TERME MARIBOR (Hotel Habakuk), Slovenija – 3. KONFERENCIJA SRBIJA NA PUTU KA EU: Kultura, turizam i energetika – 29. maj – 1. jun 2013.


3. KONFERENCIJA

SRBIJA NA PUTU KA EU: Kultura, turizam i energetika

kao pokretači lokalnog održivog razvoja

29. maj – 1. jun 2013.

TERME MARIBOR (Hotel Habakuk), Slovenija

DNEVNI RED NACRT

Sreda, 29. maj 2013. PRVI DAN

15:00 – 16:30

Dolazak i smeštaj učesnika

17:00 – 18:30

Dobrodošlica i otvaranje konferencije :

Gradonačelnici:

Andrej Fištravec, Župan opštine Maribor

Siegfried Nagl, Gradonačelnik Graca

Siniša Sević, Predsednik Skupštine grada Novog Sada

Uvodna izlaganja:

Johanes Hahn, Komesar EU za regionalnu politiku, obraćanje video linkom, EU Strategija za razvoj Podunavlja

Najviši predstavnici Vlada Slovenije i Srbije, Izazovi na putu ka EU

Dr Uroš Grilc, Ministar kulture Republike Slovenije, Ulaganja u kulturu – Slovenački model

Slavica Trifunivić, Zamenica ministra kulture Republike Srbije, Kulturne i kreativne industrije u Srbiji

Okrugli sto – Zašto privreda ulaže u kulturu i sport?

Moderator: Špela Kožar, RTVS

18:30 – 20:00

Otvaranje sajma

Dr. Roman Glaser, Predsednik Štajerske gospodarske zbornice

Mag.Aleksandra Podgornik, Direktor Štajerske gospodarske zbornice

Obilazak sajamskog prostora i direktni sustreti

(sajam će biti otvoren za posete i kontakte 29, 30 i 31. maja)

20:00

Večera i kulturno-zabavni program

Prezentacija regionalnog turističkog proizvoda Štajerske „Vinski miris turizma« i degustacija vina

Četvrtak, 30. maj 2013. DRUGI DAN

08:30 – 09:00

Registracija učesnika

Moderator konferencije: Katarina Larisa Ham, direktor Intercor d.o.o

PRVI DEO: ULOGA DRŽAVE U PROMOCIJI I ISKORIŠĆENJU KULTURNIH I TURISTIČKIH POTENCIJALA SLOVENIJE I SRBIJE – PERSPEKTIVE RAZVOJA DUNAVSKOG REGIONA

09:00 – 10:30

Marko Drofenik, Generealni direktor Direktorata za regionalni razvoj i evropsku teritorijalnu saradnju Slovenije

Ivica Eždenci, Direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije, Kultura i turizam u funkciji regionalnog razvoja

Dr Helena Studdert, Ambasadorka Australije u Beogradu, obraćanje video linkom, Uvoz ekonomije kulture u Srbiju (očekujemo potvrdu)

Diskusija

10.00 – 10.30

Pauza za kafu

DRUGI DEO: PREDUZETNIŠTVO U KULTURI – ILI KAKO KULTURA POKREĆE LOKALNI RAZVOJ

10.30 – 11:30

Slaviša Grujić, Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje, Kreativne industrije, mesto i uloga u savremenoj ekonomiji

Suzana Žilić, opština Maribor, Kultura kao industrija – iskustva Maribora

Siegfried Nagl, Gradonačelnik Graca, Grac – kulturna prestonica Evrope 2003, deset godina posle

Siniša Sević, Predsednik Skupštine grada Novog Sada, Novi Sad – politika podrške kulturnim industrijama

Diskusija

11:30 – 11:45

Pauza za kafu

TREĆI DEO: PROMOCIJA I MENADŽMENT KAO INSTRUMENTI LOKALNOG RAZVOJA

11:45 – 12:45

Milena Kulovec, Savetodavna služba pri slovenačkom Ministarstvu poljoprivrede, Primeri dobre prakse, udruživanje, promocija i ulaganja države u turizam koji promoviše kulturni potencijal Slovenije

Danka Milojković, Predsednik saveta za klastere Privredne komore Srbije

Dr Ismar Alagić, savjetnik načelnika općine Tešanj, Bosna i Hercegovina, Kvalitetan menadžment i angažovanje svih potencijala lokalne samouprave – ključ ekonomskog razvoja zajednice

ČETVRTI DEO: RAD U GRUPAMA

14:00 – 14:45

14:45 – 16:30

Anton Rop, Potpredsednik Evropske investicijske bankeMogućnosti finansiranja skoz sredstva EIB

