Okrogla miza „KORUPCIJA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH – ZLORAGA DEMOKRACIJE V MEDIJIH“ Podgorica–Črna Gora 01.12.2012


mednarodna organizacija Alpe Adria Green skupno z svojim predstavništvom  v Črni Gori, vljudno vabim na okroglo mizo:

KORUPCIJA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH – ZLORAGA DEMOKRACIJE V MEDIJIH

Okrogla miza bo v soboto 01.decembra 2012 ob 10 uri v Hotelu Črna Gora – Pogorica, z pričetkom ob 10 uri.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

clip_image004 clip_image006 clip_image002

 

O K R U G L I S T O

Tema: „,,KORUPCIJA U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA KROZ ZLOUPOTREBU DEMOKRATIJE U MEDIJIMA”

Mjesto održavanja: Hotel Crna Gora Podgorica – zelena sala

Vrijeme održavanja: 01. decembar (subota) sa početkom u 10 časova

A G E N D A

Radno predsjedništvo: Slavko Mandić,predsjednik Akema, Vojko Bernard,predsjednik Alpe Adria Green Slovenija, Almer Mekić Nvo,,Izvršni direktor Nvo,,Euromost” Moderator Uglješa Prebiračević predsjednik B.Saveza Nevladinih organizacija

Uvodna izlaganja

10:00 – 10:10

Duško Marković (upućen poziv)

Potpredsjednik Vlade Crne Gore

10:10 – 10:20

NJ. E. Sue K. Brown (upućen poziv)

ambasadorka SAD u Crnoj Gori

10:20 – 10:30

Mitja Drobnič (upućen poziv)

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori

 

Pius Fišer (upućen poziv)

Ambasador Njemačke ambasade u Crnoj Gori

 

10:30 – 10:40

Sergio Barbanti (upućen poziv)

Ambasador Italije u Crnoj Gori

10:40 – 10:50

Dominik Gazui (upućen poziv)

ambasadora Republike Francuske u Crnoj Gori

10:50 – 11:00

Ketrin Najt (upućen poziv)

ambasador Velike Britanije u Crnoj Gori

11:00 – 11:10

Vladimir Gasparič (upućen poziv)

ambasador Republike Slovenije u Crnoj Gori

11:10 – 11:20

Vojko Bernard (potvrdjeno)

Predsednik Alpe Adria Green Slovenia

11:20 – 11:35

dr Vesna Ratković, (upućen poziv)

direktorka Uprave za antikorupcijsku inicijativu

11:35 – 11:50

Pauza za kafu

11:50 – 11:55

Ranko Vujović (upućen poziv)

Predsjednik savjeta AEM

11:55 – 12:00

Mihailo Jovović (upućen poziv)

Savjet za štampu

12:00 – 12:05

Radojka Rutović (upućen poziv)

direktor Televizije Crne Gore

12:05 – 12:10

Esad Kočan (upućen poziv)

Glavni urednik Monitora

12:10 – 12:15

Vanja Ćalović (upućen poziv)

Izvršna direktorica

Mreže za afirmaciju Nevladinog sektora( MANS)

12:15 – 12:20

Boris Raonić (upućen poziv)

predsjednik Gradjanske Alijanse

 

12:20 – 12:25

Daliborka Uljarević (upućen poziv)

Izvršna direktorica Centra za gradjansko obrazovanje

CGO

12:25 – 12:30

Goran Djurović (upućen poziv)

Saradnja do cilja(clan savjeta u CG Televiziji)

12:30 – 12:35

Srđan Kusovac (upućen poziv)

Glavni i odgovorni urednik Pobjede

12:35 – 12:40

Mladen Milutinović (upućen poziv)

Glavni i odgovorni urednik Dana

12:40 – 12:45

Darko Šuković (upućen poziv)

Predsjednik Unem

12:45 – 12:50

Vladan Mićunović (upućen poziv)

glavni i odgovorni urednik TV Vijesti

12:50 – 12:55

Ana Novaković (upućen poziv)

Izvršna direktorica

Centra razvoja Nevladinih organizacija CRNVO

13:00 – 13:05

Momčilo Radulović (upućen poziv)

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori

13:05 – 13:10

Stevo Muk (upućen poziv)

Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa

13:10 – 13:15

Zlatko Vujović(upućen poziv)

Predsjednik CEMI

13:15 – 13:20

Slavko Mandić (potvrdjeno)

Predsjednik Akema

13:20 – 13:25

Draško Djuranović (upućen poziv)

Medijsko samoregulativni savjet(MSS)

Glavni urednik Portala Analitika

13:25 – 13:30

Djuro Vučinić (Potvrdjeno)

Medijski samoregulativni savjet

13:30 – 13:35

Sonja Drobac (upućen poziv)

Izvršni direktor Atlas televizije

13:35 – 13:40

Boris Darmanović (upućen poziv)

Direktor DN

13:40 – 13:45

Radmilo Tadić (upućen poziv)

Glavni i odgorvorni urednik BLIC CG

13:45 – 14:45

Diskusija

14:45 – 14:55

Za ključci Okruglog stola

15:00

ručak

 

Kraj

PISARNA ALPE ADRIA GREEN V ČRNI GORI

Podpis sporazuma priključitve  društva EUROMOST v Bjelom Polju – Črna Gora -  v mednarodno organizacijo Alpe Adria Green

Javna pobuda prof. dr. Marko Pavliha–plinski terminal–Žavlje


Javna pobuda predsednikoma vlade in državnega zbora

za NUJNO ukrepanje zoper Italijo

glede gradnje plinskih terminalov

Spoštovani gospod predsednik vlade Janša,

spoštovani gospod predsednik državnega zbora dr. Virant,

morda se še spomnita, da sem letošnjega maja svoj podoben dobronameren javni poziv pričel z domnevo, da italijansko molk kljub številnim tehtnim, strokovno argumentiranim nasprotovanjem na italijanski in slovenski strani bržkone pomeni tihe priprave na gradnjo vsaj enega plinskega terminala. Žal sem imel prav, kajti kot zdaj poročajo mediji (npr. Primorske novice, 24.11.2012, str. 5), je plinski terminal Žavlje prejel »okoljski blagoslov« dežele Furlanije-Julijske krajine, ne glede na tržaška nasprotovanja, kar lahko pospeši dokončno odločitev v Rimu. Govori se namreč, da si vlada dr. Maria Montija želi čim prej zagnati ta projekt, vsekakor pred italijanskimi spomladanskimi volitvami.

Zato ponovno predlagam oziroma kar najodločnejše pozivam celotno vlado, še zlasti ministra za kmetijstvo in okolje in ministra za zunanje zadeve, kakor tudi državni zbor, da takoj in tokrat zares zadnjič poskušate preprečiti škodljiv projekt z diplomatskimi sredstvi, pri čemer bi vam že zaradi etičnih (domoljubnih!) razlogov moral pomagati slovensko-evropski komisar dr. Janez Potočnik, ne glede na zahtevano nepristranskost. V nasprotnem primeru naj vlada začne postopek pred Evropsko komisijo in če tudi ta ne bo odločila zoper takšen nezaslišan poseg v morsko okolje, naj Slovenija vloži tožbo in predlog za začasno odredbo pred Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu.

