Pojasnilo ARSO o sodbi Upravnega sodišča za družbo Papir servis


Dne 22.2.2013 je Agencija RS za okolje (ARSO)družbi Papir servis, d.o.o., Ljubljana, izdala okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v pokriti hali, v katerem je določila pogoje za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi in okolja. Na okoljevarstveno dovoljenje se je pritožilo več oseb (civilna iniciativa, društvo Alpe Adria Green). Zadevo je ARSO odstopila pristojnemu Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je pritožbe 29. 5. 2013 zavrnil in potrdil dovoljenje.
Društvo Alpe Adria Green je sprožilo upravni spor, zato je ARSO celotno zadevo konec junija 2013 odstopila Upravnemu sodišču. ARSO sodbe Upravnega sodišča še ni prejela, pač pa se je z njo seznanila iz medijev. Iz izreka sodbe izhaja, da je okoljevarstveno dovoljenje, ki navedeni družbi dovoljuje predelavo odpadkov v obratu Vevče, odpravljeno, zadeva pa vrnjena ARSO v ponovni postopek.
Upravno sodišče je v navedeni sodbi ugotovilo, da uredba, ki je bila podlaga za izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni skladna z Zakonom o varstvu okolja ter evropskimi predpisi in sodbami Sodišča EU. Konkretno okoljevarstveno dovoljenje torej ni odpravljeno, ker ARSO ne bi odločala na podlagi in skladno z veljavnimi predpisi, pač pa, ker so predpisi (konkretno gre za Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje) neskladni s pravnimi akti višje hierarhične ravni (konkretno Zakonom o varstvu okolja in Direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje). Poudariti je treba, da upravni organi nimajo pristojnosti opredeljevati se do zakonitosti podzakonskih predpisov, pač pa to v posamičnih zadevah sme storiti Upravno sodišče (tim. exceptio illegalis).
Zaključek sodišča, da je ARSO napačno uporabila materialno pravo in posledično pomanjkljivo ugotovila dejansko stanje, je spričo zgornjih navedb logično, saj drugače ni mogla ravnati. Upravno sodišče je v sodbi pokazalo tudi, kako je treba razumeti in uporabiti navedeno uredbo, da bo dosežena njena skladnost z zakonom in evropskim pravom, čemur bo ARSO v ponovnem postopku tudi sledila.

Po mnenju Arsa pri izdaji dovoljenja za Papir servis drugače niso mogli ravnati

Vir DNEVNIK / Avtor:  STA

29. oktober 2013 (nazadnje spremenjeno: 7:53 29. oktober 2013)

Oznake: Papir Servis

Ljubljana –  Okoljevarstveno dovoljenje za Papir servis v Vevčah ni odpravljeno, ker Agencija RS za okolje (Arso) ne bi odločala skladno s predpisi, temveč ker so predpisi neskladni z zakonom in področno direktivo, so glede sodbe upravnega sodišča pojasnili na agenciji. V Papir servisu pa so odločitev sodišča označili za veliko katastrofo za podjetje.

(Foto: Luka Cjuha)

Na Arsu so glede nedavne sodbe sodišča pojasnili, da uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki je bila podlaga za izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni skladna z zakonom o varstvu okolja ter evropskimi predpisi in sodbami Sodišča EU.

“Zaključek sodišča, da je Arso napačno uporabil materialno pravo in posledično pomanjkljivo ugotovil dejansko stanje, je spričo zgornjih navedb logičen, saj drugače ni mogel ravnati,” so v sporočilu za javnost zapisali na agenciji. Po njihovih navedbah je upravno sodišče v sodbi pokazalo tudi, kako je treba razumeti in uporabiti navedeno uredbo, da bo dosežena njenaskladnost z zakonom in evropskim pravom. Kot so zagotovili, bodo v ponovnem postopku temu tudi sledili.

Arso je družbi Papir servis februarja izdal okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v pokriti hali, v katerem je določil pogoje za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi in okolja. Na okoljevarstveno dovoljenje so prejeli več pritožb, o njih je odločalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki pa je maja letos potrdilo dovoljenje, pojasnjujejo na Arsu.

Krajani Vevč so prek organizacije Alpe Adria Green sprožili upravni spor, v katerem je upravno sodišče odpravilo okoljevarstveno soglasje, ki Papir servisu v obratu v Vevčah dovoljuje predelavo odpadkov, in zadevo vrnilo agenciji v ponovno odločanje. Kot pojasnjujejo na Arsu, sodbe še niso prejeli, temveč so se z njo seznanili iz medijev.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje pa so za STA pojasnili, da so sodbo upravnega sodišča prejeli v ponedeljek, ter dodali, da bo Arso sledil napotilom sodišča.

OPOMBA ALPE ADRIA GREEN:

KOLIKO PODJETIJ IN OBJEKTOV JE PO TAKI NESKLADNOSTI DOBILO OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE OZ.SOGLASJE, PA V SLOVENIJI VE SAMO “BOG” – MINISTRVA IN ARSO SIGURNO NE!!!!!

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

PAPIR SERVIS: Nove težave za Odlazka


Nove težave za Odlazka

3

FINANCE.SI

26.10.2013 15:20

Matic Cvelbar

Matic Cvelbar

Podjetje Papir servis je ostalo brez okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje v Vevčah

Upravno sodišče je razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je pridobil Papir Servis v lasti Martina Odlazka. Ta sicer že od februarja obratuje v Vevčah. Kot pravijo v civilni družbi, je ministrstvo za kmetijstvo in okolje naložilo, da se obratovanje podjetja v Vevčah ponovno obravnava. “Civilne družbe v ČS Polje, Ribiška družina Vevče in Alpe Adria Green smo izredno zadovoljni nad odločitvijo Upravnega sodišča,” so zapisali v sporočilu za javnost. Pritožbo v zvezi s Papir Servisom so na upravno sodišče prek organizacije Alpe Adria Green vložili krajani Vevč, potem ko je kmetijsko ministrstvo njihove pritožbe zavrnilo.

Upravno sodišče je ugotovilo, da je agencija zaradi napačne uporabe materialnega prava dejansko stanje ugotovila pomanjkljivo, tako da ne daje zanesljive podlage za odločitev o zahtevi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Tožbi krajanov je zato ugodilo, izpodbijano odločbo odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovni postopek.

Kot je nedavno poročala STA, so v podjetju Papir servis še vedno mnenja, da imajo za delovanje obrata v Vevčah, ki mu nasprotujejo okoliški prebivalci, pridobljena vsa ustrezna dovoljenja. Drugačnega mnenja pa so na inšpektoratu za kmetijstvo in okolje, ki je Papir servisu maja in julija izdal prepoved predelave odpadkov oziroma obratovanja naprave za predelavo odpadkov.

Inšpektorat izdal odločbo o prepovedi obratovanja

Papir servis se je zoper odločbo o prepovedi pritožil, drugostopenjski organ pa je odločbo odpravil in zadevo vrnil prvostopenjskemu organu v ponovno obravnavo. Inšpektorat je nato opravil ponoven ogled in julija izdal novo odločbo o prepovedi obratovanja naprave za predelavo odpadkov, saj podjetje za Vevče ni imelo pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja. Tega je zdaj upravno sodišče razveljavilo.

Papir Servis je izgubil okoljevarstveno dovoljenje

Postopek se vrača na ministrstvo
26. oktober 2013 ob 15:49,
zadnji poseg: 26. oktober 2013 ob 16:09
Ljubljana – MMC RTV SLO/STA

Upravno sodišče je v petek razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje podjetju Papir Servis, ki od februarske selitve papir predeluje v obratu v Vevčah.

