Sanacija onesnažene celjske kotline


Spoštovani gospod Šuštar

 

Glede na to, da smatrate, da jaz kot odgovorna oseba za delovanje čistilne naprave zastrupljam Celjane s prekomernimi obremenitvami težkih kovin v blatu iz ČN Celje,

ste me po slovenski zakonodaji dolžni ovaditi na pristojni policijski upravi.

Priporočam, da to nemudoma storite, ker bom v nasprotnem obvestil medije, da zavajate široko javnost.

 

S spoštovanjem,

 

Roman Kramer

Vodja obrata za čiščenje odpadne vode

Vodovod – kanalizacija Celje

 

Celjska kotlina

 

PISMO g.BORISA ŠUŠTARJA –CI CELJE

Odgovor 4.10.2013.

Roman Kramer

Vodja oddelka za čiščenje odpadne vode

Vodovod kanalizacija Celje.

Glede na dejstvo, da ste na okrogli mizi z evropskim poslancem g.  Vajglom »90 minut za sanacijo onesnažene celjske kotline« izjavili, da naj preneham s političnim govorom, ko sem navajal uradne analize in uradne podatke o onesnaženju celjske kotline, ki jih potrjujejo tudi analize, ki smo jih naročili ter plačali v Civilnih iniciativah Celja in grozljivih  zdravstvenih posledicah na prebivalstvu in ker »grozite«, da boste »obvestili medije, da zavajam široko javnost« vam odgovarjam  in hkrati obveščam odgovorne in javnost- tako v Sloveniji kot v Evropski Komisiji. Saj to vam še edino pride do »živega«.

Če ste kot odgovorna oseba obrata za čiščenje odpadne vode  zadolženi  za neonesnaženost  blata iz komunalne čistilne naprave, ki ga sežigate v sežigalnici komunalnih odpadkov, potem ste po mojem mnenju krivi.

Pa vi tako ali tako nimate nobenega vpliva kako onesnažene fekalije in padavinske vode »pridejo« na  čiščenje v čistilno napravo. Ker pa vas ne skrbi kako hudo je onesnaženo blato iz komunalne čistilne naprave in to blato sežigate v sežigalnici komunalnih odpadkov pa smo morali obvestiti odgovorne v Sloveniji in v Evropski Komisiji. Po mojem mnenju pa ste krivi, tudi  kot bivši vodja oddelka za okolje in prostor na MO Celje, da ste na novinarski konferenci v Narodnem domu že pred  leti razlagali, da je blato iz komunalne čistilne naprave tako čisto, da bi ga ljudje lahko trosili po vrtovih. Sam sem bil prisoten pri tej vaši razlagi in sem izrazil velik dvom v te navedbe, žal pa takrat  še nisem razpolagal  za analizo mariborskega ZZV,  ki jo prilagam. Ta analiza dokazuje, da je v pet tisoč tonah suhega blata iz komunalne čistilne naprave cca 50 kg arzena, cca 20 kg kadmija,  cca 10 kg živega srebra, cca 1,5 kg talija in še zelo veliko vseh ostalih strupov. Ker v sežigalnici komunalnih odpadkov nimajo  mokrega čiščenja dimnih plinov v zadnji fazi( ki  ga odgovorni niste »privoščili« po projektu, ker je najdražje) vam  zaradi vseh pogovorov s strokovnjaki zaupam-navajam, tudi na posvetu o ravnanju z komunalnimi odpadki v Moravcih že pred leti, da je pol suho čiščenje dimnih plinov bistveno manj učinkovito. Pa tudi tega niso sedaj izvedli, ker so  imeli velike tehnične probleme in so prešli na suho čiščenje dimnih plinov po izgorevanju plinov v drugi fazi.  Tudi  predvidena lokacija na centru za ravnanje z odpadki, kjer bi ta sežigalnica zaradi višje lokacije in disperziranega onesnaževanja bistveno manj  onesnaževala okolje ni bila sprejeta zaradi nekaj večjih stroškov izgradnje.

Naj vam zaupam  še  izjave francoskih znanstvenikov na posvetu o ravnanju z  komunalnimi odpadki v  Ljubljani ( če jih niste prebrali  takrat v Delu)  pred izgradnjo sežigalnice  odpadkov v Celju,  kjer so navedli, »da je sežiganje tega blata ekonomsko neupravičeno- drago, energetsko potratno, in ekološko sporno«.

