Energetska obnova = nepremičninski davek


Energetska obnova = nepremičninski davek

Država želi na vsak način zakrpati svojo proračunsko luknjo in najlažje se to stori z uvajanjem nove davščine na lastništvo nepremičnine. Ker občani ne nosimo svojega premoženja tako, kakor polž svoje hišice, nepremičnine ni mogoče čez noč prodati, bomo postavljeni pred novo davščino.

Zato predlagamo, da Ministrstvo za finance, kot avtor teksta za uvedbo nepremičninskega davka, doda v pogoje za oprostitev naslednji tekst:

– davka od nepremičnin so oproščeni lastniki individualnih objektov in pravne osebe, katere bodo v enem letu po uvedbi plačila davka pristopile k energetski obnovi svojega objekta ( ov ) in menjavi energetskega vira, tako,da bodo zmanjšale energetsko potrošnjo.

Ker imamo v Sloveniji izšolanih kar nekaj energetskih menagerjev, bodo le ti lahko izdelali za vsak posamezni objekt ustrezno navodilo, kako pristopiti k energetski obnovi, vključno z menjavo energetskega vira ( opustiti rabo naftnih derivatov in jih zamenjati z rabo trajnih energetskih in obnovljivih virov). Seveda mora takšno navodilo vsebovati natančen popis obstoječega stanja posameznega objekta, kakor tudi navodilo kaj vse je potrebno narediti, da objekt pridobi status energetsko varčnega objekta. Na podlagi prijave s takšno obrazložitvijo pristojen organ ( DURS) izda odločbo o oprostitvi davka na nepremičnine s postavljenim rokom izvedbe takšne obnove ( predlagam rok 3 leta). V kolikor investitor v roku tega ne izvede se mu naloži plačilo za nazaj z obrestmi.

Po energetski obnovi naj bi trajala oprostitev plačila nepremičnivskega davka 20 let.

In kaj s takšno oprostitvijo pridobi lastnik nepremičnine ? Posameznik in posamezna pravna oseba lahko zmanjša svoje letne obratovalne stroške do 60%, kar pomeni, da bo preteku oprostitvenega roka, z lahkoto pokril bodoči davek na nepremičnino, ker bo imel bistveno manjše obratovalne stroške. V oprostitvenem roku pa bo z ustvarjenim prihrankom pri obratovalnih stroških lahko v celoti pokril izvedeno investicijo.

In kaj pridobi država če tako stimulira energetsko obnovo z menjavo energenta?

Država največ pridobi,če bo pogoj za obnovo v Sloveniji proizveden material in oprema za vgradnjo in bodo izvajale projekte obnove podjetja registrirana v Sloveniji.

Država pridobi plačilo ddv od izvedenih obnovitvenih del.

Država s takšnim pristopom odpira nova delovna mesta in prispevki od plač se zbirajo v državnem proračunu.

Država v navedenem oprostitvenem roku skoraj lahko preneha uvažati naftne derivate za potrebe ogrevanja in hlajenja ( preteklo leto smo uvozili naftnih derivatov za 2,5 ,milijarde evrov), zmanjšuje toplogredne emisije, potrebna energija pa je naša naravna danost, skoraj na vsakem dvorišču!

Po statističnem letopisu imamo v Sloveniji preko 400 tisoč objektov za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Toliko v razmislek o kakšnih številkah teče beseda.

Država s takšnim pristopom k energetski obnovi izpolni obveze po Kyotskem protokolu, kakor rudi obveznost do Evropske zveze 3 x 20%.

Država pa lahko pripomore k vsaj minimalnemu subvencioniranju energetske obnove in ugodni kreditni liniji za izvedbo posameznih projektov, saj so verjetno na razpolago ustrezna sredstva v EU skladih.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.