Odločba je seveda razveselila krajane, zbrane v lokalno civilno iniciativo in društva, predvsem pa nevladno organizacijo Alpe Adria Green, ki je okoljevarstveno dovoljenje v njihovem imenu sodno izpodbijala.

Potem ko je Agencija RS za okolje Papir Servisu izdala okoljevarstveno dovoljenje za lokacijo v Vevčah, so se krajani in civilne iniciative nanj pritožili, a je ministrstvo za kmetijstvo in okolje pritožbe zavrnilo oz. zavrglo. Krajanom je tako ostala možnost sprožitve upravnega spora.

 


Upravno sodišče je ugotovilo, da je agencija zaradi napačne uporabe materialnega prava dejansko stanje ugotovila pomanjkljivo, tako da ne daje zanesljive podlage za odločitev o zahtevi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Tožbi krajanov je zato ugodilo, izpodbijano odločbo odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovni postopek na ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Kot v sodbi pojasnjuje sodišče, agencija pri izdaji dovoljenja Papir Servisu ni preverjala, ali gre pri novi lokaciji v Vevčah za območje, kjer veljajo predpisi s področja varstva voda, prav tako ni preverjala vseh vplivov na okoliško prebivalstvo. Sklep, da naprava ne bo vplivala na okolje, je zato prenagljen. Sodišče ob tem še dodaja, da bo pri ponovnem odločanju o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja pomembna tudi presoja o obremenjevanju okolja s smradom, pa čeprav predpisov o mejnih vrednostnih smradu nimamo.

L. D.

Problemi Papir servisa niso problem občine

Župan Zoran Janković: Odpadno embalažo lahko namesto Papir servisa odvaža tudi kdo drug

Janez Petkovšek, Ljubljana
tor, 29.10.2013, 16:00

Ljubljana – Odprava okoljevarstvenega dovoljenja za vevški obrat Papir servisa in njegovo morebitno zaprtje ni problem občine, temveč tega podjetja. Če bo izgubilo koncesijo za odvoz in predelavo odpadne embalaže, bo pač Slopak izbral drugega koncesionarja.

To je na novinarsko vprašanje, kako komentira razveljavitev OVD za Papir Servis, na svoji tiskovni konferenci med drugim povedal župan Zoran Janković. V nadaljevanju je sicer pojasnil, da je najverjetnejši scenarij ta, da bo Papir servis skušal dobiti soglasje za neko prehodno obdobje, v katerem bo izpolnil vse zahteve, ki jih je upravno sodišče naložilo njemu in upravnemu organu ob morebitnem ponovnem pridobivanju OVD. 

Vzporedno pa se Snaga že pripravlja na morebitni prevzem posla z odpadno embalažo.

Zbiralci surovin na eni lokaciji

Sicer pa je župan razložil, da si MOL prizadeva že dlje časa urediti lokacijo za vse zbiralce odpadnih surovin (železo). Najnovejša je na zemljišču med ljubljanskim avtosejmom in Snagino deponijo. Tja bi lahko preselili vse zbiralce kot so podjetje Rematom iz Dobrunj, pa Jašarija in Rajića. 

Zimska služba in KPL

Bolj kot zaplet s Papir servisom župana skrbi prihajajoča zima in z njo povezana zimska služba. Ker je v MOL glavni koncesionar za čiščenje in vzdrževanje 1160 kilometrov cest in 560 kilometrov kolesarskih stez ter pločnikov podjetje KPL, se boji, da bi stečajni upravitelj podjetja CPL upnike skušal poplačati s tovornjaki svojega hčerinskega podjetja KPL. 

Če bi jih zasegel, potem bi mesto ostalo brez zimske službe in v prometu bi s tem zagotovo povzročili izredne razmere. 

Rezervni načrt 

Ima pa Janković že načrt B. V okviru mestnih služb se že pripravljajo na ustanovitev svoje gradbene operative, ki bi skrbela za vzdrževanje in čiščenje mestnih cest ter drugih javnih površin. Priznal je tudi, da so zaradi nevarnosti, da bi nakazan denar zasegli upniki CPL, za opravljene storitve in plače KPL denar letos večinoma nakazovali na hčerinsko podjetje KPL Rast. 

Dovoljenje za Kolezijo

Na koncu je povedal še to, da je pretekli petek MOL dobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega olimpijskega bazena Kolezija s spremljajočimi objekti (ki pa še ni pravnomočno). Še letos naj bi porušili dva dotrajana objekta, po novem letu pa začeli graditi nove.

Ko smo župana vprašali, kdaj bo predstavil analize prometa pred zaprtjem Slovenske ceste (nulto stanje) in po njej, je dejal, da bodo te znane po novem letu. Zdaj namreč izvajajo štetja prometa in zbirajo pripombe obiskovalcev ter meščanov. 

Na vprašanje, ali je že podpisal dopolnilo k pogodbi o organizaciji EP v košarki, pa je odvrnil le, da bo 567 tisoč evrov plačal v 15 dneh po podpisu dopolnila.

Majhen korak za človeštvo, velik za Vevčane

Upravno sodišče je krajanom Vevč priznalo pravico do bivanja v čistem in zdravem okolju ter razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je podjetju Papir servis za lokacijo v tiskarni SET Vevče izdala Agencija RS za okolje. V Papirju servisu pa se bojijo, da bi lahko sodba katastrofalno vplivala na obstoj podjetja.

Janez Mlakar, direktor Papirja servisa: Sodba upravnega sodišča v Ljubljani pomeni veliko katastrofo za naše podjetje, ki zaposluje 768 ljudi, od tega 332 invalidov. (Foto: Luka Cjuha/dokumentacija Dnevnika)

»To je sicer šele prvi korak in majhen korak za človeštvo, a velik za Vevčane,« je povedal član Državljanske pobude Vevče in neformalni vodja Vevčanov v sporu s podjetjem Papir servis Aleš Babnik, potem ko je upravno sodišče smetarskemu gigantu razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje za lokacijo v tiskarni SET Vevče. Po njegovih besedah je odločitev upravnega sodišča krajanom Vevč vsaj malo povrnila zaupanje v pravno državo, ki se je po številnih nelogičnih in neargumentiranih odločitvah pristojnih organov že dodobra porušilo.

Arso pomanjkljivo ugotavljal stanje na terenu

Podjetje Papir servis se je letos spomladi po 22 letih iz Most preselilo v Vevče z vso tehnologijo za predelavo odpadkov vred, ne da bi pred tem pridobilo pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje. Vevčani, ki so prihodu predelovalca odpadkov nasprotovali od samega začetka, so se na odločbo, ki jo je izdala Agencija RS za okolje (Arso), najprej pritožili na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, a tam za njihove argumente niso imeli posluha. Zadnji korak, preden bi okoljevarstveno dovoljenje postalo pravnomočno, je bil upravni spor, ki so ga Vevčani vložili s pomočjo organizacije Alpe Adria Green.

Po nekajmesečnem premisleku je upravno sodišče Vevčanom pritrdilo in podjetju Papir servis v celoti razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje ter zadevo vrnilo v ponovni postopek. Sodišče je v sodbi pojasnilo, da je Arso zaradi napačne uporabe materialnega prava dejansko stanje na lokaciji v Vevčah ugotovil pomanjkljivo. To pomeni, pojasnjuje sodišče, da Arso pri izdaji dovoljenja Papirju servisu ni preverjal, ali gre pri lokaciji v Vevčah za območje, kjer veljajo predpisi s področja varstva voda, prav tako ni preverjal vseh vplivov na okoliško prebivalstvo. Po mnenju sodišča je zato sklep, da naprava za zbiranje in predelavo nenevarnih odpadkov ne bo vplivala na okolje, prenagljen.

