Ministrstvo se odziva na trditve v peticiji AAG


NOVICA

10. 5. 2013

Ministrstvo se odziva na trditve v peticiji AAG

Ljubljana, 12. 5. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo okolje je pripravilo odziv na peticijo, s katero Alpe Adria Green poziva k takojšnjemu sprejetju EU ustrezne zakonodaje v Državnem zboru RS s področja obvladovanja smradu, prašnih delcev, dušikovih oksidov, formaldehida in drugih onesnaževal. Ker mnoge navedbe v peticiji niso točne in ne prikazujejo dejanskega stanja na področju zakonodaje, prenosa EU pravnega reda in njegove izvedbe v Sloveniji, ker je zakonodaja, ki jo v svoji peticiji navajajo pobudniki, bodisi že sprejeta in uveljavljena, bodisi je v postopku sprejemanja, ministrstvo podrobneje pojasnjuje dejansko stanje na področjih, ki jih problematizira peticija, in dejavnosti, ki jih vodi ministrstvo v zvezi z izboljšanjem stanja, kjer je to potrebno.

Obvladovanje neprijetnega vonja v zunanjem zraku

Ministrstvo uvodoma pojasnjuje, da nikoli ni pripravilo osnutka Zakona  o smradu, ki bi bil arhiviran zaradi nekakšnih lobističnih interesov. Res pa je bil leta 2009 pripravljen osnutek Uredbe o emisiji vonja, ki je bila tudi v javni obravnavi, vendar je ministrstvo ni poslalo v vladno proceduro, saj se je soočilo z vprašanji, na katera ni bilo na voljo ustreznih odgovorov. Ministrstvo ni razpolagalo z relevantnimi analizami o stanju v okolju glede neprijetnih vonjav v Republiki Sloveniji, prav tako pa se je izkazalo, da ni dovolj izkušenj glede problematike obvladovanja neprijetnih vonjav, ki bi omogočale pripravo kakovostnega predpisa in njegovo izvajanje. Pri tem se ministrstvo pri pripravi predpisa niti ni moglo nasloniti na primerljivo  zakonodajo v drugih državah članicah, saj po naših informacijah, države članice neprijetnih vonjav ne urejajo s pravno zavezujočimi predpisi. Ministrstvo prav tako pojasnjuje, da veljavna zakonodaja Evropske unije ne vsebuje pravnih aktov, ki bi urejali vprašanja neprijetnih vonjav.

Glede vaše pobude o urejanju neprijetnega vonja s posebnim predpisom ministrstvo pojasnjuje, da ministrstvo predpise pripravlja na podlagi evropskih predpisov oziroma analize stanja, ki kaže potrebo po tem, da v Sloveniji s posebnim predpisom uredimo določeno vsebino  neodvisno od evropske zakonodaje, vendar v njenem okviru.

Kot smo že navedli, veljavna zakonodaja Evropske unije ne ureja neprijetnih vonjav v okolju, v Sloveniji pa tudi nimamo izdelanih analiz glede obremenitev okolja z neprijetnim vonjem, na podlagi katerih bi lahko sklepali o relevantnosti ureditve neprijetnega vonja v zunanjem zraku s posebnim predpisom, ki bi veljal na območju Slovenije.

Kljub temu pa se ministrstvo že nekaj časa ukvarja s problematiko neprijetnega vonja. Poleg omenjenega poskusa z osnutkom uredbe naj omenimo zlasti študijo primera, kjer proučujemo dobre prakse obvladovanja emisij v okolje pri obratovanju podjetja, ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je po svoji naravi povezana z nastankom neprijetnega vonja. Pri tem ugotavljamo, da k preprečitvi širjenja neprijetnega vonja v okolico, poleg uveljavljenih tehnik zmanjševanja emisij v zrak (biofiltri, sežig odpadnih plinov, ….) in drugih dobrih praks za obvladovanje emisij v okolje, prispevajo tudi preprosti ukrepi, povezani z obratovanjem podjetja, kot je na primer vzdrževanje čistoče, pozornost pri odpiranju in zapiranju vrat obratnih prostorov, časovni potek dobave surovin, ki jih spremlja neprijeten vonj, in podobni. K obsegu izpostavljenosti ljudi neprijetnemu vonju pa seveda tudi močno prispevajo meteorološke značilnosti območja in način razmeščanja dejavnosti v prostoru oziroma poselitve posameznega območja.

V povezavi z obvladovanjem neprijetnega vonja v okolju poteka tudi pospešena izmenjava informacij med civilno družbo in Inšpektoratom za kmetijstvo in okolje.

Spoznanja, ki jih bomo pridobili pri teh aktivnostih, bomo uporabili pri odločanju o nadaljnjih korakih ministrstva v zvezi z obvladovanjem neprijetnega vonja v okolju.