Že dobrih šest let je javnost v obeh državah upravičeno zaskrbljena zaradi italijanskih načrtov gradnje plinskega terminala v Žavljah s povezovalnim plinovodom do plinskega omrežja v Gradežu in morskega terminala, ki vključuje morski plinovod. Vlada in Državni zbor Republike Slovenije sta večkrat ugovarjala zaradi potencialnih čezmejnih vplivov teh projektov v naši neposredni bližini, ki izvirajo iz ogrožene prometno-pomorske varnosti, nevarnosti za okolje (npr. dvigovanje usedlin živega srebra), varnostnega tveganja zaradi morebitnega gorenja parnega oblaka in toplotnega sevanja, škodljivih vplivov na biološko raznovrstnost, negativnih ekonomsko-socialnih učinkov zaradi upada turizma in bistvenega zmanjšanja ribolovnega območja.

Povedano jedrnato, Italija vsebinsko in procesno krši svoje in naše predpise, evropsko in mednarodno pravo. Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe decembra 2009 je v 3. členu Pogodbe o evropski uniji in 37. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah še posebej poudarjeno načelo trajnostnega razvoja in prizadevanje unije za »visoko raven varstva in izboljšanja kakovosti okolja«. Niso torej dovolj preventivni, kurativni in represivni ukrepi, temveč morajo države članice ravnati tako skrbno, da obstoječe okoljsko stanje IZBOLJŠUJEJO zaradi zagotavljanja pravice slehernika do zdravega življenjskega okolja!

Ker so bile naše zahteve in pripombe bolj ali manj bob ob apeninsko steno, mora Slovenija ukrepati na podlagi 259. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker Italijanska republika ni izpolnila vseh obveznosti iz primarnega (in sekundarnega) evropskega prava. Kot rečeno, moramo zadevo prvo predložiti evropski komisiji, ki naj bi podala obrazloženo mnenje, potem ko bo obema državama dana možnost, da se v kontradiktornem postopku ustno in pisno izrečeta. Če komisija tega ne bo storila v treh mesecih po vložitvi zahteve ali se bo izrekla v korist naše sosede, moramo vložiti tožbo in predlog za začasno odredbo (zaustavitev vseh morebitnih del!) na Sodišču EU v Luksemburgu. Osnutka obeh dokumentov smo že pred nekaj leti pripravili prof. dr. Rajko Knez, dr. Jorg Sladič, mag Marko Starman in moja malenkost pod projektnim okriljem mariborske pravne fakultete. O tej problematiki smo pred nekaj meseci zaskrbljeno razpravljali tudi na strateškem svetu za zunanje zadeve, vseskozi pa v ozadju skrbno deluje skupina pravnikov, ki jo vodi mag. Starman. Skratka, vse je pripravljeno, le politika okleva.

Naj zaključim z upanjem, da bi moralo biti popolnoma logično in etično, da se bomo takšnim in podobnim »morskim pošastim«, kot jih je slikovito imenoval znameniti biolog dr. Miroslav Zei, odpovedali tudi v Sloveniji, če jih ne dovolimo v sosednjih državah.

V prepričanju, da bo(sta) predvsem vlada in za dodatno politično pomoč tudi državni zbor nemudoma ukrepala, vaju prijazno pozdravljam.

prof. dr. Marko Pavliha

Nova vas nad Dragonjo 12a,

Sečovlje

sz5_terminal

Zahteva za odblokado vseh pritožb AAG S STRANI EU KOMISIJE V ZADEVI “ŽAVLJE”


IMG_0153

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

g.Janez Potočnik

European Commission
B-1049 Brussels, Belgium

Datum: 28.11.2012

Zadeva: Zahteva za odblokado vseh pritožb Alpe Adria Green – mednarodne organizacije za zaščito okolja v zvezi z plinskim terminalom v Žavljah – Italija

Spoštovani

V AAG zahtevamo, da takoj odblokirate vse naše pritožbe in pripombe, v zvezi z nameravano gradnjo plinskega terminala v Žavljah – Italija in da jih takoj prične vaša pisarna obravnavati. Glede na obvestilo o začetku predhodnega postopka za razlastitve pred gradnjo plinskega terminala španske družbe Gas Natural v Žavljah in z njim povezane infrastrukture, ki ga je italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj 26.11.2012 objavilo v nekaterih italijanskih medijih (Messaggero Veneto in La Stampa), smatramo da politično reševanje tega problema ni več mogoča!

V upanju, da se odzovete naši zahtevi, vas lepo pozdravljam.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Poslano:

1x naslov

1x ga. Nataša Goršek Mencin – Predstavništvo Evropske komisije v RS

Izjava Paola Parovela, raziskovalnega novinarja–Plinski terminal Žavlje


GOTOF SI

clip_image002

Tiskovna izjava

Sem Paolo Parovel, raziskovalni novinar, odgovorni urednik časopisa La Voce di Trieste, in specializirani analist za odnose Italija-Slovenija-Hrvatska, o katerih sem tudi objavljal v Slovenij v 90.letih za dnevnik Delo ter izdal knjigo.

Predstavitvi AAG dodam dve poklicni informacij, ki se tičejo strateškega področja in pa področja varnostni Evropske skupnosti in NATO.

prva informacija.

Zaupni italijanski viri so razširili neuradno novico, da je italijanska vlada obljubila slovenski vladi, da bo postal Koper glavno pristanišče evropske povezave Baltik – Jadran, če bo slovenska vlada umaknila pritožbo proti uplinjevalniku multinacionalnega podjetja Gas Natural v Trstu.

Če je novica resnična, gre za prevaro.

Kot je znano, na trasi Dunaj- Graz–Ljubljana so naravna končna pristanišča za povezavo Baltik – Jadran vzhodna jadranska pristanišča: Trst, Koper in Reka. Njihov razvoj pa bi strateško stabiliziral celotno področje bivše Jugoslavije v okviru ES in NATO.

Italija pa že leta deluje, da bi premaknili to evropsko povezavo od Graza proti Celovcu in Trbižu, da bi dosegla zahodna jadranska pristanišča, se pravi Benetke, Ravenno, Ancono in Bari in pa tirenska pristanišča, torej Livorno in La Spezia, z želežniško povezavo preko Padove.

Ta operacija poskusa preusmeritve evropske povezave je dokazana z dokumenti Evropske skupnosti, se tiče pa ogromnega in stalnega pretoka blaga, vpleta vse italijanske politične sile in sloni na izključitvi pristanišč v Trstu, Kopru in Reki.

Zato ni res, da se bodo italijanski politiki odpovedali temu dotoku blaga in torej tej operacij in da bodo pomagali Slovenij samo zato, ker se s stem olajša izgradnjo uplinjevalnika v Trstu.

druga informacija.

Italijanski politiki skrivajo na vseh ravneh podatek, da izgradnja tega uplinjevalnika poleg naftnega terminala, ki oskrbuje srednjo Evropo bi spremenila tržaško pristanišče in mesto v primarno mednarodno teroristično tarčo, ki je vojaško neubranljiva pred atentati, ki se lahko izvedejo tudi z ročnim orožjem in s katastrofalnimi posledicami.

