Pripombe AAG na javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M8 Kalce – Jelšane.


clip_image001

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice,

 

Ministrtsvo za infrastrukturo in prostor

Direktorat za prostor

Langusova 4

1000 Ljubljana

Datum: 14.12.2012

Zadeva: Pripombe na javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M8 Kalce – Jelšane.

Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu, se na podlagi prvega in četrtega odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja ter skladno z določili 82 člena Zakona o varstvu okolja se prijavlja v postopek javne razgrnitve in zahteva za vključitev v nadaljne postopke.

Prijavljamo se tudi kot stranski udeleženec v postopku sprejemanja DPN omenjenega prenosnega plinovoda, še posebej v okoljevarstevnih delih postopka.

V tem postopku uveljavljamo tudi status društva , ki deluje v javnem interesu na področju varstva narave (Odločba Min.za kmet.in okolje z dne 5.12.2012 št. 215-14/2012/6-VN)

Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi tamkaj živeče prebivalce, ki so člani AAG ali podporniki AAG.

1. zahtevamo, da se izvede revizija smiselnosti izgradnje prenosnega plinovoda M8, kajti vnašanje novih količin zemeljskega plina za izgorevanje prinaša nove ogromne količine CO2, katerega skušamo zmanjšati z evropskimi in državnimi ukrepi in zakonodajo. Ta plinovod je proti predpisom o zmanjšanju CO2.

2. M8 plinovod je nepotreben , ker je na tem področju dovolj drugih možnosti, predvsem izkoriščanje sončne energije za ogrevanje. Zato je M8 nepotreben in škodljiv.

3. Zahtevamo, da se postopek DPN M8 plinovoda ustavi in se plinovod zavrne.

4. Investicija je škodljiva še posebej v kriznem času, česar ta postopek ne upošteva.

5. Tako smo proti vsem variantam igradnje prenosnega plinovoda M8.

6. AAG bo ukrepal tudi mednarodno in prikazal dvoličnost slovenske politike, ki namesto sistematičnega uvajanja ogrevanja na sonce ali z geotermalno energijo na področju Primorske, bogatejše s soncem, uvaja plin, ki daje CO2 pri zgorevanju, obenem pa postavlja uvajanje obnovljive sončne energije za ogrevanje v podrejen položaj.

7. Hkrati z uvajanjem novih količin plina v Sloveniji zelo zmanjšujemo možnosti za doseganje ciljnih odstotkov obnovljive energije, ki je tudi v državni zakonodaji.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.