Spisek tovarn- obratov, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev okolje varnostnega dovoljenja.


Objavljamo, dokument, ki dokazuje koliko tovarn- obratov ne izpolnjuje pogojev za okoljevarnostno dovoljenje in bi po sedanji zakonodaji morali prekiniti z obratovanjem. Država zato pripravlja ukrep: PRILAGODITEV ZAKONODAJE TEM ONESNAŽEVALCEM NE GLEDE NA POSLEDICE, KI BI GA TA PRILAGODITEV ZAKONA PRINESLA NA ZDRAVJE LJUDI – PORAST RAKOVIH OBOLENJ!!!!

Na vse dopise, ki smo jih poslali na ministrstvo odgovorno za okolje in v katerim smo jim očitali, da pišejo prilagojeno zakonodajo, pod pritiski lobijev, da bi jim kljub prekomernemu onesnaževanju omogočili nadaljne obratovanje, smo dobili vedno isti odgovor: Pri nas ni pritiskov lobijev, čeprav je splošno znano, da je naša zakonodaja glede dovoljenih izpustov rakotvornih in drugih škodljivih plinov, daleč od EU uredb in strogosti zakonov na tem področju v državah EU z urejeno okoljsko zakonodajo!!!

KAKO DOLG BI BIL SPISEK, ČE BI NA ARSU UPOŠTEVALI VSE EVROPSKE DIREKTIVE, PA LAHKO SAMO UGIBAMO!!!

Uradni vir je ARSO in je bil 15.5.2013 objavljeno v Delu – novinarka ga. Polona Malovrh

Ultra fini delci (UFP): bolni umre, zdravi zboli

Onesnaženje zahteva davek: samo v Ljubljani 300 smrti več na leto – da ne omenjamo bolezni srca, ožilja, dihal.

Polona Malovrh, Trbovlje

sre, 15.05.2013, 18:00

image

Če bodo popravki uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja sprejeti, bo 27 onesnaževalcev dobilo OVD!!!. Foto: Povzeto po – Arso

V onesnaženem okolju živi v povprečju tretjina Evropejcev. Vpliv žveplovih, dušikovih oksidov in prašnih delcev ter organskih spojin, med njimi rakotvornega benzena, je znan in dokazan. Evropski projekt Ufireg, h kateremu so kot partnerska občina pristopili tudi Zagorjani, pa bo raziskal še odvisnost smrtnosti in obolevnosti ljudi zaradi ultra finih delcev UFP, velikosti virusa oziroma delcev, ki so tisočkrat manjši od premera človeškega lasu. Domneva je, da so prav zaradi svoje majhnosti zdravju bolj nevarni od PM 10 in PM 2,5.

Na delce UFP opozarja vse več strokovnjakov, znanje o vplivih UFP na zdravje pa je še precej omejeno, prav tako njihove izkušnje z meritvami, modeli meritev in tehnično dovolj zanesljivimi napravami. Projekt, ki bo do konca leta 2014 potekal v štirih državah in petih evropskih mestih (Dresden, Augsburg, Praga, Chernivtsi in Ljubljana), bo poskušal poiskati odgovore na nekaj, za javno zdravje njihovih prebivalcev pomembnih vprašanj.

Evropska okoljska zakonodaja namreč doslej ni predpisovala meritev UFP, zato je to izziv tako za medicino kot za vlade štirih držav. Jasno namreč je, da se delci PM 10 ustavijo v zgornjih dihalnih poteh, delci UFP pa prodrejo v telo, ali kot je ponazoril Peter Otorepec z Inštituta za varovanje zdravja: UFP bolnega vodijo v končno odpoved dihal, zdravega pa prej ali slej privedejo do zdravnika.

Rezultati, ki jih je Otorepec predstavil za Ljubljano, so porazni: V Ljubljani živi polovica otrok ob prometnih cestah, astmo jih ima okrog 300 ali 12 odstotkov: »Če v Ljubljani izboljšamo kakovost zraka za petino, bo dolgoročno 300 smrti na leto manj.« Zaradi slabega zraka je življenjska doba prebivalcev prestolnice krajša za leto in pol.

Cilj projekta, h kateremu je leta 2011 kot edini iz Slovenije, pristopil celjski Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV), je, raziskati, ali so povečane koncentracije PM 10, zaradi katerih Evropa Sloveniji grozi s kaznimi, povezane tudi s povečanim številom delcev UFP v ozračju; ali delci UFP vplivajo na povečan obisk v ambulantah in večje število hospitalizacij zaradi težav s srcem, ožiljem in dihali; ali najmanjši delci spektra, ki ga človek vdihava, vpliva na povečano smrtnost, na več srčnožilnih obolenj, na pljučna obolenja; ali so najbolj rizična skupina starejši, otroci, moški ali ženske. Domneva je, da je vpliv UFP povezan z vplivom prašnih delcev; vir UFP so promet, ogrevanje z lesnimi ostanki in industrijski izpusti.

Dosedanja merjenja delcev UFP na merilni postaji Bežigrad so po podatkih Matevža Gobca s celjskega ZZV že dala zanimive rezultate: pokazala so, da obstaja soodvisnost med povečanimi koncentracijami PM 10, pa celo črnega ogljika z delci UFP.

Da je zrak v Sloveniji daleč od dobrega, se strinja tudi Tanja Bolte z Arsa, ki je Zagorjanom predstavila meritve kakovosti zunanjega zraka. Boltetova priznava, da ima Slovenija geografsko nehvaležno lego in da mora čim prej sprejeti ter začeti tudi izvajati ukrepe za zmanjšanje koncentracij onesnažil, pri tem pa najti način, kako ohraniti tudi industrijo in delovna mesta.

Slovenija je po njenem težave z onesnaženjem z SO2 rešila, prav tako pretežno tudi težave z dušikovimi oksidi (izjema je Maribor). Koncentracije benzena, ki jih stalno merijo v Ljubljani in Mariboru, mobilno pa tudi na drugih območjih, so v mejah dopustnih – razen v Mariboru; ozon povzroča težave Primorcem in višinskim predelom; PM 10, ki jih merijo na dvajsetih lokacijah, pa so dovoljeno mejo 35 preseganj letno zabeležili v šestih slovenskih mestih. Zastavonoši med njimi sta Zagorje in Trbovlje z lanskimi 62 oziroma 65 prekoračitvami.

Največji vir onesnaženja z delci PM 10 naj bi bila promet in individualna kurišča. Toda kot je na predstavitvi projekta pred maloštevilnim občinstvom v Zagorju posvaril zasavski zdravnik Rudi Zupan, se je žal bati, da bo Slovenija pred Evropo izpostavila le problem individualnih kurišč, ne pa tudi “velikih projektov onesnaževanja”, ki so precej bolj obsežni in zdravju nevarni, prihajajo pa od velikih industrijskih onesnaževalcev.

Njihov seznam je dolg: kar 27 jih je in slovenska država jim ta hip piše uredbo, ki jim bo omogočila obratovanje – med njimi sežiganje odpadkov v trboveljskem Lafarge Cementu.

Ultra fini delci (UFP): bolni umre, zdravi zboli

Od 20 do 40 odstotkov Evropejcev živi na onesnaženih območjih; koliko jih umre od delcev UFP, bo raziskal projekt Ufireg. Foto: Igor Modic/Delo

ZATO PODPIŠITE PETICIJO DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL

PETICIJO LAHKO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utm_source=supporter_message&utm_medium=email

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.