PRITOŽBO SMUČARSKE ZVEZE–POVEČANJE AKUMOLACIJSKEGA JEZU RUDNO POLJE, JE mko ZAVRNIL


Spor o vodnem zbiralniku na Pokljuki dobili ekologi

Pokljuka – Ministrstvo za kmetijstvo in prostor je pritrdilo Agenciji RS za okolje, ki je zavrnila izdajo naravovarstvenega soglasja za že zgrajen akumulacijski bazen za umetno zasneževanje na Rudnem polju.

Biatlonski center na Pokljuki.Biatlonski center na Pokljuki.

Novi biatlonski center, na katerem decembra načrtujejo izvedbo tekme svetovnega pokala, leži v Triglavskemu narodnemu parku in v zavarovanem območju Natura 2000, kjer veljajo strožji naravovarstveni pogoji. Leta 2010 sprejeti zakon o TNP tako izrecno prepoveduje gradnjo vodnih zbiralnikov, če niso namenjeni napajanju živine, čeprav je bil biatlonski center zgrajen že leto pred sprejetjem novega zakona. V postopku izdaje naravovarstvenega soglasja sta sodelovali okoljski nevladni organizaciji Alpe Adria Green (AAG) ter Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS), ki sta prepričani, da je akumulacijski bazen črna gradnja, ki bi jo morali odstraniti, okolico pa sanirati. “Takšno odločbo smo pričakovali. Zdaj od oblasti pričakujemo, da bodo potegnile pravo potezo in to ‘jezero’ porušile oziroma zasule. Če veljajo zakoni za druge v Triglavskem narodnem parku, potem mora zakon veljati tudi za SZS. Če se lahko rušijo ‘črne gradnje’ domačinov, čeprav v to kategorijo črnih gradenj ne sodijo, naj se zruši tudi ta novogradnja. Če se gremo narodni park, ga imejmo, sicer ga ne potrebujemo in imejmo v njem smučarske centre in druge dejavnosti, ki tja ne sodijo,” je menil predsednik AAG Vojko Bernard.

Center na Pokljuki je bil zgrajen oktobra 2009. Investicija na Rudnem polju je bila vredna deset milijonov evrov; 6,5 milijona evrov je bilo sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa sta prispevali Fundacija za šport in SZS, ki je prek gospodarske družbe Center Pokljuka upravljavec centra in tudi njen stoodstotni lastnik. “Presenečeni smo, da naših argumentov niso upoštevali. Dejstvo je, da imamo gradbeno dovoljenje za 1400 kvadratnih metrov veliko površino in 1400 kubičnih metrov vode. Bazen v površini dejansko odstopa za malenkost, saj znaša površina akumulacije nekaj več kot 1500 kvadratnih metrov, kapaciteta pa 5400 kubikov vode. V gradbenem dovoljenju globina akumulacije ni določena, v gradbenem načrtu pa je narisana globina 3,6 metra. Napaka je bila narejena že ob izdaji dokumenta. Računali smo, da bomo z argumenti izpeljali postopek, da bi lahko dobili okoljevarstveno soglasje, na podlagi katerega bi bilo potem izdano dopolnilno gradbeno dovoljenje za regulacijo takšne količine vode, kot je. Soglasje je bilo zavrnjeno, na kar smo se pritožili, a so našo pritožbo zavrnili. Zdaj nam ostane le še spor pred upravnim sodiščem. Zadeva je še daleč od tega, da bi bila pravnomočna, sodišče bo tako moralo odločiti, kdo ima prav – okoljevarstveniki ali mi,” je zavrnitev pokomentiral Peter Zupan, predsednik zbora za biatlon pri smučarski zvezi, ki ga vodi že vse od leta 1993.

Zupan vseskozi opozarja tudi na precej pomemben okoljski vidik akumulacije: “Ob manjši akumulaciji ne bi imeli dovolj vode za zasneževanje biatlonskega centra, zato bi jo morali za ustvarjanje umetnega snega dovažati na Pokljuko iz doline iz Radovne s cisternami, kar bi pomenilo približno 500 voženj tovornjakov v enem tednu. Slednje bi z izpušnimi plini in hrupom dodatno obremenilo občutljivo okolje na Pokljuki, povečali pa bi se tudi stroški. To pomeni vrnitev v preteklost, saj smo bili vodo prisiljeni dovažati že nekaj let nazaj. Še vedno imamo uporabno dovoljenje za umetno zasneževanje in uporabo zunanje infrastrukture na Pokljuki, v tej akumulaciji pa se zbirajo odpadne oziroma meteorne vode, ker drugih voda na Pokljuki ni, to vodo pa uporabimo le ob prvem zasneževanju ob začetku sezone, če ni zadosti naravnega snega.” S takšnimi pomisleki se v Alpe Adria Green niti najmanj ne morejo strinjati. Če bi se grožnje s transporti vode uresničile, bi po Bernardovem mnenju morala ukrepati uprava TNP in preprečiti takšne prevoze zaradi povečanih emisij v okolje.

