Trst –Žavlje. Enotno dovoljenje za gradnjo in obratovanje plinskega terminala V tržaškem zalivu


Prevod pisma

Ministrstva za kulturo

Oddelek za arhitekturo in krajino
Furlanije Julijske Krajine

Naslovljeno na: Ministrstvo za kulturo v Rimu, Avtonomno Pokrajino Furlanijo Julijsko krajino v Trstu in Pokrajinski direkciji za kulturo in krajino v Trstu.

Trst, 20.07.2012

Št.5937/11.6

Predmet:Trst –Žavlje. Enotno dovoljenje za gradnjo in obratovanje plinskega terminala

V tržaškem zalivu

Kot odgovor na zgoraj navedeno pripombo ministrstva, kjer je predvidena določba o enotnem dovoljenju za gradnjo plinskega terminala s strani Dežele Furlanije Julijska Krajine – Oddelka za energijo se ugotavlja, da so bili predpisi, navedeni v odločbi o vplivih na okolje z dne 17.07.2009 (št.2009-808), predmet že več načrtovanih srečanj med: predstavniki urada za varovanje krajine Furlanije Julijske Krajine in predstavniki Gas Natural. Po mnenju našega urada, na teh srečanjih Gas Natural ni upošteval navodil, ki so navedena v zgoraj omenjeni odločbi.

V podrobnosti odločba navaja predstavitev izvršilnega projekta, ki pa ni dokončen. Izvršilni projekt ni dokončen, ministrstvo pa zahteva, da se predstavi dokončni projekt, saj ga do sedaj še ni dobilo.

Posebno zahtevno je slediti navodilom navedenim pod točko B1 odločbe, kjer se zahteva temeljita preučitev posegov v prostor, ki bi vplivali na spremembo obalne črte. Ta je že strogo določena v eni izmed različic urbanističnega načrta pristanišča, ki ni bil nikoli sprejet in zato ni še veljaven.

V tem dokumentu se še poudarja, da je bil estetski vpliv predvidenih del (spomnimo, da sta dva rezervoarja za skladiščenje plina visoka več kot 40m in široka 60m) obravnavan v procesu ocenjevanja vplivov na okolje, za kar je ta urad podal štiri negativna mnenja. S temi mnenji se je nenehno poudarjalo, da so v projektu elementi, ki ne sodijo v ta prostor. Če je ta prostor že razvrednoten, ga je potrebno ovrednotiti ne pa vztrajati s škodljivimi posegi vanj.

Kot zaključek poudarjamo, da je potrebno ponovno ovrednotiti celoten projekt, tudi tisti, ki se nanaša na plinovod na kopnem, s posebnim poudarkom, da ni skladen z urbanističnim načrtom pristanišča. Poleg tega predstavljeni načrt tudi estetsko preveč posega v morski prostor.

Odgovorni za proceduro

Arh. Marino Sain Nadzornik

Maria Giulia Picchione

 

image

image

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.