Tiskovna konferenca AAG, na kateri bo predstavila skupno pritožbo, namenjeno Evropski komisiji, v zvezi z italijanskim reševanjem kriznih razmer na področju odpadkov v Kampaniji.


clip_image002

Alpe Adria Green

Cesta Franceta Prešerna 26

4270 Jesenice, Slovenija

Datum: 14.09.2012

KAMPANIJSKI ODPADKI IN ČEZMEJNO ONESNAŽEVANJE:

OD EKOMAFIJE DO UPLINJEVALNIKOV

SKUPNA PRITOŽBA SLOVENSKIH, HRVAŠKIH IN ITALIJANSKIH OKOLJEVARSTVENIKOV, NASLOVLJENA NA EVROPSKO KOMISIJO – OB REŠEVANJU KRIZNIH RAZMER. PORODILA SE JE ŠE HUJŠA KRITIČNA SITUACIJA – KRŠITEV NADZORNIH POSTOPKOV EVROPSKE UNIJE IN VPLETENOST ORGANIZIRANEGA KRIMINALA.

Okoljevarstvena mednarodna organizacija Alpe Adria Green v sodelovanju z Greenaction Transnational in z odborom Legamjonici iz Taranta prireja v ponedeljek 17. septembra ob 11.00 v Gregorčičevi ulici št. 7 v Ljubljani (Konfederacija sindikatov 90 Slovenije)sklicuje:

tiskovno konferenco, na kateri bo predstavila skupno pritožbo, namenjeno Evropski komisiji, v zvezi z italijanskim reševanjem kriznih razmer na področju odpadkov v Kampaniji.

Odvažanje kampanijskih odpadkov iz dežele Kampanije je bilo izpeljano na podlagi poenostavljenih nadzornih postopkov in celo brez vsakršnega nadzora, pri čemer organi javne uprave sploh niso delovali transparentno. Odpadki, ki prihajajo s področij, na katerih je ravnanje z odpadki od vedno v rokah organiziranega kriminala, izginjajo v odlagališčih in sežigalnicah odpadkov v deželah, ki so dale sežigajo odpadke izljučno iz ekonomskih razlogov. Vpletene dežele so Lombardija, Veneto, Furlanija Julijska krajina, Emilia Romagna, Toskana in Puglia.

Okoljevarstvena gibanja AAG, Greenaction Transnational in Legamjonici so zbrala dokaze v več kot leto trajajoči preiskavi. Tgovcem pomeni trgovanje z odpadki le posel, je pa to neverjetna in strahotna operacija trgovine in ravnanja z nekontroliranimi odpadki, ki so jo izvajale italijanske oblasti ob kršenju evropske zakonodaje, s škodljivimi posledicami za okolje in zdravje ljudi ter ob verjetni vpletenosti organiziranega kriminala iz Kampanije. Operacijo so dejansko omogočile italijanske inštitucije, ki bi se takim dejanjem, morale v resnici zoperstaviti.

Škoda je prizadela tudi sosednje države, predvsem Slovenijo in Hrvaško, ki ju je preplavil onesnažujoč dim tržaškega upepeljevalnika, v katerem ekomafije zažigajo velike količine odpadkov (do danes nad 25.000 ton), čeprav strokovnjaki s strani slovenije trdijo, po medijih, da je možno izmeriti le emisije na izvoru, mi trdimo, da je možno izmeriti na podlagi rože vetrov z ustreznimi merilci kakovosti zraka tudi imisije ter ugotoviti od kje prihajojo.

Na isti tiskovni konferenci bo AAG predstavil novo pritožbo, naslovljeno na Evropsko komisijo, proti nameravani izgradnji plinskega terminala v Žavljah španske družbe Gas Natural v tržaškem pristanišču. Izgradnjo močno podpira tehnična vlada Italijanskega premierja Montija, ki ga tudi vsiljuje sosednjim državam, pri čemer sploh ne upošteva predvidenih postopkov za ocenjevanje čezmejnega vpliva na okolje.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 

Pismo ministru g. Francu Bogoviču

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Jesenice, 14.09.2012

Cenjeni gospod minister,

Obveščeni smo, da se boste sestali z italijanskim ministrom za okolje in prostor. Gotovo ste seznanjeni z našim stališčem glede umestitve plinskih terminalov v Tržaški zaliv. Mi smo trdno prepričani, in študije so pokazale, da le-ti NIKAKOR NE SODIJO v to okolje. Nešteto je dokazov o njihovi škodljivosti, poudarili bomo le nekatere: preplitko morje, strupene usedline v Tržaškem zalivu, ki bi pri gradnji prešle v prehransko verigo, v bližini predvidene gradnje je že polno nevarnih industrijskih objektov, kar je neobvladljivo v primeru požara – domino efekt, ogrožena varnost plovbe v obeh pristaniščih in lokalnega prebivalstva na obeh straneh meje.

Evropska zakonodaja zapoveduje, da mora študija o vplivih na okolje vsebovati vse projekte: tiste na morju kot tudi plinovod na kopnem, v praksi pa ima vsak projekt svojo študijo o vplivih, zaradi česar ni razviden vpliv, ki ga imajo vsi skupaj na okolje. Prebivalci bi morali biti obveščeni tako kot to določa Aarhuška konvencija, kar pa se ni zgodilo.

Podali smo že več prijav na evropsko komisijo, kjer so vse zgoraj navedene nevarnosti podrobno obdelane in dokazane.

Slovenija ne sme popustiti pritiskom s strani Italije, ostati mora trdna na svojih stališčih in ne dovoliti kapitalu, da še bolj degradira in uničuje naš življenjski prostor, sploh ne upošteva mnenja lokalnega prebivalstva (tožbe občin … so na sodišču ).

Nismo hlapci, smo gospodarji na naši zemlji!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.