Problematika onesnaženja Celjske kotline


Ministrstvo za Zdravje Republike Slovenije

Državna sekretarka

Brigita Čokl

Spoštovani

Seznanjam vas z dogodkom- okroglo mizo Varuhinje človekovih pravic gospe Vlaste Nussdorfer, ki je bila 12.6.2013 v Celju.

Varuhinjo smo peljali na ogled  najbolj onesnaženega področja Slovenije – stare Cinkarne, naselja Bukovžlak – kjer ljudje živijo, vsak dan, prekomerno obremenjeni z izpusti umazane industrije, črno deponijo v Bukovžlaku –  kjer so v naravo navozili stotine ton  strupenih odpadkov na travnik zraven hiš,  na deponijo sadre Za Travnikom – kjer se je lahko prepričala, kakšno tveganje za okolje in zdravje prebivalstva s prašenjem v okolje pomeni ta deponija.

Ob vseh uradnih podatkih navedenih v prispevku Civilnih iniciativ Celja in mnenju  znanstvenika  mag. Tomaža Ogrina in prispevku na okrogli mizi dr. Petra Otorepca IVZ RS in dr. Marte Ciraj je nedvomno nujno sprejeti ukrepe za zaščito zdravja prebivalstva.

Kot vodjo Parmske skupine v Sloveniji, ki je posebno zavezana  varovanju zdravja otrok in mladostnikov, kot najranljivejše populacije,  pričakujemo ukrepe, ki bodo takojšni in državo Slovenijo nedvomno  nič ne stanejo. Takoj je potrebno prepovedati pridelavo in uživanje hrane za otroke, mladostnike in doječe matere na najbolj ogroženih tleh. Vse že do sedaj opravljene analize so zelo natančno kartirale onesnaženja v tleh – sicer pa lahko  pritegnete k delu Parmske komisije  v zvezi z reševanjem ekološke problematike celjske kotline tudi vodjo CRP dr. Cvetko Ribarič Lasnik. S tem se bo vsaj zmanjšalo tveganje za vnos vseh strupov preko uživanja zastrupljene hrane, nikakor pa se ne bo zmanjšalo tveganje vnosa strupenih polutantov preko dihal, ki so dokazano prisotni v našem širšem okolju.

Pripenjam vam še pripombe Civilnih iniciativ Celja na Odlok o kakovosti zraka v Celjski kotlini, ki dodatno dokazujejo kako ogroženo je prebivalstvo z onesnaženim zrakom.

Torej tudi zahteva po sprejetju Odloka ali Zakona o ekološki sanaciji celjske kotline v Izjavi za javnost štev. 25. je več kot utemeljena.

sadra6sadra4

mag. kemije Tomaž Ogrin

zaposlen kot raziskovalec v Inštitutu Jožef Stefan, Ljubljana

aktiven v NVO: Alpe Adria Green, član predsedstva

Problematika onesnaženja Celjske kotline – Mnenje (povzetek)

Pripravljeno za 4.srečanje Varuha človekovih pravic, dne 12.06.2013 v Celju

  1. V Celjski kotlini, posebej v mestu Celje in nekaterih okoliških naseljih gre za dolgoletno, vztrajno kršenje pravice do zdravega življenjskega okolja, ki je zagotovljena z 72.členom Ustave RS.
  1. Stanje spremljam skozi več let. Zato lahko zagovarjam trditev, da ne gre za pojem nezdravega okolja, ampak za kemično strupeno okolje, ki je gosto poseljeno. Celje je zastrupljeno mesto in zastrupljevanje se nezmanjšano nadaljuje. Ni nobenih ukrepov za odpravo strupov v tleh, v zraku in vodah: težke kovine, predvsem kadmij in druge, tudi plinasti izpusti – žveplov dioksid, žveplovodik, itd., vse dokazano z večkratnimi analizami, ki kažejo prekoračitve predpisanih koncentracij. Znano je, da se zastrupitve ne kažejo od danes na jutri, ampak so rezultat večletnega bivanja v takem okolju. Nekatere težke kovine se tudi slabo izplavljajo iz telesa in se nalagajo v njem. Tako v kemijski stroki velja tudi, da je za določene kovine , npr. kadmij, vsakršna prisotnost skozi določeno obdobje zdravju nevarna.
  1. Zdravstvena statistika je nedvoumna: obolelost in obolevnost prebivalstva je izrazito nad povprečjem Slovenije. Bolezni so težke (rak, bolezni ledvic, pljuč,idr.) in pomenijo težko življenjsko situacijo bolnikov in njihovih družin in svojcev, izpad delovne sile in visoke stroške države in bolnikov ter družin za zdravljenja.
  1. Da gre resnično za alarmantno stanje pove Mnenje Inštituta za varovanje zdravja o Celjski kotlini iz marca 2012 (!). V njem je tudi ukrep: » prepoved pridelave in uživanja lokalno pridelanih vrtnin« . Ali je v Sloveniji še kakšno mesto, morda celo v Evropi s tako prepovedjo? Ali ni to prvovrsten dokaz za kaznivo in hudo kršenje 72.člena Ustave RS?
  1. Želim opozoriti še na en problem, ki botruje vztrajnosti tega stanja. Dolgoletna neodgovornost mestne občine oz. odgovornih organov (župan, mestni svet), ki ignorira stanje in zanika zastrupljenost mesta, kljub nedvoumnim analizam in mnenjem strokovnih ustanov in strokovnjakov. Tudi vlade so se doslej obnašale neodgovorno.
  1. In ne nazadnje: problem odpovedi etike določenih strokovnjakov na odgovornih položajih, ki bi se morali že pred več leti izpostaviti v prid odpravi stanja, potem, ko so ugotovili prekoračitve ali pa preučili analize drugih. Predlagam, da varuh pripomore k temu, da se stroka v določenih primerih ne bo smela postavljati v nevtralen položaj, če ugotovi za človeka škodljive posledice, ampak je dolžna na njih opozarjati do odprave vzrokov. Pojem etične dolžnosti je pri nas zanemarjen!

sadra3sadra2

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo prevsem občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.