AAG se ne strinja z načrtovano traso plinovoda južni tok


VLADA KAR NA PAMET PROJEKTIRA PLINOVOD “JUŽNI TOK”! GORNJE SAVSKA DOLINA JE PREOZKA, DA BI SPELJALI ŠE PLINOVOD, POLEG TEGA BI OGROZILA VARNOST LJUDI, OBMOČJA ZAŠČITENA Z NATURO 2000, TRIGLAVSKI NARODNI PARK, IZVIR SAVE DOLINKE – ZELENCE TER TER OBMOČJE BELOPEŠKIH JEZER

V AAG se ne strinjamo z načrtovano traso plinovoda južni tok, zato bomo aktivirali slovenske in italijanske člane AAG,  ustanovili bomo mešano komisijo, sestavljeno iz okoljevarstvenikov iz Italije in Slovenije, ki bo skupno delovala na samo tem področju z namenom, da preprečimo to norost! 

 

di Domenico Pecile

Il tracciato del megaprogetto pubblicato da Gazprom

TARVISIO. Una battaglia condivisa, costi quel che costi. È il “giuramento” suggellato ieri tra il sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni, e quello Kranyska Gora, Jure Zeriav, sull’ipotesi della realizzazione del megasdotto “South Stream” che dovrebbe passare sui comuni da loro amministrati e che le due amministrazioni transfrontaliere vogliono stoppare. Stoppare cioè il presunto piano Eni-Gazprom per lo sbocco del gasdotto a Fusine. Piano che è stato rivelato da Wikileaks e pubblicato dal New York Times sui rapporti tra Gazprom, che faceva riferimento a Putin, e l’allora presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Ieri, appunto, il veritcie a Travisio tra i due sindaci.

«Il passaggio del megagasdotto – spiega Carlantoni – sarebbe un ulteriore, pesante prova per il nostro territorio, già vessato, in passato, dal passaggio di autostrade, ferrovie, due linee di metanodotto. I cittadini sono stanchi di pagare a così caro prezzo la posizione strategica del luogo in cui vivono, ma essendo realisti comprendiamo che degli interessi così forti e di dimensione internazionale, come quelli che entrano in gioco nel caso di South Stream, non ascolterano di certo la voce delle nostre Comunità. Il collega sloveno Zerjav condivide questo mio punto di vista. È per questo che abbiamo deciso che, questa volta, chiederemo con determinazione che lo sfruttamento del nostro territorio sia giustamente risarcito, con forme di agevolazione per i residenti e le aziende insediate».

Il Sindaco sloveno ha raccontato di aver ricevuto una visita informale, alla fine di ottobre, da parte di una società di progettazione che dovrebbe occuparsi dei lavori del gasdotto, alla quale ha da subito manifestato la propria contrarietà per un’opera che andrebbe a depauperare innumerevoli aree naturali protette e borghi storici. Dopo qualche giorno è stata diffusa la notizia della sottoscrizione dell’accordo ufficiale fra Russia e Slovenia, che confermerebbe proprio il percorso paventato.

Il sindaco Zerjav ha prontamente scritto al proprio Governo per conoscere le caratteristiche del progetto, ricevendo una risposta che definiva il tutto “top secret”. Ancora più paradossale è la vicenda al di là della frontiera italiana, dove il Sindaco di Tarvisio Carlantoni ha appreso solo da un sito internet l’intera vicenda, non ricevendo alcuna notizia ufficiale o informale in merito. E l’altro ieri ha scritto a Monti e Tondo con un chiaro intento: partecipare attivamente ai tavoli tecnici per definire le eventuali misure di compensazione spettanti al territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

V Kranjski Gori nasprotujejo umestitvi plinovoda Južni tok v Zgornjesavsko dolino

Vir / Avtor:  STA

KRANJSKA GORA –  Medtem ko sta Slovenija in Rusija v torek dokončno potrdili investicijo v slovenski del plinovoda Južni tok, pa se pri izvedbi investicije obetajo težave. Na nesprejemljivost zadnje neuradne različice predvidene trase so opozorili na kranjskogorski občini, kjer nasprotujejo poteku skozi ozko in okoljevarstveno zaščiteno Zgornjesavsko dolino.

Po pojasnilih kranjskogorskega župana Jureta Žerjava so v Kranjski Gori že večkrat slišali, da naj bi plinovod po najnovejši različici Slovenijo namesto v Šempetru zapustil v Ratečah, kar pomeni, da naj bi v Ljubljani namesto proti Primorski zavil proti Gorenjski. Konec oktobra so občino prvič obiskali predstavniki Ljubljanskega urbanističnega zavoda in neuradno predstavili, kako naj bi bila trasa umeščena v prostor občine Kranjska Gora.

Župana predlagana različica trase ni prepričala. “Moje osebno mnenje je, da je v tako ozki alpski dolini, kot je Zgornjesavska dolina, umestitev plinovoda v prostor zelo težka, praktično nemogoča. Nenazadnje več kot polovica občine leži v Triglavskem narodnem parku, zavarovanem območju Natura 2000 ali naravnem rezervatu Zelenci. Trasa bi zato marsikje posegala na zavarovana območja,” je opozoril Žerjav.

Prepričan je, da podpisani mednarodni sporazumi, kot je Alpska konvencija, zavezujejo občino ter državo k varovanju narave. Zato je po njegovem mnenju takšna umestitev plinovoda, ki naj bi poleg tega prebivalstvu prinesel le težave in nikakršnih koristi, nesprejemljiva. “V izogib temu, da bi pri tako pomemben projektu nastale zamude, predlagam, da bi se upoštevala trasa, ki je bila prvotno začrtana in se v Ljubljani obrne proti Primorski,” je izpostavil župan.

S predlogom za potek plinovoda skozi kranjskogorsko občino je Žerjav seznanil tudi občinske svetnike, ki so se strinjali z njim, da je umestitev plinovoda v njihovo okolje nesprejemljiva. Žerjav je tako stališče izpostavil tudi v pismih pristojnim ministrstvom. Ker se nobeno ministrstvo ni odzvalo, pa bo danes pismo naslovil tudi na vlado, predvsem v upanju, da bi dolino ohranili, tako kot je in je ne bi obremenjevali z dodatnimi infrastrukturnimi posegi.

Posledice eksplozije zemeljskega plina 30 julija 2004 v Bruslju ALI POSLEDICE JUŽNEGA TOKA V ZGORNJE SAVSKI DOLINI!!!

Za posledicami eksplozije je 15 ljudi umrlo, 120 je bilo ranjenih!

KAKŠNA BI BILA EKSPLOZIJA IN NJENE POSLEDICE EKSPLOZIJE PLINOVODA JUŽNI TOK NA JESENICAH IN CELOTNI ZGORNJE  SAVSKI DOLINI – SI LAHKO MISLIMO???

imageimage

imageimage

imageimage

imageimage

imageimageimage

imageimageimage