V Papirju servisu so nad sodbo zgroženi

Krajani Vevč zdaj čakajo na naslednji korak Papirja servisa. Aleš Babnik iz Državljanske pobude Vevče pričakuje, da bo smetarsko podjetje na Arso vnovič vložilo vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, saj si bo s tem kupilo čas. »Vodstvu Papirja servisa je bržkone jasno, da v Vevčah zaradi pritiska krajanov dolgoročno ne bodo zdržali. A glede na to, da potrebujejo za preselitev na drugo lokacijo najmanj pol leta, bi bil presenečen, če ponovne vloge za okoljevarstveno dovoljenje ne bi oddali. Lahko pa se s Papirjem servisom tudi dogovorimo, da jih pod določenimi pogoji pustimo eno leto pri miru, če se pisno zavežejo, da se bodo v tem času preselili,« je povedal Babnik in dodal, da se ne bojijo morebitnih nadaljnjih strokovnih izpodbijanj, češ da imajo v rokavu tisoč in en strokovni argument.

Na drugi strani, v podjetju Papir servis, so nad sodbo, s katero so se seznanili prek medijev, zgroženi in zaskrbljeni, nam je povedal njegov direktor Janez Mlakar. »Sodba upravnega sodišča v Ljubljani pomeni veliko katastrofo za naše podjetje, ki zaposluje 768 ljudi, od tega 332 invalidov. Trenutno preučujemo vse pravne možnosti in pripravljamo tehtne strokovne argumente, da ne pride do najhujšega možnega scenarija,« je na kratko pojasnil Mlakar in dodal, da bo sodbo podrobneje komentiral prihodnji teden na novinarski konferenci, na kateri bo spregovoril tudi o usodi podjetja.

Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi tudi na mestni občini pospešeno iskali rešitev za čimprejšnjo selitev Papirja servisa na Cesto dveh cesarjev, kamor naj bi se Papir servis tako in tako preselil, ko bo zgrajen center za ravnanje z odpadki na Barju

Bo moral Papir Servis tudi iz Vevč?

Potem ko je Papir Servis obrat za predelavo odpadkov preselil iz Most v Vevče, mu je upravno sodišče preklicalo okoljevarstveno dovoljenje, ker bi podjetje moralo izdelati presojo vplivov na okolje, česar pa ni naredilo, češ da ni potrebe.

Video

Iz SVETA: Papir servisu vzeli dovoljenje za obratovanje – video – http://www.24ur.com/novice/slovenija/70-odstotna-obdavcitev-nepojasnjenega-premozenja.html

SVET 24

Socialna bomba grozi Ljubljani

 Simon Rosc
 29.10.2013 07:00:00

Upravno sodišče je izdalo odločbo, s katero družbi Papir servis, d. o. o., odvzema okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija RS za okolje in katerega veljavnost v skladu z veljavno zakonodajo je potrdilo ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Papir servis brez dovoljenja ne sme obratovati, kar pomeni izgubo službe za skoraj 800 zaposlenih, to pa tiktakajočo socialno bombo.

Družba Papir servis, d. o. o., ki je bila že v preteklosti tarča napadanj okoliških prebivalcev in je zaradi tega tudi preselila svojo proizvodnjo iz ljubljanskih Most v Vevče, je tam znova naletela na neodobravanja.

Okoliške prebivalce naj bi motila preobremenjenost okolja s prometom, hrupom, onesnaževanje voda in smrad, ki naj bi se širil na tem območju. Krajani Vevč so sprožili pritožbeni postopek na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je v tej zadevi odločilo, da je družba Papir servis okoljevarstveno dovoljenje pridobila povsem v skladu z veljavno zakonodajo – izdala ga je Agencija RS za okolje.

Službo bo izgubilo skoraj 800 zaposlenih.

A ker se Vevčani s tem nikakor niso strinjali, so preko nevladne organizacije Alpe Adria Green na upravnem sodišču sprožili upravni postopek, v sklopu katerega je upravno sodišče odločilo, da se zdaj Papir servisu to isto okoljevarstveno dovoljenje odvzame.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bi lahko to katastrofo začasno še preprečilo.

Ker je sodišče s tem odločilo povsem drugače, kot sta pred tem presodili strokovni instituciji, torej Agencija RS za okolje in ministrstvo za kmetijstvo in okolje, se poraja vprašanje, ali si je sodišče v tem primeru vzelo dovoljenje, da ne presoja samo s pravnega, temveč tudi s strokovnega vidika.

Ali bo vlada pomagala rešiti težavo?

A pustimo ob strani vse spore neodobravanja in nasprotujoče si odločitve in se vprašajmo, kaj odvzem takega dovoljenja pomeni za zaposlene v Papir servisu. Brez okoljevarstvenega dovoljenja družba na območju Vevč ne more več obratovati. To pomeni takojšnjo izgubo službe vseh 768 zaposlenih, od katerih je 332 oseb s statusom invalida.

Gre tudi za osebe z nizko stopnjo izobrazbe, kar pomeni, da so to tudi težje zaposljivi delavci. To pa za območje Ljubljane pomeni pravo socialno bombo, njeno odštevanje do eksplozije pa se je očitno že začelo.

A ministrstvo za kmetijstvo in okolje bi lahko to katastrofo začasno še preprečilo, in sicer z izdajo začasne odločbe, ki jo ureja 221. člen Zakona o upravnih postopkih. V zvezi s tem smo se danes tudi obrnili na pristojno ministrstvo, a do zaključka redakcije odgovora od njih še nismo prejeli.

Vsekakor ne gre pozabiti na skoraj 800 zaposlenih, ki si v Papir servisu služijo kruh, kar nekaj med njimi pa je tudi takih, katerih družine so odvisne od zaposlitve v omenjenem podjetju, saj sta tam zaposlena dva družinska člana.

Po odgovore v zvezi z nastalo situacijo smo se obrnili tudi na nevladno organizacijo Alpe Adria Green, ki je upravni spor sprožila, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za gospodarstvo in druge institucije. Njihove odgovore še pričakujemo in jih bomo predstavili v prihodnjih dneh.

Smo pa že dobili odgovor predsednika Civilne družbe Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog Milana Mirkova, ki je na vprašanje, kako komentira sodbo z vidika, da bo zaradi tega najverjetneje službo izgubilo skoraj 800 ljudi, odgovoril, da so s sodbo zadovoljni.

768 delovnih mest vsekakor ni zanemarljivih in vlada bi lahko v tem primeru odigrala ključno vlogo. Ali jo bo?

O morebitni pomoči pa smo povprašali tudi predsednico vlade RS Alenko Bratušek. Med finančno krizo, ko je pomembno vsako delovno mesto (trenutno je v Sloveniji 118.913 iskalcev zaposlitve, delovnih mest pa je na voljo le 768), nas je namreč zanimalo, ali bo vlada kakorkoli pomagala rešiti nastalo situacijo. 768 delovnih mest vsekakor ni zanemarljivih in vlada bi lahko v tem primeru odigrala ključno vlogo. Ali jo bo?

Odprto pismo predsednici vlade RS mag.Bratuškovi!


aag2_NEW

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Datum: 29.10.2013

Odprto pismo predsednici vlade RS mag. Bratuškovi!

Spoštovana gospa predsednica vlade RS, zahtevajte takojšnjo ustavitev vetrnice na Griškem polju med 21 in 7 uro vse dni v letu! Samo vi lahko to naredite takoj, vsi ostali organi bi zadevo mleli leto in več ali celo do zastaranja. Ustavitev vetrnice je nujna vsaj v nočnem času kot prvi ukrep proti nevzdržnim zvokom, ki pogosto prihajajo od nje in prodro tudi skozi zaprta okna ter zbujajo bližnje krajane Dolenje vasi ali jim ne dajo spati. Naj trpijo 20 let, kolikor je ocenjena življenjska doba vetrnice? Za njo pa še nova nadaljnjih 20 let? Naj se odselijo? Bomo v Sloveniji z vetrnicami preganjali prebivalce iz domačij? Komu v korist? Zasebnemu kapitalu?