Plinska skladišča na kopnem in na ladjah bi bila lahko izpostavljena obstreljevanju z navadnimi ročnimi raketami, ki bi štartale iz naseljenih področji, ki se nahajajo samo nekaj sto metrov stran, ki jih ni mogoče spremeniti v vojaške objekte ali izprazniti.

Iz sestreljenih plinskih skladišč bi uhajale ogromne mase utekočinjenega metana, ki bi se sprostil, vžgal in eksplodiral, s tem pa bi uničil uplinjevalnik, naftni terminal, ves ostali del tržaškega industrijskega pristanišča, del mesta in bližnja naselja, tudi na slovenski strani, z desettisoči žrtev in ogromno škodo, ter s političnimi posledicami za Evropo, ki so primerljive s tistimi, ki so v Z.D.A. sledile atentatu dvojnim stolpnicam v New Yorku.

– zaključek.

Je torej jasno, mimo vsake druge ocene in mnenja, da gradnja uplinjevalnika v tržaškem pristanišču ni sprejemljiva za strateška ravnovesja in za varnost v NATU.

Je dokazano, da italijanska politika jih je pripravljena kršiti zaradi omejenih interesov, tudi če s tem postavlja na končko varnost ljudi, svojih in pa tistih, ki živijo ob meji v Sloveniji.

Republika Slovenija ima torej legitimno pravico, da uradno postavi problem stategije in varnosti v odnosih tako do ostalih evropskih držav, kot tudi do partnerjev NATO, začenši od Z.D.A.

Koper, 29.11. 2012

Paolo G. Parovel

Dichiarazione stampa –

Sono Paolo G. Parovel, giornalista investigativo, direttore del giornale d’inchiesta La Voce di Trieste ed analista specializzato dei rapporti Italia-Slovenia-Croazia, sui quali ho anche pubblicato in Slovenia negli anni Novanta analisi per il quotidiano Delo ed un libro.

Aggiungo all’esposizione di AAG due informazioni professionali che riguardano gli ambiti strategici e di sicurezza dell’Unione Europea e della NATO.

Prima informazione – prva informacija.

Fonti riservate italiane hanno diffuso la notizia ufficiosa che il Governo italiano avrebbe promesso al Governo sloveno di fare del porto di Koper il terminale principale dell’asse europeo Baltico Adriatico, se il Governo sloveno ritira l’opposizione al rigassificatore della multinazionale spagnola Gas Natural a Trieste.

Questa promessa, se esiste, è un inganno.

Come noto, i terminali naturali dell’asse Baltico-Adriatico sono i porti adriatici orientali di Trieste, Koper e Rijeka, sulla direttrice Vienna-Graz-Ljubljana, ed il loro sviluppo economico favorirebbe la stabilizzazione strategica dell’intera area ex-jugoslava nell’ambito dell’UE e della NATO.

L’Italia ha invece organizzato da anni lo spostamento di quest’asse europeo da Graz verso Klagenfurt e Tarvisio, per dirottarlo sui propri porti adriatici occidentali di Venezia, Ravenna, Ancona e Bari, e sui suoi porti tirrenici di Livorno e La Spezia attraverso lo snodo ferroviario di Padova.

Quest’operazione di dirottamento, che è documentata presso la Commissione Europea, riguarda un volume di traffici enorme e stabile, coinvolge tutte le forze politiche italiane e si fonda sull’ esclusione dei porti di Trieste, Koper e Rijeka.

Non è pertanto credibile che i politici italiani rinuncino a quest’operazione e favoriscano la Slovenia soltanto per sbloccare la costruzione di un rigassificatore a Trieste.

Seconda informazione

I politici italiani stanno nascondendo a tutti i livelli che la costruzione di questo rigassificatore accanto al terminale dell’oleodotto che rifornisce l’Europa centrale trasformerebbe il porto e la città di Trieste in un obiettivo terroristico internazionale primario che non potrebbe essere militarmente difeso da attentati realizzati con mezzi semplici ed effetti catastrofici.

I serbatoi del gas a terra e sulle navi sarebbero infatti continuamente esposti al lancio di semplici missili a spalla da aree abitate vicine poche centinaia di metri, che non possono venire militarizzate né sgomberate.

Dai serbatoi colpiti uscirebbero masse enormi di metano liquido che sia espanderebbe fino a incendiarsi ed esplodere distruggendo il rigassificatore, il terminale dell’oleodotto, il resto del porto industriale di Trieste, parte della città e gli abitati più vicini, anche in territorio sloveno, causando decine di migliaia di vittime e danni enormi, con effetti politici per l’Europa paragonabili a quelli dell’attentato alle Twin Towers per gli U.S.A.

Concludo – zaključek.

E’ quindi evidente che, al di là di ogni altra considerazione, la costruzione del rigassificatore nel porto di Trieste non è accettabile per gli equilibri strategici e di sicurezza della NATO.

La politica italiana si dimostra pronta a violarli per interessi limitati, mettendo in pericolo la propria popolazione di confine quella della Slovenia.

La Repubblica di Slovenia ha quindi motivo legittimo di sollevare ufficialmente il problema strategico e di sicurezza sia con gli altri Paesi europei, sia con i partners della NATO, a cominciare dagli Stati Uniti.

Koper, 29.11. 2012

Paolo G. Parovel

JAVNI POZIV SLOVENSKI VLADI–AAG ZAHTEVA TOŽBO PROTI ITALIJI ZARADI PLINSKEGA TERMINALA “ŽAVLJE”


IMG_0158

Novinarska konferenca AAG – 29.11.2012

 

clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

JAVNI POZIV SLOVENSKI VLADI

Sklicujoč se na pomembno odgovornost države Slovenije, da v skladu z Ustavo Republike Slovenije "skrbi za varnost državljanov, ohranjanje naravnega bogastva ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije" in zagotovi, da so "zakoni in drugi predpisi tudi na tem področju v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS" spoštovani;

sklicujoč se na Zakon o ohranjanju narave, ki je temeljni varstveni predpis na področju ohranjanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst na območju Slovenije in po katerem je Tržaški zaliv, del Jadranskega morja, ki mora upoštevati mednarodno pravo priznanih oblik varstva območij narave;

sklicujoč se na evropsko zakonodajo, ki opredeluje prekomerna čezmejna onesnaževanja naslavlja mednarodna nevladna organizacija zahtevo vladi Republike Slovenje zahtevo,

DA VLADA RS SLOVENIJA TAKOJ VLOŽI TOŽBO, NA EVROPSKEM SODIŠČU, PROTI REBUBLIKI ITALIJI, KI ŽELI BREZ SOGLASJA LOKALNE SKUPNOSTI IZ OBEH STRANI MEJE ZGRADITI PLINSKI TERMINAL V ŽAVLJAH IN Z TO TOŽBO ZAVARUJE VARNOST IN ZDRAVJE SVOJIH DRŽAVLJANOV IN ZAVAROVANJE BIOTSKO RAZNOVRSTNOST TER NARAVNO IN KULTURNO KRAJINO NA TEM OBMOČJU

V preteklosti je Plinska kriza med Rusijo in Ukrajino vnovič opogumila načrtovalce plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, zaradi vprašanja trajnostne oskrbe s pomembnimi energenti, vključno s plinom. Vztrajanje pri lokacijah, ki bi obalo in njeno prebivalstvo, ter naše skupno morje, neposredno izpostavila znanim tveganjem oziroma nevarnostim prevoza in uplinjevanja zemeljskega plina, ter onesnaževanju, pri terminalih, ki uporabljajo morsko vodo za segrevanje plina, temelji izključno na poslovnih interesih vlagatlejev, ne pa na temeljiti strateški presoji nacionalnih ali širših, regionalnih, potreb po energiji in zemeljskem plinu, kar potrjuje dejstvo, da se prične naslednje leto izgradnja plinovoda »JUŽNI TOK«.

