Zvoki vetrnice se ne slišijo do Ljubljane


PRIMORSKE NOVICE: petek, 8. november 2013

Zvoki vetrnice se ne slišijo do Ljubljane

“Zahteve po omejitvi obratovanja vetrnice v Dolenji vasi v nočnih urah morajo krajani nasloviti na investitorja tega objekta,” se glasi del odgovora, ki ga je okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) včeraj prejela na pismo predsednici vlade Alenki Bratušek.

Vetrnica v Dolenji vasi oddaja impulzne, sunkovite, kratkotrajne, a ponavljajoče zvoke, ki otežujejo življenje okoličanov

Foto: Marica Uršič Zupan

DOLENJA VAS, LJUBLJANA > AAG je Bratuškovo pozvala, naj od odgovornih zahteva takojšnjo ustavitev vetrnice v nočnih urah. Krajanom se namreč zaradi konstantnih zvokov, ki jih oddaja, že kažejo bolezenski znaki.

Vodja kabineta predsednice vlade Jernej Pavlič v odgovoru organizaciji AAG še zapiše, da odgovorni lahko prekinejo obratovanje vetrnice v nočnih urah le na osnovi meritev. “V primeru, da bi na podlagi meritev ugotovili, da delovanje vetrnice pri Dolenji vasi oddaja hrup, ki presega zakonsko določeno raven, se lahko krajani pritožijo na inšpektorat za okolje in prostor,” sklene Pavlič.

Neprofitna organizacija AAG, sicer uspešna braniteljica okolja v več slovenskih projektih, je pismo Bratuškovi poslala v bran krajanov; ti so se v stiski obrnili nanjo, saj jim hrup vetrnice kali nočni spanec, nekateri pa imajo že konstantno glavobol. “Zahtevajte takojšnjo ustavitev vetrnice na Griškem polju med 21. uro zvečer in sedmo uro zjutraj vse dni v letu! Samo vi lahko to naredite takoj, vsi ostali organi bi zadevo mleli leto in več ali celo do zastaranja,“ je bil v pismu predsednici vlade oster vodja AAG Vojko Bernard.

A kot je razbrati iz odgovora kabineta, tudi neuspešen. Pavlič namreč navaja, da je bil investitor v izgradnjo vetrnice na Griškem polju ob Dolenji vasi, podjetje AAE – družba za proizvodnjo elektrike iz Maribora, v poskusnem obratovalnem času dolžan skladno s predpisi izvesti meritve ravni hrupa in meritve elektromagnetnega sevanja vetrne elektrarne. Upravna enota je pred izdajo uporabnega dovoljenja zato marca letos Agencijo za okolje (Arso) zaprosila za ta dva elaborata, izdelal jih je Elektroinštitut Milan Vidmar iz Ljubljane. Vrednosti obojih meritev, tako obremenitve okolja s hrupom kot z elektromagnetnim sevanjem, so po besedah vodje predsedničinega kabineta v skladu z uredbo, ki jih predpisuje. Zato je Arso izdala pozitivno mnenje v postopku izdaje uporabnega dovoljenja.

Vendar Bernarda tako pojasnilo ne prepriča: “Iz ljudi, ki so prizadeti zaradi hrupa vetrnice, se delajo norca. Predvsem pa bomo preverili strokovno ustreznost inštituta, ki je opravil meritve; in tudi način njihovega merjenja. Po vsej verjetnosti bomo sami merili hrup in sevanje vetrnice ter izdelali strokovni elaborat, nato pa se v imenu prizadetih krajanov pritožili na inšpekcijo. A vsi ti postopki se vlečejo kot jara kača.”

Odbor za park vetrnih elektrarn Senožeška brda

Krajevna skupnost Senožeče je na svoji zadnji seji oblikovala sedemčlanski odbor za park vetrnih elektrarn Senožeška brda. Osnovna vloga odbora je, da pripravlja mnenja in stališča o parku vetrnih elektrarn in jih predlaga v obravnavo svetu KS. Člani odbora se bodo udeleževali sestankov s predstavniki investitorja in ministrstva, preučevali gradiva in pripravljali izvlečke in predloge za seje sveta KS, svet pa naj bi predloge sprejel ali zavrnil.“Člani odbora naj bi bili tako nasprotniki kot zagovorniki vetrnih elektrarn,” poudarja predsednica KS Alenka Štrucl Dolgan.

Zvoki se v hišah “seštejejo”

Strokovnjak Tomaž Ogrin z Inštituta Jožefa Stefana v Ljubljani pojasnjuje, da prvi škodljivi zvok nastane, ko krila vetrnic potujejo mimo stebra, drugi pa pri “rezanju” zraka v določenih okoliščinah. “Značilnost teh zvokov je, da so impulzni, sunkoviti, kratkotrajni, a ponavljajoči do nevzdržnosti; v tem je njihova škodljivost,“ dodaja Ogrin, ki tudi sodeluje z organizacijo AAG. “Ali kot je dejal prebivalec iz Laž: kot bi vam voda kapljala na čelo. Nekaj kapelj ni nič, čez čas pa lahko znorite,” še nazorno opiše zvoke vetrnice.

Druga značilnost nizkofrekvenčnih (pod 200 herci (Hz) – sunki na sekundo) in infrazvokov, ki jih ne slišimo, čutimo pa kot vibracije zraka (te so pod 20 Hz – sunkov na sekundo), je ta, da lahko njihova jakost naraste, ko pridejo skozi okna (tudi zaprta), ker v sobah resonirajo, torej se odbijajo od sten in se “seštejejo”, še navaja Ogrin.

Tretja lastnost teh nizkih zvokov je izredna prodornost, nadaljuje strokovnjak. Skozi zaprta okna, skozi gozdove. “S spleta zvemo, da se z infrazvoki sloni dogovarjajo kilometre daleč, skozi zaraščeno naravo. In če je vetrnica na hribu, hiša pa spodaj, je učinek teh zvokov bistveno večji, kot na ravnini.”

LEA KALC FURLANIČ

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.