VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO AAG–PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE


 

 

 

 

clip_image002

ALPE ADRIA GREEN MEDNARODNO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO OKOLJA VABi NA NOVINARSKO KONFERENCO,

KI BO V PROSTORIH OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE – KS 90

V ČETRTEK 29. NOVEMBRA 2012 OB 10 URI NA TRGU BROLO 2, KOPER

AAG zahteva, da slovenska vlada takoj vloži pritožbo proti Italiji zaradi  kršitve postopka za presojo čezmejnih vplivov na okolje.

Pozitivno mnenje Deželnega tehničnega odbora Furlanije-Julijske krajine in posledično celovito okoljsko dovoljenje projektu terminalu za uplinjanje zemeljskega plina v tržaškem pristanišču, v celoti potrjujejo prijave o AAG – že predložene Evropski komisiji – o kršitvah postopkov za presoja vplivov na okolje s strani italijanskih organov.

V četrtek, 29. novembra 2012 ob 10. uri v dvorani sindikata KS 90, na trgu Brolo 2, bo AAG  organiziral tiskovno konferenco, da bi pojasnil stanje glede plinskih terminalov v Tržaškem zalivu z ozirom na bližnjo dokončno odobritev Italije podjetju Gas Natural.

AAG izpostavlja nujnost, da se Republika Slovenija nemudoma odzove in prijavi Evropski komisiji pereče obnašanje Italije, saj je bila izključena iz presoje vplivov na okolje v škodo okolja in prebivalcev.

Na novinarski konferenci bomo predstavili tudi druge aktualne zadeve, ki jih obravnava AAG na tem območju.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 

TRST.14.07.2012 (1) vojko

NAMENITE NAM DEL DOHODNINE, KI JO SEDAJ PLAČUJETE DRŽAVI, AAG. Z NJO NAMERAVAMO ŠE NAPREJ EKOLOŠKO OSVEŠČATI NAŠE  NAJMLAJŠE.

VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/
Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite na alpeadriagreen@gmail.com ali pa ga skopirate iz:https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Postanite tudu vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/  SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

Grožnja, da se bo v Žavljah gradil uplinjevalnik!

Bodo spet razlaščali zemljo, ki je last slovenskih ljudi?

Grožnja, da se bo v Žavljah gradil uplinjevalnik!