Po več letih strokovnih razprav in presoj, ki jih je spodbudila AAG, in ki so, med drugim, zajete v poročilih strokovne medresorske komisije italijanske in slovenske vlade, je nadvse jasno, da v Tržaškem zalivu ni varnostnih, prometnih in okoljskih pogojev za varno obratovanje plinskih terminalov in pristajanje plinskih (NGL) tankerjev.

Tržaški zaliv je zaprt, njegova obala pa je gosto naseljena. Morebitna nesreča, bi lahko bila uničujoča.

Individualen, avtarhičnen pristop držav do plinske problematike, po načelu "en plinski terminal v vsakem zalivu" je v evropskem integracijskem procesu nerazumljiv in nesprejemljiv. Še manj so sprejemljiva tveganja, ki jih načrtovalci želijo naložiti na pleča prebivalstva zalivske obale.

Prejšnja vlada je, pod pritiskom javnosti, okoljevarstvenih organizacij, prizadetih lokalnih oblasti in tudi politične opozicije, načrtovanju plinskih terminalov v Tržaškem zalivu uradno nasprotovala. Sedanja vlada pa čeprav je podpisala dogovor za izgradnjo plinovoda južni tok, ki bo Italiji zagotovil nemoteno zadostno oskrbo z zemeljskim plinom se o tem vprašanju še ni izrekla, pa čeprav so bile največje stranke sedanje koalicije -v prejšnjem mandatu- glasne nasprotnice plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Sedaj iz Italijanske strani prihajajo skrb vzbujajoči sklepi o izgradnji plinskega terminala tudi v Žavljah s pristajanjem od 50 do 100 plinskih tankerjev letno v samem koprskem pristanišču, v neposredni bližini mesta in drugega naseljenega območja.

Alpe Adria Green poziva in izraža odločno nasprotovanje načrtovanju ter gradnji tega plinskega terminala v tem zaprtem in gosto naseljenem delu severnega Jadrana. Pozivamo slovensko vlado, da upošteva in spoštuje, vse kar je njena strokovna delovna skupina, v zvezi s terminal, že ugotovila.

Ne nasprotujemo izgradnji razumnega števila tovrstnih terminalov na lokacijah, kjer so zagotovljeni varnostni in okoljski pogoji ( ustrezna razdalja od obale, ustrezna globina morja, ustrezna oddaljenost od intenzivno prometnih območij).

Pozivamo vse tri države severnega Jadrana (Slovenijo, Italijo in Hrvaško), naj čim prej sprejmejo državne energetske načrte in, da skupno pristopijo k energetski in okoljski strategiji severnega Jadrana. Hkrati jih pozivamo, da severni Jadran razglasijo za posebno občutljivo morsko območje PSSA.

Glede na ugotovitve medresorske strokovne skupine o čezmejnih vplivih, potencialno tudi uničujočih, ALPE ADRIA GREEN pričakuje nedvoumno in z danimi obljubami političnih strank dosledno izvedbo dane zavezo, da v kolikor politični dogovor med državama ne bo več mogoč, da država Slovenija takoj vloži tožbo na Evropskem sodišču.

Presednik Alpe Adria Green: Datum: 29.11.2012

Vojko Bernard

 

IMG_0160

Novinarska konferenca AAG – 29.11.2012

“No rigassificatore Gas Natural di Zaule” / “NE PLINSKEMU TERMINALU–GAS NATURAL- V ŽAVLJAH


COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL GOLFO DI TRIESTE

Oggetto: Manifestazione “No rigassificatore Gas Natural di Zaule

Il Comitato per la salvaguardia del Golfo di Trieste organizza una manifestazione alla quale si

invita i cittadini, i partiti politici e le associazioni a partecipare numerosi mercoledì 28 novembre in Piazza Grande ( Piazza Unità ) davanti il municipio alle ore 16.30, dove si svolgerà un consiglio comunale con la partecipazione del Presidente Tondo, per ribadire ancora una volta che AIA o no, l’impianto di rigassificazione non va fatto e non si farà nella baia di Zaule.

aag-proti-plinskim-terminalom

vabimo oziroma POZIVAMO vse tržačane, naj 28 novembra ob 16.30 pristopijo na Veliki trg, da sprejmemo "tujca" Tondo, kot si zasluži… prekličite vse ostale dejavnosti!

plinski terminali v tržaškem zalivu

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO AAG–PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE


 

 

 

 

clip_image002

ALPE ADRIA GREEN MEDNARODNO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO OKOLJA VABi NA NOVINARSKO KONFERENCO,

KI BO V PROSTORIH OBALNE SINDIKALNE ORGANIZACIJE – KS 90

V ČETRTEK 29. NOVEMBRA 2012 OB 10 URI NA TRGU BROLO 2, KOPER

AAG zahteva, da slovenska vlada takoj vloži pritožbo proti Italiji zaradi  kršitve postopka za presojo čezmejnih vplivov na okolje.

Pozitivno mnenje Deželnega tehničnega odbora Furlanije-Julijske krajine in posledično celovito okoljsko dovoljenje projektu terminalu za uplinjanje zemeljskega plina v tržaškem pristanišču, v celoti potrjujejo prijave o AAG – že predložene Evropski komisiji – o kršitvah postopkov za presoja vplivov na okolje s strani italijanskih organov.

V četrtek, 29. novembra 2012 ob 10. uri v dvorani sindikata KS 90, na trgu Brolo 2, bo AAG  organiziral tiskovno konferenco, da bi pojasnil stanje glede plinskih terminalov v Tržaškem zalivu z ozirom na bližnjo dokončno odobritev Italije podjetju Gas Natural.

AAG izpostavlja nujnost, da se Republika Slovenija nemudoma odzove in prijavi Evropski komisiji pereče obnašanje Italije, saj je bila izključena iz presoje vplivov na okolje v škodo okolja in prebivalcev.

Na novinarski konferenci bomo predstavili tudi druge aktualne zadeve, ki jih obravnava AAG na tem območju.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 

TRST.14.07.2012 (1) vojko

NAMENITE NAM DEL DOHODNINE, KI JO SEDAJ PLAČUJETE DRŽAVI, AAG. Z NJO NAMERAVAMO ŠE NAPREJ EKOLOŠKO OSVEŠČATI NAŠE  NAJMLAJŠE.

VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/
Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite na alpeadriagreen@gmail.com ali pa ga skopirate iz:https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Postanite tudu vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/  SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

Grožnja, da se bo v Žavljah gradil uplinjevalnik!

