Poročilo o delu AAG – društva s statusom nevladne organizacije na področju varstva okolja ter varstva narava, ki deluje v javnem interesu za leto 2012


 

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave, ki deluje v javnem interesu. Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za december 2012

LETO 2012

Januar 2012

 • 1.1.2012 zaposlitev generalnega sekretarja za zagotovitev nemotenega delovanja društva
 • Zahvala vsem, ki so namenili del dohodnine za delovanje društva
 • Pritožba na zavrnitev udeleženca v postopku pridobivanja okoljskega dovoljenja v vezi Harsco Minerali
 • 23.1 poziv k urejenosti uredb o emisijah kogeneracij in trigeneracij
 • Predstavitev mobilne naprave za merjenje zraka Cerex UV Hound
 • 31.1. o alternativnih virih energije
 • 31.1. odgovori na novinarska vprašanja o terminalih v Žavljah
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Februar 2012

 • 13.2 Javno pismo ministru za zdravje v vezi s tržaško sežigalnico
 • 14.2 pritožba zoper nenajavljeno športno prireditev na letališču Lesce
 • Stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenj za akumulacijski bazen Rudnem polju – ARSO ni izdal okoljevarstvenega dovoljenja
 • Udeležba posveta in sestanka z g. Potočnikom v Ljubljani
 • 20.2. AAG postane stranka v postopku Harsco Minerali d.o.o.
 • 22.2 Poziv poslancem, da ne dajo poroštva projektu TEŠ6
 • 23.2. javno opozorilo, da ministrstvo vzpodbuja lov zaščitenih vrst rakov
 • 27.2 Protestni shod pred sežigalnico v Trstu
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Marec 2012

 • 1.3. kazenska ovadba: Zlitje smrdeče tekočine v Zgornjih Pirničah
 • 14.3 Meritve onesnaženosti zraka pri sežigalnici odpadkov v Trstu in v kraju Milje
 • 14.3 protest proti plinskim terminalom v Trstu
 • 15.3 Odgovor na poziv MOP v zvezi z pritožbo Smučarske zveze Slovenije v zadevi – povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem Polju
 • 15.3. objavljeno poročilo o delu AAG za leto 2011
 • Odziv Ministrstva na Izjavo za javnost o vodah
 • 24.3 PROTEST PROTI ODPADKOM IZ KAMPANJE V TRSTU
 • Aktivnosti v zvezi z informiranjem in osveščanjem o delovanju Bioplinarne v Pirničah
 • 31.3: javni poziv – Ugasnimo luč – sodelovanje v sklopu svetovne akcije
 • Saša Mlakar postala članica strateškega sveta NVO gorenjske regije
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

April 2012

 • 23.04.2012 po sestanku med ministrstvom za Kmetijstvo in Okolje ter NVO, predal ministru g. Francu Bogoviču
 • Izjava: O nestrinjanju s prakso delovanja Zveze ekoloških gibanj Slovenije
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Maj 2012

 • 5.5. protest proti podnebnim spremembam (TCKTCKTCK)
 • 9.5 – zavrnitev pritožbe smučarske zveze za povečanje akumulacijskega Jezera Rudno Polje – s strani MKO
 • Črna lista AAG – Vlada RS
 • 10.5 izjava za javnosti – Kriminal pod krinko prispevkov za energente
 • Pobuda – pijte vodo iz vodovoda
 • DOPIS Z ZAHTEVAMI VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE o ureditvi zakona s področja smradu in škodljivih izpustov v ozračje
 • 16.5 pismo Vladi RS: odpadki iz Neaplja ogrožajo tudi Debeli rtič
 • 17.5 – utrinki iz svetovne protestne akcije proti podnebnim spremembam
 • JESENIŠKA RAZGLEDNICA 18/05/2012
 • 21.5 – obvestilo – Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji – kot svinja z mehom
 • 22.5 Vojvođanska zelena iniciativa –postala del AAG
 • 22.5 okrogla miza- pot mestne občine Kranj v energetsko samostojnost
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Junij 2012

