OGREVANJE JAVNIH OBJEKTOV


Zadeva : Ogrevanje javnih objektov – nezainteresiranost ravnateljev šol in direktorjev javnih ustanov ter zavodov za zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov

V preteklem mesecu smo z sodelovanjem podjetja Geosonda iz Kranja, ki strokovno sodeluje z AAG, razposlali na naslove ravnateljev osnovnih šol, kakor tudi na naslove županov slovenskih občin promocijsko razglednico podružnične osnovne šole iz Hruševja v okolici Postojne, kot prvi šolski objekt, ogrevan z geotermalno energijo ( v prilogi pošiljamo vzorec). Od 700 poslanih razglednic smo dočakali samo dva odziva na našo pošiljko.

Ob vsesplošnem pozivanju k varčevanju, lahko samo ugotavljamo, da naše ravnatelje osnovnih šol in župane ne zanima zmanjšanje izpustov CO2 v ozraje ter zmanjševanje lastnih letnih obratovalnih stroškov ( energetska obnova javnih objektov z obveznim prehodom na trajni energetski vir v javno zasebnem partnerstvu ), kar znamo izvesti v Sloveniji z domačim materialom, pač pa nam je domnevati, da jim je pomembnejša lastna eksistenca kakor pa dobrobit v korist davkoplačevalcev.

Poznamo dejstvo, da so sicer osnovne šole v pristojnosti občin, vendar pa so krovno za to zadolžena posamezna ministrstva oziroma vlada RS.

Z namenom, da bi morda na ta način malo zmanjšali boleče reze odpuščanja delavcev in vzpodbudili ravnatelje ter direktorje javnih ustanov in zavodov vsaj k pričetku razmišljanja o pričetku varčevanja tudi na energetskem področju, vas prosimo, da v imenu prihodnosti naših otrok pričnete ogrevati objekte, ki so v državni ali občinski lasti z obnovljivimi viri energije. Z veseljem pa vašim strokovnim službam predstavimo nekaj izvedenih projektov v Sloveniji, vključno s predlogom finansiranja v javno zasebnem partnerstvu, razvitem namensko za finansiranje projektov energetske obnove objektov v upravljanju lokalnih skupnosti.

V upravljanju občin je cca 3000 javnih objektov ( OŠ s podružnicami, vrtci in razne druge inštitucije ter kulturni domovi ) kar pomeni letni strošek za nabavo fosilnega energenta več, kakor 30 miljonov eur, če pa prištejemo še vse objekte v lasti države, pa ta ti stroški zletijo v višave.

prva šola ogrevana z GEOSONDO v sloveniji

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Poslano po e-pošti: – Kabinet predsednika vlade RS,- Vlada RS

image

image

clip_image002

Datum: 14.11.2012

Zadeva: Odgovor na dopis 010/972012/182 – Ogrevanje javnih objektov – nezainteresiranost ravnateljev šol in direktorjev javnih ustanov ter zavodov za zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov

Spoštovani!

Predvsem se zahvaljujemo za vaš hitri odgovor s katerim pa nismo zadovoljni. Res je, da ste pripravili razpis za energetsko obnovo javnih objektov v upravljanju lokalnih skupnosti celo z možnostjo 100% sofinanciranja in je seveda v teku tudi že prvo odpiranje prispelih vlog.

Dejstvo je, da v Ljubljani, Mariboru ali Kranju ne bodo šli menjavati kotlovnice na OVE, saj je zemeljski plin (ali daljinsko ogrevanje na ZP) v tem trenutku v resnici najcenejša in za okolje najprimernejša "mestna" rešitev v velikem merilu. Seveda pa je prostor za doseganje in preseganje petinskega deleža OVE pri kotlovnicah na podeželju, izven omrežja zemeljskega plina in pri pripravi sanitarne tople vode. Potencial za izrabo OVE je ogromen, četudi ostane večina kotlovnic v javnih objektih še 20 let na zemeljski plin (ne pa na kurilno olje in UNP). Razpis MzIP pa daje 30 točk od stotih za 50 ali več % delež OVE pri oskrbi objekta s toploto. S tem vsekakor lahko pridobijo objekti, ki želijo preiti na OVE ogrevanja in imajo precejšnjo prednost pred fosilnimi rešitvami. Žal pa dajete možnost pri zamenjavah kotlov, da se vgradijo novi kotli na fosilna goriva, kar pa je nespremenljivo. Pri našem spremljanju problematike energetske obnove smo z izdelavo analiz prišli do ugotovitev, da brez pristopa k menjavi fosilnega energenta za trajni energetski vir ne bo ničesar storjenega za izvajanje obveze do EU o zmanjševanju toplogrednih in prašnih delcev imisij ter povečanju rabe trajnih energetskih virov.

