OD SMRADU DO BOLEZNI–Raziskovalna naloga–avtorice: Sandra Olenik ter Klara Valenčič


 

ALPE ADRIA GREEN se zahvaljuje avtoricama Sandri Olenik in Klari Valenčič učenkama Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni za izjemno kvalitetno pripravljeno raziskovalno nalogo. Prav tako se zahvaljujemo g.Egonu Zevniku, članu Alpe Adria Green, za vso pomoč, ki jo je nudil avtoricama pri pripravi te raziskovalne naloge.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard  

OD SMRADU DO BOLEZNI_0001

OD SMRADU DO BOLEZNI_0002

OD SMRADU DO BOLEZNI_0003

OD SMRADU DO BOLEZNI_0004

OD SMRADU DO BOLEZNI_0005

OD SMRADU DO BOLEZNI_0006

OD SMRADU DO BOLEZNI_0007

OD SMRADU DO BOLEZNI_0008

OD SMRADU DO BOLEZNI_0009

OD SMRADU DO BOLEZNI_0010

OD SMRADU DO BOLEZNI_0011

OD SMRADU DO BOLEZNI_0012

OD SMRADU DO BOLEZNI_0013

OD SMRADU DO BOLEZNI_0014

OD SMRADU DO BOLEZNI_0015

OD SMRADU DO BOLEZNI_0016

OD SMRADU DO BOLEZNI_0017

OD SMRADU DO BOLEZNI_0018

OD SMRADU DO BOLEZNI_0019

OD SMRADU DO BOLEZNI_0020

OD SMRADU DO BOLEZNI_0021

OD SMRADU DO BOLEZNI_0022

OD SMRADU DO BOLEZNI_0023

OD SMRADU DO BOLEZNI_0024

OD SMRADU DO BOLEZNI_0025

OD SMRADU DO BOLEZNI_0026

OD SMRADU DO BOLEZNI_0027

OD SMRADU DO BOLEZNI_0028

OD SMRADU DO BOLEZNI_0029

OD SMRADU DO BOLEZNI_0030

OD SMRADU DO BOLEZNI_0031

OD SMRADU DO BOLEZNI_0032

OD SMRADU DO BOLEZNI_0033

OD SMRADU DO BOLEZNI_0034

PODPIŠITE PETICIJO DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL

Temeljna pravica Ustave Republike Slovenije, ki v 72. členu pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenskega okolja, da država skrbi za zdravo življensko okolje in da v ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, da zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenskem okolju dolžan poravnati škodo. Nezagotavljanje tega, pa so tudi hud poseg v osebno integriteto posameznika, saj grobo krši Slovensko zakonodajo.
Ker v Sloveniji zakonodaje, ki bi urejala področje obvladovanja vonja (smradu) v okolju nimamo, država krši eno temeljnih ustavno določenih človekovih pravic, zato spodaj podpisani državljani zahtevamo takojšnje sprejetje ustrezne zakonodaje.

Zaradi neurejene zakonodaje s področja vonjav (smradu) v okolju ne morejo ukrepati nadzorni organi – inšpekcije.

Osnutek zakona o smradu je bil pripravljen s strani takratnega Ministrstva za okolje in prostor že davnega leta 2009, vendar ni ugledal »luči sveta« ker je bil namenoma arhiviran zaradi lobijskih interesov po čim večjih zaslužkih ravno v dejavnostih kjer nastaja smrad. Države ni zanimalo, da na teh »osmrajenih« področjih živimo prebivalci, ki bi morali biti zakonsko zaščiteni, temveč je za tovrstne dejavnosti podeljevala še nepovratna sredstva in subvencije.

Prav tako je to isto ministrstvo pripravilo nov osnutek predpisa – Uredba o emisiji vonja s ciljem »Vzpostavitev kontrolnega režima nad napravami, katerih obratovanje lahko povzroča neprijeten vonj«. Osnutek te uredbe je nedodelan, neprecizen in terminološko nerazumljiv. Povzročitelji smradu niso samo zgoraj navedene naprave temveč je virov smradu lahko mnogo več: odlagališča odpadkov, neurejene kanalizacije, farme živali, klavnice, čistilne naprave, razlita gnojevka po poljih in travnikih, kafilerije, kompostarne, da ne govorimo o bioplinarnah, kjer se predelujejo tudi živalski stranski proizvodi. Prav pri predelavi slednjih na nestrokoven in nevesten način lahko pride tudi do mikrobiološkega onesnaženja zraka, ki ga dihamo (salmonele, listerije…). Patogeni mikroorganizmi so povzročitelji mnogih bolezni pri ljudeh in živalih, lahko so celo smrtonosni. V Sloveniji je kar nekaj primerov, ko je evidentiran povečan porast obolelnosti pri ljudeh, ki živijo v neposredni okolici vira smradu.
Poleg smradu pa nastajajo v teh primerih tudi velike količine rakotvornega formaldehida, dušikovih oksidov, benzena in prašnih delcev, pa vendarle se dopušča njihovo obratovanje za kovanje dobička s pomočjo zaostale zakonodaje na račun našega zdravja.

EU Direktiva 2008/1/EC IPPC se praktično ne izvaja, saj dopušča prosto interpretacijo merilnih poročil uporabnikovih pooblaščencev, kakor jim ustreza. Meritve okoljskih organizacij ali pa tujih neodvisnih laboratorijev se ne upoštevajo. Pridobitev ustrezne merilne akreditacije za neposvečene je postala nedosegljivo, navkljub ustrezno izobraženemu kadru in EU definiranim merilnim metodam in inštrumentariju.
EU Uredba 92/2005 se izvaja kakor se komi zljubi, stranke v postopku predložijo interpretacijo svojih okoljskih izvedencev in njihovo mnenje se šteje za sveto, ne glede na dejstva na terenu.
Implementacija EU Direktive 2008/50/EG zaostaja. Ali bomo še kar naprej plačevali kazni zaradi neizvajanja oziroma nedela slovenskih uradnikov. Pri tem pa se pridno zastrupljali.

Če Slovenija ne premore strokovnjakov, ki bi pripravili funkcionalno, strokovno in predvsem do prebivalcev prijazno zakonodajo, bi se lahko vsaj uprli na primere dobrih praks v tujini. Zgleden primer je Nemčija kjer je Zvezno Okoljsko Ministrstvo izdalo Zakon o nadzoru onesnaževanja zraka, ki omogoča pristojnim inštitucijam ustrezno regulativo. Imajo tudi neodvisne laboratorije za zračne vire onesnaževanja in natančno določeno tehnično metodologijo meritev z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Slednje je pri nas dovoljeno opravljati samo skrbno prebranim institucijam in meritve neodvisnih laboratorijev so praktično nedopustne in nesprejemljive.

Ker smo Slovenci tudi Evropejci zahtevamo izpolnjevanje evropske zakonodaje na domačih tleh! To je naša pravica in pravica naših zanamcev! Pustimo materi naravi, katere del smo vsa živa bitja, vsaj malo dostojanstva!

PETICIJO LAHKO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utm_source=supporter_message&utm_medium=email

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.