SVETOVNA DEKLARACIJA O PRAVICAH ŽIVALI


V Sloveniji in drugih sosednih državah se vse bolj pozablja do pravic živali, zato smo se v AAG odločili, da osvežimo spomin vsem odgovovornim na tem področju in seveda tudi prebivalstvu z objavo

SVETOVNE DEKLARACIJE O PRAVICAH ŽIVALI!

V prepričanju, da ima sleherna žival svoje pravice in da zanikanje teh pravic vodi človeka do tega, da dela zločine proti naravi in proti živalim, v prepričanju, da je spoštovanje načela, da imajo vse živalske vrste pravico do življenja, temelj sožitja človeštva na Zemlji, v spoznanju, da je človek že nič kolikokrat z genocidi, z iztrebljanjem mnogih živalskih vrst prekršil in še krši to sožitje v lastno škodo in v prepričanju, da človekovo spoštovanje živali samo utrjuje njegovo spoštovanje v drugega človeka in da se mora zato človek že od otroštva naprej učiti živali opazovati, razumeti, spoštovati in ljubiti, zato oznanjamo:
1. Vse živali se rojevajo enakopravne pred naravo in življenjem in imajo enake pravice do bivanja
2. Vsaka žival ima pravico do spoštovanja. Človek, tudi sam živalska vrsta, si ne more lastiti pravico do ubijanja drugih živali.   Njegova dolžnost je, da vse svoje znanje uporablja tudi za varstvo živali. Vsaka žival ima pravico do človekove skrbi, zdravljenja in varstva
3. Nobena žival ne sme biti izpostavljena trpinčenju in izkoriščanju. Če je že usmrtitev kake živali nujna, jo je treba izvesti hipoma, brez bolečin in mučenja
4. Vsaka divja žival ima pravico živeti svobodno v svojem naravnem okolju, pa naj bo to zemlja, voda ali zrak, in pravico razmnoževanja. Sleherno jemanje svobode, celo v znanstvene namene, nasprotuje tem pravicam
5. Vsaka žival, ki običajno živi v človekovi družbi ima pravico, da živi in raste v ritmu in življenskih razmerah, svojstvenih svoji vrsti. Vsaka sprememba v tem ritmu in razmerah, ki ji jo vsili človek zaradi trgovskih namenov, krši te pravice
6. Vsaka žival, ki si jo je človek izbral za svojega tovariša ima pravico do tiste starosti, ki je značilna za njeno vrsto. Opustitev take živali je okrutno in ponižujoče dejanje
7. Sleherna žival ima pravico na razumno odmero delovnega časa in naporov ter ustrezno prehrano in oddih
8. Poizkusi na živalih, ki jim povzročajo telesne ali duševne bolečine, niso v skladu z živalskimi pravicami, ne glede na to, ali gre za medicinske, druge znanstvene ali trgovske poizkuse. Trba je odkriti in razviti drugačne eksperimentalne metode
9. Če živali redijo za prehrano, jo morajo namestiti, hraniti, prevažati in ubiti tako, da žival pri tem ne trpi niti strahu niti bolečine
10. Nobeno žival človek ne sme uporabljati za zabavo in razne predstave v katerih nastopajo živali, ki niso v skladu z živalskim ponosom
11. Vsako dejanje, ki se konča z ubojem živali je biocid, to je zločin proti življenju
12. Vsako dejanje, ki se konča z ubojem številnih živali je genocid, torej zločin proti živalski vrsti. Onesnaževanje in zastrupljanje življenskega prostora je prav tako genocid
13. Z mrtvo živaljo je treba ravnati spoštljivo. Nasilne scene, v katerih so žrtve živali, morajo biti prepovedane tako v kinu kot na televiziji, razen, če bi s tem hoteli predočiti kršenje pravic živali
14. Društva proti mučenju živali morajo imeti svoje predstavnike tudi na ravni vlade. Živalske pravice morajo biti zavarovane enako kot človekove pravice.

Bruselj, 27.januar 1978

Postanite tudu vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/  SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI,

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.