Papir Servisu se mudi v Vevče, a prav nič iz Most


Po dogajanju v moščanskem obratu sodeč, ni videti, da bi se iz njega sploh hoteli seliti, v Vevčah pa hite z odprtjem novega/nadomestnega.

Janez Petkovšek

DELO: čet, 04.04.2013, 06:00

Papir Servisu se mudi v Vevče, a prav nič iz Most

Papir Servisu se mudi v Vevče, a prav nič iz Most

Papir Servisu se mudi v Vevče, a prav nič iz Most

Predelovalnica odpadne embalaže Papir Servisa v Mostah v začetku aprila. Foto: Janez Petkovšek/Delo

Priprave na zaporo ceste

Civilna iniciativa Novi Vodmat, ki je sicer Papir Servisu že večkrat postavila ultimate z zahtevo za zaprtje moščanskega obrata (zadnji je bil 1. marec), je tokrat odločeno, da bo direktorja Janeza Mlakarja držalo za besedo. Če do 1. junija ne bo dokončno zaprl vrat in ustavil predelave odpadkov, kot je javno obljubil, bodo s svojimi telesi protestno zaprli dovozno cesto in vhod v moščansko zbiralnico odpadkov.

Ljubljana – Papir Servis se obnaša, kot da mu nikoli ne bo treba zapustiti svojega obrata v Mostah in da bo gotovo lahko delal tudi v najetih skladiščih podjetja Set v Vevčah. Na prvi lokaciji ni videti priprav na odhod, na drugi pa je veliko gradbenih strojev, ki pripravljajo teren za nov obrat.

Čeprav je generalni direktor Papir Servisa Janez Mlakar (zaradi dopusta bo nedosegljiv še ves prihodnji teden) že konec februarja predstavil načrt selitve obrata za predelavo odpadne embalaže iz Most (iz ulice Pod ježami 3) v Set Vevče (na Vevški cesti 52), je že zdaj jasno, da se vseh svojih obljub tudi tokrat ne bo držal.
Kot je razvidno iz včeraj posnetih fotografij, Pod ježami 3 delo teče povsem normalno, v obrat pa vsak dan prihajajo in odhajajo številni tovornjaki s priklopniki. Kupi že stisnjene plastične in papirne embalaže ob ograji avtopralnice, bara in prenočišč Koprivec na Potrčevi 22 (v 15 sobah nimajo gostov, saj je pogled na odpad in smrad z njega preveč odbijajoč) namreč ne izginjajo, kar bi bilo normalno, če bi se Papir servis res pripravljal na zaprtje obrata. Kupi baliranih odpadkov segajo od tri do pet metrov visoko, tako da na manipulativnih površinah naenkrat ne morejo stati več kot trije veliki tovornjaki. Na nasprotnem koncu obrata (proti Vodmatski ulici) pa že nekaj časa dela popolnoma nova linija za prebiranje plastične embalaže.
Ropotali celo med prazniki
Iz tamkajšnje Civilne iniciative Novi Vodmat pa smo dobili tudi podatke, da so se začeli poleg običajnih tovornjakov pojavljati tudi novi, ki da vozijo odpadno embalažo iz velikih trgovskih centrov v lasti Hofra in Lidla. Še vedno vozijo tudi tovornjaki Snage, okoliški stanovalci pa niso imeli miru niti za velikonočne praznike (vozili so v soboto, nedeljo in celo v ponedeljek). Zato so že poslali novo prijavo na okoljsko inšpekcijo. Četudi je okoljska inšpektorica zaradi številnih kršitev (zlasti hrupa) agenciji za okolje predlagala razveljavitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) in izdala odločbo o takojšnji prepovedi delovanja moščanskega obrata Papir Servisa že decembra lani, vmes pa dobila še nekaj dodatnih prijav zaradi ugotovljenih kršitev, se ni zgodilo nič. Agencija za okolje dovoljenja (še) ni razveljavila. Vodstvo podjetja se je namreč na inšpekcijsko odločitev takoj pritožilo, hkrati pa vložilo zahtevo za spremembo OVD.
Omenjena dejstva pa pod velik vprašaj postavljajo terminski načrt selitve Papir Servisa iz Most v Vevče, ki ga je pripravilo vodstvo tega podjetja in ga kot svojo zavezo celo javno predstavilo. Do 10. aprila naj bi bila po njem izvedena vsa dela v Mostah, da bi bi bili ustvarjeni pogoji za selitev strojne opreme na novo lokacijo v Vevčah. Ker le slab teden pred tem rokom nismo videli nobenih delavcev, ki bi opravljali demontažo tekočih trakov in drugih naprav za obdelavo odpadkov, je težko verjeti, da bodo izpolnili tudi svojo drugo obljubo. Za cilj so si zadali, da bodo do 6. maja na novo lokacijo v Vevčah preselili vso strojno opremo in izvedli vsa dela za zagon za predelavo embalaže, na isti dan pa tam začeli tudi proizvodnjo. A je nelogična tretja zaveza, da bodo do 31. maja preselili predelavo papirja in kartona iz lokacije Pod ježami. Iz nje namreč ni razvidno, kaj bodo počeli teh 25 dni med 6. in 31. majem v praznih moščanskih skladiščih (bodo le odvažali odpadno embalažo?).
Vevčani vse bolj razburjeni
Vodja Državljanske pobuda Vevče Aleš Babnik je za Delo povedal, da so Vevčani zaradi Papir Servisa, ki bi v tiskarno Set na Vevški 52 preselil svojo predelovalnico odpadne embalaže in 6. maja tam začel obratovati, zelo razburjeni. Stanovalci iz okolice Seta so namreč že pred več dnevi opazili, da v nastajajoči obrat Papir Servisa že spuščajo tovornjake z odpadno embalažo. Ker ven prihajajo prazni, menijo, da obrat na črno v ogromnih praznih skladiščih že zbira odpadke, ki bi jih predelali kasneje.
Čeprav je tovornjakov le po nekaj na dan, jih skrbi, saj ti ne prihajajo le iz Papir Servisa in Snage, temveč tudi iz Murske Sobote. Ker vstopa v obrat, kjer je od daleč videti gradbene stroje, ne dovolijo ne Vevčanom ne novinarjem, lahko vsi le ugibamo, kaj tam počno. Se pa vsi sprašujejo, kako so lahko tako pogumni oziroma podjetni, saj nimajo nobenega zagotovila, da bo okoljevarstveno dovoljenje za vevški obrat, ki ga je ARSO izdal 21. februarja letos, postalo tudi pravnomočno.
Kot je znano so se nanj pritožili številne civilne družbe, Četrtna skupnost Polje in celo mednarodna organizacija Alpe Adria Green (AAG). Njen predsednik Vojko Bernard je povedal, da so pritožbo poslali 8. marca, doslej pa ni prejela niti odločitve, ali ji bodo dodelili status stranke v postopku ali ne. Če bodo zavrnjeni, se namerava AAG pritožiti na upravno sodišče. Prepričani so namreč, da je bil OVD za predelavo 48.750 ton odpadkov na leto izdan nezakonito. Ali pa vsaj preuranjeno, saj niso izpolnjeni ne tehnični (zlasti neprimerne prometnice in neurejena skladišča), ne okoljevarstveni pogoji (manjkajoča kanalizacijain primerni lovilci olj, nezaščitena brežina Ljubljanice, ki je tam leta 1994 že poplavila predvidena skladišča). Da ne govorimo o tem, ali imajo vodno soglasje in druga soglasja, potrebna za obratovanje na vodovarstvenem območju, pa gradbeno in uporabno dovoljenje …
Ceste preozke za tovornjake
Aleš Babnik, ki je bil na KPL pred upokojitvijo strokovnjak za ceste, je še povedal, da je mestni oddelek za gospodarske dejavnosti in promet že izdelal študijo, kaj bi pomenil prihod Papir Servisa v Vevče.
Glede na trenutno izjemno slabo stanje vseh dostopnih cest (Zaloška, Vevška, Pot heroja Trtnika, Papirniška pot in zlasti Cesta 30. avgusta), premajhno širino, številna ozka grla v križiščih, ob mostovih čez Ljubljanico in med bloki, bi več deset dodatnih tovornjakov s priklopniki povzročilo pravi prometni kaos in zastoje ter dodaten hrup in slab zrak sredi Vevč.
To pa je po Babniku zadosten razlog, da bi morali okoljevarstveno dovoljenje za Papir Servis v tem kraju razveljaviti in mu onemogočiti predelavo odpadkov na težko dostopni in premajhni lokaciji.

