Alpe Adria Green je prijavila nepravilno odlaganje azbestnih odpadkov, ki jih odlaga Komunala d.d. Nova Gorica, pristojnim organom.


clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green je prijavila nepravilno odlaganje azbestnih odpadkov, ki jih odlaga Komunala d.d. Nova Gorica, pristojnim organom.

Družba Komunala d.d. Nova Gorica je INŠPEKTORAT ZA KMETIJSTVO in OKOLJE dne 21.12.2012 izdal odločbo, s katero je bilo upravljavcu naloženo, da mora v roku 3 mesecev prenehati odlagati odpadke na odlagališča nenevarnih odpadkov. Kljub izdani odločbi se nepravilna obdelava azbestnih odpadkov nadaljuje in sicer se odpadki skladiščijo, pri tem pa vsi odpadki niso zavarovani s folijo; tudi tisti odpadki, ki so oviti v folijo, je folija na večih mestih stragana, tako da azbestna vlakna lahko uhjajo v zrak.

Družba Komunala d.d. Nova Gorica je kršila predpise – Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest ter Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Azbestne odpadke zbira in predeluje odpadke tako, da s tem povzroči nevarnost nastanja hude telesne poškodbe in dejanske škode kakovosti zraka, zemlje in vode, ter z opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzročil nevarnost za življenje ljudi s tem, da je Komunala d.d. Nova Gorica več let dovoljevala obdelavo azbestnih odpadkov na Centru za ravnanje z odpadki Stara Gora, čeprav podjetje Komunale d.d. Nova Gorica ni imelo okoljevarstvenega dovoljenja, ki je skladno z 11. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest pogoj za predelavo azbestnih odpadkov, pri tem pa je dovolila, da se azbestni odpadki obdelujejo na nedovoljen način in ni poskrbela za to, da bi bili odpadki pakirani v vrečah oz. foliji, kot zahtevajo predpisi, zlasti določbe Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, kar je povzročilo sproščanje azbestnih vlaken v okolje, pri čemer je azbestna vlakna veter raznašal do prebivalcev, živečih v okolici Odlagališča, kar je imelo za posledico, da so nevede vdihavali delce azbesta, med izpostavljenostjo azbestu in pojavom znakov bolezni pa mine več let, celo desetletij.

Poleg tega je družba Komunala d.d. Nova Gorica odgovorna Skladno z določili Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja za dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja, to pa pomeni, da je bilo storjeno kaznivo dejanje izvršitev protipravnega sklepa, naloga ali odobritve njenih vodstvenih ali nadzornih organov.

Kljub temu, da nimajo dovoljenja za odlaganje azbestnih odpadkov nevarne azbestne plošče nezaščitene ležijo ob vstopu na azbestno polje. Azbestne odpadke so odlagali nezaščitene, pri čemer so prosto ležali na odlagališču, niso niti zaviti v foliji niti dodatno prekriti s plastično folijo. Ponekod so pomešani z ostalimi odpadki (gradbeni material, pločevinke, plastične cevi, karton, …) in odloženi tudi izven polja, namenjenega za odlaganje azbestnih odpadkov. Po zakonu bi morali odlagati samo gradbene odpadke, ostale pa,ki vsebujejo trdno vezani azbest, in druge trdno vezane azbestne odpadke odlagati v posebnih odlagališčnih poljih ločeno od drugih odpadkov.

Nestrokovno ravnanje z azbestnimi odpadki povzroča nevarnost emisij azbestnih vlaken v zrak, kar ogroža zaposlene na odlagališču in okoliške krajane. Azbestni odpadki bi morali biti skladno z veljavnimi predpisi dnevno sproti prekriti, zaviti v folijo in nemudoma prekriti, vendar predpisi niso bili spoštovani. Ne samo, da azbestni odpadki na Odlagališču odpadkov Stara Gora niso bili zavarovani; poleg tega je upravljavec še sam povzročal širjenje azbestnih vlaken v okolje s tem, ko je dopustil, da tovorna vozila in delovni stroji na odlagališču vozijo po azbestnih odpadkih, ki so ležali na odlagališču in jih še dodatno drobijo, kar povzroča širjenje azbestnih vlaken v okolje.

