Komisar EU Potočnik pritrdil zahtevam AAG peticiji o “SMRADU”


Odgovor EU komisije - peticija zrak_0001

Odgovor EU komisije - peticija zrak_0002

 

 

clip_image002

Alpe Adria Green

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Minister za Kmetijstvo in okolje

Vlada Republike Slovenije

Državni Zbor Republike Slovenije

Predsednik Države Republi Slovenije

Državni Svet Republike Slovenije

Urad Varuha za človekove pravice

EU Komisar g. Janez Potočnik

Datum: 15.04.2013

Zadeva: PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL

Spoštovani!

Skličejoč se na temeljno pravico Ustave Republike Slovenije, ki v 72. členu pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenskega okolja, da država skrbi za zdravo življensko okolje in da v ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, da zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenskem okolju dolžan poravnati škodo. Nezagotavljanje tega, pa so tudi hud poseg v osebno integriteto posameznika, saj grobo krši Slovensko zakonodajo, vam v prilogi pošiljamo zahtevo državljanov Republike Slovenije o takojšnem sprejemu zakona, ki je zaradi interesov lobijev »obležal« v predalu Ministerstva RS za Kmetijstvo in okolje.

Podpise podporo za peticije je AAG zbiral, med člani AAG ter njihovimi podpodporniki v elekronski obliki. Podpisi v podporo naši peticiji so bili zbrani preko portala CHANGE ORG: https://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu .

V prvi fazi smo zbrali 500 podpisov podpore, podpise pa bomo zbirali vse dokler naša zahteva iz peticije ne bo realizirana. Ravnotako bomo, do sprejetja tega zakona povečevali stopnjo pritiska.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloge:

– Podpisi podpore

– Razlogi za podpis peticije

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.