STA
Foto: Vid Ponikvar

001

002

003

004

005006

akumolacisko jezero - rudno polje

Akumulacijski bazen na Pokljuki je črna gradnja

Ministrstvo zavrnilo pritožbo Smučarske zveze Slovenije. Bazen bi morali zmanjšati za dve tretjini.

Blaž Račič, Jesenice
čet, 10.05.2012, 18:00

Jesenice – Vodni zbiralnik za zasneževanje biatlonskega centra ni zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem, so ugotovili na ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Zato so zavrnili pritožbo Smučarske zveze Slovenije na odločitev Arsa. Ta bi morala bazen zmanjšati za dve tretjini.

Agencija za okolje (Arso) je februarja letos zavrnila izdajo naravovarstvenega soglasja za že zgrajen, a prevelik akumulacijski bazen za umetno zasneževanje na Rudnem polju na Pokljuki, zdaj je to odločitev potrdilo še ministrstvo za kmetijstvo in okolje. To pomeni, da je akumulacijski bazen črna gradnja in ga bo morala Smučarska zveze Slovenije (SZS) zmanjšati za dobri dve tretjini. Brez ustreznega naravovarstvenega soglasja namreč SZS ne more pridobiti gradbenega dovoljenja za večji bazen in ga legalizirati. Obstoječi bazen je globok približno tri metre in ima prostornino 5400 kubičnih metrov, medtem ko bi bil lahko po prvotnem gradbenem dovoljenju zgrajen en meter globok bazen s zmogljivostjo 1400 kubičnih metrov.

V Alpe Adria Green so takšno odločitev pričakovali

Na SZS takšne odločitev ministrstva kot pritožbenega organa niso pričakovali. Peter Zupan, predsednik zbora za biatlon pri SZS, ki je bil tudi eden glavnih nosilcev celovite ureditve biatlonskega centra, včeraj še ni bil seznanjen z vsebino odločbe ministrstva za kmetijstvo in okolje. Zanjo je izvedel, ko smo ga poklicali po telefonu. Dejal je, da morajo odločbo ministrstva najprej obravnavati, šele nato jo bodo komentirali. Po njegovem bodo verjetno ravnali po pravnem pouku iz odločbe, ki rednega pravnega sredstva proti odločitvi ministrstva ne omogoča, dovoljuje pa upravni spor na upravnem sodišču na zavrnjeno naravovarstveno soglasje.

V nasprotju z biatlonci so takšno odločitev pričakovali v okoljski nevladni organizaciji Alpe Adria Green (AAG), ki je že v dosedanjih postopkih opozarjala na prevelik akumulacijski bazen. Predsednik AAG Vojko Bernard je povedal, da so z razpletom zadovoljni. »Od investitorja pričakujemo, da bo bazen ali odstranil ali zgradil takšnega, ki bo izpolnjeval pogoje iz prvotnega gradbenega dovoljenja,« je dejal Bernard.

Peter Zupan je že pred kratkim opozoril, da v zmanjšani akumulaciji ne bi imeli dovolj vode za zasneževanje biatlonskega centra, zato bi jo morali iz doline dovažati s cisternami. To bi pomenilo 500 voženj tovornjakov cistern v nekaj dneh, kar bi dodatno obremenjevalo okolje z izpušnimi plini in hrupom. V odločbi ministrstva na ta argument odgovarjajo, da »ti ukrepi pritožnice ne morejo predstavljati razloga, ki bi narekoval izdajo naravovarstvenega soglasja«, saj med drugim takšne bazene nov zakon o Triglavskem narodnem parku (TNP) prepoveduje.

Martin Šolar: Urejen center 
je boljša rešitev kot stihija

Če bodo res morali voziti vodo na Pokljuko, bo to slaba rešitev, je dejal Martin Šolar, direktor TNP, ki pa odločbe ministrstva ni hotel komentirati, ker je še ni videl. Ob tem je dodal, da je »urejen biatlonski center boljša rešitev kot stihija«, s tem pa se strinjajo tudi številni obiskovalci Pokljuke, ki njeno novo podobo sprejemajo z zadovoljstvom. Kljub nekaterim mnenjem, da so prizadevanja AAG neživljenjska, pa je treba pritrditi Bernardovemu mnenju: »Če se gremo TNP, upoštevajmo veljavna pravila, drugače parka ne potrebujemo.«

Na Arsu so se ob zavrnitvi izdaje okoljevarstvenega soglasja oprli tudi na izsledke triletne študije, ki jo je opravil zavod za gozdove in ki kaže, da se je populacija divjega petelina na območju centra res povečala. Vendar je triletno obdobje prekratko, da bi lahko trdili, da zgrajen akumulacijski bazen ne bo vplival na populacijo koconogih kur, še posebno na divjega petelina. Zato bodo skupaj z gozdarji in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije letos poleti opravili ponoven monitoring, je povedal Martin Šolar in hkrati opozoril, da prepogosto (tudi znanstveno) spremljanje življenja divje živali lahko vznemirja.