S temi pulzirajočimi ”vuf, vuf, vuf ” nizkofrekvenčnimi in infrazvoki, ki prihajajo od vetrnice na Griškem polju, je kršena tudi Ustava RS, ki v 72. členu daje državljanom pravico do zdravega življenjskega okolja, v katerega spada tudi pravica do nočnega počitka.

Si morete misliti, da je investitor dosegel postavitev vetrne turbine, ne da bi krajanom povedal, kaj jih čaka? Kako lahko naša zakonodaja dopusti tako prevaro? Ljudje so bili naklonjeni vetrnici, zdaj pa so odločno proti. Še enkrat ne bodo šli na led.

Zato je velika večina krajanov odločno proti novim in novim vetrnicam, katerih energetska vloga v Sloveniji je tako ali tako zlagana, ekonomska pa pomeni odliv dragocenega denarja v tujino, namesto porabe za domača delovna mesta na področju učinkovite rabe energije. Vetrnice pa pomenijo tudi uničenje krajine kot dragocenega naravnega kapitala, ki naj raje služi turizmu, panogi, ki uspeva tudi v krizi in tudi ustvarja veliko delovnih mest.

V Alpe Adria Green smo pripravljeni izdelati energetski program, ki ne bo vseboval vetrnic, bo pa izpolnil evropske direktive. To radi naredimo za ljudi, ki so se obrnili na nas in obenem dokažemo, da obstajajo ljudem prijazne rešitve, ki so obenem tudi proti krizne.

Prosimo vas, da javnost obvestite o vašem ukrepanju! Res se mudi!

Lep pozdrav!

predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Bližnje hiše v Dolenji vasi v razdalji okrog 900 m od vetrnice

Bližnje hiše v Dolenji vasi v razdalji okrog 900 m od vetrnice, v ozadju avtocesta Razdrto – Koper in Senožeška brda.

foto: arhiv AAG, posneto je bilo 19. sept. 2013

Alpe Adria Green – international organization for the protection of the environment and nature, Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina;

In Slovenia, we operate as a society in the public interest for the protection of the environment and protection of nature;

Address: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;  GMS: +386 51 311 450;  Tel: +386 4583640

e-mail: alpeadriagreen1@gmail.com; Website:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/;

bank a.No: SI56 9067 2000 0636 284, Registration No.:1173120000, Tax No: 78020239.

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Nuklearka Krško priznava


Nuklearka Krško je 25. 10. 2013 na svoji spletni strani objavila uradno informacijo o sanaciji stanja v jedrskem reaktorju. Sama objava in obrazložitev je potrditev škandala, pravzaprav pomeni dokončno potrditev vseh naših strahov in sama za sebe priča o neverjetno neodgovornemu odnosu vodstva nuklearke in nadzorstva v osebi g. Andreja Stritarja.

Naš povzetek poročila nuklearke Krško v splošno razumljivem jeziku po poglavjih, ki jih sami navajajo v obvestilu z dodanimi neodgovorjenimi vprašanji:

‘Opis ugotovljenih poškodb’:

Uradno so potrdili, da so tri elementi poškodovani še dodatna dva elementa pa prenevarna za ponovno uporabo. Trdijo, da ni bilo vpliva na okolico.

Vprašanja:

Kako naj vemo v kakšnem stanju je preostalo gorivo, ki bo šlo v enako nevarne neobičajne pogoje reaktorja?

Ali ni logično, da bo gorivo (elementi), ki je že bilo v neobičajnih pogojih in bo ponovno uporabljeno v teh ekstremnih pogojih pričelo puščati, kar napoveduje ponovno povečevanje radioaktivnosti in dodatne incidente v prihodnjem obratovalnemu ciklusu?

Kaj so naredili s povečano radioaktivnostjo, ali naj si mislimo, da so kontrolirano prezračili prostore ob vetrovnem vremenu in je veter radioaktivnost ‘kontrolirano’ odnesel bog ve kam? Najmanj kar si zaslužimo je celovita razlaga!

‘Obratovalna praksa’:

Nuklearka se skriva za tehničnimi specifikacijami in priznava, da je prišlo do stalnega puščanja radioaktivnega goriva. Zagotovijo nam, da zadeve obravnavajo resno in odgovorno ter da celotno zadeva nadzira Urad RS za jedrsko varnost (URSJV).

Ali se ni g. Andrej Stritar (URSJV) v javnosti že večkrat izkazal kot neverodostojen človek?

Zakaj nuklearka samo resno in odgovorno OBRAVNAVA poškodbe goriva, zakaj resno in odgovorno NE UKREPA in poškodovanega goriva ne zamenja, po postopku, kot ga je obrazložil g. Miroslav Gregorič v oddaji odmevi?

Ali tehnične specifikacije dovoljujejo izgorevanje jedrskega goriva v neispravnem poškodovanem in dotrajanem jedrskem reaktorju? To je očitno zavajanje javnosti, da je vse normalno, čeprav grejo na pot s poškodovanim reaktorjem!

‘Razjasnjeni vzroki poškodb’:

Poškodbe so posledica prečnih tokov hladilnega medija, ki pridejo skozi obodne reže (razpoke) jedrskega reaktorja in nastanejo zaradi:

(1) povečanja reže na obodnih ploščah (vzrok dolgotrajno obratovanje oziroma po domače dotrajanosti) ali

(2) sprememb na strukturah reaktorja ali

(3) sprememb na strukturah primarnega hladilnega kroga.

Brez dlake na jeziku sprememba strukture po domače pomeni dotrajanost osnovnih gradnikov. Nuklearka torej priznava dotrajanost obodnih plošč, dotrajanost samega reaktorja in dotrajanost primarnega hladilnega kroga.

Ukrepi:

(1) Prvi ukrep o izločitvi petih govrivnih elementov razumemo in odobravamo.Zakaj poškodovani elementi niso bili izločeni takoj že sredi obratovalnega ciklusa, kot to počnejo drugod po svetu!

(2) 116 gorivnih elementov, ki so bili v nevarnih pogojih v jedrskem reaktorju se vrača v jedrski reaktor v iste nevarne pogoje. Če bo zaradi dotrajanosti prišlo še do dodatnega poslabšanja pogojev so ti elementi že iz prvega takšnega obratovalnega ciklusa ‘utrujeni’ (beseda vodstva nuklearke) in še bolj občutljivi na poslabšanje razmer. Ali so prepričani, da bodo ti gorivni elementi zdržali celotni naslednji gorivni ciklus?

(3) Odstranjeni so bili nezaželeni ostanki in tujki. Nikjer ni zagotovila o 100% pregledanosti ali vsaj stavek, da bi trdili, da so vse POČISTILI. Povejo nam samo, da so nekaj tega pospravili! Ali so očistili ali niso, ali naj ugibamo!

(4 in 5) Namesto štirih elementov bodo namestili jeklene palice in preverili projekt in varnostno oceno. Ta dva ukrepa sta dokaz, da je reaktor poškodovan in neispraven! Kljub temu bo obratovanje zaradi dotrajanosti nepredvidljivo. To pomeni, da ne moremo pričakovati, da bo vse potekalo nadzorovano. Ta dva ukrepa nista na mestu, namesto tega bi bil pravilen ukrep pregled celotnega reaktorja in obnovitev vseh dotrajanih komponent.