Bodo spet razlaščali zemljo, ki je last slovenskih ljudi?

Grožnja, da se bo v Žavljah gradil uplinjevalnik!

Plinski terminal družbe Gas Natural naj bi se gradil v Žavljah, povezali pa naj bi ga s podzemnim elektrovodom, ki naj bi meril v dolžino 9 kilometrov in bi vodil od Žavelj do Padrič. Šel naj bi čez zemljo, ki je v lasti slovenskih lastnikov, predvideni načrt elektrovoda se tiče 311 zemljiških parcel. Italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj je plinski terminal v Žavljah, ki mu nasprotujejo vse krajevne uprave, razglasilo za “nujno delo”, kar je tržaški občinski odbornik za okolje Umberto Laureni v pogovoru za Primorski dnevnik kolegu Marjanu Kemperletu označil za pravi absurd, kot je tudi povedal, da bodo pravne službe tržaške občinske uprave naredile vse, da se nedostojno dovoljenje za začetek del v Žavljah, ki ga je samovoljno izdala Dežela, ovrže, začetek del pa zaustavi. Vsiljeno izdajo integriranega okoljskega pooblastila, ki ga je izdala Dežela, je odbornik označil za nedemokratično dejanje, Rim pa obtožil izsiljevanja.
Glavne žrtve morebitne gradnje uplinjevalnika in elektrovoda bi bili slovenski lastniki zemljišč na območju med Padričami, Ricmanji in Žavljami.
Na naši koži torej, bi lahko potegnili črto pod izsiljene zahteve Rima po gradnji uplinjevalnika.
Zopet!
Gibanje Alpe Adria Green, ki se že leta bori za dostojno življenje pri nas in obsoja vse človeku in okolju nevarne posege v naravo, je že napovedalo nove tožbe na vseh ravneh.
Odvetnik Peter Močnik je prejšnje dni že sporočil, da je vložil na tožilstvo v Trstu ovadbo in je poslal predsedniku Dežele FJK ter njenemu glavnemu direktorju poseben dopis. Odvetnik Močnik poziva javnega tožilca, naj takoj odredi zaseg dokumentacije o integriranem okoljskem pooblastilu za gradnjo uplinjevalnika družbe Gas Natural pri Žavljah, ki ga je pred dnevi s povsem vsiljenim posegom deželnih funkcionarjev odobrila servisna konferenca.
“Upajmo, da se bo tožilstvo zavedalo pomena primera in da bo pohitelo, saj se vsa zadeva bliskovito hitro razpleta, verjetno tudi zato, ker bo parlament z vlado v nekaj mesecih razpuščen in se očitno marsikomu ‘mudi’ v Trstu-Vidmu in v Rimu. Ob tem gre podčrtati novico, da naj bi italijanski vladni funkcionarji v Bruslju predstavili na zasedanju delovne skupine za evropski energetski načrt zahtevo, da se vključi uplinjevalnik v Žavljah kot prioriteta EU na energetskem področju. Samo začasno je to zaustavila pripomba slovenskih funkcionarjev, da so v teku sodni zapleti. Iz tega izhaja, da bi moralo podpirati uplinjevalnik samo ministrstvo za razvoj, ki ga vodi minister Corrado Passera. Dovoljenje za uplinjevalnik pa bo moral podpisati tudi minister za okolje Corrado Clini. Istočasno naj bi deželni funkcionar FJK v imenu italijanskega ministrstva za razvoj, ki se ukvarja tudi z energetiko, objavil obvestilo o začetku postopka za razlastitev parcel, ki sodijo na področje uplinjevalnika v Žavljah, a brez objave v krajevnem tisku, saj naj bi se določilo, da bo obvestilo objavljeno samo v časnikih Messaggero Veneto in La Stampa, na spletu Dežele FJK in na oglasni deski občine Trst. Prozornost pa taka! Dežela in država imata do Trsta skoraj kolonialističen odnos, z zlorabo potrebe ljudstva, ki ga pestita kriza in brezposelnost. Pričakujemo zato res odločen nastop deželnih svetnikov in tržaških parlamentarcev za območje tržaške pokrajine in krajevnih občin ter Republike Slovenije za slovensko obalo in Koper, če mislijo ščititi svoje ljudi pred nasilnim ravnanjem birokracije in zainteresiranih podjetnikov, ki bi si lahko postavili uplinjevalnik tudi v furlanskem pristanišču Porto Nogaro”, je odločen odvetnik Peter Močnik.
Italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj je 7. novembra sporočilo, da uvaja postopek za izdajo pooblastila za gradnjo plinskega terminala. Istočasno je “kvalificiralo uplinjevalnik kot nujno potrebno delo, ki naj bi omogočilo Italiji dostop do novih plinskih virov”.
Da se je načrtno delalo “na skrito” in daleč od oči javnosti, je sedaj jasno, ni pa jasno, zakaj se vest ni objavila tudi v deželnih medijih, ki zadevajo prizadeta območja, na kar opozarjajo krajevni politiki, med njimi tudi deželni svetnik Igor Kocijančič, ki na svojem spletnem portalu opozarja ne nevzdržno stanje in napoveduje boj za preprečitev gradnje uplinjevalnika z vsemi pravnimi sredstvi, in to na “konstitucionalni in nekonstitucionalni ravni”.
“Plinski terminal pri Žavljah: z združenimi močmi moramo presekati poskus golpeja s strani deželne in državne vlade”! je naslov ostrega stališča deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca, ki je že zahteval popoln dostop do vseh dokumentov o zadevi.
“Hiter razplet okoli načrta za plinski terminal pri Žavljah, ki se je kot toča usul tako na ljudi kot na krajevne javne uprave na Tržaškem, jasno priča o trdni nameri italijanske vlade, da gre stvari do konca, in to za vsako ceno. Navidezno se je vse začelo z osupljivim sklepom deželne storitvene konference, ki je prejšnji teden po celodnevni seji prižgala načrtu zeleno luč, pa čeprav so se proti temu jasno opredelile vse krajevne občinske uprave, začenši s tržaško. Prav tako je o načrtu izrazila negativno mnenje Pokrajina Trst. Proti so občine na slovenski strani meje in sama Republika Slovenija”, pravi Gabrovec, ki nadaljuje: “Italijanska vlada se je v tesnem zavezništvu z deželnim političnim vrhov na vse to požvižgala. Zdi se, kot da plinska bomba sredi največjega mesta v FJK mora biti in pika. Varnost nekaj sto tisoč prebivalcev in turistično-gospodarske razvojne perspektive Trsta ter njegovega pristanišča so očitno postranskega pomena. Kot je očitno, prezira vredno mnenje Italiji sosednje države, ki ji je, če ne drugega, skupen vsaj Tržaški zaliv. Ministrstvo za gospodarski razvoj je svoje golpistične namere obelodanilo že 7. novembra z objavo sporočila o uvedbi postopka za izdajo pooblastila za gradnjo plinskega terminala in načrt označilo kot energetsko strateško pomembnega. S tem se je začel tudi razlastitveni postopek, ki bo prizadel preko tristo pretežno zasebnih parcel. Obvestilo je vlada objavila v Trstu odročnih medijih Messaggero Veneto in La Stampa, kar ni slučaj in je že samo po sebi znak nespoštovanja pravice ljudi, da so obveščeni. Velika večina lastnikov zemlje so Slovenci, ponovno”.
Nadalje Gabrovec ugotavlja, da “bo gradnjo novega, skoraj deset kilometrskega elektrovoda, ki bo plinskemu terminalu s Padrič dovajal električno energijo, imelo v zakupu podjetje Terna. Danes si lahko tako bolje razlagamo naglico, ki jo je Terna pokazala pri utrjevanju in novogradnji elektrovoda Tržič-Padriče, pri čemer se je prav tako požvižgala na negativna mnenja občinskih uprav in zahteve domačinov, ki so lastniki prizadetih zemljišč. Zanimivo je, da za novo traso Terna ponuja bonbonček vkopa, ki je bil po besedah Terne nemogoč na trasi Tržič-Padriče. Rdeča nit filma, ki v nadaljevanki povezuje poglavje elektrovoda Tržič-Padriče z novo traso Padriče-Žavlje z gradnjo plinskega terminala na tržaškem obrobju, je ravno popoln prezir do mnenja in legitimnih interesov domačega prebivalstva, tako individualno kot kolektivno, ko prebivalstvo zastopajo organizacije ali same javne uprave”.
Igor Gabrovec sporoča tudi, da je v ponedeljek, 26. novembra, “od pristojne deželne direkcije na osnovi zakonskega določila, ki ureja pravice in pristojnosti deželnih poslancev, zahteval hiter in popoln dostop do zapisnika in vseh aktov servisne konference”.
“Pred nami je velika bitka, ki ji bomo kos le, če bomo nastopali združeno: združeni kot deželni svetniki, ki smo bili izvoljeni na Tržaškem, in združeni s civilno družbo in krajevnimi javnimi upravami, ki so doslej zagovarjale in utemeljevale interese prebivalstva ter razvoja mesta in zaliva. Ovadba, ki jo je vložil odv. Peter Močnik, je prvi korak v to smer. Ključno vlogo mora pri vsem tem odigravati tudi Slovenija, saj gre za projekt, katerega kvarni vpliv se bo zrcalil v celotnem slovenskem primorju”, pravi Gabrovec.
O zadevi bomo v prihodnje seveda podrobno poročali, saj nas morebitna namestitev uplinjevalnika v Žavljah zadeva pobliže.
Jurij Paljk