 • 1.6. dan Reke Save – začetek projekta Varuhi reke Save
 • 2.6. odprto pismo ministru MKO
 • 3.6 sodelovanje v akciji odstranjevanja tujerodnih rastlin – Koritno Bled
 • 5.6. novinarska konferenca: Predlog sprememb zakona o gradnji objektov
 • 5.6. izjava kako nekaterim politikom pride prav delo AAG
 • 7.6 javni poziv poslancem državnega zbora
 • 12.6 odprtje mednarodnega okoljskega centra AAG – odprtje pisarne
 • 19.6 Izjava za javnost – Dnevu voda na rob
 • Podpora Društvu Moja Mura
 • 23.6 pritožba AAG zoper okoljevarstveno dovoljenje za bioelektrarno v Zgornjih Pirničah
 • 5 izvod publikacije v Sožitju z naravo-priprava
 • 26.06.2012 udeležba na 7. sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo,prehrano in okolje v Ljubljani
 • 27.06.2012 udeležba na 8. sejo istega odbora v Zagorju
 • V Juniju smo se pridružili projektu Zero Trade, ki ga organizira in vodi Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Julij 2012

 • 4.7 – drugo ime na črni listi – ARSO
 • 9.7 izdaja polletnega izvoda publikacije V sožitju z naravo
 • Izjava za javnost v zvezi z sestankom o plinskih terminalih v Trstu na deželni ravni, dne 13.07.2012
 • 23.7 obvestilo javnosti: ITALIJANSKA KEMIJSKA OROŽJA V ZAPUŠČENIH VOJAŠKIH SKLADIŠČIH, POD MORJEM IN POD ZEMLJO TRŽAŠKE POKRAJINE?
 • 25.7 IZJAVA ZA JAVNOST v zvezi z izjavami Italijanskega ministra g.Corrada Passera-ja o nujni izgradnji plinskega terminalu Žavlje
 • Prijava AAG, kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za primer SIA Anhovo
 • Izjava za javnosti: Ministrstvo za Kmetijstvo in Okolje samo sebi razpisalo razpis za NATURO 2000
 • DREVESNI PARK v Celju
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Avgust 2012

 • 3.8 K rušitvam v triglavskem parku na rob
 • Čudni koruzni mutanti – prijava na VURS in obvestilo javnosti, prijava ministrstvu
 • 7.8 – objava nove preglednice rezultatov glede ravnanja z odpadki
 • 11.8. poziv na temo TNP
 • Tržaška železarna, že vrsto let zastruplja okoliške prebivalce in zaposlene v njej z Benzenom – članek
 • meseca avgusta dali na EU ( parlamentu in komisiji) pritožbo v zvezi z negativnimi vplivi na okolje zaradi sežigalnice v Trstu in septembru zaradi terminalov – Saveso direktiva
 • PRIPOMBE AAG NA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTJUR
 • Izjava za javnost – podpora g. Šuštarju
 • 21.08 EKO PATRULJA AAG – Sodi v rodiškem premogovniku ne sevajo
 • 27.08. Udeležba protesta proti plinskim terminalom v Žavljah – Trst
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

September 2012

 • Aktivnosti kot stranka v postopku – pridobivanje okoljevarstvenega dovoljena Harsco- za predelavo bele žlindre
 • Podpis sporazuma med AAG, Harsco in Acroni
 • posvet v DS, 13.9.2012 na temo TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZAŠČITA PRIOBALNEGA PASU
 • pritožba na komisijo EU zaradi terminalov – Saveso direktiva
 • 15.9. Ozaveščevalne aktivnosti za potrošnike – v okviru Zero trade projekta: izvedba dveh ozaveščevalnih dogodkov – Igric za otroke (Fuj smrdi) in deljenje lokalno pridelanih jabolk z nasveti za zmanjšanje CO2
 • 22.9 – v okviru tedna mobilnosti – ozaveščevalne aktivnosti na temo mobilnosti, trajnostnega transporta in opazovanja okolice, v Kopru za otroke vrtca Semedela (izvedba igrice Nika in promet, animacija, govor o trajnostnem transportu, igra z električnimi avtomobilčki, razdelitev slovenskih jabolk)
 • 17.9. vročitev dokumenta ministru Bogoviču o tržaškem zalivu in plinskih terminalov v Izoli (izpostava AAG Koper)
 • v četrtek, 13. septembra 2012, ob 10.00 uri udeležba seje Državnega sveta
 • Meritev onesnaženosti zraka na Reki (na podlagi prošnje za pomoč društva EkoKvarner)
 • Merjenje kakovosti zraka v Občini Jesenice
 • Sestanek v Pirničah – tema bioplinarna in predstavitev ideje o tehnološkem parku
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Oktober 2012

