadili-dimnikarsko-podjetje

(http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Iris/Dimnikarji/Informacije%20in%20priloge/Priloga%201%20k%20Inf%2045_Sklepi%20Odbora%20za%20okolje%20in%20prostor%2033%20seje%20140911.pdf)?

5 – Kako je mogoče, da je Simon Dovrtel, prokurist podjetja Dovrtel d.o.o. glede na našteto še vedno član Strokovne komisije za ocenjevanje ponudb v postopku javnega razpisa za izbor koncesionarja za opravljanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ( poročilo: 9.5.2013 – 8. redna seja Vlade RS). http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/3/select/sporocilo_za_javnost/article/12447/6444/d59be7275040514d434be8973eaeef78/?tx_ttnews[year]=2013&tx_ttnews[month]=05

5. Sprašujemo Vas tudi, ali vam je znan način podeljevanja koncesij, ko so sedeli v sedemčlanski komisiji za podeljevanje koncesij štirje dimnikarji, ni pa bilo v tej komisiji nobenega člana civilne družbe in potrošniške organizacije?

6. Kdo od vladnih uslužbencev nosi osebno odgovornost za nestrokovno ali slabo opravljeno delo koncesionarjev, saj se koncesionarjem kljub ugotovljenim nepravilnostim, tudi s težo suma kaznivih dejanj, omogoča nemoteno delo?

7. Koliko bi morali zaslužiti sodniki Vrhovnega sodišča, če recimo slabo usposobljeni dimnikarji, nekateri s tridnevnim tečajem, zaslužijo 70 evrov/uro. Dovrtel d.o.o. ima trideset takšnih dimnikarjev.

8. Sprašujemo Vas, kdo je sestavljal cenik in kdo je odgovoren za potrditev navedenih postavk. Kar ugotavlja javnost je nesporno dejstvo, da je nejasen in iz njega ni razvidno, kaj nam dimnikarji sploh zaračunavajo.

9. Dimnikarji in strokovne službe se zagovarjajo, da povprečen Slovenec ne zna strokovno očistiti kurilne naprave in dimnika, zato Vas sprašujemo, ali obstajajo podatki koliko preventivnih pregledov so opravile inšpekcijske službe v sklopu vašega ministrstva, po pregledu in čiščenju kurilnih naprav in dimnikov s strani koncesionarjev? Kurilne naprave morajo biti ravno tako v izpravnem stanju kot avtomobili, kjer pa inšpekcija in policija upravlja nadzor po tehničnem pregledu!

10. Koliko in kateri sklepi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje pri državnem zboru z dne 29.12.2012 so bili do danes realizirani?

Ugotavljamo, da je Zakon o dimnikarski službi slab in v nasprotju z evropsko pravno ureditvijo, saj moramo storitve kupovati pri določenem dimnikarskem podjetju, monopolistu, celo takrat, ko ta ni vreden zaupanja zaradi kršitev koncesijske pogodbe. Dimnikarji bi morali po našem mnenju spadati pod javni sektor, storitve bi morale biti neprofitne, predvsem ob njihovih tako »iskrenih« besedah o skrbi za naše zdravje, našo varnost in za okolje. Trenutno so organizirali dejavnosti v visoko profitnih podjetniških družbah z nizko kvalificirano delovno silo in to s prikrito podporo države. V bistvu so nekakšni paraziti, ki se jim ni potrebno spopadati s podjetniško konkurenco. Ob vednosti odgovornih na ministrstvu delujejo z zahtevnosti dela nedoraslo delovno silo, ki jo seveda prodajajo oderuško drago. Ob tem je treba vedeti, da imamo na Zavodu za zaposlovanje med sto trideset tisoči iskalci zaposlitve kvalificirane ljudi, ki bi to delo opravljali strokovno, kvalitetno, potrošniku prijazno, predvsem pa v korist:

  • varnosti,
  • zdravja ljudi,
  • čistega zraka in smradu,
  • zmanjšanje prašnih delcev M5 ter M10,
  • zmanjšanju vsebnosti CO2 in drugih škodljivih plinov (tudi rakotvornih) v ozračju
  • državnega proračuna.

Prosimo Vas, da nam odgovore posredujete v zakonitem roku.

S spoštovanjem!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Priloge:

1 – članek Finance, Aleš Perčič, 20.4.2013

NI NA SPLETU

2- članek Dnevnik, 21.1.2012

http://www.dnevnik.si/clanek/1042503848

3 – članek Slovenske Novice, Boštjan Fon,

http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/dimnikarji-nategovali-upokojene-gorenjce

4- http://www.dci-malecnik.si/index.php?option=com_content&view=article&id=98:dimnikarske-koncesije&catid=34:novice&Itemid=55

5 – http://www.delajozate.si/seje/6-mandat/13/5-redna/2012-05-29/

Poslano:

Zveza potrošnikov Slovenije Frankopanska 5, 1000 Ljubljana

g. Tomaž Gantar, minister za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

ga. dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

– ga. Alenka Bratušek, predsednica Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana

– g. Janez Potočnik, komisar za okolje – European Commission, B-1049 Brussels, Belgium

NA NAŠ DOPIS SMO ODGOVOR PREJELI SAMO OD MINISTERSTVA ZA KMETIJSTVO IN OKLOLJE

image

image

image

image

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.