Presoja vplivov na okolje plinskih terminalov v tržaškem zalivu je strokovna sramota strokovnjakov, politikov in evropskih uradnikov!


Presoja vplivov na okolje plinskih terminalov v tržaškem zalivu je strokovna sramota strokovnjakov, politikov in evropskih uradnikov. Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in  republike Slovenije, smo dobili uraden podatek, da se vsi vpleteni strinjajo s tem, da so ribe nosilna vrsta ekosistema severnega Jadrana. Gospodje čas je da vrnete diplome in odstopite, kajti to ni napaka ampak katastrofalno neznanje.

To neznanje bo imelo bistven vpliv na zdravje prebivalcev Slovenije in Italije, v kolikor bo prišlo do izgradnje plinskih terminalov. Največji očitek v tej zadevi gre strokovnjakom Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, katerega naloga je skrb za javno zdravje, ki je na prvem mestu vsake presoje vplivov na okolje.

Nič novega ne bomo povedali, če rečemo, da ima vsak ekosistem svojo nosilno vrsto ali skupino. Nosilne vrste ekosistemov so ali največji organizmi ali najštevilčnejši. Njihova odstranitev ali bistveno zmanjšanje ima za posledico sesutje ekosistema.

Za tiste, ki so ribe severnega Jadrana postavili kot nosilno vrsto, naj povem, da je bukev nosilna vrsta bukovega gozda. Bukov gozd je stabilen ekosistem, dokler ne posekamo večino bukev.

Logično vprašanje, ki se postavlja v tem primeru je, katera vrsta oz. skupina je nosilna vrsta morskih ekosistemov. Še tako malo izobraženemu posamezniku je jasno, da največje vrste ne morejo biti nosilne vrste morskega ekosistema, kajti njihova odstranitev ne bo bistveno spremenila morskega ekosistema. Tudi ribe, če jih odstranimo iz morskega ekosistema na bodo imele bistven vpliv, oz tak vpliv, da se bo morski ekosistem podrl.

Torej nam ostane za karakterizacijo nosilne vrste oz skupine morskih ekosistemov, logičen sklep, da mora biti nosilna vrsta najštevilčnejša.

Najštevilčnejša skupina vseh morskih ekosistemov ne glede na geografsko lokacijo je viroplankton. V litru morske vode najdemo tri in pol milijarde virusov. Virusi, predvsem bakteriofagi, so tako ali drugače povezani z bakterijami, zoo in fitoplanktonom ter ostalimi organizmi in delajo morske sisteme stabilne. Z njihovo eliminacijo, bi bilo morje smrdeča juha in idealen prostor za razmnoževanje patogenih mikroorganizmov.

Osemdeset ton klorovih spojin, ki so predvidene za uporabo kot biocid za preprečevanje poselitve notranjosti cevi za ogrevanje utekočinjenega plina bo nedvomno imelo vpliv na viroplancton. Eliminacija viroplanktona, pomeni izpraznjen prostor v morskem ekosistemu. Vsak izpraznjen prostor v ekosistemih zasedejo pionirske združbe. V našem primeru lahko z zelo veliko verjetnostjo povemo, da bodo to bakterije kopenskih ekosistemov, ki jih običajno viroplankton eliminira v 24 do 48 urah po deževju.

Namnožitev patogenih mikroorganizmov v morskem ekosistemu, bo imel za posledico, njihovo distribucijo z aerosoli ter okužbo ljudi ob obali in globoko v notranjost Slovenije in Italije.

Na tem mestu lahko zaključim, da zgoraj naštetega v presoji vplivov na okolje pri vmeščanju plinskih terminalov v ekosistem severnega Jadrana ni. Zato ni pravilne presoje posrednega in neposrednega vplive plinskih terminalov na zdravje ljudi. Nekaj let nazaj je g.Pretnar o tem predaval v slovenskem parlamentu. To predavanje je v celoti objavil parlament v knjigi. Torej je bilo to znanje dostopno vsem strokovnjakom in tudi strokovnjakom Ministrstva za zdravje. Direktor Zavoda za zdravje Koper dr. Milan Krek je bil vprašan, s strani strokovnjakinje zaposlene na ministrstvu za zdravje, kdo iz zavoda za zdravstveno varstvo iz Kopra, bi lahko kompetentno zastopal javno zdravje v tej zadevi. Dr. Krek, je predlagal v vladno medresorsko komisijo g.Pretnarja. Zaradi osebnih zamer ni bil povabljen v sodelovanje, čeprav je zgoraj opisano ključnega pomena v tej zadevi. Naj povemo, da je slovensko ministrstvo za zdravje strokovno impotentno tudi v ostalih za zdravje ljudi ključnih vprašanjih. Da ministrstvo za zdravje pred nacionalni interes vselej postavlja osebne interese zaposlenih in z njimi povezanih.

žavlje iz morja

ZAKLJUČEK:

Od ministra za zdravje pričakujemo odstop zaradi subjektivne in objektivne odgovornosti.

Od evropskih uradnikov pričakujemo zavrnitev presoje vplivov na okolje plinskih terminalov v severnem Jadrana.

Od ministra za Kmetijstvo in podpredsednika Vlade Republike Slovenije pričakujemo, da bo od medresorske komisije zahteval ponovno presojo vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Od ministra za zunanje zadeve in od ministra za infrastrukturo pričakujemo, da bosta v kratkem času pridobil potrebna znanja in jih uporabila v pogajanjih.

Vpletenim do sedaj v tej zadevi ne očitamo samo neznanja. Očitamo jim malomarno opravljanje svojega dela , ki je v slovenskem pravnem redu kaznivo dejanje.

aag - celota

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.