JAVNI POZIV PREDSEDNICI VLADE TER SLOVENSKI VLADI GLEDE GLASOVANJA SLOVENSKEGA PREDSTAVNIKA V BRUSLJU GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “ŽAVLJE”


clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

JAVNI POZIV PREDSEDNICI VLADE TER SLOVENSKI VLADI GLEDE GLASOVANJA SLOVENSKEGA PREDSTAVNIKA  V BRUSLJU GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “ŽAVLJE”

Slovenska Vlada je sprejela sklep, da se bo slovenski državni predstavnik pri glasovanju v Bruslju o prioritetnih evropskih energetskih projektih vzdržal, potem pa naj bi z ločeno izjavo podprl slovenske projekte in nasprotoval italijanskemu projektu »PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE«, ki bi se na listo uvrstil z škodljivim nameram. V Alpe Adria Green pozivamo v imenu varnosti ljudi in varstva okolja in narave, da naš predstavnik na glasovanju glasuje proti listi prioritet skupnega pomena.

To obrazložujemo z dejstvom, da se Plinskemu terminalu v Žavljah uspelo uvrstiti na evropsko listo prioritet skupnega pomena samo z upoštevanjem energetsko-ekonomskih, ne pa tudi okoljskih kriterijev. Če bo projekt na glasovanju dokončno potrjen, njegove gradnje ne bo preprečilo nobeno nasprotovanje več.

Zagovorniki plinskega terminala v Žavljah in pripadajočega plinovoda so našli rešitev, kako s pomočjo Evropske unije izigrati nasprotnike terminala tako na slovenski kot na italijanski strani in utišati polemiko o negativnih vplivih terminala na okolje. V kolikor bo žaveljski terminal ostal na njej, njegove gradnje ne bo ustavilo nobeno nasprotovanje več. Ne le to, projekt bo v tem primeru upravičen tudi do evropske finančne pomoči in zgrajen tudi z denarjem slovenskih davkoplačevalcev!

Investitorju, italijanskemu podjetju Gas Natural Rigassificazione Italia, se je ne glede na močno nasprotovanje slovenskih in italijanskih lokalnih oblasti ter nevladnih in drugih organizacij (med njimi tudi tržaškega pristanišča) uspelo uvrstiti projekt na listo PCI. Kriteriji presoje za uvrstitev na listo so izključno energetsko-ekonomske narave. Ker projekt v celoti leži na italijanskem ozemlju, ga Slovenija z liste ne more spraviti z vzdržanim glasom, temveč samo z močnim nasprotovanjem na sami seji in glasovanju proti vsej listi. Če bo žaveljski terminal tako skupaj s pripadajočim plinovodom na glasovanju potrjen kot projekt PCI, bo ne glede na vsa nasprotovanja slej ko prej zgrajen.

Alpe Adria Green je dolgoletni akter na področju preprečitve umeščanja plinskih terminalov v Žavljah pozivamo vlado, da upošteva pri glasovanju druge vidike umestitve terminala na to listo:
– Okoljska in zdravstvena tveganja (Ekosistem severnega Jadrana je zelo krhek. Okolica Žavelj je posebej opredeljena kot območje, ki predstavlja veliko možnost tveganja za zdravje, predvsem zaradi živega srebra v morskem dnu. Poseganj v morsko dno zaradi izgraditve terminala bo povečalo vsebnost živega srebra v vodi in posledično v ribah. Prav tako se pričakuje povečana vsebnost klora v vodi zaradi same narave plinskega terminala. Ob tem je potrebno poudariti možnost prekomejnega učinka živega srebra in klora na kvaliteto morskega in tudi priobalnega okolja)
– Vprašljiva pomembnost in ustreznost umestitve terminala za energetsko oskrbo območja (vezano na 4. člen uredbe: Proposal of the regulation of the EU Parliament and of the council and of the Council on the guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision NO 1364/2006/Ec and amending Regulations (EC) No 714/2009 and 715/2009)
– Pomisleki o pomorskem prometu v tržaškem zalivu (pričakovan povečan pomorski promet zaradi žaveljskega terminala bo predstavljal veliko tveganje za nastanek pomorskih incidentov in nesreč na celotnem območju, prav tako bo otežen in onemogočen ves pomorski promet v času, ko bo v zalivu tanker za dostavo plina)
– Varnostna tveganja ( plinski terminal je planiran v že obstoječem industrijskem območju, SAVESO direktive niso bile upoštevane)
– Natura 2000 in druge vodne direktive (upoštevani niso bili možni vplivi na območja Nature 2000 v Sloveniji)
– Sodni zahtevki (Slovenija je skupaj z NVO in predstavniki lokalnih oblasti vložila 5 sodnih zahtevkov o ne-umestitvi plinskih terminalov v Žavljah.

