Z lažnim dokumentom brez podlage želeli v Sečovljah graditi GOLF IGRIŠČE!!!


 

07.05.2013 17:19 – www.piran.si

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS zavaja, ko pravi, da so zemljišča predvidena za golf igrišče, primerna za kmetovanje

Strokovne ugotovitve o pedoloških lastnostih zemljišč na delu Sečoveljske doline, na območju predvidenem za golf igrišče, izkazujejo, da je 80 % površine neprimerne za zelenjadarsko in drugo mediteransko kmetijsko pridelavo.

Rezultati pri ponovnih, detajljnih pedoloških raziskavah izvedenih v aprilu 2013, kažejo, da so zemljišča v sedanjem stanju na 80 % površine neprimerna kmetijsko pridelavo in se s to ugotovitvijo izenačujejo z ugotovitvami pedološkega poročila izdelanega v letu 2008 ter hrvaške pedološke študije iz leta 1976.

Sklad kmetijskih zemljišč ni javnost posredoval podatkov o dejanski kvaliteti zemljišč in pedoloških analiz obravnavanih zemljišč, zato menimo, da so njihove izjave zavajajoče in predstavljajo očitno zavestno zamolčanje odločilnih dejstev, kar ima za posledico tudi zavajanje potencialnih ponudnikov in posledično popolno neverodostojnost morebitnih prejetih ponudb.

Občina Piran in družba Golf Istra d.o.o. nista pripravljeni odstopiti od tripartitnePogodbe o oddaji in prodaji zemljišč za golf igrišče z dne 22.09.2005, ki jo je Sklad sklenili z Občino Piran in z družbo Golf Istra d.o.o..

Družba Golf Istra d.o.o. ima na podlagi dovolila Sklada ter dovolila in predloga Občine Piran, v zemljiški knjigi na nepremičninah vknjiženo stavbno pravico in najemno pravico za čas trajanja 30 let, kar onemogoča sklepanje kakršnihkoli zakupnih ali drugih razmerij s tretjimi osebami na predmetnem območju.

Občina Piran in Golf Istra se vedno sklicujeta na strokovne podatke, nasprotna stran pa izvaja rušilni pristop brez konkretnih argumentov. Absurdno je, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS v javnosti trdi, da namen pogodbe ni bil izpolnjen.Pogodba je realizirana skoraj v celoti, preostanek pa ni bil realiziran ravno zaradi upravnih postopkov državnih organov.

Vsakokrat, ko Občina Piran in družba golf Istra naredita korak naprej, sledijo vedno nove ovire in takojšnji odziv Sklada, zato tudi današnjo tiskovno konferenco razumemo vnaprej dogovorjeno akcijo z namenom izkrivljenja dejstev.

Ne smemo pozabiti dejstva, da je pred Okrožnim sodiščem v Kopru pod opr. št. P 745/2009 (prvotno P 108/2002) v teku sodni postopek glede razmejitve lastništva zemljišč.

Golf igrišče je v interesu Občine Piran, katere glavna panoga je turizem in si bo še naprej prizadevala za izvedbo projekta.

Pripenjamo Povzetek strokovnih ugotovitev o pedološkem raziskovanju bodočega golf igrišča Sečovlje, ki ga je pripravil RUPREHT Janez, univ.dipl.ing.agr., spec.pedologija.

 

RAZPRAVA NA DRUŽABNEM OMREŽJU:

 

 

Tuesday

 • Strokovne ugotovitve o pedoloških lastnostih zemljišč na delu Sečoveljske doline, na območju predvidenem za golf igrišče, izkazujejo, da je 80 % površine neprimerne za zelenjadarsko in drugo mediteransko kmetijsko pridelavo. Na spodnji povezavi je Povzetek strokovnih ugotovitev o pedološkem raziskovanju bodočega golf igrišča Sečovlje, ki ga je pripravil Janez Rupreht, univ.dipl.ing.agr., spec.pedologija.

