Društvo za varstvo okolja Bled vabi na predavanje – Vzdrževanje predstave o trajnostnem razvoju kot trajnosti kapitala


Predavanje bo tokrat izjemoma v torek, 22. oktobra ob 18h.


Vzdrževanje predstave o trajnostnem razvoju kot trajnosti kapitala

zemlja tck

 

Predavanje bo osvetlilo strategije, s katerimi politične in ekonomske elite v spregi z mediji okvirjajo javno razpravo o trajnostnem razvoju v smeri nezmanjševanja kapitala in ohranitve dohodka za lastnike produkcijskih sredstev. Sam pojem trajnostnega razvoja je zasičen s tolikšnimi definicijami, da mu grozi brezpomenskost, kar s pridom izrabljajo različne interesne skupine. Ne gre za definirano politično strategijo, temveč za polje političnega boja, kjer na eni strani najdemo poveličevanje neoliberalne ideologije prostega trga, na primer skozi zeleno potrošništvo, na drugi strani pa zahteve po radikalnih spremembah družbenega sistema.

 

Peter Sekloča je domačin, rojen 1973, je znanstveni sodelavec na Univerzi na Primorskem – Znanstveno-raziskovalnem središču in docent na fakulteti za humanistične študije v Kopru. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti, Univerza v Ljubljani. Leta 2005 je na Fakulteti za družbene vede (UL) doktoriral s področja komunikologije. Za raziskovanje v okviru doktorskega študija je prejel štipendijo fundacije Marie-Curie. Je avtor številnih znanstvenih člankov. Vključen je v več nacionalnih in mednarodnih projektov.


predavanja v knjižnici Bled finančno podpira tudi občina Bled

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.