(6) Zamenjali bodo dotrajane in poškodovane vijake na obodnih ploščah. Logičen ukrep. Zakaj niso jedrskega reaktorja takoj ustavili in to uredili. Zakaj čakajo na pritiske javnosti?

(7) Prečne hladilne tokove naj bi odstranili v naslednjem remontu. Vodstvo nuklearke nam sporoča, da jim več pomeni en obratovalni ciklus, kot zdravje vseh prebivalcev Slovenije in okoliških držav. Pomislite samo en gorivni ciklus bi preskočili in v tem času temeljito odpravili vse napake, ki bi jih še ugotovili v tem času! Seveda oni bodo na smrt presenečeni, če se bo kaj zgodilo, pozabijo pa, da bomo vsi mi v tem primeru na smrt bolani!

(8) Govorijo o zagonu reaktorja in poškodovanih ceveh. Zakaj nam ne zagotovijo, da bo vse pred zagonom popravljeno?

Zakaj v poročilu uporabljajo tujke, da mora človek pošteno pomisliti kaj pomenijo? Zakaj se skrivajo za tako ‘umetno strokovnostjo’? Ali obveščajo sami sebe ali javnost?

Kaj smo našli še v tujih medijih (Jutranji List):

  • okoliškim prebivalcem nuklearke so bile letos poleti razdeljene tablete za primer povečane radioaktivnosti torej jedrske katastrofe,
  • radioaktivnost ni bila več kot leto prisotna ampak je več kot leto naraščala,
  • na hrvaškem so imeli vaje evakuacije ob katastrofi nuklearke,
  • g. Stritar se v Zagrebu gladko zlaže, da se ni dalo zamenjati palic med obratovanjem. V odmevih nam je g. Gregorič jasno povedal, kako to počnejo drugod po svetu: Reaktor ustavijo in zamenjajo poškodovane palice ter jih shranijo v komoro. Če reaktorja ne bi znali ustaviti tudi remonti ne bi bili možni. G. Stritar je ponovno dokazal, da jeclja zato ker zavaja javnost.

Za vodstvo nuklearke in g. Stritarja, ki jo nadzira, je normalno, da zaženejo nuklearko s poškodovanim reaktorjem! K temu je treba dodati še to, da priznavajo, da ni poškodovan le reaktor temveč so poškodovane tudi izpiralne cevi. Poleg tega priznavajo, da je vse skupaj že dotrajan sistem. Vse skupaj izdatno povečuje tveganja obratovanja in napoveduje da so naši odzivi mala malica v primerjavi s težavami, ki jih bodo morali reševati v jedrskem reaktorju v sledečem gorivnem ciklusu.

Zavedati se moramo, da na našem planetu ni človeka, ki bi znal rešiti situacijo, ko se sredica reaktorja stali, kar brez dvoma dokazuje primer jedrske nesreče Fukušima. Japonci niso zaman zaprli vseh 54 jedrskih elektrarn!

Spomnimo se še študije francoskih strokovnjakov, katera pravi, da jedrski reaktor v Krškem sploh ne bi smel stati, kaj šele, da bi gradili novega. O tem, da bi pisali o zagonu dotrajane in poškodovane nuklearke jim ni padlo na kraj pameti. Lahko bi stavili, da tudi tehnične specifikacije ne dovolijo izgorevanja jedrskega goriva v poškodovanem in dotrajanem reaktorju.

Ob dodatni potresni nevarnosti je zagon nuklearke čisto hazardiranje z našo varnostjo, gospodarstvom, našim zdravjem in življenji bodočih rodov. Upoštevati moramo, da že blažji potres v dotrajani nuklearki lahko napravi povečane razpoke, ki bodo izdatno vplivale na delovanje jedrskega reaktorja. Glede na starost nuklearke se zdi 18 mesečni obratovalni ciklus neskončno dolg in neprimeren, saj je projektiran za dobro delujoči reaktor. Zakaj o tem nihče v nuklearki ne razmišlja? Zakaj se nuklearka ne opremi in usposobi za preverjanje gorivnih palic in jih glede na okoliščine, ne preverja redno prvega v mesecu?

V luči videnja o nesreči v nuklearki je naše stališče jasno: JASNO IN ODLOČNO SE ZAVZEMAMO ZA TAKOJŠNJE ZAPRTJE NUKLEARKE KRŠKO.Obnovitev bi bila verjetno dražja in slabša kot postavitev nove nuklearke.

Postavitev nove nuklearke na potresnem območju meji na kriminalno dejanje ogrožanja javnosti širšega območja. Toliko bolj pa tudi obratovanje dotrajane nuklearke! Menimo, da je škandal primeren za raziskavo s strani kriminalistov, ki bi to zadevo morali raziskati po uradni dolžnosti, odgovorne pa izročiti v nemilost tožilcem.

Pozivamo pristojno ministrstvo, da reagira in zamenja obstoječe vodstvo nuklearke skupaj z g. Stritarjem, saj so dokazali svojo neodgovornost. Na takšnih položajih potrebujemo verodostojne ljudi.

Žurnal 24Ponedeljek, 28. oktober 2013

“Edino razumno je zaprtje nuklearke!”

Alpe Adria Green. V mednarodni okoljevarstveni organizaciji so prepričani, da krška nuklearka ni več varna in da bi jo bilo treba zapreti.

Nataša Čepar / Ljubljana

28. 10. 2013, 12:30

“S starostjo varnost nuklearke pada in denarja za izboljšanje varnosti ni,” poudarjajo v AAG

 

“Edina varna in razumna odločitev je takojšnje zaprtje Jedrske elektrarne Krško,” so prepričani v mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green (AAG). Da so razmere v Krškem zaskrbljujoče, je v zadnjem času opozorila udi organizacija Greenpeace Slovenija.

Očitki o zavajanju

“Vodstvo krške nuklearke je več kot eno leto javnosti prikrivalo povečano koncentracijo radioaktivnosti v primarnem bazenu,” navajajo v AAG. “Kljub nepravilnemu delovanju glavnega reaktorja, nuklearko poganjajo s polno paro,” izpostavljajo. Opozarjajo tudi na nasprotujoče si trditve glede tega, kje se nahaja odlomljen del radioaktivne palice, kar po njihovih besedah kaže na netransparentnost ukrepanja vodstva.“Če je cirkonijev hidrid, ki dela mikroskopske razpoke, prežrl palico, kaj vse je še lahko poškodoval. S starostjo varnost nuklearke pada in denarja za izboljšanje varnosti ni,” poudarjajo.

Ni znanega vzroka

“Kljub skopim informacijam o dogajanju je bilo izpostavljeno, da so poškodbe gorivnih palic večje, kot so v nuklearki pričakovali. To zbuja skrb, saj bi pričakovali, da so strokovnjaki v nuklearki ter tudi državni nadzorni organ  pripravljeni na vse možne scenarije in tveganja ter jih znajo tudi primerno oceniti. Prav tako se še vedno ne ve – vsaj ne v javnosti – kaj je vzrok takšnim poškodbam,”  so v javnem pismu, ki so ga naslovili na nuklearko, pristojne državne institucije in medije nedavno spraševali tudi v okoljevarstveni organizaciji Greenpeace Slovenija.  Ob tem so podvomili, ali je, glede na visoko tveganje, ki ga predstavlja jedrska elektrarna, trenutno upravljanje primerno.

DODANO: 23.11.2013

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1472041_620480151331554_5821914_n.jpg

VIR: http://www.radioaktivnost.si/#trenutne

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Upravno sodišče je razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje v primeru PAPIR SERVIS.


