Izjava za javnost v zvezi z sestankom o plinskih terminalih v Trstu na deželni ravni, dne 13.07.2012


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

IZJAVA ZA JAVNOST

V petek 13.07.2012, bi morali v Trstu na pokrajinski ravni dežele Furlanije in Julijske krajine odločiti o gradnji plinskega terminala v Žavljah. Družba Gas Natural je predstavila pomanjkljivo dokumentacijo, zato so odborniki zahtevali naj to dopolni v roku tridesetih dneh. Po mnenju Alpe Adria Green, vlada pokrajine Furlanije in Julijske krajina, odnosno njen predsednik Renza Tonda, še vedno vztraja pri izgradnji plinskega terminala v Žavljah, ne glede na to, da so lokalne oblasti proti tej izgradnji. Razprave in zasedanja raznih strokovnih komisij v zvezi z plinskimi terminali v tržaškem zalivu se vlečejo že kot »JARA KAČA«, ki bi jih morala Evropska komisija že zdavnaj prekiniti in zaustaviti to izgradnjo, saj ni pričakovati, da bi prišlo do političnega dogovora med državama. To je nazadnje potrdil tudi predsednik države Slovenije g. Danilo Turk, ki je javno povedal, da ne podpira izgradnjo plinskih terminalov v tržaškem zalivu, na srečanju z Italijanskim Predsednikom.

Alpe je Alpe Adria Greenu (AAG) ima že nekaj časa, »zamrznjene« pritožbe, podrobno napisane in predstavljene v zvezi s plinskimi terminali, ki smo jim jih poslali Oddelek za okolje EU. Uradno so »zamrznjene«, ker EU komisar g. Janez Potočnik, še vedno trdi, da je mogoč politični dogovor med državama, kar je utopija. Evropski komisar za okolje je seznanjen z ugotovitvami mešane strokovne komisije, da bi uplinjevalnik/i v Tržaškem zalivu predstavljali ekološko, ekonomsko in varnostno katastrofo. Naše peticije je skušal arhivirati štiri dni pred njihovo obravnavo v bruseljskem parlamentu, še več, na dan obravnave je sklical novinarje, in jim je ta poskus zamolčal. Iz dokumentov je sklepati, da evro-parlamentarci o njegovi laži niso bili obveščeni še vsaj mesec po zasedanju. Če dodamo, še laž, da se državi dogovarjata, torej kljub kršitvi Italije ni sprožil kazenskega postopka, je očitno, da zagovarja eno stran in s tem krši osnovna načela Evropske unije. O tem je bil obveščen tudi predsednik evropske »vlade«.

Naloga Evropske komisije je nadzor nad izvajanjem in kaznovanje prestopnikov evropskih pravnih norm. Kljub očitnim kršitvam cele palete zakonodaje, se sprenevedajo, ne opravljajo svoje naloge in izgovarjajo na meddržavno dogovarjanje, ki ga je ena stran že pred poldrugim letom enostransko, javno prekinila. Očitno je, da so se postavili na stališča ene strani, najbrž pod vplivom ekonomskih lobijev. Nobena od strani ni predstavila predmeta pogajanj. V skladu z ugotovitvami strokovnjakov iz Italije in Slovenije, te naprave v Tržaškem zalivu nimajo kaj delati, ne glede na lego, obseg ali tehnologijo uplinjanja.

Od EU komisije v AAG nismo prejeli nobenih pojasnil v zvezi s temi. Na zadnji dopis AAG so odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na AAG v zvezi z plinskimi terminali ne bodo več odgovarjali, kar je znak njihove šibkosti in slabe vesti. V kolikor bi delovali v skladu s pravnim redom, jim nebi bilo potrebno svojih dejanj utemeljevati na ta način.