Rad u grupama

PANEL 1: Kultura kao pokretač privrednog razvoja u uslovima ekonomske krize

Moderator: mr Hristina Mikić, Grupa za kreativnu ekonomiju, škola modernog biznisa, Beograd

Uvodna prezentacija:

– Direktor manifestacije Maribor kulturna prestonica 2012, Preduzetnički poduhvati u kulturnim – kreativnim industrijama

PANEL 2: Turizam kao kanal autentičnosti – konsument kulturne industrije

Moderator: Petaj Misja, župan opštine Podčetrtek

Uvodne prezentacije:

Petar Misja, župan opštine Podčetrtek i predsednik Turističkog saveza Slovenije, Opština Podčetrtek – primer dobre prakse u oblasti promocije lokalnog kulturnog potencijala kroz turizam

Bojan Rotovnik, predsednik Slovenačkog planinarskog saveza, Adrenalinski sportovi – slovenački model

PANEL 3: Energetika kao pokretač privrednog razvoja

Moderator: Milan Mihajlović, Direktor Dimničar Beograd

Uvodna prezentacija:

Božo Dukić, Geosonda Kranj, Alternativni izvori energije

16:30 – 17:00

Plenarna sesija: Prestavljanje rada u grupama

Moderator: Milica Vračarić, Direktor Regionalne agencije Alma mons Novi Sad,

17:00 – 18:30

Jelko Kacin, Poslanik Slovenije u Evropskom parlamentu, Lisabonski sporazum EU u službi rasta i novih radnih mesta, 2010

19:00 – 20:00

20:00

Večera

Kulturno-zabavni program

Petak, 31. maj 2013. TREĆI DAN

PETI DEO: UPRAVLJANJE ENERGETSKOM EFIKASNOŠĆU I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

09:00 – 10:30

Stanko Stepišnik, Ministar za privredni razvoj i tehnologiju Slovenije, Projekti energetske efikasnosti u funkciji razvoja lokalnih samouprava u Sloveniji

Boštjan SKALAR, v.d. direktora SPIRIT Slovenija, Podrška stranim investitorima u Sloveniji koji investiraju u oblasti energetike

Milka Mumović, Ekspert za električnu energiju, Sekretarijat energetske zajednice, Beč, Harmonizacija zakonskih propisa u oblasti energetike

10:30 -11:00

Pauza za kafu

11:00 – 12:00

Prof dr. Miran Lakota, Univerzitet Maribor, Fakultet za poljoprivredu i biosistemske znanosti, Biosistemski inženjering

Mirjana Stanković, Direktorka konsultantske kuće Development Consulting Group,

Prof dr. Matej Kebav, Univerziteta Ljubljana, Kako unaprediti energetsku efikasnost na lokalu

12.00 – 13.00

Ručak

13.30 – 16.00

Rad na terenu, obilazak primera dobre prakse*:

· Ptuj

· Radenci

· Moravske Toplice

· Vetrinski dvorac

· Adrenalinski turizam (Obilazak Pohorja, vožnja gondolom)

· Dravske elektrane i bioelektrana

*učesnici biraju lokaciju koja im je interesantna

16:00 – 17:30

Završna reč:

Verica Kalanović, Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije

Borut Šuklje, Agencija za strateške studije i prvi veleposlanik Republike Slovenije u Republici Srbiji, Jugozapadna Evropa i ulazak u EU

Mag.Aleksandra Podgornik, Direktor Štajerske gospodarske zbornice, Završno obraćanje

Zaključak konferencije i završna obraćanja: Larisa Ham, moderator i Rudi Meršak, projekt menadžer konferencije

20:00

Večera i kulturno zabavni program – Fićo balet

Subota, 1. jun 2013. STUDIJSKE POSETE

09:00

10:00 – 15:00

Polazak za Ljubljanu ili Grac (po izboru učesnika)

Rad na terenu – obilazak primera dobre prakse u Ljubljani (Kino Šiška, Metelkova, Centar za urbanu kulturu) ili Gracu (objekti izgrađeni u okviru Grac- Kulturna prestonica Evrope 2003):

Individualni/grupni susreti po izboru sa:

· Privrednicima,

· Političkim akterima i parlamentarcima

· Kulturnim radnicima,

· Predstavnicima lokalnih vlasti Slovenije, Austrije i zemalja regiona

· Članovima privrednih i zanatskih komora po grupama: kultura, turizam, sport, prostorno planiranje, poljoprivreda

16:00

Polazak za Beograd

* Organizator zadržava pravo da, zbog veličine konferencije i broja predavača, vrši manje izmene u programu.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.