Naša ( državna) obveza je 3 x 25 % do leta 2020 ! Z obstoječimi razpisnimi pogoji so prijavitelji zavedeni k obnovi ovoja objektov in sorazmernih korektur na energetskem viru! Za lažje vaše razumevanje vam podajamo naslednjo primerjavo v razmislek, ki bi jo zaenkrat uporabili v manjših mestih in naseljih: izdelati obnovo ovoja  objekta brez menjave fosilnega energenta je slabše,kakor samo menjati energetski vir za toplotni agregat. Smiselno je menjati energetski vir in izvesti obnovo ovoja objekta, saj lahko zmanjšamo letne obratovalne stroške za 60% in s prihranki v naslednjih 10 do 15 letih s prihranki pokrijemo celotno  investicijo, kar brez menjave energetskega vira ni mogoče. V ta namen je pripravljen projekt energetske obnove v Javno Zasebnem Partnerstvu, kjer je mogoče pokrivati obnovo z ustvarjenimi prihranki v bodočnosti.

Z menjavo energenta pa lahko sčasoma pristopamo k zmanjševanju imisij in povečanju rabe trajnih energetskih virov,  torej smo na poti  k izpolnjevanju sprejetih državnih obveznosti. Šolski objekt z rabo trajnega energetskega vira je tudi praktični prikaz za obiskovalce takšnega objekta v izobraževalne namene, saj pred vsemi nami kaže pot v brezogljično družbo!

Podporo naftnemu lobiju, da se trdo oklepa ustaljenih trgovskih poti za obdržanje trženja z naftnimi derivati na področju, pa dajete prav na vašem ministrstvu z takšnim nepremišljenim razpisom, ki vključuje tudi kotle na fosilna goriva.

Vsekakor pa boste morali vplivati tudi na izdelovalca metodologije izračunov energetskih prihrankov ( Institut Josef Stefan), saj tudi njegova metodologija investitorje napeljuje k rabi naftnih derivatov, ker je  ugodnejša raba naftnih derivatov upoštevajoč investicijski vložek, kakor pa raba trajnih energetskih virov s potrebnim investicijskim vložkom.

Vsi vemo, da je bila gradnja teh objektov cenovno naravnana ob takratnih cenovnih razmerjih energentov, že prejšnji energetski zakon je dopuščal višji investicijski vložek v primeru rabe okolju prijaznih tehnologij in to je ostalo v veljavi.

Poseben biser v vašem odgovoru pa je navedba preteklega razpisa namenjenega socialnim objektom. Predlagamo vam, da naredite analizo,v koliko objektih je izvedena menjava energentov? Zopet ste dali možnost projektantom, kateri se še vedno otepajo uporabe novih tehnologij, končni rezultat pri zmanjšanju toplotnih in prašnih imisij pa je ostal skoraj na prejšnjem nivoju. Nedavne analize kažejo, da so prav peči na biomaso in drva največji onesnaževalci, poleg prometa v Sloveniji.

Predvsem vam želimo sporočiti, da smo prepričani, da bi moralo biti vaše ministrstvo nosilec tehnološkega razvoja na rabi trajnih energetskih virov zaradi dolgoročnega zmanjšanja letnih obratovalnih stroškov, kakor tudi nosilec izpolnjevanja sprejetih državnih obvez. Verjeti morate, da bo nekoč prišel čas pregleda opravljenih del na državnem nivoju in bodo službe, morale »položiti račune« za  slabo opravljeno delo.

Pričakujemo, da boste ustrezno redefinirali razpisne pogoje, pri obravnavanih vlogah pa boste dali prednost tistim prijavam,katere predvidevajo menjavo energenta, ostale pa boste preprosto zavrnili!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

PS:

Žal se vam je zgodilo, da okoljski del skupnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje ne dela v sodelovanju z vašim Ministrstvom, oziroma energetski del in prihaja do takšnih lapsusov, namesto da bi prišlo do sodelovanja obeh ministrstev!!!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.