Plinski terminal družbe Gas Natural naj bi se gradil v Žavljah, povezali pa naj bi ga s podzemnim elektrovodom, ki naj bi meril v dolžino 9 kilometrov in bi vodil od Žavelj do Padrič. Šel naj bi čez zemljo, ki je v lasti slovenskih lastnikov, predvideni načrt elektrovoda se tiče 311 zemljiških parcel. Italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj je plinski terminal v Žavljah, ki mu nasprotujejo vse krajevne uprave, razglasilo za “nujno delo”, kar je tržaški občinski odbornik za okolje Umberto Laureni v pogovoru za Primorski dnevnik kolegu Marjanu Kemperletu označil za pravi absurd, kot je tudi povedal, da bodo pravne službe tržaške občinske uprave naredile vse, da se nedostojno dovoljenje za začetek del v Žavljah, ki ga je samovoljno izdala Dežela, ovrže, začetek del pa zaustavi. Vsiljeno izdajo integriranega okoljskega pooblastila, ki ga je izdala Dežela, je odbornik označil za nedemokratično dejanje, Rim pa obtožil izsiljevanja.
Glavne žrtve morebitne gradnje uplinjevalnika in elektrovoda bi bili slovenski lastniki zemljišč na območju med Padričami, Ricmanji in Žavljami.
Na naši koži torej, bi lahko potegnili črto pod izsiljene zahteve Rima po gradnji uplinjevalnika.
Zopet!
Gibanje Alpe Adria Green, ki se že leta bori za dostojno življenje pri nas in obsoja vse človeku in okolju nevarne posege v naravo, je že napovedalo nove tožbe na vseh ravneh.
Odvetnik Peter Močnik je prejšnje dni že sporočil, da je vložil na tožilstvo v Trstu ovadbo in je poslal predsedniku Dežele FJK ter njenemu glavnemu direktorju poseben dopis. Odvetnik Močnik poziva javnega tožilca, naj takoj odredi zaseg dokumentacije o integriranem okoljskem pooblastilu za gradnjo uplinjevalnika družbe Gas Natural pri Žavljah, ki ga je pred dnevi s povsem vsiljenim posegom deželnih funkcionarjev odobrila servisna konferenca.
“Upajmo, da se bo tožilstvo zavedalo pomena primera in da bo pohitelo, saj se vsa zadeva bliskovito hitro razpleta, verjetno tudi zato, ker bo parlament z vlado v nekaj mesecih razpuščen in se očitno marsikomu ‘mudi’ v Trstu-Vidmu in v Rimu. Ob tem gre podčrtati novico, da naj bi italijanski vladni funkcionarji v Bruslju predstavili na zasedanju delovne skupine za evropski energetski načrt zahtevo, da se vključi uplinjevalnik v Žavljah kot prioriteta EU na energetskem področju. Samo začasno je to zaustavila pripomba slovenskih funkcionarjev, da so v teku sodni zapleti. Iz tega izhaja, da bi moralo podpirati uplinjevalnik samo ministrstvo za razvoj, ki ga vodi minister Corrado Passera. Dovoljenje za uplinjevalnik pa bo moral podpisati tudi minister za okolje Corrado Clini. Istočasno naj bi deželni funkcionar FJK v imenu italijanskega ministrstva za razvoj, ki se ukvarja tudi z energetiko, objavil obvestilo o začetku postopka za razlastitev parcel, ki sodijo na področje uplinjevalnika v Žavljah, a brez objave v krajevnem tisku, saj naj bi se določilo, da bo obvestilo objavljeno samo v časnikih Messaggero Veneto in La Stampa, na spletu Dežele FJK in na oglasni deski občine Trst. Prozornost pa taka! Dežela in država imata do Trsta skoraj kolonialističen odnos, z zlorabo potrebe ljudstva, ki ga pestita kriza in brezposelnost. Pričakujemo zato res odločen nastop deželnih svetnikov in tržaških parlamentarcev za območje tržaške pokrajine in krajevnih občin ter Republike Slovenije za slovensko obalo in Koper, če mislijo ščititi svoje ljudi pred nasilnim ravnanjem birokracije in zainteresiranih podjetnikov, ki bi si lahko postavili uplinjevalnik tudi v furlanskem pristanišču Porto Nogaro”, je odločen odvetnik Peter Močnik.
Italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj je 7. novembra sporočilo, da uvaja postopek za izdajo pooblastila za gradnjo plinskega terminala. Istočasno je “kvalificiralo uplinjevalnik kot nujno potrebno delo, ki naj bi omogočilo Italiji dostop do novih plinskih virov”.