Pomisleki, ki jih glede gradnje terminalov predstavlja AGG  naj bi po našem mnenju že zadostovali, da se sproži postopek o kršitvi zakonov s strani Italije. Če zanemarimo, da smo imeli priliko uvida v izjemno pripravljeno pravno podlago za tožbo pred Evropskim sodiščem, s primeri pravne prakse, ki jo je pripravila skupina slovenskih pravnih strokovnjakov, bi bilo dovolj, da bi že slovenska država sprožila postopke, že zaradi nepravilnosti v obravnavi vpliva na okolje teh naprav in kršitve direktive Seveso. Že zaradi tega Evropska komisija nebi mogla zamrzniti našega postopka. Iz tega si lahko ustvarimo vtis, da je dr. Janez Potočnik dirigiran s strani gnile veje domače oblasti. Zgoraj navedena dejstva in jih je vzela v pretres tudi Komisija za peticije Evropskega parlamenta, ker je s kršitvijo nadaljeval vsaj še mesec po razkritju in je bil delegiran na to delovno mesto s strani naše oblasti, bi bilo tej domnevi, da ima ta »domača veja oblasti« tolikšno moč za pritrditi. Če pa slednje ni res, bi lahko sklepali, da ima v svojem direktoratu velik »nered« in ga »spotikajo« sodelavci iz držav, kjer je interes za postavitev uplinjevalnikov v Tržaškem zalivu.

V zadnjem času organizacija AAG- Greenaction Transnational deležna tudi hudih pritiskov s strani sodnih organov.Ni naključje, da se je pritisk tega dela tržaškega oblastnega sistema pričel leta 2009, ko smo odkrili poneverjene podatke, ki bi služili za lažjo pridobitev dovoljenj za izgradnjo uplinjevalnika, in sprožili sodni postopek proti investitorju. Da gre za sprevrženost, naj navedemo samo, da je v enem od teh sodnih fars sodnik, ki je bil na listi kandidata za župana, obenem pa je tudi tožitelj. V drugem postopku so bili enakega prekrška obdolženi trije, vendar se sodni proces izvaja le proti dvema; verjetno ni naključje, da sta oba člana okoljevarstvene organizacije AAG – Greenaction Transnational. Zato bi lahko sklepali, da se želi s sodnim preganjanjem oslabiti edino okoljevarstveno organizacijo, ki je prestopila iz javnega »nerganja« ob zločinskih namerah proti naravi in človeku v prijavo nečednosti organom Evropske unije. Ti postopki in kazni naj bi Alpe Adria Green-u izčrpali energijo in finančna sredstva, tako kot sedaj dela tudi vlada v Republiki Sloveniji, ko ni razen OKOLJSKEGA CENTRA V LJUBLJANI, finančno podprla nobene NVO s področja okolja v Sloveniji, ki ima sedež izven prestolnice – naključje??? – ali morda tudi ne!

Naj spomnimo, da je Sodna policija v Italiji odkrila, da je želela družba Gas Natural pridobiti okoljsko dovoljenje za postavitev uplinjevalnika tako, da je ponaredila podatke o globini in temperaturi morja pa tudi iz grafičnih prilog izbrisala obstoječe nevarne naprave, kot so rezervoarji goriva, formaldehida, idr. AAG je sprožila upravni postopek proti okoljevarstvenemu soglasju italijanske vlade na upravnem sodišču v Rimu. Doslej še ni prišlo do obravnave. Naši prijavi se je pridružila Republika Slovenija »ad adiuvandum«, torej kot podpornik. To je pohvalno, je pa tudi res, da stroške krijemo mi! Nepravilnosti v pridobivanju okoljevarstvenega soglasja smo prijavili tudi Evropskem parlamentu in komisiji. Vodja njenega odbora za okolje, dr. Janez Potočnik skuša to prijavo arhivirati, s čimer dela proti lastni državi. Do letošnjega leta naj bi morala AAG plačati cca 90.000 evrov italijanskih sodnih stroškov. Sodstvo je del sistema oblasti v Trstu, ki je ugotovil, da je organizacija AAG-Greenaction Transnational najbolj ranljiva na ekomskem področju. V dveh letih se je tako nabralo za skoraj 100.000 Evrov kazni in sodnih stroškov. Zaradi tega smo sprožili akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, kajti če nam ne uspe zbrati vsaj 40.000 Evrov, se bomo prisiljeni umakniti, saj ne bomo imeli iz česa kriti sodnih taks in odvetniških stroškov.

V mesecu septembru se pripravlja obisk Italijanskega ministra za okolje z našim ministrom za kmetijstvo gozdarstvo in okolje, ki je po našem mnenju praktično nepotreben, saj je bilo povedano v zvezi z plinskim terminalom Žavlje praktično vse, edino kar bodo storili bo, da bo slovenski proračun »lažji« za stroške tega obiska!

