DO PRIŽIGA ZELENE LUČI ZA PRIČETEK GRADNJE PLINSKEGA TERMINALA V ŽAVLJAH LE ŠE EN KORAK!


clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

DO PRIŽIGA ZELENE LUČI ZA PRIČETEK GRADNJE PLINSKEGA TERMINALA V ŽAVLJAH LE ŠE EN KORAK!

V sredo 24.07.2013 bodo države članice EU v še zadnjič razpravljale o tem, kateri energetski projekti naj se uvrstijo na evropski seznam prioritet skupnega pomena (PCI), zaradi česar bodo deležni hitrejših postopkov pri pridobivanju potrebnih dovoljenj in jim bodo zagotovljena evropska sredstva. Kljub večletnemu nasprotovanju državljanov, tako v tržaški pokrajini kot v Sloveniji na nivoju evropske unije se je na tem seznamu znašel tudi plinski terminal Žavlje V kolikor evropski seznam prioritet skupnega pomena (PCI), bodo lahko plinski terminal Žavlje skupno z plinovodom pričeli graditi tudi če je okolju in naravi škodljiv in da bodo ogrožani tamkaj živeči prebivalci zaradi nevarnosti terorističnih napadov in eventuelne eksplozije le tega.

Alpe Adria Green-u, ter še nekaterim posameznikom je uspelo v EU parlamentu – na odboru za peticije, da je projekt – PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE, škodljiv za okolje in da je nevaren za prebivalce, zaradi tega so investitorji obrali drugo pot. Z močnim lobiranjem tako Italijanske politike so prepričali EU komisijo za energetiko, da je zaradi prepovedi ali omejene izgradnje nukleark in termo- elektrarn v EU, plinski terminal ključnega pomena za nemoteno zagotavljanje zadostne količine energije za Nemčijo, Madžarsko, Avstrijo ter še nekaterih drugih držav, dodala na predlog prioritet skupnega energetskega pomena za Evropo, tudi plinski terminal v Žavljah.

V četrtek 18.07.3013 je vlada obravnavala in sprejela sklep, da bo na srečanju podala izjavo, da nasprotuje uvrstitvi terminala na seznam, glasovanja o celotnem seznamu pa se bo vzdržala. Zakaj tako ravnanje Slovenije, pojasnjuje dejstvo, da ima tudi sama na tem seznamu sedem projektov. Na slovenskem seznamu so izgradnja treh in nadgradnja enega električnega daljnovoda ter trije plinovodi, ki pa so tudi sporni saj so v neskladju z “Direktivo Evropske Skupnosti za 20%  zmanjšanja rabe fosilnih goriv”!

terminali - ne HVALA_NEW

V ALPE ADRIA GREEN ŠE VEDNO NISMO PREJELI ODGOVOR NA NAŠO PETICIJO “PROTI UVRRSTITVI PLINSKIH TERMINALOV V TRŽAŠKEM ZALIVU, KI SMO JO POSLALI EU KOMISIJI, EU PARLAMENTU IN EU SVETU. PETICIJO SO POLEG AAG PODISALE ŠE VSE TRI PRIOBALNE OBČINE ( KOPER, IZOLA IN PIRAN), LUKA KOPER TER OBČINA MILJE IZ ITALIJE. 

Predsednik Alpe Adria Green:                            Jesenice / Trst: 19.07.2013

Vojko Bernard

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo.
V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave.
Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU.
TTK: SI56 9067 2000 0636 284, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.
GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.