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS zavaja, ko pravi, da so zemljišča predvidena za golf igrišče,

  http://www.piran.si

  Strokovne ugotovitve o pedoloških lastnostih zemljišč na delu Sečoveljske doline, na območju predvidenem za golf igrišče, izkazujejo, da je 80 % površine neprimerne za zelenjadarsko in drugo mediteransko kmetijsko pridelavo. Rezultati pri ponovnih, detajljnih pedoloških raziskavah…

   

  • g.XX joj iz take ugotovitve je razvidno, da bo naše golf igrišče invalidno, ker na 80% zemlje primerne za golf imamo lahko le 8 in 9 luken

    

  • Ga. XX RESNICA O GOLF IGRIŠČU (končno en OBJEKTIVEN prispevek!): http://www.radiostudent.si/politika/offsajd/gradili-bi-in-igrali-golfSee Translation

   Gradili bi in igrali golf | Radio Študent

   www.radiostudent.si

   Že nekaj let je minilo odkar smo prvič poročali o tristranski pogodbi med občino Piran, Golf Istro in Skladom kmetijskih zemljišč za igrišče za golf v Sečoveljski dolini. Načrti za golf igrišče se zaradi sodnega spora med pogodbeniki več let niso premaknili iz mrtve točke. Na današnji novinarski kon…

  • Peter Bossman Ga. XX, v prispevku je prisotna samo ena stran tako da ne moremo govoriti, da je ravno objetiven. Terenska in laboratorijska analiza, ki jo pripravlja Biotehniška fakulteta je pokazala, da je 80 % površine neprimerne za zelenjadarsko in drugo mediteransko kmetijsko pridelavo. Tako da gre za slaba zemljišča in zato smo le ta predvideli za golf.

    

  • Peter Bossman O tem, v kako idiličnem sožitju živita turizem in kmetijstvo, golf igrišče in vinogradi, pa najlepše priča primer Zlatega griča pri Slovenskih Konjicah.

    

  • Ga. XX seveda, tam imajo zadosti vode&zemlje, za Istro pa vemo,kako je z vodo!…zanima me,koliko ste plačai za tole analizo-kdo jo je financiral? Sicer pa je vse jasno po poslušanju zgoraj navedenega prispevka..

    

  • Peter Bossman Terenske in laboratorijske analize na tem območju je opravila Biotehniška fakulteta, katedra za tla in okolje. Potrjuje ugotovitve prejšnjih dveh pedoloških raziskav, iz leta 2008 ter hrvaške pedološke študije iz leta 1976, ki sta enovito pokazali, da so fizikalne in kemične lastnosti tega dela doline v obsegu 80 % tako slabe, da na tem delu doline ni smotrna kmetijska pridelava. Nas zanima, na osnovi katerih raziskav sklad trdi, da je zemlja primerna za kmetovanje?

    

  • Ga. XX.: Prepričana sem, da bo tudi sklad kmalu opredelil svoje analize, jaz žal nisem pristojna za to. Kakor je povedal (proti koncu) prispevka g.Horvat, je bila ta zemlja SKOZI zgodovino vedno obdelovana, pred plombo v ZK je bilo tam 15hektarov sadovnjakov z odličnimi breskvami, 10hek. vinogradov itd…naši predniki so znali SPOŠTOVATI tole zemljo, vas pa očitno zanima samo, kako bi jo obrnili in si razdelili dobiček od 10.turistov,ki bi nujno radi igrali golf na tej strani meje (seveda izven sezone, saj bo poleti tam suša,kakor na naših vrtovih in čez mejo, na 5km oddaljenem golf igrišču)…žal ekologi in kapitalisti tudi tukaj ne bomo prišli skupaj!

    

  • Ga. XY.: Laž ima kratke noge! kot smo danes izvedeli iz URADNE izjave Biotehniske fakultete v Primorski kroniki TVKoper.
 • 07.05.2013  PRIMORSKA KRONIKAhttp://tvslo.si/predvajaj/primorska-kronika/ava2.165628545/
 • 08.05.2013 PRIMORSKA KRONIKA

http://tvslo.si/predvajaj/primorska-kronika/ava2.165714827/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.