Glede na to, da so na območju odlagališča pogosti vetrovi, poleg tega je to območje znano po orkanski burji, rakotvorna azbestna vlakna raznaša v širšo okolico, več kilometrov stran, tudi proti Novi Gorici.

Dokler je komunala še lahko odlagala na Odlagališču Stara Gora se azbestni odpadki niso sproti prekrivali, kar dokazujejo že prikazane slike in še potrjujeta sliki, ki sta bili posneti po koncu delovnega časa odlagališča.

Azbest je nevaren za zdravje ljudi, ker ima vlaknato zgradbo. Vlakna se zelo rada lomijo vzdolžno, pri čemer nastajajo tanjša, iglam podobna vlakna. Ker so tako majhna, da jih ne vidimo, in brez vonja, jih lahko vdihamo, ne da bi za to vedeli. Pri vdihavanju lahko vlakna pridejo globoko v pljuča in povzročijo bolezni kot so azbestoza in rak pljuč (mezoteliom – redko obliko raka popljučnice ali potrebušnice skoraj v vseh primerih povzroči azbest). Med prvo izpostavljenostjo in pojavom znakov bolezni lahko mine tudi do 40 let. Azbest, postane nevaren, ko … se zaradi neprimernega ravnanja z njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak in s tem predstavljajo nevarnost za zdravje. Nevarni so torej predvsem tisti izdelki, ki se drobijo ali spreminjajo v prah, ko jih uporabljamo.”

Komunala bi morala tudi zagotoviti, da se azbestni odpadki odlagajo na vnaprej določeno odlagalno polje za azbest, ki mora biti vidno označeno in namenjeno samo odlaganju azbestnih odpadkov. Dovoz do odlagalnega polja za azbestne odpadke mora biti urejen tako, da se odpadke lahko odloži neposredno s tovornega vozila v jamo ali jarek, kamor se odlaga azbestne odpadke. Če se azbestne odpadke stresa v jamo ali jarek z njegovega roba, je treba zagotoviti, da se odpadki ne raztresejo. Odpadke je treba takoj potem, ko se jih odloži, prekriti. Čez odložene azbestne odpadke, ki niso prekriti z zemljo ali podobnim inertnim materialom, se ne sme voziti s tovornimi vozili in delovnimi stroji.

Glede na vse navedeno je očitno, da družba Komunala brez okoljevarstvenega dovoljenja odlaga azbestne odpadke, pri tem pa v nasprotju s predpisi opustila vse ukrepe, ki se zahtevajo v zvezi z odlaganjem azbestnih odpadkov na odlagališčih in s tem povzročila nevarnost za življenje in zdravje ljudi.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Jesenice: 26.07.2013

clip_image004

Azbestni odpadki na odlagalnem polju niso trdno vezani v folijo in dodatno prikriti s plastično folijo.

clip_image006

Azbestni odpadki na odlagalnem polju niso trdno vezani v folijo in dodatno prikriti s plastično folijo.

clip_image008

Azbestni odpadki pomešani z gradbenim materialom niso odloženi na polju za azbestne odpadke.

clip_image010

Azbestni odpadki nezaščiteni ležijo na odlagalnem polju.

clip_image012

Zdrobljeni azbestni odpadki 15.03.2013 ob 5.55 popoldan

clip_image014

Nezaščiteni azbestni odpadki 22.03. 2013 ob 3.14 popoldan

clip_image016

Sledi, ki jih puščajo stroji, ko vozijo po azbestnih odpadkih in odpadke že dodatno drobijo

clip_image018

Sledi, ki jih puščajo stroji, ko vozijo po azbestnih odpadkih in odpadke že dodatno drobijo

clip_image020

clip_image022

Sliki iz septembra 2012 – azbestno odlagalo polje

clip_image024

september 2012 – azbestni odpadki so se vsipali kar čez brežino

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE NAŠIH OTROK, POTEM BO PREPOZNO!!!

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave.

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU.

SI56 9067 2000 0636 284, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.