HARSCO PRIDOBIL OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO BELE ŽLINDRE NA JESENICAH


IZJAVA ZA JAVNOST

 

HARSCO PRIDOBIL OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO BELE ŽLINDRE NA JESENICAH

Na podlagi podpisanega sporazuma (spodaj) med Aconi d.o.o., Harco Mineralli d.o.o. in nami, je Harco Mineralli d.o.o. pridobil okoljevarstveno dovoljenje za predelavo bele žlindre. Podpisan sporazum, ki je del okoljevarstvenega dovoljenja, Alpe Adrii Green omogoča pregled nad predelavo bele žlindre. Hkrati pomeni velik korak k zavarovanju prebivalcev na tem območju, da zaradi predelave bele žlindre, ne bo prihajalo do onesnaženja tega področja.

Vse pripombe, ki jih je AAG, kot stranski udeleženec v postopku, podal na osnutek okoljevarstvenega dovoljenj, so bile v okoljevarstvenem dovoljenju upoštevane.

Alpe Adria Green je v tem postopku zastopal interese prebivalcev Slovenskega Javornika, ki so že sedaj ogroženi zaradi prašnih delcev težkih kovin iz odlagališča žlindre iz Acroni d.o.o.. Naše pripombe na osnutek okoljevarstvenega dovoljenja, so se nanašale predvsem na možnost prašenja pri predelavi bele žlindre, kar bi lahko še dodatno ogrozilo zdravstveno varnost tamkaj živečega prebivalstva.

V osnutku okoljevarstvenega dovoljenja smo odkrili, da je predlagatelj kot dokazilo priložil  sestavo treh vzorcev žlindre, za katere pa ni znal pojasniti od kod izvirajo. Zaradi tega smo v AAG zahtevali, da se vzamejo vzorci materiala, ki ga bodo dejansko v temu obratu predelovali. Naša zahteva je temeljila na predpostavki, da niti lastnik (ACRONI d.o.o.), ne ve natančno ali je na področju, ki ga namerava vlagatelj zahtevka sanirati, čista žlindra, ali pa so v njej tudi druge substance, saj so na to področje pred pridobitvijo IPPC dovoljenja, s strani ACRONI-ja, odlagali tudi druge odpadne snovi, ki bi lahko pri predelavi povzročile dodatno nevarnost za tamkaj živeče okoliške prebivalce.

S sporazumom podpisanim med Harscom, Acronijem ter AAG smo točno določili lokacije, na katerih se morajo vzeti vzorci in posredovati v analizo neodvisnemu labortoriju. AAG bo nadziral proces jemanja vzorcev. V sporazumu je tudi navedeno, da se, v kolikor se pri predelavi naleti na »slab vložek«,  Acroni zaveže, da bo saniral to območje. V kolikor ne bi prišlo do te dogovorjene sanacije, bi lahko »slaba žlindra«, ki bi ostala, ob močnem vetru s prahom ogrozila prebivalce. Le ta bi bila namreč nakopičena na novonastalih »gričih«,vodna erozija iz teh gričev pa bi izpirala morebitne težke kovine v jez hidroelektrarne Moste. Glede prašenja bele žlindre iz območja predelave le te, ki bi ogrozil bližnje prebivalce, smo dosegli, da se zaustavi predelava v ekstremnih pogojih in, da bo transport potekal v zaprtih vagonih in kamionih.

To okoljevarstveno dovoljenje, je prvo tako dovoljenje v katerem je vključen tudi obvezujoč dogovor z nevladno organizacijo in bi bil lahko vzorčni primer  kako morajo biti sestavljena izdana okoljevarstvena dovoljenja.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

GORENJSKI GLAS/NOVICE / GORENJSKA
petek, 23. november 2012 | Avtor: Urša Peternel
Dobili okoljevarstveno dovoljenje
Podjetje Harsco je dobilo okoljevarstveno dovoljenje in podpisalo sporazum z Alpe Adria Green, ki tej okoljski organizaciji omogoča pregled nad predelavo bele žlindre.
Kupe nakopičene žlindre z območja Acronija bodo začeli predelovati v začetku prihodnjega leta.
Jesenice – Podjetje Harsco Minerali je prejelo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo bele žlindre na območju Acronija. To pomeni, da bo podjetje – ko bo zgrajen objekt za predelavo, predvidoma v začetku prihodnjega leta – lahko začelo predelovati tudi kupe žlindre, ki se že desetletja dolgo kopičijo na obrežju Save Dolinke ob Acroniju. Na leto bodo lahko predelali 49 tisoč ton omenjene žlindre, okoljevarstveno dovoljenje pa bo veljalo deset let od začetka predelovanja. S tem je družba Harsco Minerali dobila vsa potrebna dovoljenja za svojo dejavnost na območju Acronija. Prvotno so imeli le dovoljenje za predelavo žlindre, ki prihaja neposredno iz proizvodnje. Za to žlindro je namreč Acroni pridobil certifikat, da gre za stranski produkt v proizvodnji in ne več za odpadek. Zato za njeno predelavo ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja. Več težav pa so imeli s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja za nakopičeno žlindro. Stranka v postopku pridobitve dovoljenja je bila okoljska organizacija Alpe Adria Green, s katero pa jim je vendarle uspelo najti skupni jezik. Kot je povedal direktor Harsca Minerali Andrej Begelj, so podpisali poseben sporazum, s katerim je podjetje ugodilo okoljskim zahtevam, s tem pa je Alpe Adria Green odstopila od nasprotovanja podelitvi okoljevarstvenega dovoljenja.
Kot je dejal predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard, podpisani sporazum Alpe Adrii Green omogoča pregled nad predelavo bele žlindre. »Vse pripombe, ki smo jih kot stranski udeleženec v postopku podali na osnutek okoljevarstvenega dovoljenja, so bile upoštevane,« je povedal Bernard. Tako bo transport žlindre moral potekati v zaprtih vagonih in kamionih. Obenem bodo vzeli vzorce žlindre z območja, ki ga namerava Harsco sanirati, saj ni jasno, ali gre za čisto žlindro ali pa so v njej tudi druge substance, ki bi lahko pri predelavi povzročile dodatno nevarnost za okoliške prebivalce. »To okoljevarstveno dovoljenje je prvo tako dovoljenje, v katerega je vključen tudi obvezujoč dogovor z nevladno organizacijo in bi bil lahko vzorčni primer, kako morajo biti sestavljena izdana okoljevarstvena dovoljenja,« je še poudaril Vojko Bernard. Sicer pa bodo po besedah Andreja Beglja nakopičeno žlindro začeli predelovati predvidoma v začetku prihodnjega leta. Obrat za predelavo že gradijo, čez mesec dni pričakujejo še preostanek opreme, dela pa naj bi bila končana v nekaj mesecih. Po načrtih naj bi Harsco, ki ta čas zaposluje petnajst ljudi, v prihodnje zaposlil še dvajset delavcev.

 

image

image

image

image

image

image

image

»Predelava žlindre z Javornika je lahko nevarna«

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/05/13/predelava-zlindre-z-javornika-je-lahko-nevarna/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.