 • 1.10 – izjava za javnost – stališča do sprememb zakona o gozdovih
 • 3.10. – podpisan tripartitni sporazum med AAg, Acroni Jesenice in Harcso Minerali o skupnem delovanju na področju sanacije
 • 5.10 osveščanje o pomenu samooskrbe v okviru projekta Zero Trade – predavanje g Komata v Kolpernu na Jesenicah
 • Izjava za javnost – poziv k finančni podpori za tožbo priti terminalom v Žavljah
 • 9.10 – predavanje člana AAG v okviru projekta Zero Trade – Učinkovita raba energije v vašem domu v Domači vasi v Kranju
 • Črna lista – tretje ime v letu 2012 – NEZNANA ODGOVORNA OSEBA, KI JE ODGOVORNA ZA NELEGALNO ODVRŽENE SODOVE V RODIŠKEM RUDNIKU
 • 19.10 – AAG postal stranka v postopku v zadevi SIA
 • 19.10 – Izjava za javnost ob srečanju okoljskih ministrov SLO in Italije na Brdu
 • 20.10 Dogodek – osveščanje otrok o pomembnosti varovanja narave v okviru projekta Zero Trade – predstava Fuj Smrdi v Mercator centru savski otok, z deljenjem jabolk iz Resja ( poudarjanje lokalne samooskrbe)
 • 25.10 Okrogla miza v okviru projekta Zero Trade
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

November 2012

 • 1.11. ob 30 letnici TNP na rob- izjava za javnost s slikovnim prikazom
 • 3.11 – odprta peticija za zaprtje bioplinarne Ilirska Bistrica
 • 5.11 – objavljen članek: 40 letnica terorističnega napada – Spomini na prihodnost
 • 8.11 – italijanska podružnica AAG posnela nalaganje radioaktivnih odpadkov v Kopru in Trstu
 • 14.11 – opozorilo na ignoranco stanja na temo ogrevanja javnih objektov, predložitev odgovora MIPa
 • 14.11 – podana zahteva za vključitev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja v primeru bioplinarne Sobetinci
 • Geosonda postala donator AAG
 • 15.11 – AAg se je udeležil ustne obravnave na Arso v primeru SIA
 • 16.11 – Harsco pridobil okoljevarstveno dovoljenje za predelavo Bele žlindre
 • 20.11– meritve kakovosti zraka v Kranju
 • 22.11 – Podano nestrinjanje s traso južni tok – poudarek na Gornjesavski dolini – in območjem Zelenci
 • 23.11 – Ozaveščevalni dan za otroke v vrtcu na Jesenicah z Igrico Fuj smrdi, deljenjem jabolk iz Resja ter prikazom ločevanja odpadkov skupaj z strici smetarji –iz komunalnega podjetja Jeko-in Jesenice.
 • 28.11 – podana zahteva za odblokado vseh pritožb s strani AAG v vezi Plinski terminali Žavlje
 • 29.11 Novinarska konferenca v Kopru – Plinski terminali – Ne Hvala, udeležila sta se jo tudi župana Kopra in Izole
 • 29.11 – javni poziv Slo Vladi – AAG zahteva tožbo proti Italiji zardi plinskega terminala Žavlje
 • 29.11 – Izjava Paola Parovela – O plinskih terminalih i
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

December 2012

 • 1.12 – udeležba novinarske konference v Korupcija v nevladnih organizacijah (Črna gora)
 • 6.12 Italijanska vlada dala zeleno luč za izgradnjo Plinskih terminalov Žavlje
 • 12.12 AAG pridobil status društva v javnem interesu na področju narave
 • 20.12 – podana zahteva za vključitev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Kater- organica
 • 28.12 novinarska konferenca Plinski terminali Žavlje, predstavitev novih dejstev
 • 29.12 pripombe in predlogi na osnutek načrta upravljanja TNP
 • 29.12. –prejeto vabilo odbora za peticije pri EU parlamentu za udeležbo na sejo 22.1.2013
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Vse informacije o delovanju Alpe Adria Green so na spletnih straneh društva, nanizane so datumsko po izvedenih aktivnostih.

www.alpeadriagreen.wordpress.com

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.