V Vevčah nočejo nove ekološke bombe


Agencija RS za okolje je 28. marca letos izdala odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja Papir Servisu za lokacijo v Mostah. Kot so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, rok za pritožbo še ni potekel. Dodali so, da nimajo podatka, da bi pritožba Papir Servisa že prispela. V ALPE ADRIA GREEN smo se zaradi nepravilnosti ( SMRAD, NEREŠENA KANALIZACIJA, HRUP, TRANSPORT,…) prijavili kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja okoljevarstvena dovoljenja. V TEM POSTOPKU BOMO ZASTOPALI VSE CIVILNE INICIATIVE IZ TEGA OKOLIŠA!!!

 

Ljubljana, 16.05.2013, 21:26 | STA / G.G.

Krajani Vevč so na drugem protestu izrazili nasprotovanje selitvi Papir Servisa iz Most v Vevče. Pravijo, da imajo pravico živeti v varnem in zdravem okolju. Menijo tudi, da je bilo okoljevarstveno dovoljenje za Papir Servis v Vevčah izdano brez prometne in okoljske študije.

Video

Iz SVETA: Na obrobju:  http://www.24ur.com/novice/slovenija/v-vevcah-nocejo-nove-ekoloske-bombe.html

 

Iz SVETA: Na obrobju

Protest v Vevčah

Krajani Vevč na t.i. prvi vevški vstaji. (Foto: Aljoša Kravanja)

Vevčani se ne dajo. Danes se jih je na spontanem protestu oziroma drugi vevški vstaji zbralo okoli 100. Še vedno nasprotujejo selitvi Papir Servisa iz Most v Vevče. Pravijo namreč, da imajo po ustavi pravico do čistega in zdravega okolja ter da ne želijo nove ekološke bombe v Vevčah.

Vevčane skrbi, da se bodo zaradi skladiščenja in predelave odpadne embalaže zaredile podgane in da bo Ljubljanica še bolj onesnažena. Pričakujejo tudi povečan hrup, tovorni promet in izpuste.

Vevčani grozijo z Evropo

"Zahtevamo ustavne pravice. Ustava v 72. členu govori, da imamo pravico živeti v varnem in zdravem okolju. To, kar nam zdaj tukaj prinašajo, to ni ne varno ne zdravo okolje," je povedal Aleš Babnik iz Državljanske pobude Vevče. Dejal je, da se bodo nasprotniki selitve Papir Servisa pritožili na vse institucije, ki so na razpolago, in dodal, da o dogajanju obveščajo tudi evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika. Protestnike pa je pozval, da dnevno prijavljajo nepravilnosti Papir Servisa.

Krajani Vevč so svoje nasprotovanje Papir Servisu izrazili tudi s pritožbami na okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je podjetje dobilo za lokacijo v Vevčah. Babnik je pojasnil, da do zdaj še niso prejeli odločitve ministrstva za kmetijstvo in okolje. "Samo kupujejo čas odpadkarski mafiji, ki notri gradi na črno," je povedal o čakanju na odločitev.

Protest v Vevčah

(Foto: Aljoša Kravanja)

"Mislim, da v tako okolje, kjer živimo, Papir Servis ne spada, glede na to, da smo brez kanalizacije, da gredo odpadki naravnost v Ljubljanico. Preselitev z enega konca naselja na drugi konec ni rešitev," pa je povedala ena od krajank Vevč Uta Kuhar.

Po njenih besedah je bilo okoljevarstveno dovoljenje za Papir Servis v Vevčah izdano brez prometne in okoljske študije. Pojasnila je, da bi morali narediti študijo tal, opremljenosti, odpadkov in izpustov v zrak ter kako obrat vpliva na okolje. Takšni postopki bi bili po njenih besedah potrebni tudi, če bi Papir Servis selili na obrobje mesta. "Kjer je gosta poselitev, tak obrat ne spada," je še poudarila.

VEČ ALI MANJ VEVČANI PROTESTIRAJO ZARADI SMRADU, KI JE ŽE PRISOTEN ZARADI PROIZVODNJE “KOTA” NA TEM OBMOČJU. V KOLIKOR SE BO NA TO OBMOČJE PRESELIL TUDI PAPIR SERVIS, BO TAM ŽIVLJENJE PODOBNO, KOT ČE BI ŽIVELI V JAVNEM STRANIŠČU!!!

