mag. Mojca Kleva Kekuš / O gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu/ na današnji seji odbora za peticije pri EU parlamentu


O gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu

22ND JAN 2013KATEGORIJA: NOVICE

Evropska poslanka mag. Mojca Kleva Kekuš, govornica v današnji razpravi o načrtovani gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu na Odboru za peticije (PETI), je izpostavila:

»Peticije, ki so bile danes obravnavane na Odboru PETI, vložene s strani organizacij Friends of Earth, Greenaction in Alpe Adria Green , so po mojem mnenju utemeljene, saj je še veliko odprtih, nepojasnjenih vprašanj, povezanih z načrtovano gradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Menim, da je bil današnji sestanek potreben, saj smo opozorili Evropsko komisijo, da ne sme čakati z ukrepi do realizacije projekta, temveč lahko reagira že sedaj.»

Mag. Kleva Kekuš je v svojem govoru poudarila, da se kot slovenska državljanka in predvsem kot prebivalka priobalnega območja, na katerem se načrtuje gradnja terminala, počuti odgovorno, da spregovori na današnji seji odbora PETI. Ne le kot evropska poslanka iz Slovenije, temveč v imenu slovenskih in italijanskih prebivalcev, ki bi z uresničitvijo projekta španske družbe Gas  Natural živeli v neposredni bližini plinskih terminalov in bili podvrženi številnim tveganjem. Mag. Kleva Kekuš je ob tem opozorila, da prebivalci dotičnega območja še niso imeli možnosti podati svojega mnenja o tveganjih, ki jih prinaša morebitna gradnja plinskega terminala v povezavi z drugimi energetskimi objekti. S tem se je kršilo skupno načelo držav Evropske unije, ki predvideva, da se mnenje prebivalcev v takih primerih mora spoštovati. Zato upa, da se jim bo to možnost vendarle dalo.

Mag. Kleva Kekuš je izpostavila svojo zaskrbljenost nad informacijo predstavnika organizacije Alpe Adria Green o ponarejenem poročilu o vplivih na okolje. Po mnenju evropske poslanke namreč pod vprašanjem ostaja veljavnost ocenjevanja vplivov na okolje (VIA) in onesnaževanja morja ter podcenjevanje geoloških tveganj ter motenj v mednarodnem pomorskem prometu.

»Skrbi me mnenje Komisije o dveh ločenih poročilih vplivov na okolje. Prva se nanaša na plinski terminal, druga pa na plinovod, ki se navezuje na italijansko plinsko omrežje. Na ta način, z dvema ločenima ocenama, niso upoštevani skupni vplivi projekta ter so prikazani bistveno manjši vplivi na okolje«, je še izpostavila.

Ob koncu pa dodala: »Župani vseh treh slovenskih priobalnih občin so izrazili negativno mnenje do projekta, pridružili pa so se jim tudi kolegi iz Italije in Hrvaške.»

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev predstavnik AAG ni mogel na odboru za peticije zagovarjati stališč organizacije. AAG denarja nima, ker moramo sami pokrivati najemnino in delo pisarne. Vlada in MKO na račun varčevanja NISTA VEČ PRIPRAVLJENI FINANCIRATI DELO NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO IZVEN LJUBLJANE NA PODROČJU OKOLJA.  Za delovanje okoljskih nevladnih organizacij za leto 2012 -2013 je bil objavljen samo en razpis in sicer za delovanje OKOLJSKEGA CENTRA V LJUBLJANI
( http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/7622/8357/763b8e9fd0/ ), vse druge NVO, ki imamo sedež izven Ljubljane, pa očitno VLADA in MKO želi čimbolj onesposobiti, da bi zaradi pomanjkanja denarnih sredstev zaprli “VRATA” in tako omogočili delovanje neekološko usmerjene industrije in kmetijstva. Tako razmišljanje vlade, da bo na ta račun privarčevala je skrajno zgrešeno, saj kot je znano večini prebivalcem v Sloveniji inšpekcijske službe s področja okolja ne delujejo.
Verjetno Vlada in MKO želita preprečiti delovanje okoljskih organizacij tudi iz razloga, ker AAG in še nekaj takih organizacij deluje tudi na zdravstveni zaščiti prebivalcev. Dejstvo je, da smo jim prevečkrat dokazali, da zdravstveni problemi prebivalcev izhajajo ravno iz neurejenih okoljskih problemov.

Poudarjamo, da ta odločitev ni naperjena proti NVO, ki delujejo v Okoljskem centru, temveč je namenjena samo zgoraj navedenima!
AAG nima toliko denarnih sredstev iz drugih virov, da bi še lahko delovalo po sprejetem programu dela za  2013, zato bomo naše neprofitno delovanje skrčili na minimum. To pomeni, da ne bomo več delali na manjših, sicer okolju pomembnih projektih, temveč se bomo osredotočili samo še na tiste projekte za katere bomo smatrali, da so najbolj pomembni za zdravje ljudi in ohranjanje narave za naše zanamce!
Ker država RS ne obravnava vse NVO enakopravno po delu in ne po lokaciji kjer delujejo, bomo delovali proti taki njeni  politiki in smo pričeli obveščati vso mednarodno javnost preko preko mreže NVO TckTckTck po vsem svetu, katere član je tudi Alpe Adria Green!

Predsednik AAG Vojko Bernard
original:   http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/vlada-na-crni-listi-alpe-adria-green.html 

Verjetno, bi lahko vlada razpisala razpis za delovanje NEVLADNIH ORGANIZACIJ, ČE BI POSLANCI V SVOJI RESTAVRACIJI PLAČEVALI PO TRŽNIH CENAH:

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.