ODGOVOR EVROPSKEGA KOMISARJA ZA ENERGETIKO g. OETTINGER-ja NA PETICIJO ALPE ADRIA GREEN PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)


IZJAVA ZA JAVNOST

ODGOVOR EVROPSKEGA KOMISARJA ZA ENERGETIKO g. OETTINGER-ja NA PETICIJO ALPE ADRIA GREEN PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)

V odgovoru AAG je poudaril, da je posvetil veliko pozornosti našim pomislekom in rad bi nas obvestil o najnovejših dogodkih in naslednjih korakih v vezi z LNG terminalom Žavlje in v povezavi z identifikacijskem procesom liste ( v listi se je projekt preimenoval v LNG terminal v severnem Jadranu na obali).

Odločevalci regionalnih teles so se 24 julija strinjali o predlagani listi. Listo so sestavili predstavniki regionalnih teles s pomočjo ocenjevanja doprinosa predlaganega projekta k ciljem energetske politike, kot je definirana v TEN-E.

Med sestankom so države članice imele možnost predstaviti mnenje odločevalcem o projektih, ki niso locirani na njihovem ozemlju, ampak imajo čezmejni vpliv. Slovenija je svoje pomisleke izrazila. Komisija je mnenje Slovenije zabeležila in ga bo upoštevala v prilagoditvenem procesu v Evropski uniji, po katerem se bodo odločevalci odločali v oktobru. Prav tako bi rad izpostavil, da so morali biti vsi projekti na listi usklajeni z evropsko zakonodajo, ki vključuje tudi okoljsko zakonodajo, če želijo ostati na prioriteni listi.

VELIKA PREVARA - PL.TER.ŽAVLJE6

Na podlagi podanega ozadja, je Komisija zavezana, da bo polno angažirana v pogovorih s Slovenijo in Italijo, z namenom, da se najde rešitev pred sprejemom prioritetne liste v jeseni. Še posebno je pomembno, da se najde zadovoljujoča rešitev pred potrditvijo liste, ki bo v skladu z okoljskimi dekreti, kjer bo moral pripravljalec projekta pripraviti novo oceno vplivov na okolje, ali pa alternativno predstavniki tržaškega pristanišča pripravijo nov plan pristanišča (v skladu s pričakovanim morskim prometom), da bo kompatibilen z Žaveljskim terminalom.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. SI56 9067 2000 0636 284, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.