DRUGA VSTAJA PROTI SELITVI PAPIR SERVISA NA VEVČE


DRUGA VSTAJA PROTI SELITVI PAPIR SERVISA NA VEVČE

vabimo vse,

ki bi radi živeli v zdravem in urejenem okolju,

da se v četrtek, 16. maja 2013,

ob 18. uri udeležimo spontanega in mirnega protestnega shoda,

ki bo pred zapornico Papir Servisa d. o. o.

 

Papir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črno

Okoljska inšpekcija je ugotovila, da so kanalizacijo gradili brez vodnega soglasja, gradbena pa se zadeve še ni lotila.

DELO: Janez Petkovšek, Ljubljana

čet, 09.05.2013, 09:00

Papir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črnoPapir Servis kanalizacijo v Vevčah gradi na črno

Nezakonito zgrajen kanalizacijski izpust v Ljubljanico iz obrata Papir Servisa v Vevčah. Foto: RD Vevče

 

Druga vstaja v Vevčah

Aleš Babnik, vodja Državljanske pobude Vevče, je dejal, da nobena od iniciativ ali organizacija Alpe Adria Green, še nimajo odgovora ministrstva za kmetijstvo, ali jim bo priznalo status stranskih udeležencev pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Papir Servisa v Vevčah. Skrajni rok za odgovor na njihovo pritožbo sicer poteče 15. maja. Je pa zaradi opisanega dogajanja in znakov, da se Papir Servis ne namerava odpovedati selitvi iz Most v Vevče, napovedal novo vevško vstajo. Ta bo 16. maja ob 18. uri pred vhodom v Set Vevče. Ker je na prvi dobil 250 evrov globe (zoper njo se je že pritožil), bo novi protest brez uradnega organiziratorja.

Ljubljana – Prihod Papir Servisa v Vevče tamkajšnje prebivalce vse bolj razburja. Zaradi »prazničnih« gradbenih posegov za ograjo podjetja Set in grobih posegov v brežino Ljubljanice so inšpekcijske službe zasuli s prijavami domnevno nedovoljenih posegov.

Vevčani, ki jih moti, da Papir Servis v uradno še ne odprt obrat oziroma v najete prostore tiskarne Set že več tednov vozi odpadno embalažo, so pred in med prazniki opazili povečano gradbeno aktivnost pri starih skladiščih in ob Ljubljanici.
Ribiči iz RD Vevče so že 26. aprila opazili, da neznani izvajalci polagajo kanalizacijske cevi v neposredni bližini reke. Marko Dimnik je kot predsednik komisije za varstvo voda v imenu RD Vevče o gradnji direktnega izpusta v pritok Ljubljanice južno od hiše na Vevški cesti 50 takoj obvestil Inšpektorat za promet, energetiko in prostor. Posumil je, da so poseg izvajali brez obveznih soglasij. Prijavi je priložil več fotografij, iz katerih se vidi, da na tovarniškem dvorišču potekajo gradbena dela. V prijavi je zahteval takojšnje ukrepanje in da mu sporočijo rezultate ogleda. Zanima ga, ali je investitor pridobil okoljevarstveno dovoljenje za vsa dela.
Ob včerajšnjem terenskem ogledu smo videli, da so ob vodi dejansko zgradili manjši kanalizacijski kolektor in da so cevi res speljane v Ljubljanico. Prav tako je na dvorišču videti več metrov visoke bale stisnjenega odpadnega papirja in novo kovinsko konstrukcijo za skladiščenje odpadne embalaže večjih razsežnosti. Ob vodi je bilo precej ostankov posekanega drevja, na tleh pa pretrgan električni kabel. Vodstvo Papir Servisa smo zato vprašali, zakaj so se lotili gradnje kanalizacije, ko pa Vo-Ka v kratkem začenja gradnjo kanalizacije od Slap do Vevč. Zanimalo nas je še, kdo je izvjalec del, ali gradijo z vsemi soglasji tako kanalizacijo kot druge objekte.
Odgovori Papir Servisa
Generalni direktor Janez Mlakar je odgovoril le, »da v sklopu izvedbe selitve Papir servisa iz lokacije Pod ježami na lokacijo Set Vevče, pospešeno izvajamo vsa potrebna dela za nemoteno delovanje na novi lokaciji. Med temi je tudi rekonstrukcija regulacije obstoječega sistema meteornih voda, izdelava novih oljnih lovilcev in filtrov ter vse ostalo, kar je nujno potrebno«. In dodal, da je prioriteta dokončna preselitev Papir servisa ter delovanje na novi lokaciji v čim bolj urejenem okolju, seveda z dovoljenji, ki spremljajo ravnanje z odpadno embalažo kot osnovno dejavnostjo na tej lokaciji.
Okoljska inšpekcija je takoj po prijavi izvedla inšpekcijski nadzor nad posegi na vodnem in priobalnem zemljišču tega pritoka Ljubljanice. S predstavnikom Hidrotehnika, ki skrbi za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, je ugotovila, da znotraj ograje družbe Set po naročilu investitorja Papir Servisa izvajajo dela, povezana z biološko čistilno napravo in da gradijo z njo povezano kanalizacijo.
Gradili brez vodnega soglasja
Ker investitor za posege na vodnem in priobalnem zemljišču ni imel obveznega vodnega soglasja, mu je inšpekcija prepovedala nadaljnje posege vse do njegove pridobitve, zoper kršitelja pa uvedla prekrškovni postopek. Naknadno je dostavil le podatke o vgrajeni čistilni napravi in jo seznanil, »da je na ARSO dal vlogo za pridobitev projektnih pogojev ali drugih pogojev za druge posege v prostor, ki lahko vplivajo na vodni režim«. Včeraj je inšpekcija preverila, ali Papir Servis spoštuje njeno odločbo in ugotovila, da jo.
Z Inšpektorata za promet, energetiko in prostor so prijavo o nezakonitih gradbenih posegih prejeli 29. aprila, do zdaj pa še niso ukrepali. Obvestili so nas le, »da jo bodo dodelili gradbenemu inšpektorju, ki bo zadevo obravnaval v skladu z zakonskimi pristojnostmi glede na prioritete dela gradbene inšpekcije in vrstnim redom dospelosti«.

clip_image002

V AAG, še vedno pozivamo vse državljane Republike Slovenije, da podprejo z svojim podpisom peticijo: ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU ​​USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL. Podpise bomo zbirali vse dokler DZ ne bo sprejel tega zakona!

Podpišete jo lahko na spletnem naslovu:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utm_source=supporter_message&utm_medium=email

Za lepšo in bolj zdravo prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave.

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.