Podpišite peticijo za zaprtje Bioelektrarne Ilirska Bistrica


Spoštovani!

S 3. 11. 2012 je vzpostavljena spletna peticija za zaprtje bioplinarne Il. Bistrica. Prosimo, da povezavo do peticije pošljete na čim več elektronskih naslovov, delite povezano na družabnih omrežjih itd. Hkrati obveščamo, da se peticije v pisni obliki neprekinjeno zbirajo naprej. Prosimo vse, da ne podpisujejo obenem spletne in peticije v pisni obliki, saj vsaka oseba lahko šteje samo enkrat.

Prebivalci Ilirske Bistrice in okolice že nekaj let živimo v smradu, ki se širi iz Bioplinarne Ilirska Bistrica v lasti podjetja Bio Futura d.o.o. iz Trzina. V času poskusnega obratovanja bioplinarne, ki je poteklo 6. 6. 2012, se je izkazalo, da dane zaveze in obljube, na osnovi katerih je bioplinarna dobila soglasje za delovanje, niso bile izpolnjene.

PETICIJO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU:

http://noveideje.ilbis.com/peticije/peticija-bioplinarna/

 

b.e. - ilirska bistrica

OBRAZLOŽITEV:

Iz bioplinarne se redno širi smrad, ki občutno zmanjšuje kvaliteto bivanja, prekinja nočni spanec, onemogoča zračenje bivalnih prostorov in spanje pri odprtih oknih, potrebno je ponovno pranje opranega perila, nekateri ljudje imajo zaradi smradu zdravstvene težave (bruhanje, slabost, glavobol), preprečuje zdravo rekreacijo na športnih objektih, uničuje posel, znižuje vrednost nepremičnin in zmanjšuje zaupanje v pristojne službe, ki izvajajo nadzor nad ustreznim delovanjem bioplinarne. Poleg smradu bioplinarna onesnažuje Reko z izlivanjem digesterskega odpadka, zaradi izliva omenjenega tekočega odpadka v kanalizacijo je večkrat prišlo tudi do zastoja delovanja Centralne čistilne naprave.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na 10. izredni seji, 13. 9. 2012, sprejel sklep: »Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zaradi neizpolnjevanja danih zavez in obljub ter nevzdržnih življenjskih razmer v občini Ilirska Bistrica preklicuje soglasje za delovanje bioplinske naprave (bioplinarne) Ilirska Bistrica v občini Ilirska Bistrica in zahteva, da Bio Futura d.o.o. takoj preneha z obratovanjem bioplinske naprave (bioplinarne) Ilirska Bistrica ter da se Bio Futuri d.o.o. uporabno dovoljenje ne izda. Ta sklep se posreduje pristojnim organom z zahtevo po takojšnjem ukrepanju, ki bo zagotovilo takojšnje prenehanje delovanja bioplinske naprave (bioplinarne) Ilirska Bistrica. Ta sklep stopi v veljavo takoj.«

Bioplinarna Ilirska Bistrica krši ustavno pravico prebivalcev občine Ilirska Bistrica do čistega in zdravega okolja, zato s podpisom:
1. Podpiram zgoraj zapisani sklep občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bil sprejet na 10. izredni seji, 13. 9. 2012, in prizadevanja Civilne iniciative Nove ideje po takojšnjem prenehanju obratovanja Bioplinarne Ilirska Bistrica in njenem zaprtju;
2. Od pristojnih občinskih in državnih služb zahtevam takojšnje ukrepanje, da do izdaje uporabnega dovoljenja za Bioplinarno Ilirska Bistrica ne pride;
3. Od pristojnih služb zahtevam takojšnje ukrepanje, ki bo zagotovilo takojšnje prenehanje obratovanja Bioplinarne Ilirska Bistrica in njeno zaprtje.

CI Nove ideje

V imenu zdravja tamkajšnih prebivalcev, se vam že vnaprej zahvaljujem za podpis

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.