ALPE ADRIA GREEN je na Upravnem sodišču doseglo, da se Papir Servisu iz Vevč odvzame okoljevarstveno dovoljenje, ki mu ga je izdalo ARSO

Upravno sodišče, je v celoti sledilo naši argumentaciji in razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje. Sodišče se je v veliki meri oprlo na evropsko zakonodajo in na konkretne primere, na katere stalno opozarjamo tako na naših spletnih straneh kot v dopisih in pritožbah na državne institucije. S tem sklepom Upravnega sodišča smo v največji meri uspeli nadomestiti zamujeno, saj smo se v postopek vključili šele v fazi tožbe.
Postopek za pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja se bo na ARSO odvijala od začetka, saj bomo nastopili v tej zadevi, kot stranka v postopku. V novem postopku bo mogoče bistveno bolj učinkovito nastopati kot do sedaj in zavarovati naše legitimne interese.

razodba sodišča - papir servis

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

BIOPLINARNA ZG.PIRNIČE ŠE VEDNO BREZ OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA


Bioštrom d.o.o. iz Zg.Pirnič ni odgovoril na vprašanja Alpe Adria Green na javni obravnavi na ARSO, ki je bila 12.09.2013 v prostorih ARSA.

Na javni obravnavi upravljavec bioplinarne ni odgovarjal na vprašanja in trditve Alpe Adria Green, zaradi tega mu je ARSO dal deset dni časa, po javni obravnavi, da odgovori na  vprašanja in trditve, ki smo mu jih postavili na njej.

ARSO je zaradi molka upravljavca odstopil zadevo v odločanje ministrstvu za Kmetijstvo in okolje.

Pirniče - MKO

podiranje bioplinarne Pirniče2

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru “smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico”


smučišče Bohinj - za javnost

žičnice Bohinj1

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru RCERO Ljubljana


RCERO LJ - za javnost

RCERO Ljubljana

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Škandal nuklearka Krško


krško

Ob vsemu dogajanju v jedrski elektrarni Krško (nuklearka) mi je po včerajšnjih odmevih ostal čuden občutek. Prozorno je bilo, da nekaj v izjavah ne drži, ni mi dalo miru, še pesebej ne, ko se je v odmevih jeclanje Andreja Stritarja iz izjave v izjavo stopnjevalo. To je signal, da nam nekej prikriva. Po ponovnem pregledu posnetka oddaje mi je bilo jasno za kaj se je šlo. Andrej Stritar je dokumentirano ujet na laži. Nezaslišano je tudi, da se novinar Igor Bergant kar javno samocenzurira in na koncu izdavi iz sebe, da je ta škandal samo ‘problem’.

Poglejmo kaj smo izvedeli v oddaji:

(1) da je vodstvo nuklearke VEČ KOT 1 LETO DNI JAVNOSTI PRIKRIVALO POVEČANO KONCENTRACIJO RADIOAKTIVNOSTI v primarnem bazenu!

(2) da vodstvo NUKLEARKO POGANJA S POLNO PARO KLJUB NEPRAVILNEMU DELOVANJU GLAVNEGA REAKTORJA. Če mora biti avto na cesti v brezhibnem stanju, kako to, da se nuklearka ‘lahko vozi po treh kolesih’?

(3) da je možnih celo VEČ VZROKOV ZA NEPRAVILNO DELOVANJE! Ali sploh še kaj ‘štima’ v tej nuklearki!

(4) da obstajajo dovoljene vrednosti radioaktivnosti in DA JE PUŠČANJE IZ RADIOAKTIVNIH PALIC ?!? NORMALNO? Tak odnos do varnosti vodi v katastrofo! Zakaj pa ne dajo podatka v koliko nuklearkah dejansko puščajo palice. Bi hitro spoznali, da je po Fukušimi nuklearka Krško izjema, ki so privošči delovanje kljub napaki v glavnem reaktorju in to je trajalo več kot leto dni!!

(5) da se Andrej Stritar najprej gladko ZLAŽE, da je odlomljen del palice v sekundarnem hladilnem bazenu, po hvalevrednem posredovanju g. mag. Miroslava Gregoriča pa na koncu prizna, da ne ve kje je odlomlen del palice, saj bo nuklearka priskrbela francosko podmornico za iskanje preostankov palice!

(6) da nam Andrej Stritar obljubi, da bodo ZAGNALI NEUKLEARKO, ČEPRAV NE BODO RAZISKALI VZROKOV ZA TA ŠKANDALOZNI DOGODEK! Ali pa to pomeni, da tega niso sposobni ugotoviti! Torej v škodo našega zdravja in riskiranja naših živlenj!

(7) da obstaja velika verjetnost, da je cirknijev hidrid nažrl radioaktivne gorivne elemente in hkrati nam zamolčijo, kaj vse je ta cirkonijev hidrid še lahko požrl, nažrl ali načel. Če dela cirkonijev hidrid mikroskopske razpoke v materialu, pomislimo koliko časa je trajalo, da se je palica toliko prežrla, da se je zlomila. Koliko je rezervnih delov, ki so bili izpostavljeni cirkonijevmu hidridu in so lahko zdaj na meji delovanja. Glede na dogodek bi bilo najbolj varno zamenjati kar celotne inštalacije primarnega bazena oziroma ga v celoti izprazniti in obnoviti. To pa NI VEČ NAVADEN REMONT, AMPAK BI BILA POTREBNA OBNOVA ALI ZAPRTJE NUKLEARKE!

(9) Hvala za pogum g. Miroslavu Gregoriču, ki nam gladko pove in izpostavi vodstvo nuklearke in Andreja Stritarja, da bi vodstvo lahko kadarkoli ustavilo reaktor in zemenjalo poškodovane palice! Zakaj tega niso storili. Odgovora Andreja Stritarja ni bilo! So komore za neizrabljeno gorivo predrage! Kaj pa naša varnost in zdravje! Kaj pa materialne poškodbe, ki se zdaj vlečejo po vseh instalacijah, ki so bile v stiku s cirkonijevim hidridom?

(10) da s starostjo varnost nuklearke pada!

(11) da denarja za izboljšanje varnosti nuklearke ni!

(12) da operater izvaja smiselne ukrepe, torej NE IZVAJA VSEH VARNOSTNIH UKREPOV, ampak tiste, ki ne bodo vplivali na profit nuklearke!

(13) da na koncu g. mag. Miroslav Gregorič pohvalno BREZ DLAKE NA JEZIKU PRIZNA, DA NUKLEARKE NI MOŽNO DOBRO POPRAVITI! Stvar je torej resnično zavožena, ti dogodki pa so očitno vrh ledene gore pri pomanjklivemu vzdrževanju. Ne glede na vse ‘dobre’ namene vodstva – je očitno vse skupaj na točki, ko so vsi stroški za vzdrževajne nuklearke že metanje denarja skozi okno. Nuklearko Krško je treba takoj zapreti, vse od tukaj naprej je igranje z našim zdravjem.

Naj omenim, da sem v spletnem časopisu Večer prebral članek, kjer je Andrej Stitar ob tem dogodku v uradnih pojasnilih navedel tudi, da se je poškodovala zaščitna plast temeljev Krške nuklearke o čemer v odmevih ‘ni bilo vredno govoriti’.

Koliko vprašanj je še neodgovorjenih?

Kaj pomeni več kot leto dni, dve leti ali tri leta? Pri tako občutljivih vprašanjih je takšno podajanje informacij s strani vodstva nuklearke neodgovorno!