ZATO PODPIŠITE PETICIJO DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL

Temeljna pravica Ustave Republike Slovenije, ki v 72. členu pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenskega okolja, da država skrbi za zdravo življensko okolje in da v ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, da zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenskem okolju dolžan poravnati škodo. Nezagotavljanje tega, pa so tudi hud poseg v osebno integriteto posameznika, saj grobo krši Slovensko zakonodajo.
Ker v Sloveniji zakonodaje, ki bi urejala področje obvladovanja vonja (smradu) v okolju nimamo, država krši eno temeljnih ustavno določenih človekovih pravic, zato spodaj podpisani državljani zahtevamo takojšnje sprejetje ustrezne zakonodaje.

Zaradi neurejene zakonodaje s področja vonjav (smradu) v okolju ne morejo ukrepati nadzorni organi – inšpekcije.

Osnutek zakona o smradu je bil pripravljen s strani takratnega Ministrstva za okolje in prostor že davnega leta 2009, vendar ni ugledal »luči sveta« ker je bil namenoma arhiviran zaradi lobijskih interesov po čim večjih zaslužkih ravno v dejavnostih kjer nastaja smrad. Države ni zanimalo, da na teh »osmrajenih« področjih živimo prebivalci, ki bi morali biti zakonsko zaščiteni, temveč je za tovrstne dejavnosti podeljevala še nepovratna sredstva in subvencije.

Prav tako je to isto ministrstvo pripravilo nov osnutek predpisa – Uredba o emisiji vonja s ciljem »Vzpostavitev kontrolnega režima nad napravami, katerih obratovanje lahko povzroča neprijeten vonj«. Osnutek te uredbe je nedodelan, neprecizen in terminološko nerazumljiv. Povzročitelji smradu niso samo zgoraj navedene naprave temveč je virov smradu lahko mnogo več: odlagališča odpadkov, neurejene kanalizacije, farme živali, klavnice, čistilne naprave, razlita gnojevka po poljih in travnikih, kafilerije, kompostarne, da ne govorimo o bioplinarnah, kjer se predelujejo tudi živalski stranski proizvodi. Prav pri predelavi slednjih na nestrokoven in nevesten način lahko pride tudi do mikrobiološkega onesnaženja zraka, ki ga dihamo (salmonele, listerije…). Patogeni mikroorganizmi so povzročitelji mnogih bolezni pri ljudeh in živalih, lahko so celo smrtonosni. V Sloveniji je kar nekaj primerov, ko je evidentiran povečan porast obolelnosti pri ljudeh, ki živijo v neposredni okolici vira smradu.
Poleg smradu pa nastajajo v teh primerih tudi velike količine rakotvornega formaldehida, dušikovih oksidov, benzena in prašnih delcev, pa vendarle se dopušča njihovo obratovanje za kovanje dobička s pomočjo zaostale zakonodaje na račun našega zdravja.

EU Direktiva 2008/1/EC IPPC se praktično ne izvaja, saj dopušča prosto interpretacijo merilnih poročil uporabnikovih pooblaščencev, kakor jim ustreza. Meritve okoljskih organizacij ali pa tujih neodvisnih laboratorijev se ne upoštevajo. Pridobitev ustrezne merilne akreditacije za neposvečene je postala nedosegljivo, navkljub ustrezno izobraženemu kadru in EU definiranim merilnim metodam in inštrumentariju.
EU Uredba 92/2005 se izvaja kakor se komi zljubi, stranke v postopku predložijo interpretacijo svojih okoljskih izvedencev in njihovo mnenje se šteje za sveto, ne glede na dejstva na terenu.
Implementacija EU Direktive 2008/50/EG zaostaja. Ali bomo še kar naprej plačevali kazni zaradi neizvajanja oziroma nedela slovenskih uradnikov. Pri tem pa se pridno zastrupljali.

Če Slovenija ne premore strokovnjakov, ki bi pripravili funkcionalno, strokovno in predvsem do prebivalcev prijazno zakonodajo, bi se lahko vsaj uprli na primere dobrih praks v tujini. Zgleden primer je Nemčija kjer je Zvezno Okoljsko Ministrstvo izdalo Zakon o nadzoru onesnaževanja zraka, ki omogoča pristojnim inštitucijam ustrezno regulativo. Imajo tudi neodvisne laboratorije za zračne vire onesnaževanja in natančno določeno tehnično metodologijo meritev z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Slednje je pri nas dovoljeno opravljati samo skrbno prebranim institucijam in meritve neodvisnih laboratorijev so praktično nedopustne in nesprejemljive.

Ker smo Slovenci tudi Evropejci zahtevamo izpolnjevanje evropske zakonodaje na domačih tleh! To je naša pravica in pravica naših zanamcev! Pustimo materi naravi, katere del smo vsa živa bitja, vsaj malo dostojanstva!

PETICIJO LAHKO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utm_source=supporter_message&utm_medium=email

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.