AAG PODISALA TRIPARTITNI SPORAZUM Z HARSCO MINERALI IN ACRONIJEM


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green je, kot stranski udeleženec v postopku za pridobivanju okljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov družbe Harsco Mineralli d.o.o., podpisala tripartitni sporazum.

Tripartitni sporazum, ki je bil podpisan med Harscom Minerali d.o.o., Acronijem d.o.o. ter AAG je bil podpisan konec meseca septembra 2012 natančno določa nadzor in pogoje, ki jih je AAG podala, kot pogoj, da H.M. pridobi okoljevarstveno dovoljenje.

Podpisniki tega sporazuma smo se strinjali o ukrepih, ki jih mora Harscom Minerali d.o.o. natančno izvajal, zato, da se odpravijo vsi pridržki, ki smo jih v AAG imeli v zvezi s predelavo bele žlindre. V AAG smo imeli na obravnavi za pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja dva zadržka. Prvi se je nanašal na predelovanje onesnažene žlindre, drugi pa na prašenje bele žlindre v okolico.

Alpe Adria Green je na ustni obravnavi na ARSO, zaradi zgoraj navedenega zahteval:

– Vzorčenje žlindre na treh lokacijah s pomočjo vrtalnega stroja do globine 10 m izpod nivoja železniških tirov, da bo znano, kaj bo H.M. predeloval.

– Vzorce mora analizirati neodvisen laboratorij, ki ga AAG izbere skupaj z H.M.

– Da se v primeru odkritja onesnažene žlindre sanira tudi to območje in, da ACRONI d.o.o. odstrani nevaren odpadek

– Da je AAG obveščen o vseh aktivnostih na tem področju in, da smo lahko prisotni ob izvajanju le teh

– Da bo prah pri izvajanju procesov v okviru slovenskih normativov.

Vse zahteve AAG so vnešene v sporazum. AAG tako nimamo več zadržkov, da bi nasprotovali izdaji okoljevarstvenega dovoljenja.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green: Jesenice: 03.10.2012

Vojko Bernard

»Predelava žlindre z Javornika je lahko nevarna«

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/05/13/predelava-zlindre-z-javornika-je-lahko-nevarna/

HARSCO PRIDOBIL OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO BELE ŽLINDRE NA JESENICAH 16.11.2012

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2012/11/16/harsco-pridobil-okoljevarstveno-dovoljenje-za-predelavo-bele-zlindre-na-jesenicah/

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.