In Civilna iniciativa Za Pivško kotlino brez streljanja -SPOROČILO ZA JAVNOST


In Civilna iniciativa Za Pivško kotlino brez streljanja

SPOROČILO ZA JAVNOST

Rakitnik, 06. februar 2013

Predstavniki civilne iniciative Za Pivško kotlino brez streljanja in Aeroklub Postojna izražamo globoko zaskrbljenost zaradi povečanih vojaških aktivnosti na prostoru med Postojno, Cerknico in Pivko – na vadišču SV Poček in Bač, in zaradi povečane ogroženosti prebivalstva in narave.

V vojaških vajah SV in NATO (F-16 in Pilatus) so vojaška letala prejšnji teden letela tudi pod mejo 300m nad naselji. Letalske vaje z bojnim streljanjem na tako utesnjenem prostoru prinašajo velika tveganja za varnost prebivalcev. Med prebivalstvom se širi zaskrbljenost, strah in odpor zaradi ogrožanja s strani vojaških sil. Vsa opozorila in bojazni v zvezi s povečevanjem vojaških aktivnosti podana v postopku sprejemanja DPN OSVAD* Postojna in o ogrožanju prebivalstva se kažejo za utemeljena in za neodgovorno prezrta s strani MORS, še posebej v luči letalske nesreče ameriškega lovskega letala F-16, ki je v ponedeljek 28.01.2013 okoli 20:00 ure strmoglavilo v morje ob italijanski obali nekje med Pulo in Riminijem

Strmoglavljeni F-16 je v skupini 4-ih poletel iz letalske baze Aviano (130km od Postojne) na redne vojaške vaje. Istega dne so letalske vojaške vaje potekale tudi na območju vadišča SV Poček, predvideno je bilo tudi bojno delovanje skupine F-16 v sodelovanju s Pilatusi SV. Med 19:30 in 19:45 je zelo nizko in zelo počasi z nenavadnim zvokom nad  Matenjo vasjo, Počkom in Prestrankom krožilo letalo, ki ga zaradi megle ni bilo videti (slišalo ogromno prebivalcev). Na noben način ni šlo za preletavanje Pilatusov Slovenske vojske – slišati je bilo nenavadne zvoke reaktivnih motorjev, verjetno okvarjenih. Okoli 20:00 je bilo na Krasu cca 15 km od Trsta slišati zelo močno bobnenje v zraku – to je tudi ura, ko je kontrola letenja izgubila povezavo s pilotom F-16.

Ob tej priložnosti izrekamo sožalje družini preminulega pilota stotnika Lucasa Gruentherja, ki je 28.01.2013 okoli 20:00 skupaj z najsodobnejšim lovskim letalom F-16 strmoglavil v morje. Zahvaljujemo se mu, ker je s svojo prisebnostjo okvarjeno vojaško letalo pripeljal do morja in s tem verjetno preprečil katastrofo večjih razsežnosti nad pivško kotlino.

Iz navedenih dejstev izhaja, da je šlo najverjetneje za eno in isto letalo, v nasprotnem primeru pa obstaja vprašanje, katero morebitno drugo okvarjeno letalo je ob navedenem času v dnevu vojaških letalskih vaj v zaprtem zračnem prostoru preletavalo ta del Slovenije. MORS teh dejstev ni raziskal oziroma informacij ni ustrezno predstavil javnosti.

Spomnimo – leta 1962 se je v teh krajih že zgodila vojaška letalska nesreča – strmoglavljenje vojaškega letala na stanovanjsko hišo v Slavini. Dogodek je bil dokumentiran, SV ima o tem podatke, priče in poškodovanci so še živi.

V mesecu maju 2013 so na Počku napovedani obsežni vojaški manevri ADRIATIC STRIKE 2013 z bojnim delovanjem letalskih vojaških sil NATO, kar ne sodi v prostor med naselja in vnaša nemir med ljudi, ki so že večkrat množično izrazili svoje nestrinjanje z vojaško navzočnostjo na Počku.

