Ko se bodo začele vojne za kruh in vodo, bo prepozno


Ko se bodo začele vojne za kruh in vodo, bo prepozno

 

Ljubljana, 22.03.2013, 09:54 | N.Š.K./STA

Kako daleč je čas, ko bomo morali kupovati vodo za zagotavljanje najnujnejših življenjskih potreb? V Nemčiji je parlament izglasoval, da pravica do vode ni več človekova temeljna pravica. Bo to tista zdrava prihodnost naših otrok, za katero si prizadevamo?

“Naši poslanci delajo samo za ‘svojo denarnico’, ko pa bodo njihovi, prav tako kot naši otroci, morali kupovati vodo za zagotavljanje najnujnejših življenjskih potreb, pa bodo z prstom kazali na druge,” opozarja predsednik organizacije Alpe Adria Green (AAG) Vojko Bernard. Na poslance so namreč naslovili javno zahtevo, s katero opozarjajo, da nas v primeru, če ne bomo kmalu našli ustrezne rešitve glede dobrega gospodarjenja s čisto pitno vodo, kmalu čaka “somrak človeštva”, a odgovora z njihove strani še vedno niso prejeli. Kot opozarjajo, je razprav o tem, kako najti najboljšo rešitev, da čista pitna voda ostane dostopna vsem veliko, zelo malo pa je konkretnih rešitev.

Voda

Čista pitna voda bi morala biti zagotovljena in dostopna slehernemu državljanu. (Foto: Reuters)

“Slovenija je podpisala EU direktivo, ki nam jemlje osnovno pravico – vodo. Če sedaj ne boste ukrepali, katera bo naslednja pravica, ki bi nam bila odvzeta? Morda čisti zrak, za katerega že pripravljate katastrofalno zakonodajo, ki bo povečala število obolelih za rakom,” se v javni zahtevi poslancem sprašujejo v AAG in od državnega zbora zahtevajo, da sprejmejo zakonodajo, ki bo preprečila izvajanje te sporne evropske direktive.

22. marec – svetovni dan voda

Namen svetovnega dne, ki ga obeležujemo 22. marca, je opozoriti svetovno javnost na pomen sladke vode in zagovorništva dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. V zadnjih časih je vse več debat na temo, ali bomo v Sloveniji dostop do pitne vode omejili. Bomo prepustili, da gre v roke koncesionarjem, ali bomo poskrbeli, da bo pravica do pitne vode temeljna človekova pravica?

Čista pitna voda bi morala biti zagotovljena in dostopna slehernemu državljanu. V AAG opozarjajo, da ni mogoče rešiti človeštva pred gotovim propadom, ko se bodo začele vojne za kruh in vodo, v kolikor se bodo vsi parlamenti in vlade obnašali do tega problema indeferentno. “Na poziv AAG nismo prejeli niti enega odgovora parlamentarnih političnih strank, ki smo jim ga poslali 15. marca. To je dokaz, da naši poslanci delajo samo za ‘svojo denarnico’.”

Pipa

Nevladne organizacije opozarjajo, da oskrba s čisto pitno vodo ne sme priti v roke koncesionarjev.(Foto: Reuters)

Prav tako v AAG dodajajo, da imamo v naši državi nameščenih le tretjino čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod, od teh pa 60 odstotkov ni dokončanih do konca ali pa slabo delujejo. Inšpekcijske službe na področju onesnaževanja voda ne delujejo, edino takrat, ko jih v to prisilijo s pomočjo policije prebivalci, civilne iniciative in nevladne organizacije. “Nekaj podobnega je tudi pri zagotovitvi čiste pitne vode prebivalcem Slovenije. Že sedaj, ko so to večinoma javni vodovodi, so sistemi s strani javnih podjetij občin in države slabo vzdrževani, ko pa bodo te sisteme prevzeli koncesionarji, pa bo še slabše, saj bodo porabljeno vodo samo podražili, infrastrukturo na tem področju pa bo pričela še bolj propadati,” opozarjajo v AAG in dodajajo: “Ko se bo to zgodilo, se bodo ‘elegantno’ umaknili.” Bo to tista zdrava prihodnost naših otrok, za katero si prizadevamo?

Skrb za vodo, pa čeprav je imamo dovolj, nam ne sme biti odveč

Letošnji svetovni dan voda poteka pod geslom mednarodno leto sodelovanja pri gospodarjenju z vodami. Poudarek je na vodi kot viru življenja in na sodelovanju med vsemi udeleženci v družbi pri trajnostni rabi voda in upravljanju vodnih virov. Po ozemlju Slovenije se samo v rekah in potokih letno pretoči okoli 34 milijard kubičnih metrov vode, po skupni količini vode na prebivalca to skoraj štirikrat presega evropsko povprečje, kažejo podatki državnih statistikov. Čistost okolja se kaže tudi v kakovosti voda, saj je ta bistvena za zagotavljanje zdravega okolja in zdravja ljudi.

Slovenija je podpisala EU direktivo, ki nam jemlje osnovno pravico – vodo. Če sedaj ne boste ukrepali, katera bo naslednja pravica, ki bi nam bila odvzeta, morda čisti zrak?

AAG v pismu poslancem

Agencija RS za okolje (Arso), ki skrbi za spremljanje in analiziranje količin in kakovosti voda v Sloveniji, opozarja, da nam skrb za vodo tudi v vodnati Sloveniji ne sme biti odveč. Po količini vode na prebivalca smo sicer res visoko nad evropskim povprečjem, vendar je prostorska in časovna spremenljivost zelo velika. Hidrološki ekstremni dogodki (suše in poplave) so vse pogostejši in vse bolj izraziti, opozarjajo in dodajajo, da nam vsako novo onesnaženje vodnih virov zmanjšuje razpoložljive količine vode.

Ker kar velik del rečne vode priteče v Slovenijo iz sosednjih držav, iz naših povirij pa voda odteka drugam, si zdravo in varno življenje brez sodelovanja tudi s sosednjimi državami na področju voda ni moč predstavljati, opozarjajo na Arsu, kjer si z dobrim mednarodnim sodelovanjem, usklajevanjem in povezovanjem prizadevajo uresničiti cilj trajnostnega čezmejnega celovitega upravlja voda in zagotavljanja poplavne varnosti.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK 

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.