CIVILNA INICIATIVA VEVČE – ZG. KAŠELJ »odprto pismo slovenskim medijem«


CIVILNA INICIATIVA

VEVČE – ZG. KAŠELJ

»odprto pismo slovenskim medijem«

Člani CI Vevče – Zg. Kašelj smo bili preko medijev obveščeni, da se namerava v

kratkem času podjetje PAPIR SERVIS preseliti iz Most na Vevče v prostore SET -a

Vevče na Vevško c. 52.

Proti nameravani selitvi Papir servisa ostro nasprotujemo. Da se ta ne bo zgodila,

bomo uporabili vse pravne, civilne in tudi fizične možnosti, da se ubranimo dodatne

degradacije našega okolja, ki jo že desetletja občutimo na Vevčah.

Obrazložitev:

 

Glede na dejstvo, da se bo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem A R S O št.

35472-202/202-6 z dne 21. 2. 2013 , na katerega smo se skupaj 6. civilnimi družbami

ČS Polje pritožili na pristojno ministrstvo, lahko na tej lokaciji zbiralo in predelovalo

48.750 ton odpadkov na leto, to pomeni, da se bo po ulicah skozi kraj Vevče tovorni

promet (in to smrdeč) povečal za več kot 500 procentov.

Križišče Zaloške ceste in Ulice 30. avgusta je že sedaj preobremenjeno in najbolj

nevarno v MOL, saj ni semaforizirano (vanj se steka 5 cest in ulic). Skozenj vozi

dnevno tudi do 150 kamionov, cistern Petrola, ki ima eno največjih skladišč ob

Zaloški c. v Zalogu. Število nesreč je izredno veliko, podatke ARSO lahko pridobi na

policiji. Po naših podatkih bližnjih stanovalcev saj 3 krat tedensko prihaja do

karambolov. V dnevnem času čez to križišče prevozi 6.000 -7.000 vozil.

Cesta 30. avgusta, ki poteka mimo ZD Polje in Lekarne Ljubljana ni bila obnovljena

že več kot 50 let. Meteorni odtoki in ponikalnice so že v glavnem zamašeni tako, da

so na vozišču še dolgo po deževju velike luže, ki so potencialna nevarnost za pešce

in kolesarje. Vozišče je sestavljeno le še iz vsakoletnih krp, ki jo po spomladanski

odjugi v spomladanskih mesecih vgradijo vzdrževalci ceste.

Največji prometni problem predstavlja uvoz v SET d. o. o., kjer naj bi bil (oz. je že)

uvoz za nov obrat zbiranja in predelave odpadkov, ki se nahaja med dvema st.

blokoma, zgrajenima pred 1. sv. vojno. V njih je več kot 30 stanovanj. Širina uvoza je

le 4 m. Vozišče v tej širini se nadaljuje v dolžini min. 60 m, kar pomeni, da se kamioni

na uvozu umikajo vzvratno v križišče C. 30. avgusta in Vevške c. vozilom, ki izvažajo

iz lokacije SET-a. S tem močno ogrožajo prometno varnost in dodatno onesnažujejo

zrak z izpušnimi plini motorjev čakajočih tovornjakov (fotografije takih manevrov so

vašim na razpolago). Zaradi tega dejstva je prišlo že do sedaj do prometnih nesreč

kljub temu, da je obstoječi promet nekajkrat manjši od predvidenega. Na obstoječi

lokaciji Papir servisa je širina uvoza 8 m. Po izjavi krajanov pa kljub temu prihaja do

pogostih prometnih zamaškov na Ul. pod Ježami, tako, da ne morejo po nekaj minut

izvažati iz svojih dvorišč.

Ob dovozu v SET ni pločnika ob Vevški poti ne na vzhodni, ne na zahodni strani.

Pešci so zato popolnoma nezaščiteni.

Na C. 30. avgusta in Vevški poti ni kolesarskih stez, kljub temu, da po obeh potekajo

avtobusne proge mestnega, primestnega in medkrajevnega prometa. Iz prometno varnostnega vidika je nova lokacija Papir servisa popolnoma nesprejemljiva.