Predsednik Alpe Adria Green: Jesenice: 14.07.2012

Vojko Bernard

Protest v Trstu 13.07.2012

ALPE ADRIA GREEN JE VLADI RS POSLALA VSO LAŽNO DOKUMENTACIJO S KATERO JE ŽELEL GAS NATURAL PRIDOBITI OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

EDEN IZMED DOKUMENTOV, KI DOKAZUJE, DA JE GAS NATURAL PONAREDIL DOKUMENTACIJO, VSI DOKUMENTI SO BILI POSREDOVANI NA KOMISIJO EU, KI JO VODI g.JANEZ POTOČNIK!!!

ENA IZMED NOVINARSKIH KONFERENC NA KATERI SMO PREDSTAVLJALI LAŽNO DOKUMENTACIJO GAS NATURAL-a

CLINI, MINISTRO DELL’AMBIENTE E PSICOLOGO DELLA MAGISTRATURA

by Daniela Spera on Sunday, July 22, 2012 at 3:59pm ·

Mi stupiscono queste affermazioni. Vuol dire che Clini non conosce (o fa finta di non conoscere) la perizia dei chimici incaricati dalla Procura di Taranto. Clini non conosce (o fa finta di non conoscere) l’impatto che un’azienda di quelle dimensioni, con una simile produzione e definita insalubre per legge ha non solo sulla salute pubblica ma anche sull’economia locale…MINISTRO CLINI (OGGI ANCHE PSICOLOGO OLTRE CHE MINISTRO DELL’AMBIENTE), MENO PSICANALISI ALLA MAGISTRATURA, PIU’ ONESTA’ E PIU’ CORAGGIO!

La magistratura sta intervenendo per delle precise responsabilità, ministro Clini.

ILVA:CLINI,SAREBBE CONTRADDIZIONE BLOCCO IN FASE RISANAMENTOCRO S0B QBXB ILVA:CLINI,SAREBBE CONTRADDIZIONE BLOCCO IN FASE RISANAMENTO NEGLI ULTIMI 5 ANNI INVESTIMENTI PER RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTE (ANSA) – ROMA, 22 LUG – Un blocco degli impianti attuali dell’Ilva che sono in fase di risanamento ambientale, avendo in mente l’effetto di quelli che c’erano prima, «sarebbe una contraddizione». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Corrado Clini intervenendo all’Intervista della domenica di Alessandro Banfi su TgCom24, in riferimento all’acciaieria di Taranto che rischia la chiusura. «L’acciaieria di Taranto, che è la più grande d’Europa, per effetto delle normative ambientali nazionali ed europee – ha spiegato Clini -, negli ultimi 5 anni ha sostenuto investimenti importanti che ne hanno migliorato la produttività, riducendone l’impatto ambientale. C’é ancora molto da fare, c’é un ultimo miglio di investimenti che va accompagnato con le norme e sostenuto con investimenti. La magistratura sta intervenendo sull’attuale acciaieria avendo però in mente gli effetti dannosi degli impianti precedenti. L’intervento si basa su una valutazione epidemiologica dei danni per la salute provocati da 15 anni di attività. La contraddizione potrebbe essere un blocco degli impianti attuali in fase di risanamento ambientale, avendo in mente l’effetto degli impianti che c’erano prima». Il ministro dell’Ambiente ha aggiunto che sta lavorando con la Regione Puglia e con le amministrazioni locali per fare tutto il possibile per sostenere il miglioramento tecnologico ma anche per chiarire i termini dell’impatto attuale. Tra le questioni aperte,quella legata allo «stoccaggio dei minerali che dovrebbe essere gestito con procedure che limitino le polveri prodotte». (ANSA). VC 22-LUG-12 14:11

AAG says NO to gas terminal in the Gulf of
Trieste and surroundings.

AAG is against the building of gas terminals in the Gulf of Trieste for reasons
that it will bring large negative impact on the environment of the northern
Adriatic Sea and it will bring detrimental effects to all three bordering
countries (Croatia, Italy and Slovenia).

A gas terminal would bring damage to the sea habitat due to the cooling down
and pollution of the sea waters and devastation to its fauna.

