CELOTNA PONUDBA – Alpe Adria Green – international environmental NGOs


aag-tck-awake MEDNARODNA NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA ZA ZAŠČITO OKOLJA IN NARAVE – SPLETNA STRAN- NEPROFITNI DEL: https://alpeadriagreen.wordpress.com/

SPLETNA STRAN- PROFITNI DEL:  http://imisije.wordpress.com/celotna-ponudba-alpe-adria-green/

CELOTNA PONUDBA – Alpe Adria Green – international environmental NGOs

Vizija in poslanstvo našega mednarodnega združenja AAG je usmerjenost k novim ciljem, z novo strategijo delovanja in prehoda v ekološko in ljudem prijazno družbo ter doseganja vidnih rezultatov na področju ohranitve narave za naše potomce.

V AAG smo leta 2008 odločili da moramo, zaradi ohranitve našega osnovnega poslanstva, pričeti izvajati tudi dela po naročilu za državo, občine, podjetja in posameznike, za kar imamo v združenju tudi ustrezno usposobljene ljudi iz vseh področij ekologije.

NAŠA DEJAVNOST ZAJEMA:

– Meritve emisij in imisij

– Izdelava okoljskih poročil in ocene vplivov na okolje

–  Organiziramo in vodimo samooskrbo občin, na področju samooskrbe s povrtninami

– Organizacija predavanj, seminarjev in posvetov iz področja ekologije

– Predstavitev dela lokalnih komunalnih podjetij otrokom in mladostnikom, z namenom osveščanja mladih, da bi pravilno  ločevali odpadke

– Energetiko svetovanje za velike kurilne naprave ter svetovanje pri  energetski obnovi objektov.

– Energetsko svetovanje za samooskrbo z energenti v mestih in naseljih

– Zastopanje civilnih Iniciativ in posameznikov na področju okoljskih vprašanj

– Strokovna pomoč pri prijavi na ekološke projekte

– Strokovna pomoč pri izvedbi ekoloških projektov

Poleg navedenega naši nudimo strokovno pomoč in svetovanja na vseh področjih ekologije za podjetja, lokalne skupnosti, občine in posameznike.

Ta ponudba velja v vseh državah bivše Jugoslavije in Italiji, povsod tam, kjer ima AAG svoje podružnice.

AAG deluje na izkušnjah in znanju naših članov in simpatizerjev AAG:

  • slovenskih in tujih strokovnjakov,
  • podjetij in različnih organizacij,
  • in ostalih, ki želijo, da Jugovzhodna Evropa postane čista družba in kot taka postane zgled Evropi in širše.

Celotni regiji in ostalim želimo pokazati  da:

  • delujemo popolnoma drugače, od profitnih organizacij. AAG porabi ves zaslužen denar za varstvo narave, okolja in zdravja ljudi ter zaščito živali,
  • smo drugačni, ker povezujemo znanje iz različnih držav in kultur,
  • smo skrbni do ljudi in družbe,
  • s skupnimi močmi povečujemo kakovost zdravega življenja posameznikov in celotne družbe,
  • skrbimo za naše okolje in ohranitev narave za naše zanamce.

AAG, kot član svetovnega združenja okoljevarstvenih NVO TCK,TCK,TCK ter Evropskega Združenja NVO  GENERATION AWAKE,  v Sloveniji deluje kot mednarodna okoljevarstvena organizacija v javnem interesu na področju okolja in na področju narave. Odločbi, za to delovanje v javnem interesu AAG, je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

PLANET ZEMLJA SMO PODEDOVALI OD SVOJIH ZANAMCEV, ZATO GA MORAMO OČUVATI ČISTEGA IN UREJENEGA!

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

aag - celota

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.