AAG je organiziral, dan osveščanja najmlajših na Jesenicah o pomembnosti varovanja gozda


Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave je organiziral, dan osveščanja najmlajših na Jesenicah o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

FUJ SMRDI

V petek 23.11.2012 smo izvedli akcijo osveščanja otrok o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

Našim najmlajšim smo skozi akcijo osveščanja skušali približati gozd kot življenjski prostor mnogoterih živali in rastlin, katerega človek s svojo dejavnostjo velikokrat onesnaži. Pokazali smo, da je čist gozd prijazen do živali, rastline se bohotijo in človek je v takem gozdu nagrajen. Skozi gledališko igrico smo gozd simbolično očistili, smeti spravili v čudežno vrečo. Kam s čudežno vrečo pa so spretno prikazali sodelavci Jeko-In. Prikazali so pomen zbiranja odpadkov in pravilen način ločevanja.

Program aktivnosti:

1. Kratek pozdravček z nagovorom o gozdu in o smeteh

2. predstava Fuj smrdi

3. Zahvala, ker so temeljito očistili gozd, podelitev jabolk in povabilo k poslušanju strica smetarja

4. Nagovor sodelavca Jeko-in, s prikazom ločevalnih zabojnikov in s povabilom na ogled smetarskega vozila in konkretnega prikaza ločevanja odpadkov (torej kam s čudežno vrečo)

Ob 9.00 smo aktivnost izvedli v enoti Angelce Ocepek, nato smo enako uprizorili še v enoti Cilke Zupančič ob 10.30 uri.

Otroci so nas zelo lepo sprejeli, z navdušenjem so gledali igrico, se smejali in celo sodelovali v njej. Čutiti je bilo veliko zadovoljstva in navdušenja.

O igrici:

Najlepše se je igrati v gozdu. Med jagodami, pri potočku z ribicami in tam, kjer pojejo ptički. Tudi medvedka Miško in Bučko imata svoj najljubši kotiček blizu čebelnjaka. Nekega dne pa ugotovita, da so čebelice in ptički odleteli, da ni več ribic v potočku, niti zajklje in mravljic ni nikjer. Celo jagod ni več. Nekaj je narobe. Nekaj tako zelo smrdi. Se je Miško pokakal? Ne, ljudje, ki prihajajo v gozd, so pustili cel kup smeti za seboj.

Bo Mišku in Bučku uspelo očistiti gozd?

Po igrici so dobili jabolka in prisluhnili sodelavcu Jeko in.

Z odprtimi usti so poslušali Strica smetarja in mu sledili ven, kjer so sodelovali pri ločevanju odpadkov – ugotavljali kam gre kakšne odpadek in so temeljito ogledali smetarsko vozilo.

Jabolka pa so pojedli na poti domov.

VTISI IZ VRTCA ANGELCE OCEPEK:

image

Igrica Fuj smrdi

 

image

Jabolka in nagovor Strica smetarja

image

Kam s čudežno vrečo? Ogled smetarskega vozila in ločevanja odpadkov

VTISI IZ ENOTE CILKE ZUPANČIČ:

image

Otroci sodelujejo pri pobiranju smeti

image

…. In poslušajo Strica smetarja

image

Pri otoku za ločevanje odpadkov

image

Skupinska slika pred smetarskim vozilom

Otroke smo zapustili s pozitivnimi vtisi, podarili smo jim čudovit dan in jih skozi dogodek veliko naučili.

Skupaj z vzgojiteljicami smo ugotavljali, da bi bilo lahko takih osveščevalnih dogodkov, namenjenih najmlajšim, več. Vzgojiteljice so poudarile, da je bil pristop pravilen, sporočilo pa so otroci ponotranjili in se ob tem še zabavali.

Za prihodnost naših otrok!

Saša Mlakar

Alpe Adria Green,

 

NAMENITE NAM LAHKO TUDI DEL DOHODNINE, KI JO SEDAJ PLAČUJETE DRŽAVI, AAG. Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite na alpeadriagreen@gmail.com ali pa ga skopirate iz: https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Postanite tudu vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/  SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

Terminal Žavlje s prehitevanjem po desni dobil žegen – Rigassificatore, ok dalla Conferenza dei servizi


Rigassificatore, ok dalla Conferenza dei servizi

23.11.2012 Sì “all’unanimità” malgrado i pareri nettamente contrari di Comune e Provincia, giudicati inconferenti dai dirigenti della Regione

Due contrari su tre eppure l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per il rigassificatore di Zaule ha avuto l’ok della Conferenza dei servizi, dopo una riunione protrattasi per sei ore, «all’unanimità». Le opposizioni chiaramente manifestate dall’assessore comunale all’Ambiente Umberto Laureni e dal dirigente dell’area Ambiente e mobilità della Provincia Fabio Cella sono state giudicate inconferenti o comunque ipotizzanti rischi non comprovati. A decidere in questo senso è stato Pietro Giust, vicedirettore centrale e direttore del servizio Energia della Regione che ha condotto la seduta assieme a Pierpaolo Gubertini, il dirigente responsabile del settore Tutela dall’inquinamento. La decisione all’unanimità era l’unico modo per non far ricadere la responsabilità dell’Aia sulla giunta regionale che sarebbe stata chiamata a decidere in caso di pareri discordanti. Il via libera della Conferenza dei servizi sarà portato ora direttamente all’attenzione del governo, cui spetta la decisione finale sul progetto di Gas Natural, d’intesa con la Regione.

