Kako narediti red pri onesnaževanju našega ozračja v kurilni sezoni ??


 

Dvig cen fosilnih energentov je prepričal marsikaterega državljana za prehod na drug energetski vir, to je uporaba lesne mase, katero propagiramo, kot domač energent. Na slovenskem tržišču pa je našim državljanom dostopen ta energent v obliki drv, sekancev in pelet tudi uvoznega porekla. Istočasno pa so drugi uvoženi energenti v neenakopravnem položaju v primerjavi s fosilnimi gorivi, saj so le ti obremenjeni z obveznim plačilom trošarine.Država Slovenija z izpusti trdih delcev, uradno poimenovanih MP10, predvsem v mestih močno prekoračuje dovoljene obremenitve in je zato pred kaznovanjem s strani Evropske Unije, ker še ni pristopila k izvajanju ukrepov proti takšnemu onesnaževanju.

Pri ugotavljanju izvora takšnega onesnaževanja je uradna raziskava ugotovila, da je povečana onesnaženost povzročena predvsem v času kurilne sezone,kot posledica rabe lesne biomase v vprašljivih ogrevalnih naprav. Drža Slovenija preko Eko sklada subvencionira občanom nakup in vgradnjo tovrstnih ogrevalnih naprav in je tako tudi predpisana kvaliteta naprav. Iz tega sledi, da imamo verjetno vgrajenih veliko vprašljivih ogrevalnih naprav in sedaj imamo za posledico prekomerno onesnaževanje ozračja. Iz priloženega grafa je zelo natančno razviden vpliv kurilne sezone.

Iz napisanih ugotovitev zato predlagam državi Sloveniji uvedbo trošarin za uvožene lesne sekance, pelete in drva. Tako bo zbrano nekaj sredstev za izvajanje ukrepov zmanjšanja onesnaževanja z MP 10, kakor tudi za izvajanje preventivnih ukrepov. Z evidenco uvožene lesne biomase razpolaga Carinska uprava Slovenije, kakor tudi vse gospodarske družbe,katere se ukvarjajo s trženjem tega trgovskega blaga. Istočasno pa bomo z uvedbo trošarin dali prednost domačemu naravnemu resursu,česar imamo polna usta s čem vse razpolagamo od naravnih resursov. Z uvajanjem rabe lesnih peletov pred skoraj 20 leti je veljalo načelo,da je transport lesne biomase predrag, če je daljši od 100 km do uporabnika. Sedaj pa vozimo to biomase tudi po nekaj 100 km do porabnika in se poleg tega prodaja še brez kakršnekoli trošarine. In zaradi lastnega občutka,kaj smo naredili dobrega za naše okolje, lahko ugotavljamo,da sami sebi tako naredimo največ škode našem okolju.

image

image

ZATO PODPIŠITE PETICIJO DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL

PETICIJO LAHKO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utm_source=supporter_message&utm_medium=email

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.