Izvajanje Direktive 2008/1/ES

Direktiva 2008/1/ES Evropskega prlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (tkim. IPPC direktiva) je bila v pravni red Republike Slovenije prenesena že ob vstopu v Evropsko unijo z Zakonom o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi. Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (tkim. IPPC naprave), mora imeti okoljevarstveno dovoljenje, ki ga izdaja  Agencija RS za okolje, njihovo izvrševanje pa nadzira Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje.

Upravljavci teh naprav morajo pri njihovem obratovanju upoštevati relevantne predpise o mejnih vrednostih emisij v vode in zrak za različna onesnaževala, med njimi tudi za prašne delce, dušikove okside in formaldehid.

Upravljavci teh naprav so prav tako dolžni zagotavljati tudi obratovalni monitoring svojega delovanja, kot ga določajo predpisi za posamezna obremenjevanja okolja (emisije, odpadki). Obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je pridobila pooblastilo ministrstva. Prav tako je urejen nadzor nad pooblaščlenimi osebami, vključno z odvzemom pooblastila. Zaradi tega ministrstvo smatra, da ni mogoče zagovarjati stališče, po katerem naj bi se navedena direktiva v Republiki Sloveniji ne izvajala. Ministrstvo skrbno spremlja problematiko oseb, pooblaščenih za izvajanje obratovalnega monitoringa, Kolikor bo ugotovilo pomembne napake pri delovanju sistema, pa bo pripravilo ustrezne rešitve.

Izvajanje Uredbe 92/2005

Ministrstvo uvodoma pojasnjuje, da Uredba Komisije (ES) št. 92/2005 z dne 19. januarja 2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glde načinov odstranjevanja oziroma uporabe živalskih stranskih proizvodov in spremembi Priloge VI glede predelave v bioplin in predelave topljenih maščob ne velja več, saj je bila razveljavljena z Uredbo Komisije (ES) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o
Izvajanje Direktive 2008/50/ES

Tudi Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo je bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi.

Za obvladovanje kakovosti zunanjega zraka na območjih, kjer so bile zaznane presežne mejne vrednosti koncentracij PM10 v zunanjem zraku, je ministrstvo v letu 2012 pripravilo osnutke odlokov o načrtu kakovosti zraka za ta območja. Tako je bil osnutek odloka za kakovost zraka za zasavske občine po javni obravnavi ter medresorskem usklajevanju 4. 12. 2012 poslan v sprejem (za naloge, katerih nosilec so občine) na občinske svete občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Izdelani, tehnično usklajeni z občinskimi upravami in pripravljeni  za  javno obravnavo, so bili v letu 2012 še osnutki odlokov  o načrtih za kakovost zraka za mesta:  Celje, Kranj, Mursko Soboto in Novo mesto. Pripravljena sta tudi osnutka odlokov o načrtu za kakovost zraka in posredovana v obravnavo mestoma Ljubljana in Maribor.

Načrti predvidevajo izvedbo različnih ukrepov, predvsem glede zmanjševanja emisije  delcev  iz malih kurilnih naprav in prometa.

 

podnebje zemlje1

Prejeto na e-naslov AAG včeraj!

ne morem reči da želim komur koli lep večer ker se mi bo zmešalo.Vsak večer ta teden tako nagravžno iz Kota smrdi da se nam bo krajanom preprosto zmešalo.Tako ne moremo več živeti, ta teden vsak večer po deseti uri začne smrdeti in tako traja vse do jutranjih ur.Potem pa se pesem spet ponovi samo da čez dan ni tako intenzivno,razen v pon.in tor.ko je smrdelo oba dni in to 24 ur.

Jaz sem čisto uničen,tako tudi drugi krajani preprosto ne moremo več tako živeti.Zdrvje mi je uničeno težko diham glava me boli. Naj nam kdo pomaga.

Občan

————– Posredovano sporočilo ————–
Od: Četrtna skupnost Polje <mol.polje@ljubljana.si>
Datum: 08. maj 2013 12:08
Zadeva: FW: Odgovor
Za:

Spoštovani,

 

Četrtna skupnost Polje je dne, 7.5.2013 prosila podjetje KOTO za pojasnilo o povečanem smradu, ki prihaja iz podjetja. Posredujem vam njihov odgovor.

 

Lep pozdrav.

 

Marti Avsec

Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Polje

 

T: 01 529 15 22,  F: 01 529 15 23, www.ljubljana.si

 

 

 

 

 

 

From: Uprava KOTO d.o.o. [mailto:uprava@koto.si]
Sent: Wednesday, May 08, 2013 9:51 AM
To: Četrtna skupnost Polje
Subject: Odgovor

 

Spoštovani

 

V družbi KOTO smo v preteklem tednu delovali nemoteno. Pri obratovanju nismo zaznali odstopanj od normalnega obratovanja. Težko komentiramo vaše navedbe, predvsem ker so zelo splošne in je težko preverjati delovanje proizvodnje v posameznem trenutku. Smo pa ponovno preverili obratovanje naprav za predelavo ter naprav za čiščenje odpadnega zraka in vode in nismo ugotovili nepravilnosti oz. odstopanj od normalnih obratovalnih stanj.

