IV. EKO KONFERENCA „ENERGENTI PRIHODNJIH GENERACIJ – Voda“ 22 IN 23.4.2013, Gospodarsko razstavišče Ljubljana


clip_image002

IV. EKO KONFERENCA

„ENERGENTI PRIHODNJIH GENERACIJ – Voda“

23.4.2013, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

dvorana Povodni mož

PROGRAM

Torek, 23.4.2013

9.30

INSERT FILMA – Vodni krog

OTVORITEV

mag. Dejan Židan, Minister za kmetijstvo in okolje

10.00

VODA IN ZDRAVJE

dr. Irena Rejec Brancelj (Direktorat za okolje MKO), dr. Gorazd Pretnar (Vodja oddelka za sanitarno mikrobiologijo ZZV Koper), Anton Komat (pisatelj in naravovarstvenik), mag. Nataša Kovač (ARSO)

11.30

VODA V GOSPODARSTVU

dr. Gordana Beltram (direktorica Parka Škocjanske jame), dr. Romana Jordan (evroposlanka), Borut Peric (nadzor voda v Parku Škocjanske jame), Matej Oset (član uprave skupine Pivovarna Laško), mag. Jorg Hodalič (direktor E-net okolje), Jana Apih (direktorica zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace)

13.00

VODA V KMETIJSTVU

dr. Marina Pintar (BF), mag. Andreja Sušnik (ARSO)

13.45

VODA IN PODNEBNE SPREMEMBE

mag. Tanja Cegnar (ARSO) , mag. Mojca Kleva Kekuš (evroposlanka), Klemen Mihelič (ustanovitelj HOPE)

13.45 – 14.00

Odmor

14.00

LES, VETER, SONCE, FOSILNA GORIVA

Damjan Oražem (Zavod za gozdove RS), Vojko Bernard (Alpe Adria Green), Anton Korošec (vetrna elektrarna)

ZEMLJA6

POGOSTITEV EKO KMETIJ RADOVLJICA

Spremljajoči program:

– Eko razstava

– Eko bazar

KONFERENCA JE BREZPLAČNA!

PRIJAVA NA: www.eko-konferenca.org.

clip_image004
clip_image006

O Eko konferenci

Kaj je Eko konferenca?

Je okoljska konferenca (http://www.eko-konferenca.org/), katere namen je opozoriti na dobre prakse s področja varovanja okolja in pri tem na vse močnejšo soodvisnost med ekologijo in ekonomijo.

O organizatorju:
Eko konferenco organizira društvo Planet Zemlja od leta 2010. Poslanstvo društva je komunicirati okoljske teme.

Osnovni cilji in komu je namenjena Eko konferenca?
Osnovni cilj in ciljna javnost: Utirati pot strokovnega znanja do zainteresirane javnosti.
S konferenco želimo:
– spodbuditi dialog med različnimi javnostmi,
– predstaviti dobre prakse,
– predstaviti trende ter zadnja strokovna spoznanja in ugotovitve,
– seznaniti z aktualno zakonodajo ter kaj nas čaka v prihodnje,
– o strokovnih temah govoriti v poljudnem jeziku.

Dosedanje Eko konference:

Tretja Eko konferenca 2012

Kraj: Gospodarsko razstavišče
Datum: 19. in 20. april 2012

Otvoritev: evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik

Govorci: častna članica društva Planet Zemlja in strokovnjakinja za podnebne spremembe na ARSO, mag. Tanja Cegnar, v.d. generalne direktorice direktorata za okolje na MKO Barbara Avčin Tržan, generalni direktor Agencije RS za okolje, dr. Silvo Žlebir, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, evropska poslanka dr. Romana Jordan, dr. Jože Roth, Jorg Hodalič, Marjan Mateta, Matjaž Ulčar, prof. dr. Peter Novak, mag. Andreja Urbančič , Mihael Mirtič iz Inštituta ZRMK, Milan Lampret iz Elektra Ljubljana, Bojan Žlender v.d. direktorja direktorata za promet, Primož Krapež iz Inštituta ZRMK, Andrej Brglez iz Instituta za civilizacijo in kulturo s projektom »Egozero«, Rok Obreza z Elektra Ljubljana

. Društvo Planet Zemlja je podpisalo sodelovanje z Agencijo za energetiko Novi Sad.

Druga Eko konferenca 2011

Kraj: Gospodarsko razstavišče Ljubljana
Datum: 21. in 22. april 2011

Otvoritev: evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard.

Govorci: generalni direktor ARSO dr. Silvo Žlebir, meteorologinja z ARSO in častna članica društva Planet Zemlja mag. Tanja Cegnar, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete, prof. dr. Žiga Turk s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, prof. dr. Bogomir Kovač z Ekonomske fakultete, strokovnjakinja za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan mag. Andreja Urbančič direktor Urada za jedrsko varnost, dr. Andrej Stritar, prof. dr. Peter Novak dekan Visoke šole za tehnologijo in sisteme, evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj,

Prva Eko konferenca 2010

Kraj: Hotel MONS, Ljubljana.
Datum: 22. in 23. april 2010

Otvoritev: minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić.

Govorci: Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete, Marco Gaparinetti z Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje, dr. Štefan Bogdan Šalej direktor ICPE, prof. dr. Jože Mencinger s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, generalni direktor ARSO dr. Silvo Žlebir, Mag. Kornelija Marzel namestnica varuhinje za človekove pravice, Prof. Nada Pavšer, ustanoviteljica Eko šol v Sloveniji, Špela Kotar EKO ŠOU v Ljubljani, prof. dr. Jože Mencinger Pravna fakulteta univerze v Ljubljani, dr. Fedor Černe vodja sektorja za prometno politiko na ministrstvu za promet, mag. Igor Hribar Slovenske železnice,Silvo Bodlaj Avto Aktiv, prof. dr. Peter Novak Energotech d.o.o., Gregor Vertačnik ARSO, Renato Bertanič ARSO, novinar urednik Miran Kump, Nataša Černila Zajc Eko sklad, Marijan Fras Eko Gradvest, Breda Obrez Preskar izvršna direktorica Celjskega sejma, Mag. Mojca Dolinar, vodja oddelka za klimatologijo na ARSO, dr. Jelko Urbančič vodja službe za mednarodno sodelovanje na ARSO, mag. Tanja Cegnar svetovalka za podnebne spremembe ARSO, prof.dr. Vlado Dimovski, Petra Matos Očistimo Slovenijo v enem dnevu, mag. Mojca Drčar Murko novinarka in publicistka, Vesna Polanec služba za mednarodno sodelovanje na ARSO, Milka Leskošek vodja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, Mateja Mikec Interseroh, Matej Stražiščar vodja oddelka za varstvo okolja v Pivovarni Union, Valter Nemec namestnik direktorja Snaga Ljubljana, Jernej Vodeb Lafarge Cement d.o.o., Stanislav Avsec koordinator EU projekt TOI- COMBAT.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.