Odziv Vlade RS na peticijo o “smradu”


V AAG smo dobili odgovor iz kabineta predsednice vlade, tak kot smo ga pričakovali, saj se mora pri nas vsaka zadeva zaradi birokracije nekajkrat obravnavati. Zakon o smradu je po vaših informacijah obravnavala že vlada leta 2009, vendar ta vlada, kot ostale pred njo nočejo “pobrskati po arhivu prejšnjih sej prejšnje vlade in napol narejene stvari speljati do konca!

Odgovor Vlade RS na peticijo_0001

V Alpe Adria Green se strinjamo, da se morajo zmanjšati čakalne dobe za obsevanje bolnikov z RAKOM, ki so nedopustno dolge, denarja za nove aparature ni, bolniki pa bi morali na obsevanje v tujino. Prepričani pa smo, če bi sprejeli ustrezno zakonodajo o izpustih škodljivih plinov, ki so tudi v “smradu”, da bi bilo zmanjšali obolevanje ljudi za nekaterimi vrstami rakastih obolenj. Onkološki inštitut ima problem z čakalnimi vrstami za obsevanje obolelih za rakom in to vseskozi izpostavlja v javnosti, da pa bi sami predlagali spremembe zakonodaje z področja imisij in emisij, ki povzročajo to bolezen pa v AAG še nismo slišali. Res je da je bil sprejet zakon o omejitvi kajenja v javnih prostorih in gostinskih lokalih, ki ga v AAG podpiramo, koliko pa je ta zakon resnično pripomogel k zmanjšanju rakastih obolenj pa žal ni narejene nobene analize. V AAG smo prepričani, da je kajenje vpliva samo v omejeni meri na število obolelih, glavni krivec pa so izpusti iz “UMAZENE INDUSTRIJE”, ki jih zaenkrat zaradi ekonomske situacije v Sloveniji “podpirajo” vse državne institucije. Edini odgovor, ki ga dobimo državljani, ko neko podjetje že na pogled na prekomerne izpuste, še po naši zastareli zakonodaji, prekoračuje emisijske vrednosti je: OBNITE SE NA INŠPEKCIJSKE SLUŽBE, kako pa te delajo, če sploh kaj pa je splošno znano!

Zaradi vsega zgoraj navedenega bomo v AAG vztrajali, da se zakon o smradu, ki je bil pospravljen v predal zaradi interesa lobija z področja umazane industrije, “smetarskega” logija in bioplinarskega lobija, čim prej sprejme v Državnem Zboru RS. 

        

Onkološki inštitut ne zmore več

Čakalne dobe za obsevanje so nedopustno dolge, denarja za nove aparature ni – Na obsevanje v tujino?

Milena Zupanič, notranja politika – častnik DELO

sre, 17.04.2013,

Onkološki inštitut ne zmore več

Onkološki inštitut, Ljubljana Foto: Aleš Černivec / Delo

Ljubljana – Čakalne dobe za obsevanje bolnikov z rakom so v Sloveniji zdaj tudi do 50 dni, kar je strokovno nesprejemljivo. Prav tako kot dejstvo, da obsevamo samo 22,8 odstotka bolnikov; po strokovnih smernicah bi jih morali od 50 do 60 odstotkov. Zakaj je tako?
Število onkoloških bolnikov v Sloveniji se hitro povečuje. Leta 2001 je bilo zdravljenih 9058, lani pa 13.736 bolnikov. To pomeni 47-odstotno rast, ki pa ji nista sledila tudi nabava aparatov in zaposlovanje. Imeti bi morali od deset do 12 obsevalnih aparatov, a jih je le osem, od teh jih je pet že amortiziranih. »Zares kritičen je eden. Takoj bi ga morali zamenjati,« je povedala doc. dr. Irena Oblak, predstojnica radioterapije na Onkološkem inštitutu (OI). Tudi drugi bi kmalu morali priti na vrsto za zamenjavo, saj pri starejših aparatih prejmejo bolniki in tudi zaposleni čezmerno dozo sevanja. Toda denarja zanje ni. Ni ga niti toliko, da bi nov aparat lahko naročili, smo slišali na današnji seji sveta OI.
OI v nasprotju z vsemi drugimi bolnišnicami sicer nima težav z denarjem za normalno delovanje. Zdravstvena blagajna (ZZZS) namreč plača zdravljenje vsakega bolnika z rakom, torej denar res sledi bolniku. Zalomilo pa se je pri denarju za nakup opreme, saj ZZZS v soglasju z vlado varčuje tudi tako, da je bolnišnicam za dodatnih 20 odstotkov znižala vsoto denarja za amortizacijo. »OI bi moral po zakonu dobiti devet milijonov evrov, dobil pa jih bo 3,5. Vseh potreb ima letos za 13,5 milijona,« je povedal Janez Remškar, od 2. aprila direktor OI.
S prepoznim obsevanjem ali brez obsevanja je možnost za preživetje manjša. »V Sloveniji imamo zdaj dobre rezultate zdravljenja, saj vsak drugi bolnik z rakom preživi več kot pet let, zato nas skrbi podaljšanje čakalnih dob za obsevanje. Po strokovnih kriterijih bi morali začeti obsevanje prej kot v treh tednih, pri nas pa je čakalna doba od 28 do 50 dni. Prav tako nas skrbi, da je po podatkih Registra raka RS obsevanih samo 22,8 odstotka bolnikov namesto od 50 do 60 odstotkov, kot predvideva stroka,« je povedala dr. Oblakova. Vzrok za to so slabo sodelovanje drugih bolnišnic, ki zdravijo raka, težave s prevozi bolnikov in dejstvo, da je obsevalnih aparatov premalo, čeprav so v pogonu 13 ur na dan.
Podobno dolge čakalne dobe na obsevanje (osem tednov) so že bile leta 2004. Takrat je ZZZS pošiljal bolnike v Italijo in Avstrijo. Bo OI to predlagal? Remškar, ki je za dolge čakalne dobe izvedel le dan pred sejo sveta, je dejal, da bo v enem tednu proučil, ali je delo mogoče reorganizirati tako, da dolgih čakalnih dob ne bo. A težave so tudi drugje. »Že lani so čakalne dobe na internistični onkologiji prešle strokovno sprejemljivost. Letos bodo težave še večje,« je opozoril dr. Janez Žgajnar, strokovni direktor OI.