Kako je možno pri 121 elementih z 28.435 palicami določiti ‘normalno’ stopnjo puščanja elementov? Glede na to, da so bile poškodovane tri palice in da je bila ena očitno razžrta, ta ‘normalna’ stopnja ne zagotavlja nobene varnosti. V nuklearki naj bi dosegli 3% dovoljene stponje puščanja, zamislite si, kaj bi bilo v reaktorju, če bi presegli to mejo! Nuklearka ima očitno dovoljenje obratovanja do preseganja te meje? A skrbi me, kaj bo, ko bo ta stopnja presežena, ali bo mogoče mesto Krško obstajalo samo še na zemljevidu?

Kako lahko zaupamo nadzornim organom, ko pa očitno glavni pri tej zadevi Andrej Stritar javnosti in novinarju v obraz nesramno laže?!

Kako so lahko v nuklearki prepričani, da se ta pojav dogaja na točno treh mestih v nuklearki in da se ne bo pojavil na drugi strani bazena, ob dejstvu da je to stvar hidravlike – voda vendar kroži!

Kako bodo točno zadeli s praznimi elementi na prava mesta, če pa jim sploh ni jasno zakaj se gre in kaj se dogaja! To je podobno, kot bi pri strehi, ki pušča podstavili prazna vedra, s tem da pri strehi vemo kaj je problem, v nuklearki jim pa nič ni jasno. TO JE NESTROKOVNO REŠEVANJE NAPAKE V DELOVANJU JEDRSKEGA REAKTORJA. A SE DELAJO NORCA IZ NAŠIH ŽIVLENJ, SAJ NE POPRAVLAJO PRALNEGA STROJA AMPAK JEDRSKI REAKTOR!! Poleg tega je zgodba povsem netransparentna, najprej trdijo, da je zadeva odpadla v sekundarnem bazenu, potem ne vejo kje so ostanki, na koncu pa 100% vejo na katerih mestih so bile te poškodovane police. Nato se obnašajo, kot da bi te palice poškodoval nek ‘fajht’ ne pa konkretna kemična reakcija oziroma mehanska zadeva. Po moji logiki fizike in kemije je to slepomišenje bolj nevarno od samega urana. Tiste tri prazne elemente bodo dali tja, kot da so originalni butalci. NE v tej zgodbi je jedrski reaktor in ne moremo si privoščiti, da zadevo rešuje ‘neumni kmet z debelim krompirjem’. Zadevi je treba strokovno priti do dna!

Podoben primer na svetu se je zgodil pred 20 leti.

Ali to pomeni, da je varnost v Krški nuklearki bolj problematična, kot drugod po svetu?

Ali ni to znak, da si je vodstvo nuklearke vendarle preveč privoščilo?

Ali to pomeni, da obstaja možnost, da se bi lahko v Sloveniji zgodilo tudi nekaj, kar se ni zgodilo še nikjer in nikoli na svetu?

Ali to pomeni, da se igramo, ne z ognjem ampak z velikansko bombo na tako neodgovoren način?

Ali to pomeni, da je vodstvo nuklearke izgubilo strahospoštovanje pred močno silo narave in je kljub večkratnemu opozorilnemu avtomatskemu izklopu rekatorja, vedno znova malomarno zagnalo reaktor. A se vodstvu nuklearke zdi, da zaganjajo moped, ali so pozabili na moč jedrskega reaktorja!

Zakaj Andrej Stritar ob tem škandalu ne ukrepa proti vodstvu nuklearke ampak še sam prispeva k prikrivanju in laganju javnosti?

Koliko vprašanj bi še postavili, če bi imeli več informacij?

Zakaj so te informacije prišle v javnost šele po posredovanju nevladnih organizacij?

Stavek, ki smo si ga vsi želeli slišati, pa ga ni bilo: Ne bomo zagnali reaktorja dokler ne bo vse pojasnjeno in popravleno! Namesto tega smo za zaključek dobili informacijo .. … dovolite mi, da jo za vas odvijem iz celofana.. ..takole: To so stara jajca, kdo lahko ta stara jajca popravi, nihče tega ne more popraviti, tako da bo spet delovalo zanesljivo in varno. Saj veste kot pri starem avtu.

Komu torej še ni jasno, da imamo na dvorišču tempirano bombo in da se gre za zdravje celotnega Slovenskega naroda in sosedov? Ta škandal je postavil nuklearko Krško v krog najnevarnejših jedrskih reaktorjev na svetu! Ne toliko zaradi tipa reaktorja, temveč zaradi očitnega nestrokovnega reševanja in prikrivanja problemov ter laganja ali naj rečemo zavajanja javnosti. Pometanje problemov pod preprogo je z leti povzročilo situacijo, ki očitno ni več pod nadzorom. Popolna obnova nuklearke je utopija in v senci tega škandala, pa tudi Fukušime, kot dokaza, da na celem planetu ni znanstvenika, ki bi imel varnostni plan ali vsaj rešitev za primer stopljene sredice jedrskega reaktorja, je edina varna razumna odločitev TAKOJŠNJE ZAPRTJE JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO!

V AAG imamo še vedno isto mnenje kot leta 2013.

RTV je umaknila oddajo iz neznanega vzoka!!

Posnetek odmevov 23. 10. 2013 je dostopen na povezavi: Odmevi    http://www.rtvslo.si/odmevi/arhiv.php

Svarilo svetih je dostopno na povezavi: Videnje: Preprečimo nesrečo v JEK   http://svobodna-slovenija.info/wp/videnje-preprecimo-nesreco-v-jedrski-elektrarni-krsko

Jutarnji list

ŠEF UPRAVE ZA SIGURNOST

EKSKLUZIVNO IZ KRŠKOG ‘Radijacija je rasla od ljeta 2012. i bili smo bespomoćni’

Objavljeno: 26.10.2013

Share

Opasnost od daljnjeg povećanja radijacije postoji, jer se u generalno renoviranje reaktora neće moći još godinu i pol dana

Andrej Stritar, voditelj Uprave za nuklearnu sigurnost, ekskluzivno za Jutarnji list otkriva što se zapravo događa već dulje vrijeme sa NE Krško. Naime, incident s radioaktivnom gorivom šipkom od pola metra koja je pala u bazen s rashladnom vodom samo je posljedica problema koji je trajao najmanje godinu dana. Kaže kako opasnost od daljnjeg povećanja radijacije postoji, jer se u generalno renoviranje reaktora neće moći još godinu i pol dana. Projekt gradnje novog bloka NE Krško koji je predviđen za 2015. do daljnjega se odgađa.

Što se to događa u NE Krško? Navodno ste godinu dana znali da su radioaktivne gorive šipke oštećene i radijacija povišena, a ništa niste napravili da to riješite?

– Istina, 18. srpnja 2012. godine prvi je put primijećeno da je porasla razina radioaktivnosti u rashladnoj vodi reaktora, ali jako malo. To su bile količine radijacije daleko ispod maksimalno dopuštenih, pa zato ništa nismo poduzimali. Ali pratili smo stanje. Ustanovili smo da je tijekom godine radioaktivnost rasla.

Zašto niste odmah reagirali?

– Iskreno, ova situacija je i nas iznenadila i to jako. Nismo očekivali tolika oštećenja. Stvar je u tome da se ništa ne može učiniti dok elektrana radi. Nije se moglo prići reaktoru, pa smo čekali redoviti godišnji remont.

Što se točno dogodilo s gorivim šipkama?

– Oštećena su tri od 121 gorivog elementa. U svakom elementu ima 235 gorivih šiški, a oštećeno ih je osam, od koji je jedan komad od oko pola metra pukao i pao u bazen s vodom za hlađenje reaktora. Analiza je ustanovila da je razlog oštećenja vjerojatno mlaz vode koji je iz pukotine reaktora udarao u šipke zbog čega su se tresle, odnosno vibrirale.

Pronašli ste pukotinu u reaktoru?! Zar nije izlazila radijacija?