Safety, is a serious issue: risks of on-shore accidents and/or terrorist
attacks as well as a threat to the approching (oil tankers, domino effect –
fire explosions) would require the mandatory militarization of the whole area
of the Gulf of Trieste. Consequently bringing a large economical damage to sea
industry, fisheries, sea navigation and tourism.

The Gulf of Trieste is already under heavy threat due to one of the most
important mediterranean oil terminals that occupy the city industrial area. The
attack to the oil terminal of the year 1972 was devastating; for this reason
AAG cannot allow the creation of additional hazardous risks to the environment
and to its population.

The Adriatic Sea cannot and it should not become an European’s energetic
region!! Environmental, health and their safekeeping are also local civil safety
rights as well as of all inhabitants residing in the Gulf of Trieste and
neighbouring countries.

AAG nasprotuje izgradnji plinskih terminalov
v Tržaškem zalivu zaradi velikega negativnega vpliva, ki bi ga le-ti povzročili
v severnem Jadranu in s tem onesnaževali vode vseh treh obmejnih držav
(Italija, Slovenija in Hrvaška).

Plinski terminali bi močno vplivali na morsko okolje (ohladitev in
onesnaževanje vode) in bi povzročili nerešljive varnostne težave (tveganje
nesreč in/ali atentatov tudi na tankerje ter s tem uhajanje plina in možnost
požara in eksplozij), kar bi pomenilo, da bi zaradi tega morali militarizirati
celotni Tržaški zaliv, kar bi povzročilo veliko ekonomsko škodo (turizem,
ribištvo, navtika). V Tržaškem zalivu se že sedaj nahaja najpomembnejši naftni
terminal Sredozemlja (ki je doživel razdiralni atentat leta 1972), zato ne
moremo dovoliti, da se že obstoječim tveganjem dodaja še nova tveganja. Zaradi določenih že obstoječih  industrij v bližini (železarna, kisikarna,
naftni terminal, idr.)  je lahko ob
nesrečah izredno velik domino efekt (Seveso direktiva).

Jadransko morje ne sme postati evropski energetski pol na račun okolja in
pravic lokalnih prebivalcev!

 

«AAG si oppone alla costruzione di rigassificatori nel Golfo di Trieste per i gravi impatti negativi che essi avrebbero sull’Adriatico settentrionale inquinando le acque di tutti e tre gli Stati confinanti (Italia, Slovenia e Croazia).

I rigassificatori influirebbero fortemente sull’ambiente marino (raffreddamento ed inquinamento dell’acqua), creerebbero problemi di sicurezza irrisolvibili (rischio di incidenti e/o attentati, anche alle navi gasiere, con fuoruscita del gas e possibilità d’incendio), il che significherebbe che per questo motivo sarebbe necessario militarizzare l’intero Golfo di Trieste, causando anche gravi danni economici (al turismo, alla pesca, alla nautica).

Nel Golfo di Trieste c’è già il terminale petrolifero più importante del Mediterraneo (che ha già subito in attentato nel 1972), e non dobbiamo quindi permettere che al pericolo già esistente se ne aggiungano di nuovi.

Il mare Adriatico non deve diventare un polo energetico europeo a spese dell’ambiente e dei diritti delle popolazioni locali!»

Blacklist AAG -2011

At the request of the Main Directorate of Environment of the European Commission to block the proceedings against Italy for infringement Seveso Directive (safety of industrial plants) in Trieste, the Alpe Adria Green (AAG) selected by the Commissioner for the Environment, Janez Potocnik, as the name of the last quarter of the black board, for his role in the management of environmental conflict in relation to projects of two gas terminals in the Gulf.

ČRNA LISTA AAG -2011

Ob zahtevi Glavnega Direktorata za Okolje Evropske komisije za blokado postopka proti Italiji za ugotavljanje kršitev direktive Seveso (varnost industrijskih obratov) v Tržaški pokrajini je Alpe Adria Green (AAG) izbral evropskega komisarja za okolje, Janeza Potočnika, kot ime zadnjega četrtletja na črni tabli, za njegovo vlogo pri upravljanju okoljskega konflikta v zvezi s projekti dveh plinskih terminalov v Tržaškem zalivu.

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.