Ni več ovir za gradnjo plinskega terminala

Kljub protestom: Italijanska vlada je dobila v Furlaniji zeleno luč za izdajo gradbenega dovoljenja za terminal v Žavljah.

Boris Šuligoj, Koper
ned, 25.11.2012, 06:00

Trst – Strokovna komisija v deželni vladi Furlanije – Julijske krajine je odločila in potrdila celovito presojo vplivov na okolje za načrtovani uplinjevalnik v delu tržaškega pristanišča v Žavljah.

To preprosto pomeni, da bi lahko italijanska vlada že čez nekaj mesecev izdala družbi Gas Natural gradbeno dovoljenje za plinski terminal.

V tržaški občini in pokrajini so ogorčeni, saj so vse občine v pokrajini in tudi pokrajinski odbor glasovali proti plinskemu terminalu. V deželni vladi so zato odločitev prepustili strokovni komisiji, sestavljeni iz štirih članov: dva predstavnika s področja varovanja okolja sta bila iz občine in pokrajine Trst, druga dva (in predsednik) pa sta bila iz deželne vlade FJK. Ker je glas predsednika komisije štel dvojno, sta dva deželna strokovnjaka preprosto prevesila tehtnico pri sicer neodločenem izidu.

Kaj takega se v Trstu ni zgodilo že vsaj 35 let, to je škandalozno, so način sprejetja celovite presoje vplivov na okolje za plinski terminal komentirali tržaški svetniki. Prepričani so, da je takšno odločitev sprejela peščica strokovnjakov oziroma politikov na deželni ravni. Prvič se je proti plinskemu terminalu odzvala tudi tržaška pristaniška uprava.

Vojko Bernard iz Alpe Adria Green je dejal, da ga zanima, kako bo zdaj ravnala slovenska vlada in ali bo sprožila že dalj časa napovedano tožbo pri evropski komisiji. Prav tako je izrazil pričakovanje, da bo komisar Janez Potočnik zdaj odmrznil vse ugovore, nasprotovanja in postopke, ki so jih proti plinskemu terminalu v Žavljah začeli predstavniki Alpe Adria Green pri evropski komisiji, a jih je komisar za okolje zamrznil z razlago, da je glede tega mogoče doseči politični dogovor. Zdaj so celo upanja s tožbo majhna, saj bi lahko plinski terminal stal veliko prej, preden bi bila sprejeta sodna odločitev o neprimernih postopkih pred izdajo gradbenega dovoljenja.

sobota, 24. november 2012

Terminal Žavlje s prehitevanjem po desni dobil žegen

Plinski terminal Žavlje je dobil okoljski žegen dežele Furlanije-Julijske krajine. To pomembno soglasje lahko pomeni pospešek dokončni odločitvi za terminal v Rimu. A v občini Trst so zgroženi, saj so prepričani, da so jih funkcionarji FJK izigrali.

Foto: STA

TRST>Konferenca, na kateri so predstavniki tržaške občine, pokrajine in dežele FJK odločali o okoljskem soglasju, se je v četrtek vlekla več kot šest ur, a na koncu je plinski terminal, ki ga snuje španski Gas Natural, dobil blagoslov. In to celo brez glasu proti, kar pomeni, da gre okoljsko soglasje dežele lahko kar naravnost v Rim, brez da o tem posebej odloča še vrh dežele FJK. V občini Trst so ogorčeni. “Nikakor ne drži, da je šlo za soglasno odločitev. Naš odbornik Umberto Laureni je na konferenci predstavil dobro znano negativno mnenje občine Trst, a so ga funkcionarji dežele FJK zavrnili in na koncu preprosto odločili, da je konferenca soglasno potrdila terminal,” je povzel predsednik tržaškega občinskega sveta Iztok Furlanič. Ta samovolja je imela jasen političen cilj, so prepričani v občini Trst. Odborniki FJK so se namreč tako izognili, da bi v občutljivem obdobju pred volitvami potrjevali projekt, ki mu nasprotujejo občine Trst, Milje, Dolina, Devin-Nabrežina, pokrajina Trst, stroka, pristaniška uprava, tržaška javnost in nenazadnje tudi slovenska vlada.

“A ne bomo stali križem rok,” pravi Furlanič. Občinski odvetniki so včeraj popoldne že proučevali nastalo situacijo. Pravijo, da je treba najprej zaustaviti postopek, saj se bojijo, da bi v Rimu zdaj lahko hitro izpeljali vse potrebno in da je gradnja plinskega terminala tako rekoč pred vrati. Slišati je namreč, da si aktualna vlada Maria Montija želi projekt zagnati čimprej, vsekakor še pred spomladanskimi volitvami.

Tržaški župan Roberto Cosolini je nedavno v pismu že prosil Montija, naj vlada pri odločanju pretehta argumente lokalne skupnosti in stroke, ki svarita pred tveganim objektom v zaprtem zalivu v neposredni bližini naselij, kjer je že obilica nevarne industrije, španskemu investitorju pa v šestih letih od začetka projekta ni uspelo popraviti dokumentacije, v kateri mrgoli pomanjkljivosti in nepravilnosti.

 

KOMISAR POTOČNIK BO MORAL SEDAJ SPROSTITI VSE PRITOŽBE ALPE ADRIA GREEN V KOLIKOR NE BO ZAGOVARJAL EU ODLOČITVE IZPRED NEKAJ LET, DA SE NA SEVERNEM JADRANU ZGRADIJO TRIJE PLINSKI TERMINALI, KAR JE ČISTO MOGOČE?!
KAJ PA PRITOŽBA AAG NA SODIŠČU V RIMU IN PRITOŽBE KOPRA IN ITALIJANSKIH OBČIN??? V KOLIKOR BI BILA ITALIJA PRAVNA DRŽAVA, BI MORALA POČAKATI ODLOČITVE SODIŠČA!
NOVICA JE STARA ŽE TRI DNI, PA ŠE NISEM SLIŠAL NAŠEGA MINISTRA ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, DA BI NAPOVEDAL TOŽBO!?!
ISTO VELJA ZA VLADO! VERJETNO ČAKAJO SVETEGA MIKLAVŽA, DA JIH BO Z DREKA POTEGNIL, KO SO ČAKALI Z TOŽBO ŽE VSE OD ZAČETKA MANDATA!
AAG IMA ŠE DVE PRITOŽBI V EU PARLAMENTU, SE BO TUDI EU POŽVIŽGALA NA PRAVNI RED V UNIJI???

