Komisija za izbor imena drugega četrtletja na črni listi, je izbrala: AGENCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE


AAG – Komisija za izbor imena drugega četrtletja na črni listi, je izbrala:

AGENCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE,

zaradi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35430-20/2011-6, za obratovanje naprave za odstranjevanje in recikliranje odpadkov živalskega izvora vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnim ali predelavo odstranjevanjem z zmogljivostjo predelave 9 ton odpadkov živalskega izvora na dan, ki bi ga izvajal upravljalec Bioštrom d.o.o., Zgornje Pirniče 71E, 1215 Medvode. Naprava se nahaja na lokaciji 1166 in 1168, obe k.o. Zgornje Pirniče.

OBRAZLOŽITEV

Okoljevarstveno dovoljenje, ki je bilo po predloženim parametrih dejansko izdano za 800 kW bioplinarno in ne za 999 kW ali večjo, nam poraja sum, da je bilo le to izdano samo zato, da bi upravljavec zadovoljil zakonodaji in navkljub postopkom v teku za odstranitev objektov s tem lahko zagnal to napravo, ne pa zaradi same varnosti in varovanja ljudi in narave na tem področju. V ALPE ADRIA GREEN, tudi dvomimo, da sta bila pripravljavec in izdajatelj tega okoljevarstvenega dovoljenja enostavno samo tako nestrokovna, da zgoraj navedenih napak in parametrov ne bi videla.

V ALPE ADRIA GREEN, mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu, je bilo ugotovljeno, da je bila pri izdaji kršena AARHUŠKA konvencija, saj krajani Zgornjih Pirnič, ki so tudi člani AAG, niso bili obveščeni, da se okoljevarstveno dovoljenje pripravlja in bi morali biti vključeni pri obravnavi le-tega, kot že priznani stranski udeleženci v postopku izgradnje te bioplinarne, niti niso prejeli tega okoljevarstvenega dovoljenja, kot stranka v postopku v tej zadevi.

Strokovne podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bi nastalo z zagonom bioplinarne. Iz okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da živalskih trupel ne bodo predelovali, biolinarna pa pade v to kategorijo zaradi gnojevke, kar pa ni nobena garancija, da upravljalec ne pričel za gorivo uporabljati živalskih trupel, kar dokazujejo tudi sedanje kršitve pri gradnji tega objekta in skladiščenju silaže, za to bioplinarno.

V zgoraj navedenem okoljevarstvenem dovoljenju je kar nekaj nepravilnosti:

1) V kolikor pregnito blato 1. kategorije bo šlo lahko na polje (zaradi zakonske omejitve v zimskem času-zato je potreben zalogovnik), v kolikor nima zalogalnika – skladišča bo sistem neobvladliv, kar pa ni v skladu z našo zakonodajo ( 20. člen Zakona o varstvu okolja).

2) Pri anaerobni predelavi navedene mešanice dnevnih količin substratov je pričakovati tvorbo toksičnih sestavin predvsem amoniaka in žvepla v nedovoljenih količinah za 1. Kategorijo substratov ter posledično nedovoljeno odlaganje takšnih substratov, po naši zakonodaji na polja.

3) Odločba tudi ne regulira odstranjevanje tovrstnih substratov kar pa ni v skladu z našo zakonodajo ( 20. člen Zakona o varstvu okolja).

4) Tekoči del se bo ves vračal in lahko se zgodi, da se bodo koncentrirale tudi toksične substance. Toksično substance bodo preprečile tvorbo bioplina, zato bo moral upravljavec takšen substrat popolnoma odstraniti iz fermentorjev zaradi previsokih količin žvepla in žveplene kisline ter amoniaka in toksičnih mikroorganizmov pa je le tega prepovedano posuti po poljih. ( 20.člen Zakona o varstvu okolja)

5) Da so se izognili postopku pridobitve IPPC dovoljenja, so navedli recepturo, ki komaj zadostuje za pogon največ 800 kW bioplinskega motorja.

6) Substrati: glicerola na trgu ni ali pa je predrag (nad 240 EURO/t), koruzna silaža se je letos močno podražila, še bolj silaža iz zrnja, vinjasa iz Madžarske, ki je navedena kot gorivo, je tudi problematična zaradi zelo malo energije in veliko žvepla. Glede na predvideno količino substrata, ki jo navaja, bo iz njega nastalo cca 7500m3 bioplina na dan,kar zadostuje za 800kW motor in ne za 999kW ali večji, kot je navedeno v dokumentaciji za plinsko – batni motor kogeneratorja. To gorivo bo zadoščalo samo za pogon plinsko batnega motorja v kolikor ni večji od 800kW.

