Dom Zveze tabornikov Slovenije se v Ukancu – Bohinj ogreva z geosondo


20.12.2012 je podjetje Geosonda, ki je član AAG iz Kranja je zagnalo v obratovanje toplotno črpalko v domu Zveze tabornikov Slovenije v Ukancu – Bohinj.

Pred tem se je taborniški objekt ogreval z rabo utekočinjenega plina. Zaradi visokih letnih obratovalnih stroškov se je vodstvo odločilo za iskanje možnosti znižanja oziroma iskanja okolju prijaznega načina. Izbirali so med možnostjo raba biomase ( sekanci ali peleti) ali toplotno črpalko z rabo energije podtalnice. Upoštevajoč, da je bil dom samo oskrben s pitno vodo iz lastne vrtine, je bila odločitev enostavna. Vodnjaška vrtina ni bila več v funkciji,ker je objekt že nekaj let oskrbovan s pitno vodo iz javne vodoskrbe.Potrebno je bilo umestiti toplotno črpalko v obstoječo kotlovnico, poskrbeti za dovod vode iz vrtine  do toplotne črpalke in speljati vodo z odvzeto energijo v ponikovalnico. Preprosto vrniti vodo v vodonosnik.

Toplotna črpalka je slovenske proizvodnje in sestavljena iz dveh THS 15 kW prilagojenih za hladnejšo podzemno vodo ( temperatura je 5/6 stopinj C ).

Za finančno konstrukcijo za investicijo je prispeval Petrol v okviru svojega razpisa za učinkovito rabo energije in del taborniki sami. S toplotno črpalko bodo taborniki zmanjšali emisije toplogrednih plinov in tudi prispevali k izpolnjevanju sprejetih obveznosti do Kyota in Evropske unije.

Ker bodo taborniki kupovali »modro energijo« za obratovanje toplotne črpalke lahko trdimo,da obratujejo brez neprijaznih emisij.

Na ta način bodo zmanjšali letne obratovalne stroške za 60 do 70%.

Pozdraviti je odločitev vodstva,ker to ni  samo korak do zmanjšanja letnih obratovalnih stroškov ampak še večji je to korak k izobraževanju mladih državljanov o možnostih rabe obnovljivih virov energije,kamor sodi energija podtalnice.

geosonda taborniki

geosonda taborniki1

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.