Kdor od prisotnih verjame, da bodo pripeljali in predelali le 48.750 ton odpadkov na

leto, je zaslepljen ali pa naiven, saj na lokaciji SETA že nekaj let nezakonito delujejo

na predelavi odpadkov. Že leta 2011 so sežigali okolju nevarne snovi tako, da so

saje v okoliških sadovnjakih in vrtovih uničile pridelek. Od septembra lani že zbirajo in

predelujejo odpadno embalažo, kljub temu, da pridobili sporno dovoljenje ARSO, ki

smo ga že prej citirali šele 21. 2. 2013 pa še to ni pravnomočno.

Da za bodoči obrat zbiranja in sortiranja odpadkov niso zagotovljeni osnovni sanitarni

pogoji, nam Vevčanom ni potrebno dvomiti. Na tem področju še ni in nekaj časa ne

bo zgrajena ustrezna kanalizacija. Vse sanitarne odplake tečejo direktno v bližnji

potok in Ljubljanico (foto posnetki so na vpogled), kot tudi odplake okoli 1000

Vevčanov Papirniškega trga, C. 30. avgusta, Vevške ceste in Anžurjeve ulice. Med

temi so tudi VVZ, Trgovina MERCATOR, obrtni lokali itd..

V okolici Ljubljanice in bližnjih stanovanjskih blokov močno smrdi zaradi direktnih

iztokov fekalij v reko (lokacije in vonj vam lahko pričaram takoj po tem sestanku).

Vonj in svinjarijo lahko doživite, če si ogledate trenutno lokacijo Papir servisa Pod

Ježami 3. Že sedaj smrdi po razkroju bioloških odpadkov, ko je temperatura malo

nad 0 oC, kako pa to smrdi pri poletnih temperaturah si lahko le mislite ali vprašate

tam živeče prebivalce.

Jaz sem se v zadnjem času že prepričal od znotraj in od zunaj. Prepričajte se še vi.

Tudi o podganjem raju!

Največja barabija in cinizem pa je, da Vevčanom JP VO-KA že 20 let zaračunava ob

vodarini tudi odvajanje odpadnih voda in čiščenje le-teh, kljub temu, da nikdar niso

prevzeli obstoječih kanalov v svoje upravljanje in, da fekalije čisti kar Ljubljanica.

Člani CI Vevče OBTOŽUJEMO JP VO-KA oz. njegovo vodstvo za veliko goljufijo

krajanov Vevč, saj jim po naših izračunih dolgujejo več kot milijon evrov. Zato

zahtevamo odstop odgovornih, ki so zaradi ustvarjanja ekstra dobičkov dovoljevali

goljufijo. Ni čudno, da smo se nekateri desetletja zaman trudili za izgradnjo

prepotrebne kanalizacije, če pa je bil prihodek iz obstoječih podjetji VO-KA

zagotovljen.

Če vi župan najlepšega mesta na svetu ne boste ukrepali in boste podpirali take

posege v naš življenjski prostor, pljuvate v postulate vaše stranke in vaše dobre

kolegice in prijateljice nove mandatarke gospe Bratovškove, ki je v uvodnem govoru

v parlamentu zatrjevala, da boste delali za ljudi in ne proti njim, da ste za

sodelovanje, sožitje, soustvarjanje, in »so… so … so …« itd. Lep govor in

spodbuden, ni kaj. Ljudje vam čedalje manj verjamemo in zato protestiramo tudi po

vašem “najlepšem mestu na svetu”.

Člani CI Vevče apeliramo na vse krajane ČS Polje, ki jim ni vseeno v kakšnem okolju

živijo sami in bodo njihovi potomci, da se upremo poskusom birokratsko-tajkunskih

navezav, ki nas hočejo v svojem pohlepu getozirati, sami pa živijo v okoljih, ki so za

večino nas le sanje.

Predstavnike medijev prosimo, da nam še naprej pomagate z razkrivanjem

nepravilnosti v družbi. Novinarje TV hiš pa prosimo za čimprejšnjo kontaktno oddajo,

da bomo ozavestili tudi druge meščane, kaj se jim lahko zgodi, če bodo slepo verjeli

politikom in kapitalu.

Civilna iniciativa Vevče – Zg. Kašelj

Vevče, 8. 3. 2013

PREBERITE TUDI:

AAG podal zahtevek za vstop v postopek s pritožbo, kot stranski udeleženec pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja v zadevi: “PAPIR SERVIS”

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/03/08/aag-podal-zahtevek-za-vstop-v-postopek-s-pritozbo-kot-stranski-udelezenec-pri-izdaji-okoljevarstvenega-dovoljenja-v-zadevi-papir-servis/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.