GG- sreda, 16. maj 2012 | Avtor: Mateja Rant, Foto: Uroš Rosič
Brez zbirnega bazena bi vodo dovažali
Odločitvi republiške agencije za okolje, ki je zavrnila izdajo naravovarstvenega soglasja za povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Pokljuki, je zdaj pritrdilo tudi ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Zbirni bazen za umetno zasneževanje na Pokljuki krepko presega prostornino, ki je navedena v gradbenem dovoljenju.
Rudno polje na Pokljuki –Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je namreč zavrnilo pritožbo Smučarske zveze Slovenije na odločitev agencije za okolje. Kot so pojasnili pri ministrstvu, vodnega zbiralnika niso zgradili v skladu z gradbenim dovoljenjem. Prostornina zgrajenega zbiralnika namreč znaša 5400 kubičnih metrov, s čimer krepko presega prostornino, ki so jo navedli v gradbenem dovoljenju, to je 1400 kubičnih metrov. Medtem ko so v okoljski nevladni organizaciji Alpe Adria Green (AAG) zadovoljni s takšno odločitvijo ministrstva, pa so pri Smučarski zvezi Slovenije že napovedali upravni spor pred upravnim sodiščem in še vedno verjamejo v pozitivno rešitev.
»Gradbeno dovoljenje za 1400 kvadratnih metrov velik zbirni bazen imamo, tako da površina, ki znaša 1500 kvadratnih metrov, res za malenkost odstopa. Globina v gradbenem dovoljenju ni določena, v gradbenem načrtu, ki ga je potrdila tudi upravna enota, pa znaša 3,6 metra,« je pojasnil predsednik odbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Peter Zupan in dodal, da so verjeli, da bodo z omilitvenimi ukrepi in dokazi, da zgrajeni akumulacijski bazen ne obremenjuje okolja, s pritožbo uspeli. V primeru, da bi morali zbirni bazen zmanjšati, je še opozoril Zupan, pa bi morali vodo za zasneževanje biatlonskega centra na Pokljuko dovažati s cisternami. To bi pomenilo približno petsto voženj tovornjakov v nekaj dneh, kar bi prav tako obremenilo okolje, je še opozoril Zupan. Za zasneževanje v začetku sezone, ko še ni dovolj naravnega snega, namreč potrebujejo od pet do šest tisoč kubičnih metrov vode. Zato upa, da bo sodišče upoštevalo njihove argumente.
Po drugi strani predsednik AAG Vojko Bernard poudarja, da odločitev sodišča ne more biti drugačna, kot je bila že odločitev agencije za okolje in ministrstva, če bo upoštevalo zakon. »Zakon o Triglavskem narodnem parku jasno navaja, da se v parku lahko gradi zgolj zbiralnike vode za napajanje živine,« je odločen Bernard, ki ob tem dodaja: »Zakoni, če so sprejeti, naj veljajo za vse, ne samo za domačine.« Zaradi povečanja izpustov v okolje se ne strinja tudi s povečanim prometom, če bi na Pokljuko morali vodo za zasneževanje dovažati. V tem primeru, je dejal, bi o tem obvestili tudi mednarodno združenje za zaščito parkov, saj po njegovem taka količina prometa ne sodi v park. S tem se strinja tudi direktor Triglavskega narodnega parka Martin Šolar. »To je zagotovo slaba rešitev. Zgoščen kamionski promet je lahko še bolj moteč oziroma bolj škodljiv za okolje. Nikjer ne piše, da je potrebno tako obsežno zasneževanje.« Ob tem je opozoril, da je do zapleta prišlo, ker so tako velik akumulacijski bazen zgradili še v času veljavnosti starega zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP). Za dovoljenje za povečanje akumulacije pa so zaprosili že v času novega zakona o TNP, ki je bistveno strožji do tovrstnih posegov v parku. Kljub temu meni, da je urejen biatlonski center vsekakor boljša rešitev kot stihija, vendar pa mora biti v skladu z zakonom.

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

OGLEJTE SI TUDI – MERITVE IMISIJ, KI JIH IZVAJAMO S SVOJIM APARATOM CEREX: http://imisije.wordpress.com/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.