Pismo podpore–Reka LIM


clip_image002

Alpe Adria Green – international org.

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

NVO »EUROMOST«

Bjelo polje

Jesenice: 09.03.2013

Predmet: Pismo podpore

Zbog organizacijskih razloga nismo u mogučnosti doći 15.03.2013 na vaš prosvjedeni skup protiv izgradnje visokih brana na Limu. Razumijemo vašu uznemirenost, jer sa istim žarom kao i vi, čitava naša međunarodna organizacija, branimo sve rjeke od sličnog zla.

Iako je 21 stoleće u kojem se i vaša zemlja priprema na ulazak u EU, vam moramo reći, da u EU nije ništa bolje u vezi sa problemima, koji su vezani na zaradu na račun prirode.

Čitava međunarona organizacija Alpe Adria Green, u koji je EUROMOST jednakopravna organizacija, uvjek je bila protiv izgradnje hidroelektrara na reki Lim, zato vas i sada čitava organizacija koja radi u 8 zemljama u Evropi, podržava u vašim nastojanjima, da zajedno učuvamo ovu ljepu rijeku Lim našim potomcima.

Predsident Alpe Adria Green international org.:

Vojko Bernard

clip_image003

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.