-Dokaze, ki jih je zbral AAG, da je bil terminal načrtovan z lažnimi dokumentacijo.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, smo v AAG poslali komisarju za energetiko pri EU komisiji ter drugim EU institucijam, peticijo s katero zahtevamo, da se plinski terminal z spremljajočimi objekti umakne iz evropske liste prioritet skupnega pomena (PCI). To peticijo so poleg nas podpisale še Občine Koper, Izola in Piran na Slovenski strani ter Občina Milje na Italijanski strani. Peticijo je podpisala tudi Luka Koper iz ekonomskih razlogov, saj bi postavitev tega terminala uničil tudi njo!

V kolikor se bo naš predstavnik v Bruslju vzdržal glasovanja, bo istočasno glasoval proti volji lokalnih skupnosti in proti prihodnosti Slovenske obale in severnega Jadrana.

Za zdravo in varno prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:                                    Jesenice/Koper: 21.07.2013

Vojko Bernard

Poziv vladi, naj prepreči okoljsko katastrofo

Koper, Izola, Piran, 22. julija 2013 – Župan Mestne občine Koper Boris Popovič, župan Občine Izola Igor Kolenc in župan Občine Piran Peter Bossman so danes pozvali Vlado Republike Slovenije, naj odločno nasprotuje uvrstitvi plinskega terminala v Žavljah na seznam prednostnih projektov skupnega pomena v Evropski uniji.

V sredo, 24. julija 2013, bodo namreč države članice EU odločale o seznamu evropskih energetskih projektov skupnega interesa, ki bodo imeli prednost pri financiranju in izvajanju v prihodnjih letih. Župani sicer razumejo, da je Sloveniji na seznam uspelo uvrstiti sedem svojih projektov in je iz tega vidika sprejem seznama zanjo pomemben, vendar ta seznam nikakor ne more biti sprejemljiv, če je nanj uvrščen tudi projekt izgradnje plinskega terminala v Žavljah, ki bo za Slovenijo pomenil okoljsko katastrofo. Župani treh istrskih občin (Kopra, Izole in Pirana), skupaj s kolegi župani iz sosednjih Italije in Hrvaške, so večkrat odločno poudarili nasprotovanje postavitvi plinskih terminalov v severnem Jadranu, tako terminala v Žavljah, tik ob meji s Slovenijo, kot tudi terminala na morju (t.i. off-shore terminala).

Nazadnje so župani Kopra, Izole in Pirana v juniju podpisali peticijo organizacije Alpe Adria Green proti potrditvi umestitve projekta Plinski terminali Žavlje na evropsko listo prioritet skupnega pomena. Še vedno so enotni, da bi izgradnja plinskih terminalov pomenila okoljsko katastrofo in nazadovanje gospodarske rasti občin na tem območju, ki se v zadnjih letih razvija predvsem v smeri turizma in storitvenih dejavnosti. Terminali v severnem Jadranu bi imeli skrajno negativen vpliv na okolje, zdravje in varnost prebivalcev na območju Italije, Slovenije in Hrvaške.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev župani pričakujejo, da bo Vlada RS izrazila jasno in odločno nasprotovanje uvrstitvi plinskega terminala v Žavljah na seznam prednostnih projektov skupnega pomena v EU in vsem nadaljnjim poskusom, da bi projekt terminalov v severnem Jadranu dejansko prišel do realizacije.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.