Da se je načrtno delalo “na skrito” in daleč od oči javnosti, je sedaj jasno, ni pa jasno, zakaj se vest ni objavila tudi v deželnih medijih, ki zadevajo prizadeta območja, na kar opozarjajo krajevni politiki, med njimi tudi deželni svetnik Igor Kocijančič, ki na svojem spletnem portalu opozarja ne nevzdržno stanje in napoveduje boj za preprečitev gradnje uplinjevalnika z vsemi pravnimi sredstvi, in to na “konstitucionalni in nekonstitucionalni ravni”.
“Plinski terminal pri Žavljah: z združenimi močmi moramo presekati poskus golpeja s strani deželne in državne vlade”! je naslov ostrega stališča deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca, ki je že zahteval popoln dostop do vseh dokumentov o zadevi.
“Hiter razplet okoli načrta za plinski terminal pri Žavljah, ki se je kot toča usul tako na ljudi kot na krajevne javne uprave na Tržaškem, jasno priča o trdni nameri italijanske vlade, da gre stvari do konca, in to za vsako ceno. Navidezno se je vse začelo z osupljivim sklepom deželne storitvene konference, ki je prejšnji teden po celodnevni seji prižgala načrtu zeleno luč, pa čeprav so se proti temu jasno opredelile vse krajevne občinske uprave, začenši s tržaško. Prav tako je o načrtu izrazila negativno mnenje Pokrajina Trst. Proti so občine na slovenski strani meje in sama Republika Slovenija”, pravi Gabrovec, ki nadaljuje: “Italijanska vlada se je v tesnem zavezništvu z deželnim političnim vrhov na vse to požvižgala. Zdi se, kot da plinska bomba sredi največjega mesta v FJK mora biti in pika. Varnost nekaj sto tisoč prebivalcev in turistično-gospodarske razvojne perspektive Trsta ter njegovega pristanišča so očitno postranskega pomena. Kot je očitno, prezira vredno mnenje Italiji sosednje države, ki ji je, če ne drugega, skupen vsaj Tržaški zaliv. Ministrstvo za gospodarski razvoj je svoje golpistične namere obelodanilo že 7. novembra z objavo sporočila o uvedbi postopka za izdajo pooblastila za gradnjo plinskega terminala in načrt označilo kot energetsko strateško pomembnega. S tem se je začel tudi razlastitveni postopek, ki bo prizadel preko tristo pretežno zasebnih parcel. Obvestilo je vlada objavila v Trstu odročnih medijih Messaggero Veneto in La Stampa, kar ni slučaj in je že samo po sebi znak nespoštovanja pravice ljudi, da so obveščeni. Velika večina lastnikov zemlje so Slovenci, ponovno”.
Nadalje Gabrovec ugotavlja, da “bo gradnjo novega, skoraj deset kilometrskega elektrovoda, ki bo plinskemu terminalu s Padrič dovajal električno energijo, imelo v zakupu podjetje Terna. Danes si lahko tako bolje razlagamo naglico, ki jo je Terna pokazala pri utrjevanju in novogradnji elektrovoda Tržič-Padriče, pri čemer se je prav tako požvižgala na negativna mnenja občinskih uprav in zahteve domačinov, ki so lastniki prizadetih zemljišč. Zanimivo je, da za novo traso Terna ponuja bonbonček vkopa, ki je bil po besedah Terne nemogoč na trasi Tržič-Padriče. Rdeča nit filma, ki v nadaljevanki povezuje poglavje elektrovoda Tržič-Padriče z novo traso Padriče-Žavlje z gradnjo plinskega terminala na tržaškem obrobju, je ravno popoln prezir do mnenja in legitimnih interesov domačega prebivalstva, tako individualno kot kolektivno, ko prebivalstvo zastopajo organizacije ali same javne uprave”.
Igor Gabrovec sporoča tudi, da je v ponedeljek, 26. novembra, “od pristojne deželne direkcije na osnovi zakonskega določila, ki ureja pravice in pristojnosti deželnih poslancev, zahteval hiter in popoln dostop do zapisnika in vseh aktov servisne konference”.
“Pred nami je velika bitka, ki ji bomo kos le, če bomo nastopali združeno: združeni kot deželni svetniki, ki smo bili izvoljeni na Tržaškem, in združeni s civilno družbo in krajevnimi javnimi upravami, ki so doslej zagovarjale in utemeljevale interese prebivalstva ter razvoja mesta in zaliva. Ovadba, ki jo je vložil odv. Peter Močnik, je prvi korak v to smer. Ključno vlogo mora pri vsem tem odigravati tudi Slovenija, saj gre za projekt, katerega kvarni vpliv se bo zrcalil v celotnem slovenskem primorju”, pravi Gabrovec.
O zadevi bomo v prihodnje seveda podrobno poročali, saj nas morebitna namestitev uplinjevalnika v Žavljah zadeva pobliže.
Jurij Paljk