ČRNA LISTA AAG -2011

KOMISIJA ZA IZBIRO NAJBOLJ NEEKOLOŠKE OSEBNOSTI PRI AAG JE IZBRALA MED ŠTIRIMI KANDIDATI g.JANEZA POTOČNIKA komisarja EU direktorata za okolje EU

AAG se ne strinja z načrtovano traso plinovoda južni tok


VLADA KAR NA PAMET PROJEKTIRA PLINOVOD “JUŽNI TOK”! GORNJE SAVSKA DOLINA JE PREOZKA, DA BI SPELJALI ŠE PLINOVOD, POLEG TEGA BI OGROZILA VARNOST LJUDI, OBMOČJA ZAŠČITENA Z NATURO 2000, TRIGLAVSKI NARODNI PARK, IZVIR SAVE DOLINKE – ZELENCE TER TER OBMOČJE BELOPEŠKIH JEZER

V AAG se ne strinjamo z načrtovano traso plinovoda južni tok, zato bomo aktivirali slovenske in italijanske člane AAG,  ustanovili bomo mešano komisijo, sestavljeno iz okoljevarstvenikov iz Italije in Slovenije, ki bo skupno delovala na samo tem področju z namenom, da preprečimo to norost! 

 

di Domenico Pecile

Il tracciato del megaprogetto pubblicato da Gazprom

TARVISIO. Una battaglia condivisa, costi quel che costi. È il “giuramento” suggellato ieri tra il sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni, e quello Kranyska Gora, Jure Zeriav, sull’ipotesi della realizzazione del megasdotto “South Stream” che dovrebbe passare sui comuni da loro amministrati e che le due amministrazioni transfrontaliere vogliono stoppare. Stoppare cioè il presunto piano Eni-Gazprom per lo sbocco del gasdotto a Fusine. Piano che è stato rivelato da Wikileaks e pubblicato dal New York Times sui rapporti tra Gazprom, che faceva riferimento a Putin, e l’allora presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Ieri, appunto, il veritcie a Travisio tra i due sindaci.

«Il passaggio del megagasdotto – spiega Carlantoni – sarebbe un ulteriore, pesante prova per il nostro territorio, già vessato, in passato, dal passaggio di autostrade, ferrovie, due linee di metanodotto. I cittadini sono stanchi di pagare a così caro prezzo la posizione strategica del luogo in cui vivono, ma essendo realisti comprendiamo che degli interessi così forti e di dimensione internazionale, come quelli che entrano in gioco nel caso di South Stream, non ascolterano di certo la voce delle nostre Comunità. Il collega sloveno Zerjav condivide questo mio punto di vista. È per questo che abbiamo deciso che, questa volta, chiederemo con determinazione che lo sfruttamento del nostro territorio sia giustamente risarcito, con forme di agevolazione per i residenti e le aziende insediate».

Il Sindaco sloveno ha raccontato di aver ricevuto una visita informale, alla fine di ottobre, da parte di una società di progettazione che dovrebbe occuparsi dei lavori del gasdotto, alla quale ha da subito manifestato la propria contrarietà per un’opera che andrebbe a depauperare innumerevoli aree naturali protette e borghi storici. Dopo qualche giorno è stata diffusa la notizia della sottoscrizione dell’accordo ufficiale fra Russia e Slovenia, che confermerebbe proprio il percorso paventato.

Il sindaco Zerjav ha prontamente scritto al proprio Governo per conoscere le caratteristiche del progetto, ricevendo una risposta che definiva il tutto “top secret”. Ancora più paradossale è la vicenda al di là della frontiera italiana, dove il Sindaco di Tarvisio Carlantoni ha appreso solo da un sito internet l’intera vicenda, non ricevendo alcuna notizia ufficiale o informale in merito. E l’altro ieri ha scritto a Monti e Tondo con un chiaro intento: partecipare attivamente ai tavoli tecnici per definire le eventuali misure di compensazione spettanti al territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

V Kranjski Gori nasprotujejo umestitvi plinovoda Južni tok v Zgornjesavsko dolino

Vir / Avtor:  STA

KRANJSKA GORA –  Medtem ko sta Slovenija in Rusija v torek dokončno potrdili investicijo v slovenski del plinovoda Južni tok, pa se pri izvedbi investicije obetajo težave. Na nesprejemljivost zadnje neuradne različice predvidene trase so opozorili na kranjskogorski občini, kjer nasprotujejo poteku skozi ozko in okoljevarstveno zaščiteno Zgornjesavsko dolino.

Po pojasnilih kranjskogorskega župana Jureta Žerjava so v Kranjski Gori že večkrat slišali, da naj bi plinovod po najnovejši različici Slovenijo namesto v Šempetru zapustil v Ratečah, kar pomeni, da naj bi v Ljubljani namesto proti Primorski zavil proti Gorenjski. Konec oktobra so občino prvič obiskali predstavniki Ljubljanskega urbanističnega zavoda in neuradno predstavili, kako naj bi bila trasa umeščena v prostor občine Kranjska Gora.

Župana predlagana različica trase ni prepričala. “Moje osebno mnenje je, da je v tako ozki alpski dolini, kot je Zgornjesavska dolina, umestitev plinovoda v prostor zelo težka, praktično nemogoča. Nenazadnje več kot polovica občine leži v Triglavskem narodnem parku, zavarovanem območju Natura 2000 ali naravnem rezervatu Zelenci. Trasa bi zato marsikje posegala na zavarovana območja,” je opozoril Žerjav.

Prepričan je, da podpisani mednarodni sporazumi, kot je Alpska konvencija, zavezujejo občino ter državo k varovanju narave. Zato je po njegovem mnenju takšna umestitev plinovoda, ki naj bi poleg tega prebivalstvu prinesel le težave in nikakršnih koristi, nesprejemljiva. “V izogib temu, da bi pri tako pomemben projektu nastale zamude, predlagam, da bi se upoštevala trasa, ki je bila prvotno začrtana in se v Ljubljani obrne proti Primorski,” je izpostavil župan.

S predlogom za potek plinovoda skozi kranjskogorsko občino je Žerjav seznanil tudi občinske svetnike, ki so se strinjali z njim, da je umestitev plinovoda v njihovo okolje nesprejemljiva. Žerjav je tako stališče izpostavil tudi v pismih pristojnim ministrstvom. Ker se nobeno ministrstvo ni odzvalo, pa bo danes pismo naslovil tudi na vlado, predvsem v upanju, da bi dolino ohranili, tako kot je in je ne bi obremenjevali z dodatnimi infrastrukturnimi posegi.

Posledice eksplozije zemeljskega plina 30 julija 2004 v Bruslju ALI POSLEDICE JUŽNEGA TOKA V ZGORNJE SAVSKI DOLINI!!!

Za posledicami eksplozije je 15 ljudi umrlo, 120 je bilo ranjenih!

KAKŠNA BI BILA EKSPLOZIJA IN NJENE POSLEDICE EKSPLOZIJE PLINOVODA JUŽNI TOK NA JESENICAH IN CELOTNI ZGORNJE  SAVSKI DOLINI – SI LAHKO MISLIMO???

imageimage

imageimage

imageimage

imageimage

imageimageimage

imageimageimage