OGREVANJE Z ENERGIJO MORJA


 

Morje jih greje že deset let

Fakulteta za pomorstvo in promet svoj center za usposabljanje na morju (čolnarna) že deset let greje s toploto, pridobljeno iz morja. Poleti ga s pomočjo morja hladi. Na podoben način se bo grel in hladil tudi dvorec Lanthieri, ki bo kot vir energije uporabljal reko Vipavo.

S pomočjo toplotne črpalke, ki izkorišča morsko vodo, prihranijo od 50 do 70 odstotkov električne energije, je pojasnil Peter Vidmar

Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu po zaslugi izkoriščanja toplote morja prihrani od 50 do 70 odstotkov električne energije, ki bi jo sicer morala porabiti za ogrevanje centra za usposabljanje na morju.

Iz ladij na kopno

Včeraj 06.12.2012 je bila temperatura morja 13,5 stopinje Celzija, glede na temperaturo zunanjega zraka so tako s pomočjo morske toplotne črpalke pridobili približno štiri stopinje, elektriko so uporabili le za dogrevanje. Poleti sistem deluje nasprotno, morje hladi zrak v stavbi.

“Tovrstni sistem že več desetletij uporabljajo na ladjah za gretje in hlajenje bivalnih prostorov. Kot šola, ki je neposredno povezana s pomorstvom, smo želeli tehnologijo iz morja uporabiti tudi na kopnem,” pravi Peter Vidmar, predstojnik katedre za ladijsko strojništvo na fakulteti. Tako so postavili sistem, ki že deset let edini v Sloveniji izkorišča toploto morja za ogrevanje oziroma hlajenje prostorov. V primerjavi z običajnimi toplotnimi črpalkami, ki izkoriščajo energijo zraka, pa je bolj učinkovita, saj ima voda večjo toplotno prevodnost, pojasnjuje Vidmar.

Več črpalk bi bolj vplivalo na morje

Morska toplotna črpalka nima nikakršnih izpustov toplogrednih plinov, v morje pa vrača isto vodo, ki jo je prej načrpala, le za nekaj stopinj Celzija bolj hladno (poleti se v morje vrača nekoliko bolj topla voda). Glede na to, da sistem na Fakulteti za pomorstvo in promet prečrpa približno 15 kubičnih metrov vode na uro, je njegov vpliv na morje zanemarljiv.

Glede na relativno nizke stroške vzdrževanja sistema se vrednost investicije povrne v približno sedmih letih, ocenjujejo strokovnjaki. “Podobne toplotne črpalke bi bile primerne za večino obalnih poslovnih prostorov ali gospodinjstev. Bi pa večje število naprav zahtevalo podrobnejšo študijo vplivov na morsko okolje,” dodaja Vidmar. Z velikim številom črpalk bi se ohlajale oziroma segrevale večje količine vode in preučiti bi bilo treba, kolikšen vpliv je še dopusten. Občina Piran je skupaj s partnerji iz Slovenije in Italije takšno raziskavo že poskušala izvesti, a so bili stroški previsoki in na razpisu niso uspeli. Prav tako ponudniki, ki izdelujejo in razvijajo morske toplotne črpalke, (še) niso uspeli prepričati javnih ustanov, hotelov in bolnišnic, da bi bilo tako ogrevanje oziroma hlajenje za njih bolj ugodno od ogrevanja na kurilno olje.

2012-12-06-163.jpg

Toplotna črpalka na morsko vodo je grelno hladilni sistem, ki izkorišča energijo iz morja za ogrevanje ali hlajenje objektov. Tovrstni sistemi se že več desetletij uporabljajo na ladjah za gretje in hlajenje bivalnih prostorov. Kot šola, ki je neposredno povezana s pomorstvom smo želeli tehnologijo iz morja uporabiti na kopnem. Prvi in edini tovrstni sistem v Sloveniji že 10 leto obratuje v šolskem objektu Centra za usposabljanje na morju, Fakultete za pomorstvo in promet. Morska voda se s pomočjo črpalke črpa iz globine 3 metrov ter preko toplotnega izmenjevalca vrača, z delno spremenjeno temperaturo, nazaj v morje. Spremembo temperature morja se izkorišča za hlajenje/gretje ti. kondenzatorja hladilnega/grelnega procesa, kar predstavlja črpanje energije iz morske vode. Energijo, ki jo s tem pridobimo ni predstavlja prihranek električne energije. Prednost napram klasičnim toplotnim črpalkam, ki izkoriščajo energijo iz okoliškega zraka je predvsem v toplotni izmenjavi, saj ima voda bistveno večjo toplotno prehodnost. S tem se zmanjša velikost kondenzacijske enote, ki so pri večjih objektih lahko tudi moteči element za zgradbah. Prihranek električne energije je ocenjen na 50% do 70% na leto za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času. Poleg prihranka na električni energiji pa toplotna črpalka nima nikakršnih neposrednih izpustov toplogrednih plinov v okolje. Prečrpana voda iz morja se vrača v morje z minimalno temperaturno razliko, ki ne presega 4 stopinj Celzija. V 10 letnem obdobju smo zabeležili tudi sprejemljive stroške obratovanja in vzdrževanja, kateri tudi upravičujejo celotno investicijo. Podobne toplotne črpalke bi bile primerne za večino obalnih poslovnih objektov ali gospodinjstev. Vsekakor pa bi večje število naprav zahtevalo podrobnejšo študijo vplivov na morsko okolje oziroma definiranje največje dopuste energije, ki jo je morsko okolje zmožno sprejeti brez občutnih vplivov. S promocijo tovrstnih sistemov želimo tudi pomorci dati svoj doprinos in izkušnje k rabi »zelene« energije.

2012-12-06-162.jpg

INFO: alpeadriagreen@gmail.com

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.