1. međunarodna energetska konferencija otoka Krka


clip_image002

Udruga «Eko Kvarner»
Primorska 10
51512 Njivice

Tel: 051 847 648
Fax: 051 847 649
GSM: 091 3 654 321
GSM: 098 305 610
E-mail: ekokvarner@ekokvarner.hr

Prvo objavljivanje "Krčke deklaracije"

Udruga "Eko Kvarner" povodom Dana planeta zemlje po prvi puta objavljuje "Krčku deklaraciju", koja je donesena na 1. međunarodnoj energetskoj konferenciji otoka Krka održanoj u Rijeci i na otoku Krku od 13. do 15. travnja 2012.

Na konferenciji je sudjelovalo pedesetak uglednih znanstvenika, gospodarstvenika, političara i aktivista koji su svojim dosadašnjim radovima i posljedičnom raspravom jasno pokazali da su svi ciljevi navedeni u deklaraciji realni, ostvarivi i nužni.

Također su prezentirana i dva potpuno nova opsežna znanstvena rada (koji će do ljeta biti odbranjeni, objavljeni i prezentirani javnosti) koja znanstvenim metodama i matematičkim modeliranjem dokazuju da energetski sustavi u RH i u regiji, bazirani na 100 % obnovljivim izvorima energije mogu biti i dovoljno robusni i po cijeni proizvedene energije konkurentni predviđenim cijenama proizvodnje energije iz fosilnih goriva, uz daleko manje javnozdravstvene i ostale okolišne troškove.

K R Č K A   D E K L A R A C I J A

1) Republika Hrvatska do 2050. godine može i mora do 100% svoje energetike temeljiti na obnovljivim izvorima energije.

2) Za realizaciju tog epohalnog cilja potrebno je projektirati, optimizirati i realizirati tranzicijski proces koji će nas uspješno prevesti iz fosilnog u postfosilno društvo (u energetskom smislu), uz što manje troškove i rizike.

3) Pritom je neophodno sav taj razvoj i implementaciju novih tehnologija iskoristiti da se razvije domaće gospodarstvo i otvore nova radna mjesta ("green new deal"), kao što su to već napravile mnoge zemlje iz kojih već duže vrijeme uvozimo opremu za dobivanje i pohranu energije iz obnovljivih izvora.

U Krku, 22. travnja 2012.                           Za udrugu «Eko Kvarner»:

Vjeran Piršić, predsjednik