Energetska obnova javnih objektov brez rabe obnovljivih virov energije?


 

Vedno več je medijskih zapisov o energetski obnovi javnih zgradb in ekonomsko-gospodarskih učinkov takšne obnove za slovensko gradbeno dejavnost in proizvodnjo potrebnih gradbenih materialov. Nihče od avtorjev tekstov in avtorjev projektov pa ne omenja sprejete državne obveze do EU, da smo se zavezali, kot država, da bomo zmanjšali rabo fosilnih goriv,zmanjšali toplogredne emisije, povečali rabo obnovljivih ( trajnih) virov energije kakor tudi zmanjšali prašne delce v ozračju do leta 2020 za 25%. Vse sprejete obveze pa lahko in moramo reševati sočasno z energetsko obnovo.

teš6 CO2

Ob kvalitetni energetski obnovi posameznega javnega objekta lahko zmanjšamo potrebo po toplotni energiji tudi do 60%. In sedaj morajo projektanti obnove objekta predvideti tudi rabo trajnega energetskega vira z ustrezno strojno opremo. Sočasno pa se lahko s to novo opremo zagotovi objektu tudi potrebno hlajenje.

In tako obnovljen javni objekt je potem resnično energetsko obnovljen in ustvarja letne prihranke na manjših obratovalnih stroških in postaja okolju prijaznejši! Ustvarjeni prihranki pa pričnejo povračati vložena investicijska finančna sredstva.

In poleg tega postaja tako obnovljen šolski objekt istočasno izobraževalni objekt za več generacij ter postaja smerokaz za pot v brezogljično družbo.

 

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.