Javnost in pristojne organe RS opozarjamo na buldožersko vodenje postopka sprejema DPN OSVAD Postojna s strani razdeljenih ministrstev za promet, infrastrukturo in prostor, za okolje in kmetijstvo ter MORS, ki na vsak način, kljub večkrat zavrnjenim zahtevam za soglasja s strani Agencije RS za okolje oziroma Zavoda za gozdove, kljub jasnim dejstvom, da gre za občutljivo območje virov pitne vode za več občin, vztraja pri gradnji vojaških objektov na varovanih območjih NATURA 2000 ter območju virov pitne vode za več občin in javno napoveduje sprejetje DPN tudi mimo odločanja ARSO.

Iz navedenih dejstev zaključujemo, da gre v zadevi DPN OSVAD Postojna za popolnoma novo gradnjo vojaške baze neznanega namena in obsega skupaj z vzpostavitvijo poligona za vojaško letalsko delovanje sil NATO v prostoru med Cerkljami, Postojno, Divačo in letalsko bazo Aviano v Italiji, ne glede na izraženo voljo prebivalcev, ne glede na regulativo EU s področja varovanja okolja in narave in tudi ne glede na očitno neprimernost prostora.

Zato opozarjamo na zavajanje in izigravanje volje prebivalcev, zakonodaje in laži s strani MORS v zadevi, ki ni več stvar Počka in Pivške kotline, ampak cele jugozahodne Slovenije, in se v istem dahu sprašujemo ali Slovenska vojska ob poveljevanju vojska drugih držav na naših tleh sploh še obvladuje suverenost Slovenije.

Aero klub Postojna dodaja, da glede na zadnje dogodke, v nasprotju z dogovorom s Slovensko vojsko, ko je bila močno intenzivirana dejavnost na vadišču Poček, ponovno opozarjamo na gospodarsko škodo, ki pri tem nastaja, saj je na Postojnskem letališču praktično onemogočeno letenje, kot tudi dostop do Mednarodnega letališča Portorož ter letališča Divača, saj je bilo samo v januarju kar 9 zapor zračnega prostora (kar že presega dogovorjeno letno kvoto), v mesecu februarju in marcu pa so napovedane že nove. Iz medijev smo prav tako izvedeli za večje vojaške manevre Adriatic Strike v maju 2013, ki postajajo že tradicionalni. Smatramo, da je iz vidika varnosti vadišče Poček Bač povsem neprimerno za izvedbo manevrov, kjer sodeluje vojaško letalstvo. Opozarjamo na dejstvo, da so bile spremembe v zračnem prostoru izvedene v nasprotju z duhom in cilji evropske uredbe, ki govori, da je potrebno vzpostaviti stanje, ki bo zagotovilo prilagodljivo rabo zračnega prostora, le-ta pa se ne sme razumeti kot izključno civilni ali kot izključno vojaški. Ponovno opozarjamo na enostransko in po našem prepričanju nezakonito vzpostavitev novih con zapiranja zračnega prostora.

Zahtevamo, da se povrne obseg zapiranja zračnega prostora v stanje pred 08.03.2012 ter pristopi k oblikovanju con skupaj s souporabniki, tako po obsegu kot po vsebini, kot to določa evropska direktiva.

Zahtevamo od MORS, da objavi varnostno oceno za vsa naselja v prostoru med Krškim in Sežano. Vojaške letalske nesreče, kot se je zgodila 28.01.2013, niso redkost, čeprav gre za F-16 – najsodobnejša letala na svetu.

Nadaljnje aktivnosti Civilne iniciative in Aerokluba Postojna se bodo odvijale v smeri:

  • nezakonito uvedbo novih con zapiranja zračnega prostora nad Postojno in Pivko bomo predali v presojo Ustavnemu sodišču RS,
  • zaradi arogance MORS-a se bomo s prošnjo za prekinitev vseh vojaških aktivnosti na območju obeh vadišč obrnili na poveljstvo NATA za Evropo.

Spomnimo na Peticijo “ZA PIVŠKO KOTLINO BREZ STRELJANJA!”, ki jo je v letu 2011 podpisalo 18.000 državljanov RS in s katero smo med drugim zahtevali, da se na območju poligonov Poček in Bač takoj in dokončno preneha z izvajanjem vojaških aktivnosti in da se poligona kot vojaški območji ukineta. Pri teh zahtevah vztrajamo.

*DPN OSVAD – Državni prostorski načrt Osrednjega vadišča Slovenske vojske (Poček in Bač) 2010

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.