 

S spoštovanjem,

 

Direktor družbe

Drago Poglajen

 

KOTO d.o.o.

Agrokombinatska  cesta 80

1000  LJUBLJANA

SLOVENIJA

TEL.:  ++386 58 78 210

FAKS: ++386 58 78 173

www.koto.si

e-pošta: uprava@koto.si

 

 

 


From: Četrtna skupnost Polje [mailto:mol.polje@ljubljana.si]
Sent: Tuesday, May 07, 2013 9:48 AM
To: uprava@koto.si
Subject: Prošnja za pojasnilo

 

Spoštovani,

 

Četrtna skupnost Polje MOL je v teh dneh prejela več prijav v zvezi s smradom, ki prihaja iz podjetja KOTO. Povečan smrad je bilo začutiti predvsem popoldan in v poznih večernih urah. Da bomo lahko krajanom posredovali ustrezen odgovor, vas prosimo, da nam pojasnite zakaj  je v zadnjem času zaznati povečan smrad? Svetu Četrtne skupnosti Polje namreč ni vseeno kako se krajani počutijo in želimo, da so zadovoljni z okoljem v katerem prebivajo.

 

Z lepimi pozdravi.

 

Marti Avsec

Predsednica Sveta Četrtne skupnosti Polje

 

T: 01 529 15 22,  F: 01 529 15 23, www.ljubljana.si

 

Normal
0

21

false
false
false

SL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Mag. Minka Jerebič

 

Pot v Zeleni gaj 27 b

 

1000 Ljubljana – Zalog

 

 

 

Zalog, 13. 5. 2013

 

 

 

 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje

 

sasa.dragar@gov.si, irskgh.mkgp@gov.si

 

 

 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

 

dunja.sever@gov.si, gp.zirs@gov.si,

 

 

 

Veterinarska uprava Republike Slovenije

 

vida.cadonic-spelic@gov.si, gp.vurs@gov.si,

 

 

 

Policijska uprava Ljubljana – Policijska postaja Moste Polje

 

pp_moste.pulj@policija.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadeva:           pritožba zoper smradu iz Kota d. o. o. Ljubljana Zalog

 

 

 

 

 

 

 

Krajani Zaloga že desetletja opozarjamo na nevzdržen smrad, ki prihaja iz podjetja Koto d. o. o., Agrokombinatska cesta, Ljubljana Zalog. Začudeni smo, ker se pritožujemo kako smrdi, pa nihče ne ukrepa. Stanje se je v zadnjih treh letih tako močno poslabšalo, da ne vemo več kaj bi.

 

 

 

V tednu od 6. do 10. maja 2013 je smrdelo vsak dan. V ponedeljek in torek je smrdelo neprekinjeno 24 ur. Stanovanja smo lahko zračili v sredo, med 6.30 in 7.30, malo pred osmo pa je ponovno začelo smrdeti. Najhujši smrad te dni je ponoči.

 

 

 

V tem tednu ponoči (po 23. uri) iz tovarne vozijo polne tovornjake, ki niso pokriti, za njimi pa smrdi bolj, kot smrdi samo ozračje.

 

 

 

Če se pritožimo na podjetje, morda direktor odgovori, da s proizvodnjo niso zaznali nepravilnosti oziroma se na naše pritožbe ne odzivajo, po telefonu ne moreš nikogar dobiti, v knjigo Pritožb se ne moreš osebno pritožiti, ker je nimajo.

 

 

 

V petek, 10. 5. 2013 je iz industrijskega kanala C0 prav tako zelo smrdelo, pa čeprav je JP Voka pred letom zamenjala pokrova jaškov.

 

 

 

Več kot očitno je, da v podjetju ne delajo pravilno, kršijo vsakršno zakonodajo, ki velja na tem področju v Sloveniji, kršijo Evropsko zakonodajo in seveda tudi okoljevarstveno dovoljenje, ki mu ga je izdal ARSO, ter tudi Koncesijsko pogodbo.

 

 

 

Razmere so tako katastrofalne, da krajani preprosto ne moremo več živeti, saj je to popolnoma v neskladju z 72. čl. Ustave Republike Slovenije, zato podajam pritožbo na pristojne institucije in prosim, da vsaka iz svojega področja nemudoma ukrepa.

 

 

 

 

 

                                                                                              mag. Minka Jerebič

 

 

 

 

 

V vednost:

 

Civilna družba Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog

 

Alpe Adria Green

 

Evropska komisija – Komisariat za okolje

 

Četrtna skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.