Ko še niso vedeli, da bi lahko bilo to blato tako onesnaženo kot je po tej analizi.

Ni sežigalnice komunalnih odpadkov, pa čeprav ima najboljšo tehnologijo, ki ne bi onesnaževala okolje. Celjska sežigalnica pa nima  najboljše tehnologije čiščenja dimnih plinov.

V okoljevarstvenim dovoljenju sežigalnici komunalnih odpadkov zelo jasno navajajo, da imajo naprave za zmanjšanje emisij vseh strupov v okolje, ne pa naprave za popolno odpravo emisij v okolje. Da imajo vsa dovoljenja, nam ob teh podatkih , ni prav nič v uteho.

Koliko suhega ali mokrega blata sežgete v sežigalnici komunalnih odpadkov pa je seveda vaša odločitev in odločitev vodje sežigalnice. Dovoljenje imate za sežiganje  pet tisoč ton blata. Če je resnična vaša navedba, na tej okrogli mizi, da je v tem blatu 75% vode, potem morate nemudoma zahtevati, da vam v sežigalnici zaračunajo samo za sežiganje blata, saj ne poznam načina kako bi lahko sežigali vodo, kaj šele, da bi nam uporabnikom za ravnanje s komunalnimi odpadki in odpadnimi vodami  to zaračunali. Ker pa po vaši izjavi sežigajo »samo« 2 500 ton blata na leto, ker bi naj ne bilo dovolj smeti- komunalnih odpadkov  za sežiganje pa bi moralo tudi zanimati vse odgovorne kako ste projektirali  in kako ste Evropi razlagali kako boste rešili problem komunalnih odpadkov za vso regijo. Že takrat ste se zavedali, da so smeti »biznis«, in da boste ubobožan mestni proračun reševali z denarjem   nas uporabnikov odvoza smeti in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Naj vas samo spomnim, da je bila položnica za odvoz smeti leta 2004 1200 tolarjev, sedaj pa je za manjšo posodo za komunalne odpadke  cca 13  evrov in še 10 evrov za odvoz bioloških odpadkov pri manj pogostem odvažanju smeti. To je 4320 tolarjev več!!!! Poleg tega še plačujemo za odvajanje padavinskih voda, ker spodbujate, da onesnaženo vodo s kontaminiranim prahom iz aktualnega onesnaževanja, kar dež izpira iz naših streh, polivali po naših vrtovih- res skrajno nestrokovna  odločitev lokalne oblasti. Pa saj  gre oblasti samo za denar in ni važno, da ljudje dodatno onesnažujejo tla in s pridelki  ogrožajo zdravje prebivalstva.

Tudi v Evropi  in pri nas jih bo zanimalo zakaj so dali denar za reševanje problemov komunalne infrastrukture. Zagotovo  ne za zastrupljanje prebivalstva, kar je dokazano prisotno na področju stare Cinkarne in področju črne deponije v Bukovžlaku. »Evropa« ne daje denarja zato, da bi se ogrožalo zdravje ljudi in okolje.

Kdo je že bil vodja oddelka za okolje  in prostor in kdo ni ukrepal za zaščito zdravja ljudi? Vse analize smo vam kot odgovornemu predstavili, žal pa za vas in za neodgovorne in nesposobne državne  uradnike na Ministrstvu za okolje vse študije niso  pomenile nič, dokler vam Evropska Komisija ni začela izdajati opomine zaradi neustreznega ravnanja z okoljem in ogrožanja zdravja ljudi.

Ker je ga. Drugovič  po okrogli mizi  z evropskim poslancem izjavila, da podjetje Saubermaher  manj računa  po toni za odvoz tega blata iz komunalne čistilne naprave kot morate plačati sežigalnici, vam svetujem, da vso blato predajajte na uničenje podjetju Saubermaher,   pa še prebivalstvo bo manj ogroženo.

Potrebno je narediti konec sprenevedanju in  tajitvi najhujših ekoloških problemov v Sloveniji, ter pristopiti sanaciji onesnaženega  okolja in zmanjšati tveganje za zdravja ljudi.

V  zelo degradirani celjski kotlini je potrebno uvesti ničelno stopnjo tolerance do vseh onesnaževalcev, da bodo čez leta  imeli naši potomci  dostojne življenjske razmere.

To je civilizacijska dolžnost vseh odgovornih!

Pozdrav

Boris Šuštar

Civilne iniciative Celja

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.