– Ne. Reaktor je obložen metalnim pločama, dakle više tih ploča, koje su pričvršćene. Između tih ploča nastala je mala šupljina kroz koju je ulazila voda. Ali te su ploče izvan reaktora, koji je hermetički zatvoren i siguran.

Pa kako i kada ćete riješiti taj problem?

– Kratkoročno rješenje je da umjesto oštećenih gorivih šiški postavimo prazne, što ćemo i učiniti, jer su ove oštećene ionako bile pri kraju. Dugoročno namjeravamo nekako smanjiti ili u potpunosti neutralizirati vibraciju, ali to su veći radovi unutar reaktora. Ali u detaljno renoviranje reaktora namjeravamo krenuti kroz 18 mjeseci.

Znači godinu i pol dana će se čekati da bi se uklonio uzrok oštećenja. Što ako se nešto dogodi u međuvremenu?

– Moramo čekati jer tek za godinu i pol dana je idući remont. Sada to ne stignemo popraviti. Ali ako u međuvremenu opet dođe do povećanja radioaktivnosti, onda ćemo tražiti od stručnih tvrtki da to poprave prije.

Koje su to tvrtke?

– Westinghous. Nuklearka Krško radi s njihovim tlakovodnim reaktorom. Njihovi ljudi su u četvrtak izvadili tih pola metra gorive šipke iz bazena dubine 15 metara s dugačkom šipkom na čijem je kraju nešto nalik kliještima. Slične onima za branje jabuka. Francuska ekipa trenutno podmornicom traži je li u bazenu ostao još koji komadić šipke.

Hoće li se usprkos svemu graditi novi blok NE Krško?

– Čini se da ne. To je ideja koja još nije uvrštena ni u naš energetski program. Upitno je hoće li se uopće graditi.

Javnost je uznemirena jer je otkriveno zračenje, prije četiri mjeseca podijelili ste tablete protiv radijacije okolnome stanovništvu, a nedavno je i u Zagrebu izvedena pokazna vježba za spašavanje u slučaju incidenta u NE Krško?

– To je puki slučaj. To nema veze s ovim događajima. Nema razloga za paniku, niti je okolno stanovnišvo u strahu. Radnici su također dobro, nisu ozračeni.

Navodno je nedavno izbio i požar u nuklearci?

– Nije bilo požara. Ekipa radnika topila je smolu da nešto poprave pa je počelo smrdjeti. Drugi su osjetili taj smrad, nisu znali o čemu se radi, pa su uključili alarm i pobjegli iz elektrane. Na osnovi toga Greenpeace je zaključio da se dogodio požar.

‘Nećemo prestati s radom, nema nikakve opasnosti’

Uprava NE Krško održala je konferenciju za novinare na kojoj je zaključeno kako će se remont produljiti za još deset dana, ali i da, usprkos problemima, NE Krško neće prestati s radom.

Predsjednik uprave NE Krško Stane Rožman i član uprave Hrvoje Perharić izjavili su kako je remont u posljednjem stadiju. Rožman je dodao i da su otkriveni mehanizmi koji su doveli do oštećenja na trima gorivnim šipkama.

– Sva tri elementa oštećena su po istom mehanizmu, a novih, detaljnijih saznanja o oštećenjima, u odnosu na izvještaj od 12. listopada, nemamo – rekao je Rožman. Dodao je i da su izuzeli još dvije gorivne šipke, koje nisu bile oštećene, no nije rekao zašto.

Rožman je objasnio kako je stručni tim intenzivno radio na utvrđivanju uzroka oštećenja na šipkama te da su utvrdili kako je do oštećenja došlo zbog vibracija u rashladnom sustavu nuklearke. Kažu kako ni jednom trenutku nije postojala opasnost za okoliš i stanovnike, a nije upitna ni sigurnost nuklearke.

DODANO 23.11.2013

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1472041_620480151331554_5821914_n.jpg

VIR: http://www.radioaktivnost.si/#trenutne

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

 

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Celjski tlačani in knezi: Roka roko umaže


Delo: Brane Piano, Celje

Celjski tlačani in knezi: Roka roko umaže

Tehnološka metoda čiščenja strupov je znana: stara prijateljstva.

V knežjem mestu zaradi odpadkov nekdanje umazane industrije niso zastrupljeni samo prebivalci, onesnažena je tudi knežja politika. Mestnim politikom nikoli v minulega četrt stoletja, odkar je potrjena onesnaženost celjske zemlje s težkimi kovinami ali vsaj malo pozneje, ko sta bili potrjeni tudi posledična nadpovprečna obolevnost in zdravstvena ogroženost tlačanov in njihovih otrok, ni padlo na pamet, da bi začeli biti plat zvona.
Imajo pa knezi težave tudi z moralo, še posebno če upoštevamo, da pri svojih poslih ne zapravljajo svojega, temveč denar tlačanov.
Takšen uvod je potreben v opis tragedije, ki se na okoljskem in moralnem področju nadaljuje v Gaberjah na opuščenem območju stare Cinkarne.
Vsem je znano, celo tam v daljnem Bruslju, da je mestna občina dala nakopati 13.600 kubikov nevarnih in posebnih odpadkov, s katerimi se zdaj mora ukvarjati evropska komisija. Šele po pritisku le te in domačih inšpekcij je zdaj občina rezervirala denar in oddala dela za saniranje nevarnih izkopov. Komu? Staremu prijatelju Boška Šrota, brata celjskega župana Bojana Šrota. Župana, naj spomnimo mimogrede, ki se je strašno pritoževal, ko je bil pred leti kratek čas predsednik Slovenske ljudske stranke in so ga namesto o stranki vsi spraševali samo o bratovih poslih.
Danes lahko ugotovimo, da so radovedneži imeli prav. Še kaj več bi ga morali vprašati. Poglejmo, zakaj.
V Celju že nekaj časa podjetje Mineral obnavlja staro mestno jedro. Mineral je v lasti podjetja Stonex. Lastnik in direktor Stonexa je Marjan Urleb. Prav tisti Urleb, ki je bil član nadzornega sveta Centra Naložb, družbe iz verige Boška Šrota, ki mu ni uspelo sprivatizirati Skupine Laško. Center Naložbe je zlezel v stečaj, opeharjeni upniki pa so prijavili za več kot sto milijonov evrov terjatev.
No, ampak očitno Marjan Urleb še vedno lahko posluje. Bojan Šrot ga ni vrgel skozi vrata niti, ko se je Stonex prijavil na razpis za saniranje občinske svinjarije na območju stare Cinkarne. Urleb je zagotovil najnižjo ceno, kar je bil odločilni pogoj razpisa, nikogar pa ni zanimalo, da Stonex s takšnimi deli nima izkušenj. Potem ko sta ta teden Mestna občina Celje in Stonex podpisala tudi izvajalsko pogodbo, se je zastavilo vprašanje, kako bo Urleb saniral tiste kupe zastrupljene zemlje na stari Cinkarni. Pa so spet postali skrivnostni.
Stonex se je zavil v molk, menda dokler ne dobi okoljskega dovoljenja za sanacijo, na knežji občini o tem, kako bo Stonex počistil za knezi, tudi ne rečejo nobene. Menda celo uslužbenke, ki so odgovorne za mestno okolje, tega še ne vedo.
Razstrupljanje Celja s pomočjo starih prijateljstev je torej edina tehnologija, ki jo je mogoče prepoznati. Če je verificirana na policiji, ni znano.
Celjski tlačani in knezi: Roka roko umaže

Celje, september 2013 – Nevarni odpadki v Gaberjah na območju stare Cinkarne. : Brane Piano

SPOŠTOVANI: NAMENITE 0,5% DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620