7) Opisani postopek 24 urne higienizacije je popolnoma neprimeren in ne zagotavlja varnega okolja okoliškim prebivalcem.

8) Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano ne glede na to, da upravljalec nima osnovnih pogojev za skladiščenje substrata in drugih goriv, saj le te skladišči na prostoru, ki ni pokrit in iz njega odtekajo izcedne vode, kar ni v skladu z našo zakonodajo ( 19. člen Zakona o varstvu okolja).

9) Pri gnitju gorivo povzroča neznosen smrad, pri tem pa se sproščajo tudi strupeni plini, ki vplivajo na zdravje ljudi, kar so dokazali v zdravstvenem domu v Medvodah in ni v skladu z našo zakonodajo (17. Člen Zakona o varstvu okolja).

10) Če pogledamo ekonomsko plat tega projekta, ki bi bil izveden po tem okoljevarstvenem dovoljenju, bi upravljalec imel več stroškov kot prihodkov v kolikor je plinsko batni motor večji od 800KW .

11) Upravljavec mora nelegalno zgrajene objekte oziroma objekte, ki so v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.

12) V kolikor bo želel upravljalec polno zagnati bioplinarno, ki ima po dvomljivi dokumentaciji moč 999kW ( navedena moč je nazivna, kar pa še ne pomeni, da je le navedena zaradi zakonodaje, ki manjšim bioplinarnam od 1000kW omogoča pridobiti državno subvencijo) ali večjo, bo moral pričeti uporabljati večjo količino navedenih goriv, pri tem pa ni izključeno niti to, da bo upravljalec nadomestil gorivo z živaljskimi trupli, odpadki iz slovenskih zdravstvenih ustanov in drugimi gorivi, kar lahko bistveno poveča količino emisij iz bioelektrarne, prav tako pa se bo spremenila kemična sestava teh emisij.

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image.png

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image1.png

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image2.png

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image3.png

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image4.png

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image5.png

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image6.png

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image7.png

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2012/06/image8.png


Zadeva: Pismo predsedniku Odbora za kmetijstvo…..in okolje!!

Spoštovani predsednik Odbora za kmetijstvo,gozdarstvo,prehrano in okolje v Državnem zboru RS ! 

Po zadnji seji vašega Odbora…in okolje v DZ RS je bila predstavljena cela paleta neizvršenih sklepov v preteklosti,kakor tudi obveznosti države Slovenije do EU v obliki zmanjševanja toplogrednih emisij in prašnih delcev v slovenskem ozračju. Razen nekaj programov z nezagotovljenim financiranjem ne more država žal pokazati ničesar, niti ne more napovedati komisiji EU kdaj bo pričela s pripravo in še manj z izvedbo projektov za dogovorjeno ( obvezno) zmanjšanje.

Skupaj lahko ugotovimo,da je bilo preteklo delo ministrskih ekip na »okoljskem« ministrstvu neuspešno. Zato ni čudno, da se je okoljska nevladna organizacija AAG odločila, da Agencijo za okolje RS postavi na črno listo za drugo četrtletje.

Vem, da ste obremenjeni z delom kot odbor. Toda kljub temu predlagam vam,kot predsedniku Odbora da zahtevate od ministra Franca Bogoviča popis sprejetih obvez države Slovenije do  leta 2020. In to predlagam da je ena točka dnevnega reda prve naslednje seje,druga točka pa naj bo »Arso na črni listi AAG«.

Žalostno je,da se Agencija za okolje RS pojavi na kaznovalnem prangerju, ker je to pravzaprav prikaz našega odnosa do okolja.

Za strokovno pomoč smo vam na razpolago.

S spoštovanjem!

Božo Dukić

Kranj

5.7.2012

POVEZAVA NA NOVICO: PRITOŽBA AAG ZOPER OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA BIOELEKTRARNO V ZG. PIRNIČAH

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2012/06/23/pritozba-aag-zoper-okoljevarstveno-dovoljenje-za-bioelekrarno-v-zg-piirnicah/

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.