 

ZARADI VSE VEČ BOLEZNI, KI SO POSLEDICA EMISIJ IZ  INDUSTRIJSKIH OBRATOV V SLOVENIJI, KI PRIKRITO OGROŽAJO ZDRAVJE, PREDVSEM PA ZDRAVJE NAŠIH OTROK V AAG ZBIRAMO PODPISE ZA UREDITEV ZAKONODAJE IZ PODROČJA SMRADU!

SLOVENIJA ZARADI INTERESOV INDUSTRIJSKIH LOBIJEV NIMA UREJENE ZAKONODAJE NA TEM PODROČJU, SAJ SO ŽE NAPISAN ZAKON ZARADI PRITISKOV ONESNAŽEVALCEV, TEGA POSPRAVILI V PREDAL PISALNE MIZE!!!

( ZAKON JE BIL NAPISAN LETA 2009 )

foto5maj-2012

Foto AAG: STOP SEŽIGANJU ODPADKOV

PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL, KI BI IMAJO ZA POSLEDICO POVEČANO STOPNJO RAKASTIH OBOLENJ NA PLJUČIH IN DIHALNIH POTEH.

 PETICIJO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU: – KLIKNITE!

V IMENU TE IN PRIHODNIH GENERACIJ SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA VAŠ PODPIS!

še nekaj za splošno znanje – katere plastike so bolj ali manj primerne. Pozor na PVC- praktično ga ni mogoče reciklirati, vsebuje klor, ki pri sežigu tvori najhujši možen strup – dioksin, in ftalate- hormonske motilce, ki povzročajo feminizacijo fantkov in prezgodnjo spolno zrelost punčk itd- v uporabi je v medicini- iz PVC kanil se ftalati splakujejo v kri in telo, kar je posebej škodljivo, če se take kanile uporabljajo pri nedonošenčkih… Pri nas pa naše zbrane plastike ne reciklirajo pač pa izvažajo v KURJENJE, oz jo mečejo v termocentrale in cementarne (Anhovo, Trbovlje, Zagorje…)

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave
TTK: SI56 9067 2000 0636 284, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.
V Sloveniji delujemo po odločbah Ministrstva za Kmetijstvo in Okolje kot nevladna javnem interesu na področju okolja in narave
Prešernova 26, 4270 Jesenice,Slovenija, EU; GMS: (386)051 311 450/ Tel: +386 4583 6640
Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.