Onkološki inštitut (OI) težav s predolgimi čakalnimi dobami nima samo pri obsevanju rakavih bolnikov, pač pa tudi na kirurgiji in internistični onkologiji, kjer so bile te že lani strokovno nesprejemljive, letos pa se bodo še podaljšale. To je na današnji seji sveta OI povedal njegov strokovni direktor dr. Janez Žgajnar.

»Če bo Dora zaživela tudi v Mariboru, se bo število operacij dojk povečalo za sto ali dvesto. Tega ne bomo mogli izvesti v rednem delovnem času,« je pojasnil dr. Janez Žgajnar. Dora – program za zgodnje odkrivanje raka na dojkah, ki že poteka na ljubljanskem območju, bo v Mariboru uvedena v najkrajšem času, pozneje pa po vsej Sloveniji, je dejal. Zaradi izjemnega povečanja števila bolnikov z rakom ima OI tudi prostorske težave. »Promet v ambulantah je izjemen in neprimeren za tako institucijo, kot je OI,« je dejal dr. Žgajnar. Največji pritisk je na slikovno diagnostiko, predvsem računalniške tomografe (CT). Lani so načrtovali 4000 slikanj, izvedli pa so jih 6000. Letos se bo število bolnikov – kot kažejo izkušnje zadnjih let – povečalo za pet odstotkov. »Bojim se, da se približujemo letu 2010, ko so bili bolniki zdravljeni substrokovno,« je opozoril tudi dr. Primož Strojan, ki je za letos napovedal 25-odstotno rast potreb v radioterapiji.

Zdravljenje bolnikov z rakom je vse dražje. »Potrebovali bomo velik kos zdravstvene pogače, če jih bomo hoteli strokovno ustrezno oskrbeti,« je menil Žgajnar. Bolniki, ki so pred desetletjem umirali, danes po zaslugi novih tarčnih bioloških zdravil preživijo, a posamezen stane tudi nekaj deset tisoč evrov več.

OI sicer nima finančnih težav pri rednem delu, saj mu javna zdravstvena blagajna plača zdravljenje vseh bolnikov z rakom, v nasprotju z drugimi bolnišnicami, ki ne dobijo plačanega zdravljenja vseh bolnikov in imajo primanjkljaj. Tudi finančni načrt za letos, ki ga je svet zavoda sprejel včeraj, je postavljen na ničlo. Za tri odstotke bodo znižali samo plačilo za delo (stroški dela bodo znašali le 34,9 odstotka vseh odhodkov), večina drugih postavk pa bo zrasla.

Največ pozornosti so na seji sveta OI namenili nakupu dragih naprav. Po mednarodnih standardih naj bi imeli za dva milijona prebivalcev od deset do 12 obsevalnih naprav, imajo pa jih le osem, a je pet že amortiziranih, eno pa bi morali nujno zamenjati. Vsaka stane od tri do štiri milijone evrov. Potrebovali bi tudi tri nove CT. Eden stane med 700.000 in milijonom evrov. Ker je denarja za amortizacijo le 3,5 milijona, je finančni načrt predvideval nakup na lizing. Nakupa člani sveta niso podprli, ker mora soglasje zanj najprej dati ministrstvo.

http://i1.wp.com/cleantechnica.com/files/2013/04/shutterstock_33058870.jpg?resize=500%2C332

V AAG, še vedno pozivamo, da podprete z vašim podpisom peticijo:  ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU ​​USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH Delcev, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL. Podpise bomo zbirali vse dokler DZ ne bo sprejel tega zakona!

Podpišete jo lahko na spletnem naslovu:

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utm_source=supporter_message&utm_medium=email

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.